Nemzeti Sport, 1998. június (9. évfolyam, 149-177. szám)

1998-06-21 / 168. szám

IX. 168. • 1998. június 21. __ / Augusztusban AEK Athén-Újpest Véber-vétel Izraelben? x ^­­l­nöke - Véber György és dr. Knoll Zsolt csapatorvos társaságában - Izraelbe utazott, hogy tárgyaljon a Maccabi Haifa vezetőivel. Véber ugyanis még mindig az izraeli klub labdarúgója (kölcsönben ját­szott Újpesten), s a magyar dele­gáció most leletekkel és orvosi szakvéleménnyel alátámasztva számol be a labdarúgó sérülésé­ről. A lila-fehérek célja az, hogy végleg megszerezzék Vébert, s re­mélik, hogy mivel a középpályás jelenleg sem egészséges, a Macca­bi Haifa vezetői nem gördítenek akadályt az átigazolás elé. Persze, a tárgyalások végeredménye most még kérdéses. Az viszont biztos, hogy az új­pestiek nem edzőtáboroznak Angliában. Néhány héttel ezelőtt ugyan szó volt arról, hogy a lilák Albionban töltenének egy hetet, de a tervet nem sikerült megvaló­sítani. Az Újpest Svájcból is ka­pott meghívást, s bár a megbeszé­lések az angol kapcsolat miatt szüneteltek, most ismét életre kel a „svájci vonal”. Elképzelhető, hogy július ötödike és tizenkette­­dike között Várhidi Péter együt­tese Svájcban készül, és megmér­kőzik a Lausenne-nal, valamint a Neuchatel Xamax együttesével. Lehet, hogy egy kevésbé neves csapat ellen is pályára lépnek majd a lilák, de ez a későbbi tár­gyalások során dől majd el. Eze­ken kívül biztos, hogy játszik még egy nemzetközi, felkészülési mér­kőzést az Újpest.­­ Augusztus ötödikén Athén­ban lép pályára a csapat - mond­ta Kálnoki Kis Attila, a klub el­nökhelyettese. - Egyik üzleti partnerünk, a Knispel menedzser­­iroda szervezte a mérkőzést, az AEK Athén lesz a ellenfelünk. Ez az iroda segítette Szűcs Lajost a kaiserslauterni szerződéshez, az­óta is jó viszonyban vagyunk, amiben tudjuk, támogatjuk egy­mást. A túra egyébként rövid lesz, negyedikén megyünk Görögor­szágba, ötödikén játsszuk a mécs­esét, és hatodikán már hazajö­vünk. Mivel azon a héten nem lesznek nemzetközi kupameccsek, a mérkőzés időpontja nem ütkö­zik a BL-selejtezővel. Persze, ahhoz, hogy selejtezőt játszhasson a csapat, előbb siker­rel kell megvívnia az előselejtezőt. A július nagyon zsúfolt hónapnak ígérkezik a lila-fehérek számára. Hatodikán lesz a BL-előselejtező sorsolása, tizennyolcadikán Szu­perkupa-döntőt játszik az együt­tes az MTK-Hungária FC ellen. Néhány nappal ezután, július hu­szonkettedikén lesz az első BL- előselejtező, három nap múlva kezdődik a magyar bajnokság, hu­­szonkilencedikén aztán BL- visszavágó vár a lilákra. Minderre alaposan fel kell ké­szülniük a játékosoknak. Az első edzést június huszonötödikén, csütörtökön reggel kilenc órakor tartja Várhidi Péter a Megyeri úti stadionban. A foglalkozáson részt vesz majd valamennyi jelenlegi és jövendőbeli újpesti, azaz az el­múlt bajnokság játékoskeretének tagjai mellett együtt edz a többi­ekkel a PAOK Szalonikiből haza­térő válogatott csatár, Kovács Zoltán és a Ferencvárosból Új­pestre igazoló középpályás, Vasile Miriuta is. (Honda) Az edző a csatár Mint azt lapunk pénteki számá­ban Varga István, a Haladás-Mi­­los edzője elmondta, nagy valószí­nűséggel távozik Szombathelyről. A szakember a klubnál felvető­dött anyagi gondok miatt nem lát­ja biztosítottnak a feltételeket a csapat megerősítésére, ezért nem kíván tovább edzősködni Szom­bathelyen. Igaz, a szerződése júni­us 30-án lejár, de korábban felme­rült az a gondolat, hogy ha a csa­pat osztályzó nélkül bentmarad az NB I-ben, akkor tárgyalhatnak a további munkáról. Török Péter, a Haladás-Milos ügyvezető elnöke elmondta: tisz­tában van azzal, hogy a nehéz anyagi helyzet miatt egyelőre nem tudják megfelelően megerő­síteni a csapatot, ezért nem hosszabbították meg Varga Ist­ván szerződését sem. távozik, visszatér Török Péter arról is beszélt, hogy hétfőn ül össze a szakosztály vezetősége és akkor dönt majd az edző személyéről. (Információink szerint Dajka Lászlóval, Disztl Lászlóval, Szentes Lázárral és Kardos Józseffel tárgyaltak a klub vezetői, és utóbbinak van a legna­gyobb esélye a szerződésre.) A csa­pat június 25-én kezdi meg a fel­készülést, és akkor már szeretnék, ha az új edző irányítaná a munkát. A Haladás több tehetséges fiatal játékossal tárgyal, ugyanakkor je­lentkezett a klubnál Plókai Mi­hály, aki tavasszal Szombathely­ről Hajdúszoboszlóra igazolt köl­csönbe. A csatár szeretne vissza­térni a Haladáshoz, és ha a KCFC nem jelzi a Haladásnak vásárlási szándékát, akkor Plókai továbbra is a Haladás futballistája marad. (kiss) Czibor-emléktorna A Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó-szövetség az elmúlt év őszén új versenysorozatot írt ki az 1986-os születésű fiúk részére. A Czibor Zoltán-emléktorna fő célja a megye labdarúgó-tömegbázisá­nak növelése volt. A rendezvény­­sorozaton 12 csapat csaknem két­száz futballistája vett részt. Öt szabadtéri és egy téli teremkupán gyűjthették a pontokat az egyesü­letek és iskolák csapatai. A záró­tornát június 13-án Komáromban rendezte a megye utánpótlás-bi­zottsága, az első helyet a Tatabá­nyai Alapítvány SK szerezte meg. A hat torna összesített győzte­sének, a Tatabányai Alapítvány SK-nak Mester Emilné Czibor Zsuzsanna (Czibor Zoltán húga) adta át a vándorserleget. Második a Dorogi FC, harmadik a Komáro­mi Petőfi, negyedik az Esztergomi FC, ötödik a Bábolna-Bana, hato­dik a Dorogi Körzet lett. A torna részvevői között a megyei labda­rúgó-szövetség nevében Imrő Já­nos elnök (az MLSZ egyik alelnö­­ke) 165 ezer forintot osztott szét. Labdarúgás Szabó­ Tamás TiszakÓ€*skéről Kispestre költözik Aa Tig/ iü®3üT íhc egy matroad­ás . Július 1-jétől Szabó Tamás lesz a Kispest Honvéd FC Kft. ügyvezető igazgatója és a klub általános elnökhelyettese. A legfonto­sabb, amit Szabó Tamásról tudni kell, az, hogy vezetőtársaival, kollégáival futballtör­­ténelmet írt Tiszakécskén. Kilenc évvel ezelőtt indította útjára - kép­letesen fogalmazva - a labdát a megyei má­sodosztályban. A klubvezető törekvéseit lát­va fokozatosan növekedett a segítő szándé­­kúak és a szurkolók tábora, emellett pedig nőttön nőtt a városi összefogás is. Szabó Ta­más már a kezdetekkor a profiszemléletet hirdette meg, mindemellett azonban a baráti­­as, családias hangulat fenntartására is kíno­san ügyelt. Négyéves sikeres munkássága után már a kétcsoportos NB II-ben vitézke­dett a Tiszakécske, amely újoncként az ötö­dik, a következő bajnokságban már a negye­dik, aztán a második helyet érte el. Ám az osztályozón nem sikerült bejutni az NB I-be, ezért újabb egy évbe került az élvonalba lé­pés. A Tiszakécskén leköszönő elnök felemás érzésekkel emlékezik vissza a sokszor ká­tyúkkal nehezített útra. Természetesen azért nem lehet maradéktalanul elégedett, mert csapata, a Tiszakécske nem tudta meg­hosszabbítani NB I-es tagságát. - Elismerem, hogy a legmagasabb osztály minden korábbinál nagyobb kihívást jelen­tett számunkra - mondta Szabó Tamás. - Több esetben váratlan feladatokkal kellett szembenézni - nemcsak a pályán, hanem a megfelelő körülmények biztosítása kapcsán is. Kár lenne tagadni, hogy a családias, bará­ti hangulat is hamar elpárolgott, és helyébe a farkastörvények korszaka lépett, ami minden emberi kapcsolatot átrendezett a öltözőben és a csapat környezetében is. - Többen azzal vádolják, hogy a személyes előrelépése érdekében elhagyja a süllyedő hajót. Mi erről a véleménye? - Elöljáróban le kell szögeznem: nem fordí­tok hátat a tiszakécskei labdarúgásnak, meg­tartom elnökségi tagságomat, és résztulajdo­nosa maradok a Tisza Sport Kft.-nek, amely­nek keretein belül a városban tovább műkö­dik a profi labdarúgás. Hozzá kell tennem azt is, hogy döntésemet nem egyedül, hanem ve­zetőtársaimmal egyeztetve hoztam meg. Az igaz, hogy a kispestiek felkérése elsősorban a számomra megtisztelő, de azt gondolom, hogy ez a városunk, a klubunk elismerése is egyben.„ Nem eresztjük szélnek a csapatot, mi több, az átépített stadion öltözőit már az őszi évad rajtjára használhatóvá tesszük. Én pe­dig a jövőben legfeljebb már nem leszek „frontember”, hanem inkább a háttérben maradok.­­ És a háttérből már a Kispest érdekeit képviseli majd? - Miután az MLSZ új versenykiírása lehe­tőséget ad arra, hogy a nem egy osztályban szereplő csapatok szorosan együttműködje­nek, ezt a lehetőséget szeretnénk majd ki­használni, vagyis mindkét­ együttes sorsát szem előtt tartva dolgozom a két klubért. " A két klub kapcsolatáról sokan úgy véle­kednek, hogy ön játékosokat akar átmenteni Tiszakécskéről Kispestre. - Ha a Kispest edzője úgy gondolja, hogy valamelyik tiszakécskei játékos alkalmas a fővárosiaknál való szereplésre, akkor vá­laszthat. De mindjárt el kell mondanom azt is, hogy ez a folyamat fordítva is működik majd, tehát a csapatba nem kerülő kispesti labdarúgó erősítheti a második vonalban ját­szó kécskeieket. Ezáltal a két csapat edzője nagyobb választási lehetőséghez jut, a futbal­listák közötti rivalizálást pedig jóval széle­sebb körben lehet megvalósítani, ami szak­mailag új tapasztalatokat hozhat. Ehhez nyilván az is hozzátartozik, hogy ma már üz­leti alapon szerveződik a futball, de nemcsak a Honvédnél és a Tiszakécskénél, hanem majdnem mindenhol. Néder István „Nem fordítok hátat a tiszakécskei lab­darúgásnak, megtartom elnökségi tag­ságomat” Csábi bizonytalan Tavasszal kölcsönjátékosként Kispesten szerepelt az MTK Hungária FC labdarúgója, Csábi József. S noha a söprögető olaszországi nyaralása közben igyekezett pihenni, kikapcso­lódni, érthetően nap mint nap eszébe jutott: vajon hol futbal­­lozik a jövőben? Csábi egy esztendővel ezelőtt érkezett haza Izraelből, és az MTK-hoz igazolt az akkor sérülése miatt kiesett Lőrincz Emil helyettesítésére. Aztán Lőrincz meggyógyult, s Csábi a kispad­­ra került - ezért is adta őt kölcsönbe a kék-fehérek vezetősége. A szakemberek szerint a középhátvéd rutinjának is köszönhe­ti a Kispest, hogy osztályozó nélkül bent maradt az élvonal­ban. Ennek ellenére Csábi állítja: még sohasem látta ilyen bi­zonytalannak a jövőjét. Az MTK-val ugyanis egy plusz kétéves szerződést kötött, s az első év most letelt. A megállapodás ér­telmében a klub dönthet arról, hogy változatlan anyagi felté­telek mellett foglalkoztatja Csábit, vagy lemond róla - utóbbi esetben a labdarúgó lejárt szerződésűnek tekinthető. Csábi nem tudja, hogy az MTK-nak mi a terve vele kapcsolatban, ám a jövő héten már bizonyosan eldől ez a kérdés is. - Harmincegy évesen még érzek magamban annyi erőt, hogy három-négy évig segítsek egy olyan csapaton, amelynek van perspektívája, amelyben van miért küzdeni - mondta Csábi. A játékost egyébként keresték Izraelből és Ausztriából is, bár tárgyalásokra még nem került sor. Ádám József, a BVSC­­Zugló FC klubigazgatója már jelezte, szívesen látná a Szőnyi úti klubban Csábi Józsefet - a megbeszéléseket azonban alap­vetően meghatározza, hogy az MTK-nak mi a szándéka Csá­bival. (s. zs.) Garami József, az ETO szakmai igazga­tója szombaton hajnalban tért haza kétna­pos romániai villámlátogatásáról. Az uta­zás célja a győri csapat besztercei edzőtá­borozás-lehetőségeinek felmérése, továbbá Ilie Lázár átigazolása volt. - A részünkre felajánlott edzőtáborozás körülményei jók, megfelelnek a célnak - fogalmazott Garami József, miután látoga­tásának eredményéről kérdeztük. - Az el­helyezés elfogadható, az étkezéssel kap­csolatos kívánságainkat teljesítik a romá­nok. A pályák rendben vannak, a Glória­­vezetők előzékenységének köszönhetően edzéseinket a stadion centerpályáján tart­hatjuk. Ennek megfelelően július ötödikén indulunk Besztercére, és tizenegyedikén térünk haza. Július hatodikán, nyolcadi­kén és tizedikén játszunk előkészületi mér­kőzést, ellenfelünk a Glória Bystrica, az FC Mures, valamint egy később kijelölendő csapat lesz.­­ Lázár ügyében is sikerrel járt? - Vele és klubjával is sikerült megálla­podnunk. A gólerős csatár - aki egyébként két évvel ezelőtt, 1996 tavaszán­ már ját­szott az ETO-ban - december harminc­egyedikéig a mi játékosunk. Lázár vasár­nap érkezik Győrbe, és hétfőn a többiekkel együtt elkezdi a munkát. " Mi indokolta a román labdarúgó leiga­zolását? - Egyszerűen az, hogy nem bővelkedünk csatárokban. Fehér Miklós Portugáliába távozik. Ferenczi ugyan a rendelkezésünk­re áll, de nekünk a jövőre is gondolni kell. Lázár tapasztalt, gólerős játékos, akire szükségünk van. Garami József április másodikén állt munkába Győrött. Az eltelt közel három hónap alatt megismerkedett a körülmé­nyekkel, ahogy mondani szokás, feltérké­pezte a terepet. Vajon milyen tapasztalato­kat szerzett? - Ennek ismertetése hosszas elemzést igényel, annyit azért elárulhatok, hogy Győrött minden lehetőség adott a jó fut­ball, az ütőképes csapat kialakítására. A városban és annak vonzáskörzetében na­gyon szeretik a focit, magyar viszonylat­ban jók a feltételek, tehát lehet és érdemes is a futballban, a futballért dolgozni. - Ön harminc évig edzősködött. Mennyi­ben jelent új feladatot a mostani beosztása? - Egyáltalán nem új számomra ez a poszt. Pécsett a vezetőedzői feladatok mel­lett hosszú éveken át elláttam a szakosz­tály-igazgatói teendőket is. Egyébként is, számomra az a legfontosabb, hogy a labda­rúgásban dolgozhatok, és így szívesen vég­zek minden olyan munkát, amely előbbre viszi a magyar futballt. A szakmai igazga­tói munkakör hazánkban most kezd elter­jedni. Még nem teljesen tisztázott a fel­adatkör és a felelősség kérdése sem. De szükség van a posztra, és hogy a jövőben milyen formában működik majd, azt az élet fogja eldönteni. " Különösen fontos kérdés, hogy milyen a munkakapcsolata az NB I-es csapat veze­tőedzőjével. - Ezen a területen nem látok semmi problémát. Nálunk Reszeli Soós István az első csapat vezetőedzője, ő készíti fel és ál­lítja össze a csapatot, övé a felelősség. Per­sze, ez nem azt jelenti, hogy nem kísérem figyelemmel a munkáját, hogy nem mon­dom el az észrevételeimet. Ezt már eddig is megtettem, és a jövőben is meg fogom ten­ni. Mindent megbeszélünk, tanácsokat adok, de a döntés joga az edzőé. - Mi a véleménye az ETO utánpótlás­munkájáról? - Gunyhó Ferenc utánpótlás-szakágve­­zető irányításával jól szervezett munka fo­lyik. Vannak tehetségek, de nem garmadá­val. Azt is észrevettem, hogy egyes korosz­tályok a tehetségek szempontjából megle­hetősen lyukasak. Az nem lehet vitás, hogy erre a területre kell a legtöbb figyelmet fordítani, itt kell a legtöbb munkát elvé­gezni. Mi most két keretet állítottunk össze. Az NB I-es tizennyolc-húsz játékos­ból áll, a másik pedig az utánpótlás-kor­osztály tizennégy-tizenhat legtehetsége­sebb tagjából alakul ki. Az utóbbiak szá­mára több és másfajta edzést tartunk, elő­térbe kerül a képzés, az egyes játékosoknál fellelhető hibák javítása. Ebbe a keretbe kívánjuk felhozni a két ifjúsági, a négy ser­dülő és a hat gyermekcsapat legtehetsége­sebb tagjait. Ezen a területen fokozni kell a célirányos munkát, mert csakis ez adhat­ja meg a jövő első csapatának gerincét. Eh­hez persze időre, türelemre és - nem tudom eléggé hangsúlyozni - sok-sok munkára van szükség. Havasréti Béla Karaim József eredm­ényes romániai útja AX talál­onai NEMZETI SPORTO. Magyar profibajnokság angol mintára? Az IMCSz,­az amerikai székhelyű multinacionális reklám- és marke­tingvállalat­­ nem mondott le arról, hogy bekapcsolódjon a magyar fut­­ballba. Köztudott, hogy a sportme­nedzseléssel is foglalkozó világcég korábban felfüggesztette tárgyalá­sait a Ferencvárossal. Az a tény vi­szont, hogy a zöld-fehér klub által a héten közzétett befektetői pályázati kiírásból az IMG is vásárolt, azt sej­teti: a vállalat a történtek (a kudarc­ba fulladt Dicobe-ügy) ellenére (vagy inkább amiatt) is lát fantáziát a Fradi privatizációjában. Kökénye­­si Imre, az IMG magyarországi kép­viseletének tanácsadója a cég leendő pályázati anyagáról természetesen most még nem kívánt nyilatkozni, mint mondta, nem lenne etikus a le­adási határidők előtt a sajtó elé tár­ni a terveket, elképzeléseket. Az IMG azonban nem csak a Fra­diban gondolkodik. A cég hajlandó lenne a magyar futballt, egészen pontosan annak legmagasabb szint­jét, a profibajnokságot menedzselni. Az IMG egyébként erről a tervről - egyelőre inkább lehetőségről - egyébként már írásban is tájékoz­tatta az MLSZ-t, a profiligát és a Football Duó Kft.-t. - A londoni irodánkat megkeres­ték multinacionális cégek, amelyek révén az első évben a közvetítési jog­díjakon kívül mintegy másfél-két­millió dolláros befektetéssel a ma­gyar futball legmagasabb osztályát a szó szoros értelmében profivá lehet­ne tenni - jelentette ki Kökényesi Imre. - Természetesen nem a szak­mába akarunk beleszólni, hanem vi­lágszínvonalú reklám- és marke­tingmunkával olyan bajnokságot szerveznénk, menedzselnénk Ma­gyarországon, mint amilyen például Angliában vagy Hollandiában az IMG közreműködésével zajlik. Tisz­tában vagyunk azzal, hogy a jelenle­gi helyzetben, például a megoldat­lan tévéközvetítési ügyre vagy a most induló profibajnokság kiforrat­lanságára gondolok, nem lehet egyik napról a másikra csodát tenni. Ha viszont az érdekeltek elfogadják az ajánlatunkat, jövőre valóban pro­fesszionális szinten menedzselt baj­nokság kezdődhet pénzdíjakkal, multinacionális cégek részvételével. (göbölyös)

Next