Nemzeti Sport, 2012. január (110. évfolyam, 1-30. szám)

2012-01-02 / 1. szám

­­i­s Ti­ror-EV VÁLASZOLD SIMON ÁDÁM, a Serie A-s Palermo középpályása Az itáliai nagykövet A futballistacsalád olaszországi küldötte jelentős szerepre vágyik ■ GALAMBOS DÁNIEL Az­­oszt­rák válogatott Ga­­rics György mellett a Serie A egyetlen magyarja, ami akkor is kiváltságos helyzet, ha Simon Ádámnak történetesen nem adatott még meg, hogy élesben is megmutassa tudását Pa­­lermóban. Egy huszonegy éves futballistának azonban aligha kellhet ennél jobb startpozíció ahhoz, hogy dicsőségesen sza­kítsa át majdan a célszalagot. ► A Barbera-stadion tény­leg olyan oroszlánbarlang? !. Nem mintha párhuzamot akarnék vonni a Hali és a Pa­lermo között, biztosan hülyén venné ki magát, mégis tény, hogy tavaly a Haladással otthon nyertünk sorozatban nyolcszor, idegenben eközben egy mécs­esét sem, a Palermóval az ősz­szel kísértetiesen hasonló volt a helyzet. Saját arénánkban a Ce­­senával szembeni botlást leszá­mítva valamennyi mérkőzésün­ket behúztuk, de ha elhagytuk a várost, egyszer nem sikerült nyernünk. ► Csak nehogy önre fogják ezek a babonás olaszok... !> Majd azt mondom: gyerekek, a hazai győzelmi széria sem a vé­letlen műve. ► Bántja, hogy mindeddig nem sikerült kisétálnia az aréna játékoskitáróján valamelyik Serie A-össze­­csapásra? Csak mert kí­vülről faramucinak tűnik a helyzet, amelyben van: hi­hetetlenül fiatalon eljutott a világ egyik legerősebb bajnokságába, ami eleve hatalmas fegyvertény, ugyanakkor mint minden labdarúgó, gyanítom, fut­ballozni szeretne. Szóval szorult Simon Ádámba elég türelem és kitartás ahhoz, hogy egy pillanatig sem csüggedve kivárja a sorát? !­ Nagyon remélem. Azért abba igyekszem mindig erősen be­legondolni, hogy hol vagyok, nyomatékosítani magamban, hogy a világ valóban egyik leg­nívósabb ligájában, ugyanakkor az ember játszani akar, mind­egy, hogy huszonegy vagy har­mincöt éves. Ezért meg is teszek mindent, egyetlen edzést sem csalok el, egy pillanatig sem la­zsálok, egyelőre azt tartom a legfontosabbnak, hogy­­ a lelkiismeretem marad- Nye­rón tiszta, hogy magamnak­­ ne tehessek szemrehányást. Tényleg isteni volna itt játszani, több tízezer ember előtt. Apró­ság, de amikor a bemutatásnál a közönség beleüvölti az éterbe a vezetéknevét a labdarúgó­nak, elfog a bizsergés, jó lenne mielőbb átélni. Elkeseredve mégsem vagyok, van itt vagy hu­szonhét futballista, aki ugyan­úgy játszani akar, mint én, nincs köztük egyetlen rossz játékos sem, na most az edzőnek ebből a kínálatból kell választania va­lahogy. Az sem lehet könnyű. ► Pedig hozzátehette volna ehhez, hogy egy súlyos sé­rülés is hátráltatta kitelje­sedését. Számított az is, hogyne, már csak azért is, mert amiatt nem ismerhetett meg testközelből a nyár végén kinevezett új edző. Augusztus közepén sérültem meg, másfél hónapba telt, míg felépültem. De nem olyan egy­szerű mifelénk ez az edzőkérdés. Amikor idekerültem, Stefano Pioli volt a tréner, csakhogy mi­után kiestünk a Thun ellenében az Európa-ligából, Devis Mangia vette át a csapatot. Aztán de­cember közepén érkezett ugye Bartolo Mutti. ► Mit kellett sürgősen elsajátítania ahhoz, hogy felvegye a versenyt a helyi­ekkel? • A nyelvet. Nem is nagyon érdekelt senkit, hogyan futbal­lozom, míg nem tudtam vala­melyest kommunikálni.. Most már nem állok hadilábon az olasszal. Aztán fizikailag is mi­előbb előrébb kellett lépnem, bár Palermóban azért minden adva veri a fejlődéshez. Míg odahaza négyen, itt tizenöten alkotják a szakmai stábot, min­den edzés előtt vár például két tréner a konditeremben, ahova ugyan nem kötelező betérni, öt-tíz percre mégis mindenki beköszön. Biciklizni szoktam leginkább. Ezenfelül persze heti kétszer a program része a kondi­termi edzés, amikor a felsőtestet is erősítjük, és a hétvégi bajno­kiból kimaradóknak is rendre be kell vonulniuk a terembe. De amit hamar a fejedbe vernek, az az, hogy muszáj teljesíteni. Ha nem teljesítesz, mehetsz. Ha produkálsz, följebb jutsz. Egy labdarúgónak persze mindig van följebb - talán csak a Barce­lonát kivéve. ► Szardíniát egyébként volt már ideje va­lamelyest megis­merni? I*®’’ Míg odahaza négyen, itt tizenöten alkotják a szakmai stábot, minden edzés előtt vár például két tréner a konditeremben Simon Ádám a lehetőségekről !, Szardíniát nem, Szicíliát úgy­­ahogy. ► Rendben, csak kíváncsi voltam, nem fogyott-e a kelleténél több pezsgő szil­veszterkor. D. Hát nem. Szicíliáról szólva, jártam Corleonéban, és a gyűlölt rivális városában, Cataniában is. Nyugodtan mehettem, sze­rencsére ott még nem ismer­nek föl. ► Az is valami, hogy Palermóban igen. le Itt a futball a min­den. Ismernek min­­denkit, nem üres duma, hogy a Pa­lermo futballistája kedvezményt kap a sarki boltban. Nem kérem, adják. És mert udvarias fiú vagyok, nem utasítom vissza. Most sértsem meg? ► Isten őrizz! De ha már itt tar­tunk, Fabrizio Miccoli a legna­gyobb isten? Egyértelműen. Pályán belül és kívül is nagy király az öreg. ► Öreg? Csak el ne jusson hozzá... ú Á, megy most már a zrika közöttünk is. Oké, nem úgy in­dítottam, hogy „Hogyan nézel ki, törpe?", pedig tényleg nem daliás alkat, hanem kivártam szépen a sorom. ► De vajon a bemutatko­zásra mennyit kell várnia? Vagy megelőzheti egy kölcsönadás? Egyáltalán nem félek a ki­hívásoktól, ha a Palermóban úgy vélik, a fejlődésem azt kí­vánja meg, hogy előbb máshol futballoz­zam, állok elébe,­­ persze szeretnék a Barbera gyepén feltűnni a ta­vasszal. ► A primavera­, vagyis a tartalékcsapatban meg­fordult már. Magasabb a színvonala, mint az NB I-é? !. Egy találkozón szerepeltem a primaverában, elsősorban azért, hogy legyen a lábamban meccs, mielőtt hazautazom az U21-es válogatottba. Azután, hogy meg­érkezett a meghívó, a szakvezető­ség úgy döntött, jobb, ha tétmér­kőzésen is pályára lépek előbb, noha tudják, nem primavera-já­­tékos vagyok. Nem is hasonlít­ható össze annak a sorozatnak a színvonala az NB I- ével. Tizennyolc­­tizenkilenc éves fiatalok játszanak a benne, s akik tehet­ségesek, de nem felnőttszint. Persze előfor­dulhat, hogy épp egy gyenge el­lenfél jutott nekem. Mindeneset­re tudom, mennyit számított a karrieremben, hogy két és fél évet szerepelhettem a Haladás első csapatában, igen fiatalon. ► A Serie A színvonalát - bár az imént magunk is a földkerekség egyik legerő­sebb pontvadászatának tituláltuk - azért éri kriti­ka, bár belülről, gondolom, kevésbé érzékelhetőek a hanyatlás jelei. Azt hiszem, érthető, ha én most nem fanyalgok... Mondjuk úgy, lehet, hogy Olaszországban nem olyan látványos a futball, de taktikailag hihetetlenül pre­cíz. Számos különféle taktikát gyakorolunk, mindenki tökéle­tesen tudja, mit kell csinálnia, az ellenfél pedig arra vár, hogy hibázz. Szóval izgalmas helyzet­be kerültem, több szempontból is, örülnöm kell annak, hogy itt lehetek. Hát még, ha játszhat­nék is. FOTÓ: NÉMETH FERENC Simon András több külhoni csapat után Győrbe igazolt Swí­k ,­­ Simon Ádám reméli, hamarosan meccsen is magára húzhatja a Palermo mezét Ha Simon Attila (balra) és Simon Ádám között általában a futball a téma ■ Sokáig úgy festett, a három Simon testvér közül az ikerpár csatár tagja, András futhatja be a legfényesebb kar­riert, merthogy 2007 nyarán Németh Krisztiánnal egyetemben az ötszörös BEK (BL)-győztes Liverpoolhoz szer­ződött - az első csapatig azonban nem jutott el. Córdobai kölcsönjáték, vala­mint a sikertelen rotterdami (Excelsior) időszak után idén nyáron szerződött Győrbe, ahol kezdetben élvezte Csertői Aurél bizalmát, de a korábbiakhoz ha­sonlóan megint csak egy sérülés miatt kénytelen volt kihagyni az ősz jelentős részét. Gólérzékeny, jól cselező, ösztö­nösen futballozó támadó.» LABMRUGAS 3 2012. január 2., hétfő nemzetifisport VÉLEMÉNY SIMON Attila az edző-édesapa „Mindig is úgy tartottam, Ádám viheti a legtöbbre a három fiam közül, elsősor­ban a mentalitása miatt. Olaszországban most két út áll előtte: az egyik szerint megvívva a maga kis harcait a szamárlétrán végighaladva a kerettagság és a kispad után bemutatkozik a csapat­ban, és ha él a lehetőséggel, nagy karriert futhat be. A másik forgatókönyv szerint egyelőre nem kap lehetősé­get, kölcsönadják, alighanem a Serie B-be, és onnan verekszi magát vissza. De meggyőződésem, hogy célba ér. Andris úgy döntött, ha­zatér, Győrben jó kezekben van, a folyamatos jó teljesít­ménnyel ismét elszerződhet külföldre. Attila a tanulásban is kiváló januárban állam­vizsgázik média-kommu­nikáció szakon, úgy tűnik, vargabetűvel csinálhatja meg a szerencséjét, de ha még­sem a futballban teljesedik ki, akkor sem féltem.” A BÁTY­ J A salgótarjáni illetőségű futballfamíliában Simon Attila a korelnök a maga huszon­három évével. Ádámhoz ha­sonlóan az MTK-ból igazolt Szombathelyre, a Haladásban harminckilenc első osztályú mérkőzésen szerepelt, két gólig jutott, ennél alighanem maga is többre számított. Az ősszel mindössze hatvannégy percet tölthetett a pályán, ami persze édeskevés ahhoz, hogy testvéreihez hasonlóan a 184 centiméter magas csa­tár is nívósabb bajnokságba szegődhessen el. Tehetségnek azonban Attila sincs híján. ■ HIRDETÉS ---------------------------------------------------------------------------------------------­PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Telefon: +36/52-535-408, Fax: +36/52-340-817, e-mail: dvscrt@dvsc.hu Nyílt pályázatot hirdet, a Debrecen-Pallag település­részen, a 017/7 hrsz-n, 135.709 m2 területű ingatlanon megépítendő. Debreceni Labdarúgó Akadémia építő­ipari kivitelezési munkáira. KIVITELEZENDŐ: - 9 db UEFA méretű labdarúgó pálya, 2 db egyéb méretű sportpálya, 1750 m2 területű kiszolgáló épület A pályázati dokumentációt a fenti címen lehet átvenni 2012. 07.03.-tól 2012.07.75-ig, munkanapokon, 10-16 óra között.

Next