Nemzeti Sport, 1993. november (4. évfolyam, 298-327. szám)

1993-11-02 / 299. szám

20 1993. november 2. mmm kepes sport Bajnokságról bajnokságra Európából a világ túlfelére, Ausztráliába repül jövő hétfőn a magyar súlyemelők válogatottja. Hétfőn délután tartották a Vigadó Étteremben azt a tájékoztatót, amelyen a világbajnokságra induló magyar csapatot mutatták be. Juhász István, a szövetségi kapitány ismertette és indokolta az utazók listáját. Melbourne-ben kilenc sportoló­val lesz jelen a magyar súlyemelősport. A férfiak közül Karczag Tibor, Czanka Attila, Szanyi Andor és Barsi László utazhat. A lányoknál Földi Csilla, Raj Tímea, Márkus Erzsi, Takács Mari, Takács Erika és Tóbiás Vera képvise­lik a magyar színeket. Lochmayer György, az OTSH főosztályvezetője elismerő jutalomban részesítette a 6. női Európa-bajnokság sikerkovácsait: Földi Csillát, Raj Tímeát, Márkus Erzsit, Takács Máriát, Takács Erikát, Fodor Emesét és Nagy Bernadettet. (rácz) Két vívóaraiiy Hétfőn délután az öt fegyvernem döntőjével a portugáliai Estorilban befe­jeződött a junior vívó Európa-bajnok­ság. A magyar fiatalok kitűnően szere­peltek a finálékban: két arany- és két ezüstérmet szereztek. Aranyérmes lett a kardvívó Ferjancsik Domonkos, valamint a párbajtőröző Fekete Attila, míg ezüstérmet szerzett a tőrvívó Mohamed Aida és a párbajtőröző Imre Géza. A magyar küldöttség ezzel a tel­jesítménnyel elnyerte a Nemzetek Nagydíját. (ard. Európa-bajnok: Ferjancsik Domonkos (Magyarország) 2. Scharon (Franciaország), 3. Tuja (Francia­­ország) és Jermolajev (Oroszország)... 6. Németh ...14. Decsi. Férfi párbajtőr. Eb.: Fekete Attila (Magyarország), 2. Imre Géza (Magyarország), 3. Cafiero (Olaszország) és Haglon (Francia­­ország) ...10. Boczkó. Női tőr. Eb.: Valentina Vezzali (Olaszország), 2. Mohamed Aida (Magyarország), 3. Suppi (Olaszország) és Wuilleme (Fran­ciaország) ... 9. Madarász ...17. Loyal. Női párbajtőr. Eb.: Silke Gerhard (Németország), 2. Castrucci (Olasz­ország), 3. Le Für (Franciaország) és Giussani (Olaszország) ...5. Szidiropulosz, 6. Tóth, 7. Bertók. Férfi tőr. Eb.: Lorenzo Taddei (Olaszország) 2. Hein (Németország) 3. Roth (Izrael) és Ajupov (Oroszország) ...23. Krétai, 24. Fekete. A magyar küldöttség kedden 20.30- kor érkezik a Ferihegy 2. repülőtérre. (MTI) Kaposvári fölény Röplabda Szuper Liga Férfiak * Kaposvári RC-Vitkovice (cseh) 3:0 (11,11,8) Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 400 néző. V: Ferenczy, Horváth Gy. Kaposvári RC: MARGIEAM, SELIKOV, Mészáros P., KÁNTOR, Pásztor, Karmos. Cs: STEFIK, Zarka. Edző: Demeter György,, Károly Róbert. Vitkovice: HOLÁN, Provaznik, Zahradnik, Zvolonek, Cermák, KLOS. Cs: Reisky, Stika. Edző: Otokar Orsovy. Keddi sportműsor, BIRKÓZÁS. I. Osztályú csapatbaj­nokság a BB Kupáért. Diósgyőri BC-FTC-Műfémszer, Miskolc, Városi Sportcsarnok, 14. Dunaferr-UTE­­Extrade, Dunaújváros, Dunaferr Sport­­csarnok, 17. Szondi SE-Promorg- BVSC, Székesfehérvár, Videoton Oktatási Központ, 17. Vasas-Csepel SG-Ofotért, Fáyutca, 18. LABDARÚGÁS UEFA Kupa-visszavágó mérkőzés. MTK-KV Mechelen, Hungária krt., 18, Szpaszov (Lozev, Panajotov, mind­három bolgár). Magyar Kupa­­mérkőzések a 16 közé jutásért. Nyírcsahol y-Csepel-Kordax, Nyírcsaholy, 12.30, Kurmai. Ámor Harka (Kisszállás)-Újpesti TE, Kisszállás, 12.30, Marosvári. Salgótarjáni BTC-Siófoki Bányász, Salgótarján, 12.30, Bede. Szekszárdi Polgári SE-Békéscsabai EFC, Szekszárd, 12.30, Vavika. Szeged SC-Debreceni VSÓ, Szeged, 16, dr. Bozóky. Jpniorbajnokság. Videoton- Waltham—Újpesti TE, Székesfehérvár, 13, Szabó L. Totónyeremények A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a totó 44. fogadási hetének nyereményei a következők: 13 plusz egy találatos szelvény 17 darab, nyereményük egyenként 410 453 forint, 13 találatos szelvény 5 darab, nyereményük egyenként 233 047 forint, 12 találatos szelvény 651 darab, nyereményük egyenként 5 250 forint, 11 találatos szelvény 7 034 darab, nyereményük egyenként 486 forint, 10 találatos szelvény 43 271 darab, nyereményük egyenként 118 forint. Halálozás 73 éves korában elhunyt Gere Gyula, volt FIFA-játékvezető, aki az ötvenes­hatvanas évek egyik legkiválóbb lab­darúgó-játékvezetője volt. Temetése 1993. november 11-en, 10 órakor lesz a Rákospalotai temetőben. S?áz nappal Lillehammer előtt - mottóval tartott újabb sajtótájékoztatót hétfőn délben a Magyar Olimpiai Bizottság. A Hélia szállóbeli tájékoztatón két újabb szpon­zori szerződés aláírására is sor került. A Petőfi Nyomda Rt. és a Lakitelek Alapítvány csatlakozott a Magyar Csapat Olimpiai Alapítvány támogatóihoz.- Négyévenként minden ma­gyar ember érverése meggyor­sul... Minden magyar ember együtt él az olimpián szereplő magyar versenyzőkkel, szurkol sikereikért, és ezek a nagysze­rű eredmények megörven­deztetnek valamennyiünket. Ez vezetett bennünket arra, hogy anyagi támogatással is hoz­zájáruljunk a magyar ver­senyzők olimpiai felkészülé­séhez és részvételéhez - mond­ta bevezetőjében Sebesvári László, a Kecskeméti Petőfi Nyomda Rt. vezérigazgatója. Az immár kilencven százalékban nyugat-európai és amerikai tulaj­donban lévő nyomda az ország legnagyobb, legkorszerűbb nyomdaüzeme. Az ezer embert foglalkoztató nyomdát az új tulajdonosok ötvenmillió dolláros befektetéssel fejlesztették, és ennek köszönhetően ebben az évben már az ötmilliárd forintot is meghaladta termelési értékük, így megengedhetik maguknak az. olimpiai mozgalom támo­gatását, amelyet a cég dolgozói is örömmel vállaltak. A Petőfi Nyomda a követ­kező négy esztendőben évenként ötmillió forint készpénzzel és egymillió forint értékű szolgáltatással támogat­ja az olimpiai mozgalmat, s így a Magyar Csapat Olimpiai Alapítvány arany fokozatú támogatói sorába lépett. A Sebesvári László, a Petőfi Nyomda Rt. vezérigazgatója és Schmitt Pál, a MOB elnöke baráti kézfogása a szerződés aláírása után A Lakitelek Alapítvány is csatlakozott a támogatókhoz, a szerződést Lezsák Sándor, az alapítvány elnöke és Schmitt Pál írja alá, a balszélen: Gyarmati Dezső háromszoros olimpiai bajnok, középen Vad Dezső, a MOB sajtófőnöke vezető biztosak abban, hogy az olimpiai mozgalommal való kapcsolatuk ezúttal szeren­csésebben alakul, mint a Los Angelesben rendezett játékok után, amikor vállalkoztak az olimpiai könyv kiadására, ám azt a pártvezérek utasítására be kellett zúzniuk, ami a nyomdának több mint hatmillió forintos veszteséget okozott.- Eddig is támogattuk az olimpiai mozgalmat, segítettük a nyugdíjas olimpiai bajno­kokat. Mindezt most szer­ződésben is rögzítjük - han­goztatta a többi között Lezsák Sándor, a Lakitelek Alapítvány elnöke, az MDF ügyvezető elnöke, akit Gyarmati Dezső háromszoros olimpiai bajnok, országgyűlési képviselő, az alapítvány kuratóriumának tagja is elkísért a sajtótájékoz­tatóra. Lezsák Sándor beszá­molt arról, hogy december ele­jén megnyílik a lakitelki Népfőiskola Vendégháza, ahol örömmel fogadják a nyugdíjas olimpiai bajnokokat, sportolók, sportszakemberek vehetnek részt a lakitelken szervezett nyelvtanfolyamokon.- Első alkalom, hogy alapítvány csatlakozik a mi olimpiai alapítványunkhoz, amit önmagában is rendkívüli jelen­tőségűnek ítélek - mondta Schmitt Pál, a MOB elnöke. ­­Nem ismerem ugyan a lakitelki alapítvány pontos célkitűzését, azt azonban tudom, hogy a nemzet felemelkedéséért har­colnak, amit a magyar olimpiai mozgalom is elsőrendű céljá­nak tekint, hiszen ne feledjék, ebben az országban több mint negyven éven át csak sporteseményeken, olimpiai játékok alkalmával lehetett teli torokkal énekelni a himnuszt, tisztelni a háromszínű magyar zászlót. S a magyar sportolók a továbbiakban is mindent megtesznek a sikerekért, hogy ezzel is némi örömet szerezze­nek a lelkes sportkedvelőknek. A szerződések aláírása után Greminger János, a lillehammeri csapat vezetője, valamint Kolarik Ist­ván, a siszövetség elnöke és Sallak György, a korcsolyázó­szövetség főtitkára adott rövid tájékoztatót a magyar előkészületekről. Az eddigiek során 13 magyar sportoló szerezte meg az indulás jogát. A szigorú kvalifikációs előírások esetleges további teljesítésével, valamint a rövidpályás gyors­korcsolyázásban és a műkorc­solyában kijelölt tartalékok szerencsés előrelépésével a lét­szám a legkedvezőbb esetben is csak huszonháromra emelked­het, amire azonban nincs reális esély. A téli olimpiára készülők a december 18-án tartandó közgyűlésen teszik le a fogadal­mat, de a csapat végleges összetétele majd csak a kvali­fikációk lezárása, február 1-je után alakulhat ki. Aján Tamás főtitkár, az 1995 júniusában Budapesten ren­dezendő NOB-ülés szervező­bizottságának elnöke a jelentős esemény előkészületeiről adott rövid tájékoztatást. Végül a MOB-elnökség szom­bati határozatát ismertetve jelen­tették be, hogy az idei Magyar Olimpiai Érdemrend kitün­tetéseket Kovács Pál hatszoros olimpiai bajnok kardvívó, Nádori László professzor, Sárosi Imre, az egykori világhírű úszóedző, Terták Elemér, a világszerte elismert jeges szakvezető, valamint a Népstadion és Intéz­ményei, valamint az az olimpiai felkészülést odaadó munkával segítő edzőtáborok - Dunavar­­sány, Mátraháza, Szabadság­­hegy, Tata és a Hajós Alfréd uszoda - kapták. Az Olimpiai Érdemrendeket december 18- án, a közgyűlésen ünnepélyes keretek között nyújtják majd at. Akitüntetett kiváló sportembereknek és az edzőtáboroknak ezúttal olvasóink nevében is tisztelettel gratulálunk. A Uj totószelvény - végi nóta: Ezen a héten a fogadók már az új, számítógéppel fel­dolgozható szelvényeken is beküldhetik totó- és lottótip­­pjeiket. Barátkozhatnak az új, több lapból álló nyom­tatványokkal, s ezek láttán már többen jelezték: valami nincs rendben, nem ezt várták. A Tájékoztatóból ugyanis az olvasható ki: új rendszer ide vagy oda, a Szerencsejáték Rt. továbbra sem garantálja teljes bizton­sággal, hogy a nyeremények kifizetésekor nem kell csalódniuk Fortuna kegyelt­jeinek, amiért időközben valahol elkallódott a szelvé­nyük. Ennek próbáltunk utá­najárni! Szerencsejáték. Összetett szó, amelynek első tagja azt jelzi, hogy csak a sors kegyeire számíthatunk. A második pedig, hogy valamiféle szórakozásra számíthat az, aki ezúton áldoz Fortuna istenasszonynak. Mert hogy áldoz, az nem vitás, Van, aki sokat, van, aki kevesebbet. Kinek mennyi telik. De minden­ki, aki részt vesz ebben, egytől egyig a ,,Nagy Nyereményre” áhítozik. S ez már nem is mindig játék. Mert sokszor sok, talán túl sok pénz van benne. Még az amolyan „köznépi” szerencsejátékokban is, amilyen a totó vagy a lottó. Ezért is van az, hogy időről időre krimibe illő történetek kelnek szárnyra, le­gendákként keringenek a nagy nyeremények születéséről, tulaj­donosairól szerte az országban, sőt, a világban. Legutóbb például arról számoltak be a hírügynökségek, hogy egy bizonyos Joao Alvarezt, aki magas rangú brazil katonai tiszt­ségviselő, a közpénzek megdézsmálásával gyanúsí­tanak. A főhivatalnok, aki Riótól 1700 kilométernyire, Salvador városában luxuskörülmények között „tengeti életét”, elma­gyarázta: az ő keze tiszta, min­dez Fortuna műve. Az utóbbi hét évben ugyanis kétszáz (!) alkalommal nyert a totón... Kétségkívül ő a totókirály, a nyertesek nyertese. A vesztesek vesztesei pedig azok, akik bár szabályosan kitöltötték szelvényeiket, mégsem vehették át a nyereményüket, mert valami adminisztrációs hiba történt. Azután már többnyire futhattak a pénzük után. Azt bizonyítani, hogy ők tényleg időben és szabályosan feladták a tipp­­jeiket, eddig szinte lehetetlen­ség volt. Ettől a héttől kezdve viszont - reméljük - minden megváltozik. A Szerencsejáték Rt. a totó- és lottószelvényeket ugyanis számítógépen értékeli. A totózókban falra szerelt rekeszekben már ott sorakoz­nak az új rendszerű szelvények, a fogadók szabadon vehetnek belőle, forgathatják kedvükre, el is vihetik - mégpedig ingyen. A szelvények hátulján lévő „Tájékoztató” egyik passzusa azonban némi csalódást keltett: ,,Amennyiben a totószelvényt valamely átvevőhely az utolsó játéknapot megelőző átvételi határidő előtt átvette, az SZRT (Szerencsejáték Rt. - A szerk.) és a fogadó közötti szerződés akkor jön létre, ha a totószelvény a feldolgozóhelyre beérkezett, a totószelvény kiértékelhető, mikrofilmre vették és azt zár alá helyezték" Tehát újra a régi aggály. A fogadó felel mindenért, még azután is, hogy a régi átlapozást felváltotta a korszerű technika. Murphy törvénye szerint viszont, ami el tud romlani, az előbb­­utóbb el is romlik. Akkor hát: marad minden a régiben? Mindenesetre felhívtuk tele­fonon az ügyben egyedüli illetékest, dr. Vaszily Bélát, a Szerencsejáték Rt. vezérigaz­gató-helyettesét, aki készséggel állt olvasóink és ezáltal a fogadók rendelkezésére.- Azt hittük, hogy a számítógépes rendszer bevezetésével minden fogadó biztonságban lesz: ha nyer, akkor ténylegesen is átveheti a pénzét. Az utcára került szelvények hátlapján viszont az olvasható, hogy csak akkor, ha a nyertes szelvény megérkezik, ha kiértékelhető, ha mikrofilmre vették, ha zár alá helyezték. Nem gondolja, hogy még mindig sok a bizonytalansági tényező? - kérdeztük.- Nem osztom az ezzel kap­csolatos aggályokat s nem értem, miért ennyire bizalmat­lanok velünk szemben, holott például az AustriaLotto is régóta ezekkel a feltételekkel működik.- Helyénvalónak tartja, hogy bármilyen hibát követnek is el, csak a tétet fizetik vissza? Sovány vigasz ez annak, aki, mondjuk, milliókat nyert. Ráadásul a szelvények hátuljára azt is rányomtatták: ,,A fogadó részéről további igénynek sem­milyen tekintetben és jogcímen nincs helye.”- Először is, ami eddig nem volt, a fogadónál maradt úgy­nevezett ,,B”-szelvénnyel a reklamálók akár bírósághoz is fordulhatnak, hiszen a kezükben van a bizonyíték: ők feladták a tippjüket. Másrészt elképzel­hetetlennek tartom, hogy ilyen előforduljon. A számítógép a regisztráló számok alapján folyamatosan figyeli a szel­vényeket, s ha valamelyik hiányzik, rögtön kiugrik a hiba. Ilyenkor megállunk és keresni kezdjük az elkóborolt szelvényt. Amely esetleg a bizományosnál, vagy valahol egy fiókban lapul. A komputer osztályozza, „meg­jegyzi” és mikrofilmre küldi a szelvényeket, amelyeket azután közjegyző jelenlétében helyezünk el a páncélteremben. A mikrofilm a játék biztonságát garantálja.- Eddig hány óvási ügyük volt hetente?- Nagyon sok. Túl sok. Amikor például már százötven­százhetven millió volt a nyereményösszeg, akkor ugrásszerűen megnőttek a reklamációk. Hétről hétre egyre több lett, amíg csak el nem vitte valaki a pénzt. Ilyenkor negyven-ötven óvás érkezett hetente és duplájára nőtt a jog­talanok száma. Hiába, sokan megpróbálkoznak ilyesmivel.- Ha vissza tud emlékezni, a totó és a lottó eddigi történetében hányszor adtak igazat a reklamáló fogadóknak?- Ezt nehéz lenne összeszá­molni. Mindenesetre sokszor előfordult, emberi mulasztásból, a nagy számok törvényei alapján, hogy a kiértékelés és az azt követő revízió is tévedett. De csak az alacsonyabb nyereményosztályban, legyen az totó vagy lottó. Telitalálatosnál ilyenre még nem volt példa. (fejes) iVem jelentkezik a MÍJS® a VB-rendezésre Ruza József, a Magyar Úszó Szövetség főtitkára hétfőn bejelen­tette, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben nem jelentkeznek az 1998. évi világbaj­nokság megrendezésére. A várat­lan hír oka az, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség visszavonta korábbi egyetértését, márpedig a VB rendezésére csak a négy sportág, az úszás, a műugrás, a műúszás és a vízilabda vezérkará­nak együttes akarata esetén jelentkezhet bármely FINA- tagország. A vízilabdázók vissza­lépése nem jelenti azt, hogy az 1996. évi EB lebonyolítására nem pályázik a MÚSZ, mert az Európai Úszó Liga szabályzata lehetővé teszi, hogy az előbb említett négy szakág külön-külön is ren­dezhessen kontinensbajnokságot. Ha VB-rendezésre nem is, de világbajnoki szereplésre azért készülnek a magyarok. Széchy Tamás mesteredző irányításával november 3-tól harmincöt napon át az ausztráliai Perthben edzőtáborozik Darnyi Tamás, Czene Attila, Zubor Attila, Horváth Péter, Ungvári Gergő, Ágh Olivér, Árgyó Péter és Áldott Gábor. Porcleválása miatt nem tart a csapattal Szabados Béla. a békéscsabaiak kiváló sprintere. Rózsa Norbert tartózkodási és utazási költségeit a szövetség felajánlotta, de ez a felajánlás csak akkor lett volna érvényes, ha Rózsa a küldöttséggel együtt vég­leg hazautazott volna december 7- én. Miután ez nem biztos, Széchy Tamás szövetségi kapitány úgy döntött, hogy Norbert költségein egy fiatal versenyző vegyen részt az edzőtáborozáson. A legjobb magyar úszók másik csoportja Kiss László mesteredző vezetésével november 5-én a dél­afrikai Fokvárosba utazik. A tizen­négy tagú csapatban Egerszegi Krisztina és Güttler Károly a két ász. A két edzőtábor összköltsége megközelíti a nyolcmillió forintot. Az összeg előteremtéséhez hoz­zájárult a CIB Közép-Európai Bank, a Griff Gentlemen’s, az OTSH és a Széchy-műhely.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék