Nemzeti Sport, 1990. november (1. évfolyam, 229-258. szám)

1990-11-01 / 229. szám

2 NEMZETI SPORT A Ferencváros—Bröndby UEFA Ku­pa visszavágón „rangos” labdaszedők lesznek: a tervek szerint a tartalékcsa­­­pat tizenhat játékosa látja el ezt a fel­adatot, így ők is bekerülnek az UEFA- névsorba, tekintve, hogy minden pá­lyára belépő nevét írásban le kell adni.0 Egyiptom junior kézilabda-válogatott­ja november 11. és 21. között Magyar­­országon edzőtáborozik, és megmérkő­zik a házigazdák korosztályos együtte­sével, valamint több első osztályú klub­csapattal. Nem lesz magyar megfigyelő szomba­ton Rómában, az Olaszország—Szovjet­unió labdarúgó EB-selejtezőn, mert együttesünk csak jövőre mérkőzik mindkét vetélytársával, s különben is takarékoskodni kell.­­ Az Olimpiai Csarnokban rendezik meg a középfokú tanintézetek hagyo­mányos fedett pályás atlétikai bajnok­ságát, a versenyeket hétfői napokon tartják, november 12-én az elsőt, ja­nuár 21-én az utolsót.­­ Osztrák és olasz klubok is elküldik mini, úttörő és serdülőkorú sportolói­kat a november 3-án, Szegeden sorra kerülő Markovics Endre nemzetközi utánpótlás röplabdatornáira, amelyen 85 magyar szakosztály vesz részt.­­ Emlékünnepséget rendeznek novem­ber 10-én Miskolcon a DVTK vívó­­szakosztátya fennállásának 50. évfor­dulója alkalmából. A Budafoki Törley-csarnokban no­vember 2—3—4-én lebonyolítandó Nitsuko magyar nemzetközi tollaslabda­­bajnokság versenybíróságának elnöke Bakó László lesz.­ Csuhay József, a Bp. Honvéd volt vá­logatottja a finn bajnokság befejezté­vel hazatért szülővárosába, Egerbe, s ott is edz, ám az NB III-as Malév csa­patában futballozi­k. A közlekedési akadályok miatt elma­radt NB I B-s kézilabda-mérkőzéseket április 10-ig játszhatják le a csapatok, az új találkozók időpontját november 10-ig kell bejelenteniük a szövetségben. A francia bajnok AS Cannes játéko­sai közül többen szerepeltek a röplab­da-világbajnokságon, ezért a férfi BEK- ben, az V. Dózsa elleni első találkozóra csak november 11-én kerül sor Can­­nes-ban, míg a visszavágót november 14-én 17 órakor a Tungsram Megyeri úti csarnokában rendezik. A Körmend-Hunor-Videoton NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzést, amely november 1-jén került volna sorra, a körmendiek moszkvai kupaszereplése miatt csak november 7-én játsszák le. *­0 Visszavonul az aktív játéktól a Bor­­sodnádasdi Kohász NB III-as labdarú­gócsapatának három kulcsembere: Ka­sza, Varga és Szilágyi, akik együtt több mint 800 mérkőzést vívtak együttesük színeiben, és a november harmadikai bajnoki mérkőzésen búcsúznak a szur­kolóktól.0 Megalakult Tatabányán a Komárom- Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége: elnökévé dr. Henkey Ist­vánt választották, alelnökök lettek: Szűts János, Bartha László és Sólymos Gyöngyösi nélkül A januári világbajnok­ságra készülő férfi vízi­labda-válogatottunk a spanyolok meghívására Barcelonában közös edzé­seket tart a házigazdák­kal. Szállodájukban hív­tuk fel a válogatottat. Elsőként dr. Pavlik Gá­bor, a csapat orvosa jött a telefonhoz. — Napi két edzést tar­tunk, a hazai szokások­hoz képest szokatlan idő­pontban, déli egy, majd este kilenc órai kezdéssel. Jó körülmények között lakunk, közel az uszodá­hoz. De ez nem az­ az uszoda, amelyikben majd az olimpiát rendezik. — Látták már az olim­piai stadionokat? — Elvittek egy városné­ző körútra, láttuk a már­egész sportlétesítményeket és az épülőket is. Ezek közé tartozik az uszoda is. — Mindenki egészséges a csapatból? — Igen, de a három he­te kezdődött kemény fel­készülés miatt kissé fá­radtak a fiúk. Dr. Konrád János szö­vetségi kapitány vette át a kagylót. .— A spanyolok nagyon készülnek a VB-re és az olimpiára. Most egy hu­szonnégy fős keret készül velünk együtt. Naponta sokat kétkapuzunk, amo­lyan nem hivatalos mécs­eseket is játszunk. Ezeket spanyol bírók vezetik, így gyakorolhatjuk az ember­hátrányos védekezést. Úgy tűnik, hogy védőjá­tékos-gondjaink vannak. Centereink jól mozognak, és kiegészültek a Jugo­szláviából megérkezett Dóczival. Kapusaink is kezdik megtalálni magu­kat.­­ Időközben idehaza megjelent egy interjú, amiben Gyöngyösi And­rás elmondta, hogy bár a római nemzetközi torna után lemondta a váloga­tottságot, most mégis nagy örömmel lenne is­mét tagja a válogatott­nak. Mi erről a vélemé­nye? Vagy térjünk rá vissza, ha hazajönnek? — Ne térjünk rá visz­sza, most mondom el, hogy az idén sok bizonyí­tási lehetőséget kapott és nem árult el olyan for­mát, ami indokolná a visszavételét. A csapatta­gok sem hiányolják. Itt sokan mindent beleadva hajtanak, hogy bekerülje­nek az utazó csapatba. Még közülük sem utazhat mindenki. Emberileg egyébként semmi gon­dom nincs vele, k. t. Tibor.0 Svédországi nemzetközi tornára ka­pott meghívást a magyar női kosárlab­da-válogatott, igen kedvező feltételek mellett, mert a január 3—4—5-ei ese­ményre a közel 600 ezer forintos repü­­lés költséget is a vendéglátók állják. 0 Háromhetes edzőtáborozásra a ja­nuári VB színhelyére, az ausztráliai Penthbe utazik csütörtökön reggel a magyar úszóválogatott egy csoportja, köztük a három szöuli olimpiai baj­nok, Egerszegi Krisztina, Szabó József és Da­rnyi Tamás.­ Hét labdarúgó, Pugiits (Csepel), Be­­rényi (Baja), Dumitru (KTE), Gyetvai (Salgó Síküveg), Demján (Ajka Hun­­galu), Vajda (Dunaferr) és Árky (III. Ker. TTVE) nem játszhat három sárga lapja miatt az NB II hét végi fordulójá­ban. . Kézilabdás edzőváltás Békéscsabán Napok óta beszédtéma Békéscsaba szerte, hogy valami nincsen rendben az Előre Spartacus női kézilabdacsapatának háza táján. Telefonjelzések ér­keztek például arról, hogy edzések maradnak el,­­sztrájkhangulat ural­kodik. Sőt, arról is sut­tognak a városban, hogy összekaptak a sportolók Szabó Károly edzővel, s mondhatni, a „fejét köve­telik”. Hogy milyen alap­ja van a szóbeszéd­nek, nem tudni, egy azon­ban tény: a kedd dél­előtti edzést Hanákné Ja­kab Gabriella csapatkapi­tány tartotta, míg a szer­da reggeli edzésen az egyébként sérült és járó­gipszbe „bújtatott” Csu­likné Bozó Éva, a csapat néhány esztendővel ez­előtti ásza vezényelt. Megkértük Miklya Já­nost, az egyesület meg­bízott elnökét, hogy tájé­koztassa olvasóinkat a helyzetről, s ő a követ­kezőket mondta: — Tény, hogy egy ideje feszült a hangulat a női kézilabda­­szakosztály körül. Végül oda jutottunk, hogy Sza­bó Károly megnövekedett más irányú elfoglaltsága miatt, november elsejétől nem foglalkozik a fel­nőttcsapattal. Helyét ideiglenesen, december 31-éig Csulikné Bozó Éva veszi át. E határozatot hozta a hétfői rendkívüli elnökségi ülés . .. (Jávor) Egy hír és néhány mondat Vér Már Fál „tűzoltó” tett A hír: Várhidi Pál, az V. Dózsa labdarúgócsapa­tának egykori sikeredzője az év végéig szaktanács­adói feladatot vállalt a Bp. I. osztályú Elektromos csapatánál. „ Mégsem tud meglen­ni munka nélkül? — Való igaz, hogy ami­óta a nyáron abbahagy­tam Gödön az edzőskö­­dést, ismét nagyon hiány­zik a foci, s örömmel mondtam igent Vaiss Kar­csi, barátomnak, aki a Tromos ügyvezető elnöke.­­ Miért éppen a Lator­­cza utcát választotta visz­­szatérése színhelyéül? — Említettem már, hogy nem edzőnek, hanem szaktanácsadónak kértek fel az ő­szi idény utolsó négy mérkőzésére. Kar­csi régi barátom, évekig együtt dolgoztunk Kuvait­­ba­n is, s arra kért, pró­báljak segíteni, hátha egy kis „tűzoltómunkával” si­kerül a csapatnak elkerül­ni a kieső helyről.. . Edzőséget már nem vállalna? — Eddig huszonöt évet húztam le a kispadon s itthon mindent elértem, amit csak edző elérhet. A lila-fehérek az irányítá­som alatt­ négy arany-, két ezüst- és egy bronz­érmet szereztek. Ez a mostani feladat már csak amolyan levezetés, ám ha látom, hogy a munkám­mal segíteni tudok a nagymúltú csapaton — ta­vasszal talán még az ed­zői kispadra is leülök. De ez csupán a jövő zené­je... (dobó) távol-keleti asztaliteniszezők Szekszárdig A nyolcadik alkalom­mal kiírt főiskolai asz­talitenisz-világbajnok­ságot november 2-től 8- ig Szekszárdon rendezik meg. A versenyre 21 or­szág, köztük a Koreai Köztársaság, Japán, Taj­van és Kanada legjobb főiskolás asztaltenisze­­zői küldték, el­nevezésü­ket, de a hírek szerint Brazíliából és Egyiptom­ból is érkeznek sporto­lók. Természetesen a magyar válogatott is asztalhoz áll, s Vocskó György, a csapat szak­vezetője — aki egyébként a felnőtt válogatott erőn­léti edzője — kijelölte a keretet. Ezek szerint Szekszárdon Nagy Krisz­tina, Böhm Gabriella, dr. Bolvári Katalin, Hegedűs Ágnes, Pigniczki László, dr. Pavlik Attila, Tihanyi Péter, Imre Zoltán és Mercz Zoltán képviseli a magyar színeket. Fegyelmez az MLSZ Tigyi Imrét (Komló) Ká­­lós Árpádot (Metripond­rom bajnoki, illetve kupa- SE) és Nagy Zoltánt mérkőzéstől tiltották el, (Paks) két bajnoki, ill. de a büntetést hat hónap­ kupamérkőzésről tiltották ra felfüggesztették. Mik­­el. A női labdarúgó EB-n is favégia az ellenfél A női labdarúgó EB- selejtezők befejezése után az UEFA Genfben elké­szítette a negyeddöntő sorsolását. A magyar vá­logatott nehéz ellenfelet kapott, hiszen a legutóbbi EB-ezüstérmes Norvégiá­val kell párosmérkőzést vívnia. Az első összecsa­­pás­ra a tervek szerint november 14-én 18 órakor Kristiansandban kerül sor, ott, ahol a közelmúlt­ban a két ország utánpót­lás férficsapatok játszottak olimpiai selejtező mérkő­zést. Az MLSZ-ben már csak a norvégok vissza­jelzését várják az idő­pontról. A negyeddöntő visszavágójára november 25-én kerül sor, azt egy Pest környéki sporttele­pen szeretné lebonyolítani a magyar szövetség. A negyeddöntő további párosítása: Svédország— Olaszország, Dánia—Hol­landia, Anglia—Németor­szág. A magyar csapat to­vábbjutása esetén — ami­re egyébként kevés a re­mény — a dán—holland összecsapás , győztesével játszana a döntőbe jutá­sért. Az MLSZ-ben megtud­tuk még, hogy az elődön­tőbe kerülő négy együt­tes, valamint a negyed­döntőben a legjobb kieső szerez jogot arra, hogy Európát képviselje 1991 novemberében a kínai vi­lágbajnokságon. SPORT Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Főszerkesztő: Szekeres István. Főszerkesztő-helyettes: Gyenes J. András. A Nemzeti Sport Kft. független sportnapilapja. Ügyvezető igazgató: Borbély Pál. Szerkesztőség: 1981 Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 138-4388. Telex: 32-5245. Tele­fax: 138-2463. Megbízott kiadó: az Ifjúsági Lap- és Könyv­kiadó Vállalat. Felelős kiadó: dr. Király G. István igazgató. Kiadóhivatal: 1374 Budapest VI., Révay u. 16. Telefon: 111- 6660. Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlap­­kézbesítő hivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlap­üzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), 1900 Budapest XIII., Lehel út 10/a., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a N­ELIR Postabank Rt.: 219-98636, 021-02799 pénzforgalmi jelzőszám­ra. Előfizetési díj: egy hónapra 270 forint, negyedévre 810 forint, fél évre 1620 forint, egy évre 3240 forint. Megjelenik naponta. Index: 25 004. Vidék: ISSN 0888-2525. Bp., ISSN 0866-2517. ................................. Més történet... Finoman megró Oh. Gáli András a Pesti Hír­lapban Kinek fontos? című, kedden megjelent cikkem miatt. Megtisztelő, hogy logikámat hi­bátlannak tartja, először egyet is értett velem, ám végül is — ahogy írásában elmeséli — meggyőzték: azok a csapatok cselekedtek he­lyesen, akik a hét végén nem mentek el a mér­kőzésükre, mert nem lettek volna nézők, és nélkülük nincs értelme a játéknak. Az utolsó szavakkal maradéktalanul egyet­értek. Azzal is, hogy az MLSZ-nek el kellett volna halasztania a fordulót. Ám nem tette meg, és a csapatoknak ehhez kellett — volna — alkalmazkodniuk. Ezért is fogalmaztam így arról a négy együttesről, amelyik elutazott: ők úgy érezhették. ..ha már nem fújták le a for­dulót, akkor nekik pályára kell lépniük.” Egyszerűen azért,, mert ez a kötelességük, és a cikk erről szólt. Az, hogy nézők nélkül valóban értelmetlen a játék, egy másik történet. Annyira más, hogy érdekes módon a kifogások között még csak­ célzás nem történt rá. Csak most, utólag... P. Gy. L. Ausztrál Nagydíj­­ szintén élőben Az október 21-i Japán Nagydíj után az Ausztrál Nagydíjról is élő közve­títést láthanak vasárnap hajnaliban a magyar tele­víziónézők. A Magyar Te­levízió Sportosztálya, az MTV Belkereskedelmi Igazgatósága és a Nap TV együttműködésének ered­ményeként november 4-én 4 óra 20 perctől várhatóan 6 óra 30 percig élő, egye­nes közvetítés lesz Ade­laide-ből a Forma–1-es autós gyorsasági VB idei utolsó, tizenhatodik futa­máról. Ám azok sem ma­radnak le­­ a viadalról, akik a hajnali, 1-es csa­tornán sugárzandó közve­títést nem tudják nyomon követni. A­­ TeleSport ugyanis vasárnap kora délután, 13.45 órától öt­­venperces összefoglalót sugároz a versenyről. I. 229. ♦ 1990. november 1 Sportlövő­­k tíz helyszínen Jövőre a világ tíz vá­rosa — Kairó, Guate­­malaváros, Mexikóváros, Los Angeles, Lonato, Szöul, Zágráb, München, Suhl és Zürich — ad ott­hont a sportlövők Világ Kupa-viadalainak. Legko­rábban, február 20. és március 2. között, Kairó­ban lépnek lőállásba a sportlövők, utoljára pedig június 2. és 8. között Zü­richben. A magyarok minden bi­zonnyal rajthoz állnak a zágrábi (május 21—27.), a müncheni (május 27—jú­nius 2.), a suhli (június 2—6.) és a zürichi via­dalon. Egyelőre az még bizonytalan, hogy a ten­gerentúli versenyekre lesz-e pénze a szövetség­nek, bár azokon a via­dalokon könnyebben le­hetne olimpiai helyeket gyűjteni. Tizenhat éves labdarúgóink Izrael ellen A m­agyar labdarúgó ifjúsági (16 évesek) válo­gatott november 14-én Iz­rael ellen idegenben lép pályára. Az UEFA-selej­­tező előtt a fiatalok 25 fős kerete november el­­sején, csütörtökön a Nép­­ligetben találkozik, ahol a játékosok egymás ellen játszanak edzőmérkőzést. Az UEFA-selejtező mér­kőzés visszavágóját, a jövő év márciusában ren­dezik. Ebben a csoportban szerepel még a Szovjet­unió csapata, amely ellen itthon 1-1 volt az ered­mény, Minszkben pedig a szovjetek győztek 2-1-re. A fiatal labdarúgók Zieg­ler János szövetségi edző vezetésével készülnek az újabb feladatra. CSÜTÖRTÖK 1 JÉGKORONG: Alba Volán SC—Miercurea Ciuc (Csík­szereda), fedett jégpálya­avató mérkőzés, Székesfehér­vár, 17. KÉZILABDA. Renault Ku­pa nemzetközi női torna, Sopron. Hollandia—Ausztria, 16, Magyarország—Szovjet­unió, 17.30. KOSÁRLABDA. NB I. Fér­fiak. A-csoport: Sz. Olaj­bányász—Szeged SC, Szol­nok, Tiszaligeti Sportcsarnok, 13, Váradi, Faict. ÖKÖLVÍVÁS. Dobó István­­emlékverseny, selejtezők, Eger, Kemény Ferenc sport­csarnok, 16. RÖPLABDA. NB I. Fér­fiak. A-csoport. Csepel SC— Nyíregyházi VSC, Csepeli Sportcsarnok, 17, Slerpai, Gu­lyás. Nők, B-csoport: Sz. Vegyiművek—Dutép SC, Szolnok, Tiszaliget, 16, Ribi­­zsár, Hajdú. Hírrovatunkat szerkesztette: Mattyasovszky Brigitta A­­ Pénteki számunk hírszerkesztője: Pajor-Gyulai László (133-4426)

Next