Nemzeti Sport, 1996. június (7. évfolyam, 148-177. szám)

1996-06-01 / 148. szám

2 NEMZETI SPORT Csak egy kiállítás... Csak egy fotó. Ott fenn a dobogó tetején, érem­mel, virágcsokorral a kézben olyan könnyűnek tűnik minden. Mintha az évtizedek keserves munkája, a kora reggeli kelések, a kilométerek nem látszanának... Mintha a világ összes boldogsága egy arcon, egy mosolyban forrna össze. Csak egy ütő. A világos színű fán örök emléket hagytak az izzadt ujjbegyek ereze­tei, és az az apró szakadás a piros szofton, egy nagy csata szerencsét­len pillanatáról mesél. Csak egy mez. Amely megélt már néhány győz­tes találkozót. Amely kibírta az örömittas szurkolók markoló szorí­tásait, vagy talán egy vesztes mér­kőzést követően jó időre a sarokba került. Csak egy oklevél. Egyszerű, kissé megsárgult lap, amely azt hirdeti, hogy akkor, azon a napon ő volt a legjobb. A világ leg­jobbja. Pedig csak innen Budapestről, a tizenöt­ödik kerületből indult..., és mégis a világ tetejére érkezett. „Azért, hogy céljainkat elérjük, mindig vissza kell néznünk, erőt kell merítenünk a múltból." 1996. május 31-én a Csokonai Művelő­dési Központban időutazás részei lehet­tünk. Relikviák, újságcikkek, fotók és em­léklapok segítségével néhány óra erejéig visszatekinthettünk. Visszanézhettünk Rákospalota szülöttei­nek, rendkívüli tehetségeinek emlékeze­tes, nagy pillanataira. Géczi István olimpiai ezüstérmes labdarúgó megálmodott egy kiállí­tást, és a millecentenáriumi év al­kalmából a XV. kerületi Sportiskola segítségével megvalósították az el­képzelést: egy tárlat erejéig össze­gyűjtötték a kerületben lakó vagy ott élt magyar válogatott, Európa-, világ-, és olimpiai bajnok sportolók emléktárgyait. Rákospalotáról in­dult többek között Gergely Gábor, Dalnoki Jenő, Faházi János, Laky Éva és Ancsin János is. A házigazdák hagyományterem­tésre törekednek, hiszen minden olimpiai esztendőben, újra és újra szeretnék összeállítani a kiállítást... Amely remélhetőleg az évek mú­lásával épül, szépül és természete­sen egyre bővebb lesz. Amely lassan kinövi a művelődé­si ház kis termét, és átköltözik az aulába, majd onnan a nagyterembe. Amelyre százak és százak lesz­nek kíváncsiak. A megnyitón Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke mondott beszédet. Nem ünnepii, inkább amolyan családias, csen­des, merengő köszöntőt. „Aki nem ismeri és nem tiszteli a múlt­ját, az nem érdemli meg a jövőjét." A rákospalotaiak ismerik és tisztelik múltjukat... (lipiczky)/ IDŐUTAZÁS NS-KLUB TÍ-;f7’’';:^ ' . /’ÍA ■" Háromórás talkshow - ajándékokkal Csütörtökön este tartotta első rendezvényét a Nemzeti Sport klubja az Almássy téri Szabad­idő-központban, és máris sikert aratott. A vendégek eredetileg két órán át válaszoltak volna a műsorvezetők és a nézők kér­déseire, ám a kettőből három lett, és közben senki sem hasz­nálta ki a szünetek adta lehető­séget a távozásra. Igaz, rögtön megfogta őket a két ex váci labdarúgó, Koszta János és Nyilas Elek évődő párbeszéde. Koszta jelenleg a BVSC-Dreher, Nyilas pedig a Ferencváros játékosa, magától értetődő tehát, hogy a téma a két csapat versenyfutása a baj­noki címért, illetve a közelgő rangadó volt. Azt talán mon­dani sem kell, hogy mindket­ten saját csapatukra esküd­tek...Ugyanígy tett az olimpiai válogatott két reménysége, Bükszegi Zoltán és Zavadszky Gábor is, akik történetesen szintén pályára léphetnek a BVSC-Dreher­ Ferenc­város rangadón, de mint Dunai An­tal, az olimpiai csapat edzője elmondta, nem biztos, hogy szerepelnek majd az Atlantába utazó szűkebb keretben. Szóba került az edzői sors né­hány kulcskérdése, a magyar profizmus sajátossága is, ami­kor Glatz Árpád, a BSE-től me­nesztett kosárlabdaedző kerül a középpontba. A sportág „ne­héz" embere ezúttal sem tagad­ta meg önmagát, részletes szo­ciológiai elemzést adott a ma­gyar valóságról, amelyről el­mondta véleményét a többi vendég, többek között Bene Fe­renc és Magyar Zoltán is. Végül dr. Török Ferenc, az öttusa-szö­vetség elnöke beszélt a sport aktuális kérdéseiről, és vívott élénk csatát Koszta Jánossal fi­nanszírozási kérdésekről. Az új talkshow tehát kiváló hangulatban zajlott, amit alig­hanem elősegített az is, hogy a szponzorok, a Sony Center, a Karcher Tüzép Rt. és a Caola Rt. jóvoltából senki sem térhe­tett haza ajándék nélkül. A Nemzeti Sport klubja leg­közelebb két hét múlva, a BVSC-Dreher­ Ferenc­város rangadó másnapján nyit ki leg­közelebb... TUSAKODÁS Ki, kit, mikor és miért keresett? Göbölyös János Kisebbfajta vihart kavart a csütörtöki, BVSC-sajtótájékoztatóról megjelent írá­sunk egyik részlete. Egészen pontosan az, amely a június 12-ei BVSC-Dreher- Ferencváros bajnoki mérkőzés kezdési időpontjával, illetve a találkozó tévéköz­vetítésével kapcsolatos. „A kérdés csu­pán az, hogy a Magyar Televízió közvetíts­­e a 19.30-ra tervezett mérkőzést” - írtuk a cikkben. Nos­­ mint pénteken kiderült, a kérdés nem kérdés (és nem is volt az...). De erről (illetve az előzményekről, ha úgy tetszik, a „vihar előszeléről”) hall­gassák meg az érdekeltek véleményét. Vitray Tamás, a Telesport főszerkesztője: - Furcsállom, és bevallom, nem egészen ér­tem a BVSC csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzottak azon részét, amely a mérkő­zés időpont-módosításával illetve az este fél nyolcas tévéközvetítéssel kapcsolatos. Szeretném megjegyezni, hogy tudtommal sem a Magyar Hivatásos Labdarúgó Ligát, sem a Magyar Labdarúgó Szövetséget nem kereste meg ez ügyben a BVSC. A Magyar Televíziót pedig végképp nem. Én egyéb­ként úgy tudom, a ligatagok által javasolt, és elfogadott szabály írja elő, hogy az utol­só három forduló mérkőzéseit egyidőben kell kezdeni. Az teljességgel lehetetlen, hogy fél nyolctól, a Híradó időpontjában meccset közvetítsen a televízió. De egyéb­ként is, a hónapokra előre szigorúan meg­határozott műsorszerkezetet lehetetlen megbontani. Főként akkor, ha ezt tizenkét nappal korábban találják ki az érdekeltek. Sárosi Ferenc, az MHLL igazgatója: - A május elején történt naptáregyeztető ligaülé­sen magam javasoltam, hogy a BVSC- Fra­di meccset felszabadíthatnánk a szabály alól, hiszen már akkor fényévnyi távolság­ra volt a két csapat a mezőny előtt. Akkor ezt a javaslatot maga a BVSC utasította el és ragaszkodott az eredeti időponthoz. Az ülésen egyébként jelen volt a televízió kép­viselője is, aki tudomásul vette az öt órai kezdést. A BVSC képviselője ezután május tizenharmadikán keresett meg engem az­zal, hogy a támogassuk az este fél nyolcas kezdést, és vegyem fel ez ügyben a kapcso­latot a Magyar Televízióval. Ezt természe­tesen azonnal megtettem, megkerestem Vitray Tamást, aki közölte, hogy nincs le­hetőség a változtatásra. Tóth István, a BVSC-Dreher szakosztály­­vezetője: Mi nem kaptunk olyan javaslatot azon a bizonyos naptáregyeztető ligaülé­sen, hogy térjünk ki a többi meccs elől. Há­rom héttel ezelőtt, a BVSC-Vác meccsen Laczkó Mihálynak, az MLSZ elnökének és Czékus Lajos főtitkárnak jeleztük, hogy, tekintettel az óriási érdeklődésre, a klubok, szurkolók kérésére, fél nyolctól szeretnénk megrendezni a meccset. Ők erre azt vála­szolták, hogy amennyiben a liga hozzájá­rul az időpont-módosításhoz, úgy a szö­vetség nem gördít akadályt a változtatás elé. A múlt hét elején vettük fel a kapcsola­tot Sárosi úrral, aki még most szerdán is arról tájékoztatott bennünket, hogy folya­matosan tárgyalásban áll a televízióval. Hogy azóta mi történt, arról nincs tudomá­sunk. Mi egyáltalán nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a mérkőzést az eredetitől elté­rő időpontban rendezzük, csak azt szeret­tük volna, hogy minél többen láthassák a meccset. VII. 148. • 1996. június 1 ATLANTA JEGYÉBEN Vasárnap este a Komondor Televízióban Éneklő olimpikonok Kőbán Ritától - Papp Laciig Műsorvezető: Gallov Rezső Vasárnap este az ATV 47-en látható a Komondor Televízió, amelynek egyik producere Elek István, hazánk monte-car­­lói tiszteletbeli konzulja és a Magyar Súly­emelő Szövetség társelnöke - már a har­madik műsorával mutatkozik be. Az első két adásban is volt sport - pél­dául interjú Csák Ibolyával, az 1936-os olimpiai aranyérmessel -, de most az egész estét a sportnak szentelik. Az Atlan­ta jegyében című zenés, szórakoztató mű­sor szereplői között ott lesznek az olimpi­ára utazó női kézilabdázók, labdarúgók, öttusázók, vízilabdázók, sőt, énekelni is fognak. Payer András-Hámori Tibor kife­jezetten erre az estére készült dalát, az Olimpia '96-ot adják elő. A díszvendégek között találni majd dr. Aján Tamást, a MOB főtitkárát, két Kárpátit­­ Károlyt és Rudolfot Kőbán Ritát, Magyar Zoltánt és Papp Lacit. A műsorvezető pedig a sport államtitkára, Gallov Rezső lesz, aki­nek persze nem szokatlan ez a „szakma" és különben is részt vesz az interjúk készí­tésében Szepesi György. A nagyszabású rendezvényen, az Opel Maxalo bemuta­tótermében, művészek - a Korda házas­pár, Payer András, Koncz Gábor, Harsá­­nyi Gábor, Kibédi Ervin és mások - egy­­egy produkcióval köszöntik az olimpiáso­­kat. Mai számunkat szerkesztette:­­.Naményi József Olvasószerkesztő: Kpcssy Zoltán Z. Vincze György Művészeti szerkesztő: Roska János A Nemzeti Sport Lap-, Könyvkiadó és Szolgáltató Kft. független sportnapilapja Főszerkesztő: Énekes Zoltán Főszerkesztő-helyettes: Naményi József Vezető szerkesztő: Lakat T. Károly Szerkesztők: Boda Ildikó (külföldirovat-vezető), dr. Malonyai Péter (egyéni sportágak rovatvezetője), Simon József (csapatjátékrovat-vezető), Skrapits László (vezető olvasószerkesztő). Szerkesztőségi titkár: Lázár Lajos (labdarúgórovat-szerkesztő) Labdarúgórovat-vezető: Vincze András. Fotóigazgató: Záhonyi Iván Művészeti vezető: Keleti Imre A tudósítói hálózat vezetője: Varga Gyula Lapmenedzser: Szurmai János. Terjesztési igazgató: Harcsa Gábor Felelős kiadó: Borbély Pál, ügyvezető igazgató Kiadóhivatal és szerkesztőség: 1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 115. Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 701/437. Tel: 138-4366. Fax: 138-4248. Hirdetésfelvétel: Nemzeti Sport Média Bt., 1061 Budapest, Dalszínház u. 10. Tel.: 112-1234, 132-0384,132-6301,131-5183. Fax: 112-1234. Styl Média Kft., 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tel.: 252-3968,114-3810,252-8296. Fax: 252-7149. Nemzeti Sport Szerkesztősége, 1133 Budapest, Visegrádi u. 115. Tel.: 138-4366. Fax: 138-4248. Szedés, grafika: Nemzeti Sport Kft., a d Ij/IATESZ tagja. Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt. Felelős vezető: Lendvai Lászlóné mb. vezérigazgató. Terjeszti: a HÍRKEIR Rt., az NH E., valamint árusítják önálló vállalkozók. Előfizethető Budapesten a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatósága kerületi ügyfélszolgálati irodáiban, a hírlapkézbesítőknél, és a Flírlapelőfizetési Irodában (HELÍR) Budapest XIII., Lehel út 10/A., (Levélcím: HELÍR, Budapest 1900), közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELÍR Postabank Rt.: 219-98636, 021-02799 pénzforgalmi jelzőszámra, vidéken a postahivatalokban és a kiadóban. A kitöltött megrendelőlapokat a fő­városban borítékban adják fel az alábbi címre: Hírlapüzletági Igazgatóság, 1846 Budapest. Vidéken: Posta­­hivatal, helyben. Előfizetési díj: egy hónapra 1350 Ft, negyedévre 4050 Ft, fél évre 8100 Ft, egy évre 16 200 Ft. Megjelenik naponta. Index: 25 004. Vidék: ISSN 0866-2525. Budapest: ISSN 0866-2517. 1 2 4 8 16

Next