Nemzeti Sport, 1997. január (8. évfolyam, 1-30. szám)

1997-01-17 / 16. szám

NEMZETI SPORT Tóth Mária S 138-2452 HÍRCSATORNA LEMONDÁS. Fleck Ottó, akit a Magyar Tollaslabda Szövetség vasár­napi közgyűlésén beválasztottak a sportág vezető testületébe, bejelentet­te, hogy lemond elnökségi tagságáról. RÓMÁBA UTAZTAK. A hét végén az olasz fővárosban gyűlnek össze a világ legjobb birkózóbírói. A világ­­konferencián megbeszélik az elmúlt esztendő tapasztalatait, meghatároz­zák az egységesebb bíráskodás kiala­kításának feladatait. Magyarországról az öt kiemelt nemzetközi minősítésű bíró,Tóth István, Bolla József, Flasch­­ner Kálmán, Kovács István és Kruj Iván csütörtökön délután utazott el repülővel a pénteken és szombaton zajló eseményre. ÚJ FŐTITKÁR: A Magyar Vitorlás Szövetség elnökségi ülésén döntöttek az új főtitkár személyéről. Az öt jelölt közül titkos szavazással Weöres Lász­lóra esett a választás. Az 54 éves, ci­vilben vegyészmérnök Weöres László korábban vitorlásversenyző volt, majd edzőként is tevékenykedett. Stamfeld Iván, aki 1975-től látta el a főtitkári teendőket, a decemberi tisztújító köz­gyűlésen köszönt le. DEBRECENBEN járt szerdán Csötö­­nyi Sándor, a Magyar Ökölvívó Szövet­ség új elnöke, a februárban rendezendő Bocskai-emlékverseny előkészületeiről tájékozódott Hajdú-Bihar megye fővá­rosában. A hagyományos viadalra, amely a magyar ökölvívók számára rendszerint az idénynyitót jelenti, az idén külföldi sportolókat is várnak. KÖZGYŰLÉS: A Magyar Szink­ronúszó Szövetség január 19-én 10 órától, a Komjádi uszoda tanácster­mében tartja közgyűlését. MÁR KETTEN. Az eddigi egy helyett ketten képviselik a Magyar Röplabda Szövetséget a Magyar Olimpiai Bizott­ságban. Dr. Holvay Endrét megerősítet­ték tisztében, a másik küldött az MRSZ új elnöke, Körösfői László lett. KITÜNTETÉS. A Magyar Köztár­saság belügyminisztere - az Országos Testnevelési és Sporthivatal előter­jesztésében - Sport Érdemrend kitün­tetést adományozott Szabó Elemér debreceni súlyemelőedzőnek négy év­tizedes munkájáért. A kitüntetést He­­vessy József Debrecen polgármestere adta át a kiváló szakembernek. NYUGDÍJAZÁS. Az év elején nyugdíjba vonult Csátaljay Zoltán, a Bajai Spartacus Vízügy SC ügyvezető elnöke, aki tizenegy évig állt a klub élén. Egyesülete ünnepélyes elnökségi ülésen búcsúztatta el a kiváló sportve­zetőt. RÖPLABDA - INGYEN. A Kapos­vári Női RC NB I-es röplabdacsapatá­nak vezetői úgy döntöttek, hogy az előző félévhez hasonlóan, a tavaszi folytatásban is ingyen tekinthetik meg a nézők az együttes hazai mérkőzéseit, így a Miskolci VSC elleni vasárnapi találkozóra sem kell jegyet váltaniuk a szurkolóknak.★ TEMETÉS: Torma Béla egykori ökölvívó és bíró temetésére 1997. ja­nuár 20-án 12 órakor kerül sor az óbu­dai Bécsi úti köztemetőben. @ Iránytű Évet zártak és nyitottak a bokszbírók A Magyar Ökölvívó Szövetség bí­róbizottsága - a sportágak között alighanem egyedülálló kezdeménye­zésként - a Sunlight Hotelban tartot­ta az évadot nyitó és egyben az elmúlt évet záró, hagyományos összejövete­lét, amelyen a magyar ökölvívás szí­­ne-java - bírók, elnökségi tagok, sportvezetők -, valamint a múlt és a jelen két legendája, Papp László és Kovács István is megjelent. Ennek keretében köszöntötték azokat a mérkőzésvezető-pontozókat, akik 1996-ban jubiláltak a pályán, így a 35 éve működő Bihari Bélát és Mé­száros Józsefet, a 30 éve vezető Král Ernőt és Horváth Istvánt, valamint a „negyedszázados” Nacsa Józsefet, Gaál Tibort, Bada Pált és Andics Fe­rencet. Mészáros és Král a megtiszte­lő Örökös Nemzeti Bíró címet is meg­kapta. Az AIBA-bírónk, Ajtai Péter rendezte estét a Zentai György által összeállított divatbemutató és szín­vonalas műsor zárta, amelynek létre­jötte a Rucanor sportigazgatóját, az elnökségi tag Molnár Istvánt dicséri. Profi testépítő­verseny? A Magyar Testépítő Szövet­ség elnökségi ülésén fontos döntéseket hoztak. A tagok megalakították a fitness-szek­­ciót, amelynek vezetője Huber István lett. Ezek után az idén már megrendezhetik az első hivatalos magyar fitnessbaj­­nokságot is. A kilenctagú szakmai bizottság vezetőjének Fekete Ferencet választották, a további nyolc hely egyelőre üres, de minden valószínűség szerint a nagy klubok vezetői kerülnek a bizottságba. A legfontosabb napirendi pontként az elnökség Kovács István szövetségi kapitány ve­zetésével megalakította a pro­­fiszekciót, amelynek feladata a nyolc magyar profi pályafu­tásának egyengetése lesz. Ko­vács István elmondta, 1997- ben megpróbálnak profiver­senyt szervezni Magyarorszá­gon, erre eddig még nem volt példa. lisztújítás előtt a MOB A MOB február 22-én tartja újjáalakuló közgyűlését, s az új testület ekkor titkos szavazással választja meg tiszt­ségviselőit a következő négy esztendőre. A MOB az alap­szabály szerint delegálás elve alapján szerveződik, a tagság összetételében azonban - az Olimpiai Charta előírásaihoz alkalmazkodva - biztosítani kell a sportági szakszövetsé­gek által delegált képviselők többségét. A tisztújítás során elnököt, főtitkárt, két alelnököt, továbbá tíz elnökségi ta­got választanak. Az állami sportvezetőség első embere dr. Harcsár István államtitkár, az OTSH elnöke hivatalból töl­ti be az alelnöki tisztet. Az alapszabály értelmében a MOB- nak a jövőben tiszteletbeli tagjai is lesznek. Az olimpiai ér­demrend és a MOB-érdemrend tulajdonosai tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűléseken, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek, és a különböző tisztségekre nem választhatók. Választottak a megyék A hagyományoknak megfelelően megválasztották az 1996 legjobb Győr-Moson-Sopron megye sportoló­it. A legjobb férfi sportoló Nagy János ökölvívó, a legjobb női sportoló Máté­­fi Eszter kézilabdázó lett. Ez évben, szakítva a korábbi hagyományokkal, a legjobb ifjúsági sportoló címet meg­osztva ítélték oda Piros Gabriella du­­atlonosnak és Szőcs Balázs kenusnak. A legjobbakat január 19-én, vasárnap köszöntik a Kisalföld szerkesztőségé­ben, ahol a díjakat dr. Stephen Chatt, a Kisalföld Kiadó Kft. igazgatója adja majd át.★ Nógrád megyében is voksoltak az elmúlt esztendő legjobb helyi sporto­lóira. A felnőttek között két atléta vit­te el a pálmát, a férfiaknál Kovács Du­sán, a Balassagyarmati Vitalitás SE kiválósága - aki azóta Zalaegerszegre igazolt -, a nőknél Ajkler Zita, a Sal­gótarjáni KDASE versenyzője bizo­nyult a legjobbnak. Csapatban a Sal­gótarjáni Rádióamatőr Klub együttese kapta a legtöbb szavazatot. Az ifjúsá­giak között a lányoknál Czene Zsu­zsanna, a Salgótarjáni Petőfi DSE sí­futója, sílövője, míg a fiúknál holtver­senyben Fábri Péter, a Balassagyar­mati Ipoly Walking Club gyaloglója és Oláh Tibor a Salgótarjáni Birkózó Klub versenyzője győzött. ★ A Hajdú Bihari Napló főszerkesztő­je adta át a díjakat a lap munkatársai által választott Hajdú-Bihar megyei sportolóknak. A hölgyek közül az atlé­ta Szebenszky Anikót választották, aki a gyengébb nemből egyetlenként kép­viselte a megyét az olimpián. A legjobb férfi sportoló Sándor Tamás, a DVSC­­Epona labdarúgója lett, aki az ötkari­kás játékokon a magyar nemzeti együt­test erősítette, s jelenleg tizennégy gól­jával - az MTK-s Illés Béla társaságá­ban - vezeti az NB I góllövőlistáját. Az év legjobb csapata címet a DVSC­­Symphonia női kézilabda-együttese nyerte el, miután 1996-ban immár má­sodszor hódította el az EHF-kupát. A legjobb edző a Symphonia mestere, Köstner Vilmos lett. A legjobb után­pótlás-sportolónak járó díjat Ábrák Norbert, a Debreceni Kerékpáros Sport Klub versenyzője vehette át. Kijelölték a válogatottat A Magyar Tájékozódási Futó Szö­vetség elnökségi ülésén jó néhány fon­tos döntés született. Megalakult a táj­biciklis bizottság, amely az idén több verseny rendezését is tervezi, egyelőre nyílt rendszerben. A főtitkári pályázatra január 31-ig meghosszabbították a jelentkezési ha­táridőt, és a szövetségi kapitányi fel­adatkör betöltésére is pályázat kiírá­sát határozták el. Az elnökség elfo­gadta a kijelölt válogatott csapatot. A következő versenyzők vannak a keret­ben. Férfiak: Domonyik Gábor, Viniczai Ferenc, Pavlovics Gábor, Dénes Zol­tán, Lévai Ferenc, Vajda Kolos, Sárecz Lajos, Farkas Dávid, Molnár Zoltán, Novai György. Nők: Oláh Katalin, Bokros Andrea, Lovasi Katalin, Kovács Bernadett, Hornyák Mariann, Lubinszki Mária, Gordos Mónika, Kesztyűs Szilvia, Gárdonyi Réka. Perényi Petra is utazik a téli Universiadéra A jövő hét végén, január 24-én szombaton megkezdődik a téli Universiade. A Mudzsu-Csondzsu síközpontokban rendezendő versenyeket a dél-koreai házigaz­dák egyben olimpiai főpróbának is tekintik, hiszen pályáznak a 2006-ban esedékes téli ötkarikás játékok lebonyolítására. A korábban kijelölt tíz versenyzőből álló magyar csapat létszáma emelkedett, miután Perényi Petra (Budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskola) alpesi síző is az utazók közé került. A csapatot kedden délután a Testnevelési Egyetem dísztermé­ben búcsúztatják. Gyenge József, az egyetemista és főiskolás sportolók világszövet­sége, a FISU ellenőrzési bizottságának tagja a házigazdák meghívására már e hét végén, pénteken útra kel. Sport a rádióban és a televízióban PÉNTEK _________RÁDIÓ ________ KOSSUTH 8.00: Krónika - sport. 19.05: Sportvilág. Benne: Beszámoló a BSE-Klettham Erding női asz­talitenisz ETTU-kupa mérkő­zésről . Naganói előkészületek . Hírek az ausztrál nyílt tenisz­­bajnokságról. PETŐFI 7.45: Zöld(sport)reggel. 8.00: Petőfi-délelőtt. Közélet, kultúra, sport, tudomány, játék. 23.03: Sporthíradó. TELEVÍZIÓ________ TV1 6.00: Napkelte. 10.05: Tízórai. Ép testben... Az egészségmegőr­zésről. 19.50: Sporthírek. TV2 21.05: TeleSport. DUNA I­V 21.20: Sportpercek. TV3 Budapest 19.00: Híradó, sporthírek. MSAT 17.00: Napnyugta. Benne: Vi­lágsport. DSF 8.30: Focivetélkedő. 9.15: Oldtimer. 10.15: DSF-fénypon­­tok. 10.30: Teremfoci Németor­szágból, Oberhausen. 12.15: Ko­sárlabda. NBA: Dallas Mave­­rick-Orlando Magic. 13.15: Fo­civetélkedő. 14.00: A világ sportja. 15.00: A sport klasszi­kusai. 15.15: Teremfoci Német­országból, Oberhausen. 17.00: Jégkorong. NHL. 18.00: Terem­foci Németországból, Dort­­mund. A szünetben, kb. 19.55: Sportriport. 22.00: Sportriport. 22.15: Ökölvívás. 23.00: Kosár­labda. NBA. 24.00: Pankráció. 1.30: Amerikai futball. 2.00: Jég­korong. NHL. EUROSPORT 8.30: Dakar-Agadez-Dakar rali. 9.00: A sebesség világa. 10.00: Nemzetközi motorsport­magazin. 11.00: Tenisz. Ausztrál nyílt bajnokság, Melbourne (ma­gyar kommentárral). 14.30: Al­pesi sí Világkupa, női óriásműle­siklás, Zwiesel. 15.30: Tenisz. Ausztrál nyílt bajnokság (m. k.). 20.30: All sports. 21.30: Da­kar-Agadez-Dakar rali (m. k.). 22.00: Tenisz. Ausztrál nyílt baj­nokság (m. k.). 23.00: Ökölvívás. 24.00: Fitness. 0.30: Autósport. 1.00: Dakar-Agadez-Dakar rali. SUPER 21.00: Super-sport. OSZTRÁK TV 1. műsor. 19.30: Híradó, sport. S­VN­ 18.30: Hírmagazin, benne: sport. ABDI 9.00: Tenisz. Ausztrál nyílt bajnokság. Melbourne. 1.00: Te­nisz. Ausztrál nyílt bajnokság. PB07 19.45: Hírmagazin, benne: sport. STVI 14.30: Jégkorong. MTV2 17.30: Kosárlabda. NBA. 21.00: Jégkorong. NHL. SZÓRHAT MTV 1.­6.00-8.00: Napkelte. A tervezett témák: Törvényen kívüli házmesterek o SS-tisztek nyugdíja o Kártérítési per a SOTE ellen o Kereszttűzben: Nagy Adrienn, a Kacsa magazin főszerkesztője o Múzsa o Filmbemutató: „Az asz­­szony” - vendégünk: Györgyi Anna, a film főszereplője. Produ­cer: Gyárfás Tamás. Főszerkesz­tő: Kósa Somogyi György. Mű­sorvezető: Baraczka Eszter. Fele­lős szerkesztő: Máté Krisztina. A műsor telefonszámai: 251-0490 és 251-0119. (x) A Sport plusz Foci legfrissebb számának tartalmából - Ki az öt legjobb magyar lab­darúgó? - Lipcsei Péter, vagy Pali? - Példátlan incidens a Kispest edzésén. - Forrai: „Begőzöltem!” Bicskei: „Tudod te, egyáltalán mit tettél?” - Sebők kálváriája - Megjárta (nemcsak Berlint)... - Az NB I-es edzők: Csank azt visz, akit akar! - Egy évvel Nagano előtt... - 96-an 96-ról - Mit kérdezne a sportot felügyelő belügymi­nisztertől? - Verebes újra munkába állt... - Harmadosztályú mágia? - Választásra készülnek a játékvezetők - Árgyelán sajátos rekordja: három év alatt hat csapat... SZLOVÁKIA Maria Alm 25-50 Zell am See­n 20-70 Lomnici-nyereg 40 Mariazell 30 Csorba-tó 25-40 Murau 40-60 Chopok-Észak-Jasna 28-40 Schladming-Planai 20-60 Chopok-Dél 20-40 Bad Kleinkirchheim 20-70 Rózsahegy 25-40 Semmering 20-50 Kubinska Hola 20-30 Kaprun (gleccser) 290-340 Donovaly 20 , Skalka-Krahule 20 OLASZORSZÁG Martinske Hole 25 Tonale-Presena 160-220 SZLOVÉNIA Bormio 30-200 Cortina d Ampezzo 70-140 Maribor-Pohorje 120 Sappada 70-110 Rogla 90 Tarvisio 40-80 Kranjska Gora 50 Sella Nevea 90-200 Bovec-Kanin 270 Val di Fiemme 100-170 Bohinj 130 Marilleva 90-190 Kravec 85 , FRANCIAORSZÁG Kasprowy-csúcs 47 Alpe d’Huez 100-260 Zakopane 24 Val Thoren 140-240 Val d’Isere 90-250 MAGYARORSZÁG Tignes 100-180 Chamonix 60-250 Normafa 25 Risoul 110-225 Kékestető 29 Les Menuires 65-195 Galyatető 30 Bánkút 25 AUSZTRIA További információ és uta­zásszervezés a 118-1661-es Axamer Lizum 45-75 telefonszámon, hét közben Zillertal-Hintertux 15-240 10-18 óráig. Vili. 16. • 1997. január 17. Jó tudni . A Magyar Súlyemelő Szövetség pá­lyázatot hirdet az alábbi, 1997. évi or­szágos bajnokságok megrendezésére: felnőtt férfi és női ob (október 4-5.), női junior és férfi ifjúsági ob (november 29-30.), kölyök, serdülő (férfi és női), férfi junior ob (december 13-15.), NB I- es csapatbajnoki döntő (szeptember 5-6.), utánpótlás csapatbajnoki döntő (október 31.-november 2.). A Magyar Súlyemelő Szövetség címére beküldendő pályázatok határideje 1997. március 28. . A Magyar Evezős Szövetség pályá­zatot hirdet főtitkári, valamint szövetsé­gi kapitányi munkakör betöltésére. A pályázatok beadásának határideje: 1997. február 14-e, 12 óra. A pályázati feltételek a MÉSZ irodájában (1143 Bp., Dózsa György út 1/3. Tel/fax: 252-2774) munkanapokon 9 és 16 óra között átve­hetők.­­ A Pest Megyei Kézilabda Szövetség február 25-i kezdettel játékvezetői tan­folyamot indít, amelyre várja a bírásko­dáshoz kedvet érző fiatalok jelentkezé­sét. A tanfolyam előadásai keddi napo­kon a szövetség hivatalos helyiségében, V. ker., Steindl Imre u. 12. II. e. lesznek 16 órás kezdéssel. Érdeklődni lehet személyesen a szövetségben, valamint telefonon a 111-8821-es számon.­­ A Könnyűipari Műszaki Főiskola az 1997-98-as tanévben felvételi mentes­séggel élsportolói tagozatot indít. Rész­letes felvilágosítás a felvételi tájékozta­tó kiadványban, illetve a főiskola tanul­mányi osztályán. Tel.: 250-0333. ® Győrött új helyre, a Pecz Aladár Megyei Kórház Zrínyi utcai rendelőjébe költözött a Sportorvosi Intézet. A jövő­ben minden kedden és pénteken 9 és 14, hétfőn, szerdán és csütörtökön pedig 13 és 17 óra között várják a sportolókat. ® A győri George KSE tagtoborzót hirdet 12 éves kortól azoknak a fiúknak és lányának, akik a mountain bike sportághoz kedvet éreznek. Jelentkezni az edzések színhelyén, a Bercsényi Gim­náziumban Nagy Attila és Gregus And­rás edzőnél lehet, hétfőn, kedden, csü­törtökön és pénteken 17 órától.­­ A Nemzetközi Teke Szövetség ver­senybírói, illetve továbbképző szeminá­riumot rendez április 11. és 12. között Olaszországban. A jelentkezőknek - a német tudás és a versenybírói minősítés feltétel - február 10-ig kell beadniuk az igényüket az országos szövetségbe (Ma­gyar Tekézők Szövetsége, 1143 Bp., Dó­zsa Gy. út 1/3).­­ A Turista és Természetjáró Infor­mációs Egyesület (TUTI) felhívja a taná­rok, érdeklődők figyelmét, hogy február 21. és február 23. között Balassagyarma­ton továbbképzést, konferenciát, baráti találkozót rendez. A témák között szere­pel a természetjárás fejlesztése, a szer­vezetek anyagi gondjainak megoldása, a természetjárás érdekvédelme. Szállás Balassagyarmaton a Fráter Erzsébet le­ánykollégiumban lesz. Jelentkezni a TUTI egyesületnél január 31-ig lehet. Cím: 1042 Budapest, István út 17-19.

Next