Nemzeti Sport, 2011. szeptember (109. évfolyam, 238-267. szám)

2011-09-01 / 238. szám

i­í !­­! ! ! !­I Itt tartunk ■ Az MLSZ elnökével, Csányi Sándorral készült interjút elol­vasva tárgyilagosan megállapíthatjuk, itt tartunk. Az alig több mint egy éve regnáló elnökségnek stratégiai döntéseket kellett hoznia, olyan projekteket beindítania, amelyek úgymond megtérülési ideje hosszú távú, ahogyan az elnök mondja, az eredmények késleltetve jelentkeznek. A profi futball hétköznapi eseményeit figyelve szintúgy elmondhatjuk, hogy itt tartunk, de ez a helyzet rosszalló megfogalmazása. Legyünk tényszerűek: jó néhány klubnál káosz van, aminek nem csupán a pénztelenség az oka. A FTC öltözőjében két játékos összetűzése tettlegességig fajulhatott, ugyanott akadt futballista, aki nem volt hajlandó szerződést módosítani, mondván, őt nem érdekli a klubot kevésbé terhelő új adózási forma. Kecskemétről Tököli Attila nem öntörvényűsége, hanem a klub tartozásai miatt távozott. Újpesten a tréfás kedvű Fehér Csaba ügye borzolja a ke­délyeket. Vajon Hollandiában vitt volna játékbilincset az öltözőbe, utalva a tulaj letartóztatására? Gyaníthatóan nem a válasz, már csak azért is, mert arrafelé nem az előzetesben kell keresni a tulajt. Általában minden a maga helyén mű­ködik. A játékos nem az irodában vitatkozik, az ügyvezető igazgató nem az öltözőben osztja az észt, mint ahogyan azt Fehér Csaba szerint Bartha Csaba teszi, de nem is fogadja el az ősújpesti Kovács Zoltán helyére érkező, Budapesten még térképpel közlekedő sportigazgató, Leo Beenhakker ítéletét, aki Mészöly Gézában látta minden bajok okozóját. Abban az edzőben, aki nem elsősorban szakmai feladatokkal foglalkozott, hanem kényszerből amolyan válságmenedzser volt. Majd a megfellebbezhetetlen Leo Beenhakker szakmai alapon Böőr Zoltán szerződésének felbontását is javasolta. Az Újpest honlapján közleményben reagált a történtekre, de ennek tartalma pusztán a játékbilincs témakörére szorít­kozik. Az állásfoglalás az ötvenes évek stílusában hemzseg a közhelyektől - „mind szakmailag, mind emberileg” -, nekem a legjobban az a mondat tetszik, „az elnök úr és családja teljes megdöbbenéssel értesült Fehér Csaba tettéről, tekintettel arra, hogy nem ilyen embernek, játékosnak ismerték meg”. Magam elé képzelem, mennyire része a Manchester United működésének az elnök családja, s elszégyellem magam. Ez odaát értelmezhetetlen. Összefoglalva: bár szövetségi szinten nem állunk rosszul, a profi klubok működtetése gyakran kaotikus. Itt tartunk, a jövőt illetően ilyenkor nem túl frappáns felütés­sel azt szoktuk mondani: van még tennivaló. ■ í ■ \i : yjJflL r.r? • M \ FOTÓ: MTI Jó fej! I v a1a MEGMONDOM A MAGAMÉT.. ► Az Újpestre visszatérő, majd a napokban szerző­dést bontó Fehér Csaba elmondása szerint nem tudott együtt dolgozni Bartha Csaba ügyvezető igazgatóval, akivel több problémája akadt, például az is, hogy érzése szerint a sportvezető túl sokat járt az öltözőbe. Ennek kapcsán arról kérdeztük Dárdai Pált: a majd’ másfél évtizedes németországi pályafutása során jellemző volt-e, hogy a vezetők rendszeresen megfordultak az öltözőben?­­ Amikor krízis volt a csapatnál, tehát nem jöttek az eredmények, Dieter Hoeness menedzser, majd Michael Preetz is sokkal aktívabb szereplő volt. Ilyenkor gyakrabban tartózkodtak az öltözőben, beszédeket tartottak, időnként jelen voltak az edzése­ken, és olyanra is volt példa, hogy Hoeness megbe­széléseket moderált. Az is előfordult, hogy a csapatta­nácsot hívták megbeszélésre, vagy egyszerűen pró­báltak lelket önteni valakibe. Még egyszer mondom, ez akkor volt jellemző, amikor baj volt, ráadásul segí­tő szándékkal közeledtek hozzánk, hiszen meg akar­ták oldani a problémákat, és azért az ő fejükre is ment a játék. Azt nem tudom, hogy négyszemközt milyen beszélgetéseket folytattak az edzővel. Siker esetén viszont kis túlzással sohasem láttuk őket, természete­sen idegenbe elutaztak a csapattal, és a mérkőzések előtti megbeszéléseken is jelen voltak, ám azokba­­ nem szóltak bele. Ú­JPEST HÁTTÉR Fehér Csabát nem bilincselik a lilákhoz Súlyos konfliktus a Megyeri úti öltözőben a játékos és az ügyvezető között ■ KECSKÉS ISTVÁN Az átigazolási időszak utolsó napján két rutinos játékosától vált meg az Újpest: szerda óta nem tartozik a Megyeri úti kerethez Fehér Csaba és Böőr Zoltán sem, mindkettőjükkel közös megegyezéssel bontott szerződést a klub, így bármi­kor új együtteshez szerződ­hetnek. A történet hátterében egy játékbilincs, a büntetés és súlyos nézeteltérés áll. Fehér Csaba nyáron tért haza Hollandiából Újpestre. Az első négy bajnokin nem szerepelhe­tett, mert hozott magával egy eltiltást, amely három meccsre szólt volna, de a lua-fehérek csak az első forduló után kap­ták meg a játékengedélyét, így négy találkozóra húzódott el a pihenő. Kaposváron már sze­repelhetett, ott megsérült, így kevesebb mint egy félidő áll a háta mögött az új szezonban. Helyzete speciális, mert a szer­ződésbontást ő maga kezdemé­nyezte - ráadásul nem szakmai okok miatt. „Engem mindig a futball iránti alázat vezérelt, és becsü­letesen élek, ennek köszönhetek mindent, amit elértem, ezt szem előtt tartva mondtam azt Bar­tha Csaba ügyvezető igazgató­nak, hogy nem tudok vele együtt dolgozni, és kértem a szerződé­sem felbontását” - mondta Fe­hér Csaba. A jobblábas labdarúgó tá­vozásával kapcsolatban több pletyka is szárnyra kelt. Az egyik szerint korábban egy já­tékbilincs került az öltözőbe - néhány nappal azután, hogy a lila-fehérek tulajdonosát előál­lították s emiatt a klub veze­tői fegyelmivel távolították el a keretből a futballistát. „Ez nem igaz - mondta Fehér Csaba. - Valóban volt egy já­tékszer az öltözőben, de semmi köze ahhoz, hogy én eljöttem a csapattól. Egyszerűen nem tu­dok együtt dolgozni Bartha Csaba ügyvezető igazgató­val. Nekem is az a bajom, ami a többi játékosnak, de én ezt elmondtam a klubvezetőnek mások előtt és négyszemközt is. Talán kicsit sokat hallottam őt beszélni az öltözőben az utóbbi időben. Amúgy javaslom min­denkinek, hogy szólítsák meg az utcán az Újpest játékosait, kérdezzék meg tőlük, mi a vé­leményük rólam és a klubnál kialakult helyzetről. ” A másik hír Fehér Csaba fel­mondásával kapcsolatban az, hogy a labdarúgó nehezményez­te a kilátásba helyezett büntetést „Mondvacsinált indokokkal akarták elvenni a játékosok pén­zét- állítja a futballista. - Először azért fenyegettek büntetéssel, mert négy forduló után nem volt pontunk, aztán jött a bilincses sztori, amelyben vállaltam a felelősséget, mégis kollektív fe­lelősségre vonásról beszéltek. Maradjunk annyiban, hogy úgy tűnt, ezekkel a döntésekkel akar­ják a lyukakat betömni. ” Majd’ másfél évtized hollan­diai légióskodás után jött haza Fehér Csaba, az pedig nyilván­való, hogy nem erre készült, en­nek ellenére sincs elkeseredve. „Egy percig sem bántam meg, hogy hazatértem és Újpestre szerződtem - állítja Fehér Csa­ba. - Amikor megállapodtunk, akkor is azt mondtam, nem tu­dom, két hónapig vagy két évig tart-e ez a szereplés. Két hónap lett belőle, de egyenes gerinccel távozhatok a klubtól. Engem a klub iránti szeretet motivált, és ez nem múlt el, mert nekem az Újpestet a játékosok és a szur­kolók jelentik, azok az emberek, akikkel 1998-ban ugyanúgy találkoztam az edzéseken vagy meccseken, mint most. A jövő­ben is tiszta lelkiismerettel me­hetek ki a Megyeri útra. ” Fehér Csaba eseténél hosz­­szabbra nyúlt Böőr Zoltán válása, amely egészen másként alakult, mint társáé. Leginkább azért, mert az ő esetében a klub kezde­ményezte a szerződésbontást. Az ügy egy hete kezdődött, de csak szerdán ért hivatalosan véget. „Korrekten váltunk el egy­mástól, mindenben megegyez­tünk a cégén-jelentette ki Böőr Zoltán. - Határozottan kellett egyeztetni, de végül mindkét fél elégedetten állhatott fel az asztaltól. Egy hete kellett jelent­keznem Bartha Csabánál, aki közölte velem, hogy fel akarják bontani a­ szerződésemet, és kö­zös megegyezést ajánlott. Azt állította, hogy Leo Beenhakker, a holland döntött, mégpedig szakmai alapon. Korábban már éreztem, hogy nem stimmel va­lami körülöttem, ezért elfogad­tam ezt a döntést, és az elmúlt egy hétben mindenben meg­egyeztünk. ” A két játékos helyzetében közös, hogy a szabályok értel­mében mindketten szabadon szerződtethetővé váltak, s az átigazolási szezonon kívül is ke­reshetnek maguknak új csapa­tot. Böőr Zoltánnak már van is ajánlata első és második vonal­ból is, Fehér Csabának egyelőre nincs konkrét lehetősége, de az biztos, hogy hamarosan mind­kettőjükkel találkozhatunk vala­melyik stadionban.» A Fehér Csaba széttárja a karját, mert nem érteti, miért akarták mondvacsinált indokkal elvenni a pénzeket A A Bartha Csaba reagálása: Megdöbbentő hangnem... ■ Bartha Csaba betegsége miatt nem volt ott a szerdai egyeztetéseken, ám este közleményt adott ki, amelyet teljes terjedelmében az Újpest hi­vatalos internetes oldalán bárki elolvashat. „A klub elnökének őrizetbe vételét követően másnap egy játékos egy bilincset hozott be a székházba - áll többek között a kommünikében. - Az edzést követően Mészöly Gézát, az akkori vezetőedzőt és Balajcza Szabolcs csapatkapitányt megkértem, jöjjenek fel az irodámba, a kér­désemre elmondták, nem tud­ják, hogyan került az a tárgy a székházba. Miután két hét után sem derült ki semmi, összehívtam a játékosokat, és kénytelen voltam a keret megbüntetését bejelenteni. Ezt hallva Fe­hér Csaba bevallotta érintettségét, de megpróbálta elbagatellizálni az esetet. Ezek után Fehér Csaba szóváltásba keveredett velem, és olyan hangnemet ütött meg, amely nemcsak engem, de a többi játékost is meg­döbbentette. A következő fejlemény az volt, hogy Fehér Csaba kérte szerződése felbontását, amelyet a tulajdonosi körrel folytatott egyezte­tés után elfogadtunk.” ■ Bartha Csaba is lépett, és „kénytelen volt” a teljes keretet .

Next