Nemzeti Sport, 2003. június (14. évfolyam, 148-176. szám)

2003-06-21 / 167. szám

2003. június 21., szombat nemze­tsport ÚJPEST: A profiligával egyeztetnek Simek Péter vételáráról Posza Zsolt összecsomagolt Munkatársainktól Megyeri úton nem bíznak semmit a véletlenre, ezért állásfoglalást kértek a Magyar Labdarúgóligától (MLL) Si­mek Péter ügyében. Mint ismeretes, a labdarúgó a tavasszal az NB I B-ből ki­zárt Vasas Labdarúgó Kft. alkalmazá­sában állt, ám az Újpestnél szerepelt kölcsönjátékosként. Egyéves kölcsön­szerződése lejárta után vissza kellett volna térnie a Vasashoz, ám profi játé­kost csak a profiosztályokban szereplő gazdasági társaságok alkalmazhatnak, így Simek angyalföldi szerződése elle­hetetlenült. A történet azonban akkor kerek, ha hozzátesszük: a középpályás játékjogának rendelkezési joga afféle fedezetként időközben a ligához ke­rült, hiszen az MLL hitelt folyósított a Vasas Kft.-nek. Mivel a gazdasági tár­saság nem törlesztette az 50 millió fo­rintot plusz annak kamatait, Simek áráról az Újpestnek immár az MLL il­letékeseivel kell egyeztetniük. N­os, a kapcsolatfelvétel megtörtént. A lilák első lépésben kérték, hogy a li­ga igazolási és átigazolási bizottsága mondja ki Simek angyalföldi szerző­désének megszűnését. S ha ez jogerősen megtörténik majd, megkezdődhetnek a tárgyalások a futballista vételáráról. Mivel efféle ügyletre még nem volt példa, az összegről vélhetően a liga el­nöksége mondja ki a végső szót. A Va­sasnak - s nemcsak a kft.-nek, de az ab­ban társtulajdonos sportegyesületnek­­ elemi érdeke lenne, hogy minél drá­gábban adja el az MLL a labdarúgót, hiszen ebben az esetben csökkenne a p­iros-kékeknek a ligával szembeni tar­tozása. Márpedig köztudomású: a Va­sas SC új, a Kecskeméttel közös vállal­kozása csak akkor versenyezhet az NB I B-ben, ha a ligatartozást törlesztik. Elképzelhető azonban olyan megoldás is, hogy Simek ingyen kerül a Megyeri útra, és amennyiben sikerül külföldre eladni, akkor az MLL és az Újpest osz­tozik a vételáron. A lilák egyébként állásfoglalást kértek Tóth András ügyében is, akinek szerződése szintén ellehetetlenült a Va­sas Kft.-vel. Különbség azonban, hogy a legutóbb Sopronban szerepelt védő játékjogának rendelkezési joga nincs az MLL-nél, azaz Tóth esetében nem a li­gával kell majd üzletelnie az Újpestnek. E­gyelőre új játékos nem érkezett a Megyeri útra, jelenleg a régiekkel foly­nak a tárgyalások a szerződések módo­sításáról. Gyulay Zsolt ezzel kapcsolat­ban elmondta: nehéz tárgyalások előtt áll, de nincs más választása a kft.-nek, az életben maradáshoz csökkenteni kell a kiadásokat (ezért is várják a lila­fehérek türelmetlenül a ligától és az UEFA-tól a tavalyi bajnoki eredmény, illetve az UEFA-kupa-szereplés után járó pénzt, aminek átutalása egyelőre késik). Akivel nem tudnak megegyezni, attól fájó szívvel, de elköszönnek. A­mi a további érkezőket illeti, szom­baton eldőlhet Bükszegi Zoltán sorsa. Információink szerint mindkét fél előállt a javaslataival, és az elképzelé­sek nem állnak messze egymástól. Her­cegfalvi Zoltán ügyében nincs, előre­lépés. Elhagyta viszont az Újpestet Posza Zsolt. A kapus leadta a szerelését, és egyelőre egyedül készül. A i : Minden sportvállalkozás nevezése hiányos­ ­ A Magyar Labdarúgóliga (MLL) ille­tékes bizottságai közül a gazdasági és a­­ versenybizottság megvizsgálta a­­2003-2004-es élvonalbeli bajnokságra­­ beérkezett nevezéseket, és kialakította előzetes véleményét. Az MLL hon­lapján közzétett állásfoglalás szerint­­ nincs olyan sportvállalkozás, amely­­­­nek nevezése jelenlegi formájában fo­­­­gadható lenne. A legtöbb csapat pél­­­­dául a tervezett költségvetése bevételi­­ oldalán olyan, a játékoseladásból szár­­­­mazó bevételt tervez, aminek realitása­­ megkérdőjelezhető. Hasonlóan általá­nos jelenség -s e tekintetben megem­líthető a Videoton FCF, a Békéscsaba­­ és a Siófok neve -, hogy a sportvállal­­­kozások a nevezési dokumentumok­ban megjelölt bevételi terveiket nem támasztották alá megfelelő garanciák­­­­kal. Ráadásul a Siófoknak, valamint az MNB I legjobb kiesőjeként nevező K­ispest-Honvédnak tetemes az előző szezonról hozott, ki nem fizetett szál­lítói tartozása. A Ferencváros olyan nevezést nyújtott be, amelyben a mar­ketingjogok közös értékesítése tekin­tetében jogfenntartással élt, noha az MLSZ közgyűlése, illetve a ligatanács korábbi határozata ezt nem engedi meg. A nevezést emiatt a bizottságok jelenlegi formájában nem is terjeszt­hetik a klubtulajdonosok által alkotott testület elé. Az MLL hiánypótlásra hívta fel a sportvállalkozásokat. Azok június 25-én szerdáig csatolhatják be új dokumentumaikat, majd ezeknek az iratoknak az értékelésére a gazdasági és a versenybizottság június 26-án, csütörtökön tart együttes ülést. Ek­kor alakul ki a nevezésekkel kapcsolat­ban az a végleges álláspont, amit a bi­zottságok a ligatanács július 1-jei ülé­se elé terjesztenek. LÉGIÓSSORS: Pető Tamás hosszú távra tervez Hollandiában Visszatérne a válogatottba KEMÉNY KRISTÓF sérülés mindig rosszul jön a sporto­lóknak, de Pető­ Tamás akkor szenvedett súlyos térdszalagszakadást, amikor re­mek formában játszott. A NAC Breda középpályása tavaly remek teljesítményt nyújtott mind csapatában, mind pedig a magyar válogatottban. Az egykori újpes­ti játékos teljesítményével kiérdemelte, hogy meghatározó játékossá váljon a holland gárdában. Az akkor még Henk ten Cate vezette társulat eredményesen futballozott, és ez nagyrészt a magyar labdarúgóknak is köszönhető volt, hi­szen Pető mellett Fehér Csaba és Babos Gábor is a Bredában szerepelt. Pető Ta­más utolsó néhány mérkőzésén nem­hogy kifogástalanul játszott, többször bevette az ellenfelek kapuját is, mígnem megtörtént a baj...­­ A sérülés mindig a legrosszabbkor jön, és ez az én esetemben szó szerint igaz - kezdi Pető Tamás. - Akkor sza­kadt el a térdemben a szalag, amikor pá­lyafutásom legjobb játékát nyújtottam. Azóta sok minden történt velem, nehéz időszakon vagyok túl. Szerencsére az operáció jól sikerül, így esélyem van rá, hogy júliusban már futballozhassak. - Gondolom, elege van az orvosokból, kórházakból. Ha jól tudom, végre pihenésre is van lehetősége, hogyan telik a nyaral - Kissé megviseltek a sorozatos vizs­gálatok, viszont azóta, amióta Magyar­­országon vagyok, kikapcsolódhattam. H­árom hetet töltök itthon, és eddig minden nagyon jól sikerült. Most éppen a szűkebb családdal Hévíz mellett nya­ralunk. Azonban már fejben a felkészü­lésre gondolok, remélem, minden rend­ben megy majd, és a következő szezon első meccsén már én is a pályán lehetek. Mikor kezdheti el az edzéseket? - Én egy-két héttel elő­bb elkezdem a különedzéseket, mint a csapat többi tagja. Természetesen járnom kell reha­bilitációs foglalkozásokra is. A csapat július hetedikén kezdi meg az alapo­zást, én egy héttel késő­bb csatlakozok a társaimhoz. - Mit szól a válogatott teljesítményéhez? Gondolja, hogy ha felépül, újra szerepelhet a nemzeti csapatban? - Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól sikerült az utolsó két mérkőzés. Re­mélem, legalább a második helyre oda­érünk. Hogy leszek-e még válogatott, arra csak azt tudom mondani, hogy re­ménykedem benne. Beszélgetek a kapi­tánnyal, és ő is biztat. Ha ismét formába lendülök, minden elképzelhető. És mik a jövőbeni tervek, marad Hol­landiában? - Nagyon jól érzem magam, és nem mellesleg a családom is szeret itt lenni. Jól kijövök a két magyar társammal is, Fehér Csabával és Babos Gáborral, so­kat segítünk egymásnak. Még két évig köt ide a szerződésem, és ezt minden­képp szeretném kitölteni. Ha azonban a Breda vezetősége igényt tartana rám két év múlva is, szívesen maradok. - Hazai labdarúgás 5 UEFA-INTERTOTÓ-KUPA: Macedón középpályás a Győr csapatában Ajándék a bérleteseknek H. B. É­vek óta dédelgetett álom Győrött olyan bajnoki helyezés elérése, ami fel­jogosítja az ETO-t arra, hogy kiléphes­sen az európai porondra. Szombat este végre újra nemzetközi tétmérkőzés szín­helye lesz a győri stadion, hiszen az ETO az UEFA-Intertotó-kupában ver­senyezhet. A Borsodi Liga hatodik he­lyezettjének vetélytársa a ciprusi bajnok­ságban hatodik helyen végzett Ethni­­kosz Anhasz lesz; a cél olyan eredményt produkálni, hogy a zöld-fehérek tovább­jutási eséllyel várhassák az egy hét múl­va Larnacában rendezendő visszavágót. S ha a győriek túljutnak a ciprusiakon, a második fordulóban a spanyol bajnok­ság nyolcadik helyezettje lesz az ellenfél, ez lehet akár a világhírű Barcelona is. A­z ETO június 16-án kezdte el felké­szülését az új bajnokságra. Alekszandar Bajevszki és főiskolai vizsgái miatt Né­meth Norbert csak pénteken kapcsoló­dott be a közös munkába, az új szerze­mény, az Izraelből hazatért Nyilas Elek csak 26-án csatlakozik a kerethez. Hosz­­szú kihagyás után Stark Péter már gya­korol, de szombaton még nem léphet pályára, és hiányozik majd az artroszkó­­pos műtéten átesett Igor Nicsenko is. Be­mutatkozhat viszont a győri szurkolók­nak a Kecskemétről visszaigazolt­­bross Márton, valamint a macedón Dániel Grosevszki. A Győri ETO FC tervezett összeállítása: 12 Sebők -17 Böjte, 74 Sa­­lamon, 21 Jovanovics, 23 Geri -18 Peric, 77 Jakl, 9 Németh N, 14 Grosevszki (22 Varga Z.) - 3 Oross, 99 Bajevszki (7 Herczeg). ,y Az UEFA-Intertotó-kupát a bajnoki felkészülés egyik állomásának tekintem - mondta Varga Zoltán vezetőedző. - Ezeket a mérkőzéseket is arra használom fel, hogy kialakítsam a kezdőcsapatot. Per­sze azért győzni akarunk, s olyan előnyt sze­rezni, ami elég lehet a visszavágóra. Ez an­nál is inkább fontos, mert ha túljutunk az első akadályon, újabb komoly ellenfelek ellen készülhetünk a bajnoki nyitányra. ” A ciprusiak pénteken érkeztek meg Győrbe. A kék-fehér együttes szakmai munkáját Szlobodan Vucsekovics szemé­lyében szerb-montenegrói edző irányít­ja. Az Ethnikosznak két szerb-monte­negrói, valamint egy-egy holland és ka­meruni idegenlégiós labdarúgója is van. A csapat - bár az utolsó hat bajnoki mérkőzése közül négyet megnyert - idegenben mérsékelten szerepelt, ven­dégként lejátszott legutóbbi 13 találko­zója közül csak egyet tudott megnyerni, míg négy mérkőzés döntetlenül végződött. győri találkozó macedón játék­vezetői hármas dirigálása mellett 20 óra­kor kezdődik. A belépők egységesen 500 forintba kerülnek, ám azok a szurkolók, akik az elmúlt évadban bérlettel rendel­keztek, annak felmutatásával díjmente­­ sen juthatnak be a stadionba. FOTÓ: NÉMETH FERENC Sebők Zsolt abban reménykedik, hogy a győriek első UEFA-intertotó-kupa-fellépésén nem izzasztják meg túlzottan a ciprusiak SOPRON Pécsre igazolhat a védő B. G­­ saládi okokra hivatkozva nem hosz­­szabbítja meg a június 30-án lejáró szerződését Szabados József. A Matáv Sopron korábbi csapatkapitánya öt és fél évet játszott a bordó-szürkéknél, és noha a vezetők meg az új edző, Pintér Attila is marasztalta, Szabados úgy döntött, távozik. „Végleges az elhatározásom - mondta a 32 esztendős hátvéd. - Az utóbbi időben már a pályafutásom befejezésén gondolkod­tam, aztán mégis úgy tűnt, szerződést hosz­­szabbítok a Matávval. Egy családi esemény miatt azonban a feleségemmel arra jutot­tunk, szükségünk van a környezetváltásra. Ha nem jön közbe semmi, a következő egy évben a Pécs csapatában futballozom. A vezetőkkel szóban tulajdonképpen már meg­egyeztem, de a szerződés aláírására még várni kell. S­zabados Józseffel együtt három lab­darúgó távozott Sopronból, hiszen ko­rábban Somogyi József az osztrák Pandorf csapatához igazolt, Tóth András pedig várhatóan Újpesten folytatja. Új szerze­mény egyelőre nincs az előző bajnok­ságban a kilencedik helyen végzett csa­patnál -igaz, Tóth Mihály, Csiszár Ákos, Fehér Zoltán, valamint Farkas Balázs már kijelentette: szívesen maradnak­­, ám Bognár György ügyvezető folyamatosan tárgyal a kiszemeltekkel. hirdetés — ■■■■■­......... . HIRDETÉS ! .

Next