Népsport, 1990. február (46. évfolyam, 26-49. szám)

1990-02-01 / 26. szám

I­tA a dopping (?) ügyből A magya csapat­sportok beteg­ágyánál (7. eléé!)­lenes vasi találkozás Tőkés Lászlóval K­edvence Bene volt Bajczéért rajongott, a gombfoci a magyarságot is őrizte (Interjúnk a 6. oldalon) Kétestészta kit (5. oldal) Csütörtö­k, 1990. február 1. , XLVI. évfolyam, 26. szám ♦ Ára: 6,30 forint spomapiup Teljes leszerelés a Honvéd-egyesületekben? ÍRÁSUNK A 3. uui.iLDfl) (Záhonyi Iván felvétele) Vendégü­nk: Burka Endre, az Országos Pedaszóciai Intézet külső munkatársa A testnevelésnek az élet kihívásaira kell válaszolni 64 éves. Nyugalmazott testnevelő tanár. Több év­tizedes elméleti és gyakor­lati munkájával megbe­csülést vívott ki magának mind a testnevelők, mind pedig a tudomány szak­embereinek körében. Ko­rábban is részese volt már a testnevelés tantervet ki­dolgozó kollektívának, s most rábízták annak a munkaközösségnek a veze­tését, amely a Nemzeti alaptantervben a testneve­lését készíti el.­­ Miben különbözik a készülőben lévő alaptan­­terv a korábbi testnevelés tantervektől? (Folytatás a 9. oldalon) 78&T­­agy tisztelettel, sok sze­­r­imt vetettel köszöntöm az Á. - olvasót ezen a napon, amely nekünk, a lap készítőinek igazi ün­nep. A hajdani négyoldalas Nép­sport, melyen magam is felnőt­tem, mostantól tizenhat oldalon jelenik meg. Az oldalszám megnövekedése a sport valóságát tükrözi vissza. Harminc évvel ezelőtt a sport­ágak egész sora az olimpiász fél­idejében rendezett VB-t, ma pe­dig már nem ritka, hogy minden esztendőben sor kerül világ- és Európa-bajnokságra, mellette rangos Világ Kupa-sorozatok is zajlanak. Ezzel egy sportlapnak lépést kell tartania. Ha tetszik, ha akarjuk, ha nem, a politika, a gazda­ság és a sport az elmúlt évtizedekben oly erősen összefo­nódott, hogy földi halandó azt szétválasztani már nem tudja. Aki elolvassa a mai Népsport­ban Boskovics Jenő kollégám Tőkés Lászlóval készített inter­júját, aligha kételkedik abban, hogy az összetartozó dolgokat mesterségesen szétválasztani hi­ba lenne. S hogy ■*- ennek szel­lemében — az olvasónál: többlet­szolgáltatást adjunk, lapunk mos­tantól a tizenharmadik oldalon mindennap közli hazánk és a nagyvilág legfontosabb politikai híreit is. Ennek érdekében a Népsport nyereségről, egy — gazdaságilag amúgy kötelezőnek tekinthető — hirdetési oldalról mondott le. Lapunk mostantól 6.30-ba ke­rül. Ha piaci értesüléseimet szerda reggel óta nem haladta meg az idő, egy liter tejet éppen három „új” Népsportért lehet venni... Mi azért szurkolunk, hogy ez az ország megérje: azonos ára legyen a liter tejnek és lapunk­nak, persze, úgy, hogy a minden­napi betevő ára induljon el le­felé. Addig is nagyon köszönöm a kedves olvasónak, hogy ma reg­gel is megvette a Népsportot. Jóllehet, másképp „táplál”, mint az árának megfelelő bögre tej, de — remélem — az olvasónak talán így is megéri. Mi arra törekszünk, hogy na­ponta némi tejszínt is varázsol­junk a tetejére. Szekeres István 13Stkt)$zéljegi!j&vt 7 izeuliaí

Next