Nemzeti Sport, 1991. január (2. évfolyam, 1-30. szám)

1991-01-02 / 1. szám

MI KERÜL EGY SPORTNAGYHATALOM KO? ; ! IJtSYlIilffitG HATODIK A HlN­f I­1EH HIVATALOS PONTVERSENYÉBEN Dobogón kajakkenusaink, öttusázóink és sportlövő­ink © Útban Barcelona felé m Szport fölény az élen Németország az új szuper italom (ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK AZ 5. OLDALON) $ M­egint elcsodálkozhat a világ: micsoda nagyhatalom a sportban az aprócska Ma­gyarország. Még talán statisztikák is készülnek újfent, amelyek az or­szág lélekszámát viszonyítják a fé­nyes érmek megszerzett évi meny­­nyiségéhez — és akkor az aprócska Magyarország netán a legnagyobb sporthatalommá magasodik. Mi nem hiszünk az ilyen statisztikák­ban, hiszen a tízszer, húszszor ak­kora országok is ugyanannyi ver­senyzőt, csapatot küldhetnek küzdő­térre, a lélekszám ebben nem tükröződik. Az efféle összevetéseket nem is magyarok szokták készíteni. Ha a magyar sportban élő, a je­len viszonyok közepette elkese­redetten vergődő embereknek len­­ne kedvük és idejük, másféle sta­tisztikát állítanának össze. Olyat, amely azt mutatja meg, hogyan viszonyul egymáshoz az egyes or­szágok sportjának gazdagsága és eredményessége. Akkor aztán le­hetne csodálkozni törpe-Magyar­­országon. Az elkeserítő törpeség persze még optimizmust is sugallhatna: íme hát ilyen körülmények között is ... Derűlátásra azonban semmi ok. A költségvetés úgy nézett át az egész magyar kultúrán, s azon be­lül a sporton — és a költségvetésről vitázó honatyák is megint jobbadán csak egymással foglalkoztak —, hogy életveszélyesen korhadhat­nak tovább az alapok színházban, kulturális folyóiratokban és stadio­nokban egyaránt. De végre megvan a költségvetés! Talán némi tartalék is rejtőzik benne ... És akkor a magyar sport újra bizakodhat, igazi nagyhatalom­­­ként nyújthatja előre kolduskalap­ját, hátha beleesik néhány nem várt fillér. BEJ 1­2 II. évfolyam, 1. szám ♦ 1991. január 2., szerda ♦ Ára : 9,30 forint napilap Parketten a hajdani hősök I világcsúcsokat Lőrincz újra az MTK-VM-ben, Perthben, a Disztl pedig a Videotonban . Széchy: A kék-fehérek nyerték a szilveszteri focigálát A vízilabdások I --------------------■——— o£Ht“°*“k Quo vadis, labdarúgás? (Beszámolónk a 12. oldalon) ! Sorozatunk második részében fzzzzzzzzzzzzzz: megtudjuk azt is, milyen az, a Magyar olimptot cki*, amikor egy brazil luftot rúg hivatalos biztosítója, a* A® : 0,7 ö Esspurskist is támogatja Eggyel több ért Mészöly szerdán hirdet keretet az életért ! (írásaink a 3., A 4. és A 12. oldalon) ÉRJEN CÉLBA VELÜNK! / Naponta BUDAPEST-ZÜRICH-BUDAPEST járatok! .lír ! ! Repüljön járatainkon a világ több mint 100 városába! §88 ml­d Wf Kedvezményes APEX-díjtételek. Budapest, V., Kristóf tér 7/3. Telefon: 117-2500. MWMiMM­ m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék