Nemzeti (nép)Sport, 1990. május (1. évfolyam, 52-77. szám)

1990-05-02 / 52. szám

s­r május HA A PLETYKA PLETYKA MARADNA Az bizony nagyon jó lenne. A közelmúltban ugyanis nem tornaszak­emberek, hanem vállalkozók jártak a Va­sas Pasaréti úti tornacsarnokában. S per­sze, a rossznyelvek már arról beszélnek, megszűnik a főváros egyik remek kis „mű­helye”. De valóban a rossznyelvek? (írásunk a 7. oldalon) EZT ÍRJA MEG! Keddi Í2®pcs©l®s Meghívottak helyett üzenetek érkeztek Szolnokra © Az oroszlányi szurkolók „kö­szönik” @ Ki kezdte a verekedést Kapos­várott? @ Pofontól esett le a szemüveg ¥ El a kezekkel az FTC-től © Verebes a leg­jobb (7. oldal) iwnii ii i hm i ni i i . i'iin ii . im i ij i ,nWLi ...........................^ i, iimi. Tgygib­orongós napra vir­­radtunk május első- lm­jén, azon a napon, amelyen az elmúlt évtizedekben oly egy­forma szertartásokkal, jelszavak­kal és beszédekkel ünnepeltek. Ezúttal elmaradtak a jelszavak, a felvonulás, a transzparensek, a sportolók „színpompás menete", a szabványnyilatkozatok, a vörös zászlók és a Felvonulók kér­ték ... Csak a Népliget meg a Városliget maradt, meg talán egy szemernyi, mélabús emlék, így aztán az emberek most is elza­rándokoltak a megszokott zsib­vásárba, emlékezni, felejteni, mulatni, vagy bánkódni, családi körben kikapcsolódni, vagy ma­gányosan berúgni... Ezt a május elsejét elhomályo­sította a még sohasem jegyzett másodika, amikorra összehívták a szabadon választott magyar országgyűlés képviselőit. Azt mondtam az előbb: eltűn­tek a jelszavak. Ám mintha ezen a tavaszon nemcsak a rügyek bomlanának, hanem az új jel­szavak is, amelyek egy-két hét, vagy hónap múlva már teljes pompájukban virulhatnak. Csak néhány napja nyilatkoztak a par­lamenti pártok vezetői, tekinte­tüket már erre a május másodi­kára irányítva. Kéry Kálmán, az alakuló or­szággyűlés korelnöke, a békés együttműködés fontosságát hang­súlyozta. Antall József, az MDF elnöke kijelentette, hogy az or­szág javáért a lelkiismeretet előbbrevalónak tekinti a pártér­dekeknél. Tölgyessy Péter, az SZDSZ képviseletében remélte, hogy megállapodás születik, s nem mulasztotta el ezúttal sem hozzátenni: európai módon. Tor­­gyán József, a Független Kisgaz­da Párt főügyésze a tőle meg­szokott bölcs önmérséklettel kul­turált, szakmailag megalapozott munkát kívánt a jövőben, ahol az indulatokat a háttérbe kell szorítani Pozsgay Imre, az MSZP prominens egyénisége a demokrácia és a primus inter pares mibenlétét fejtegette. Fü­­zessy Tibor, a KDNP nevében elutasított minden diktatórikus módszert, a keresztény világné­zet, ideológia és a lelkiismeret nevében, míg Orbán Viktor nem óhajtotta a Fidesz szekerét egyet­len kormányzó vagy ellenzéki párthoz sem kötni. Most azon tűnődöm, ha ez a sokfajta, ma még csak zsendülő vetés szárba szökken, és dús ter­mést hoz a közeljövőben, vajon milyen jelszavakat fogunk arat­ni... Talán — többek között — azt: éljen május másodika!? Gömöry Albert (HÍ£Ít)Szi­ljegy set Éljen május másodika? * HUNGÁRIA KÖRÚT: A MÁJUSI PONTESŐ ARANYAT ÉRHET... Vác, 17 Véri izzó—Tatabánya Debrecen, 17 Debreceni VSC—Békéscsaba Fáy utca, 17 Vasas—Haladás VSE Hungária körút, 17 KfiC­VM—Veszprém­ Pécs, 17 Pécsi MSC-Rábel 170 Székesfehérvár, 17 Videoten-Walthorn—Csepel Üllői út, 19 Ferencváros—Bp. Honvéd Siófok, 19 Siófok—Újpesti Dózsa A labda helyett a baba, Csuhay becsúszó szerelése akár bizonyíték lehetne a játékvezető ítélete mellett, ugyanis szinte „előírásszerűen” összeakasztotta Simon lábát. A szerdai Ferencváros és a Bp. Honvéd rangadó­ján is heves, nagy küzdelemre számíthatunk (Záhonyi Iván felvétele) (Beharangozónk a 4. és az 5. oldalon) MINDEN SANGBAN VILÁGVEVŐ RÁDIÓHOZ SZTEREÓ FEJHALLGATÓT AJÁNDÉK...,__ S/ESBSSESSII AIA: 2990 Ft

Next