Nemzeti Társalkodó, 1831. január-június (1-26. szám)

1831-04-02 / 14. szám

N 16­­14 Nemzeti Társalkodó Szombaton, ~ — (Aprilis 3­2-dikán) л 1831 еде A’ Rómaiknak a’ tudós Világ előtt Eddig­­ elő Esméretien Nyomdokaik Nemes Belső Szolnok Vármegyében Figyelem gerjesztésűi. TEKINTETES AL­­­TORJAI M­I­K­­E SÁNDOR ÚRNAK, A’ FELSÉGES KIRÁLYI FŐ-KORMÁNYSZÉK’ EGGYIK ÍRNOKJÁNAK, MINT BARÁTJÁNA­K A. A. A. A’ KÖZLŐ ÁLTAL­Sok ritkaságok és régiségek vagynak Hazánk’földében el-rejtve, so­kat hoz az idő közzltlök naponként vi­lágosságra; ha Hazánkfiai ügyelnének reérjok­­ ’s egybe szedetnének , idővel egy ritka szép Gyűjtemény védnek belől­­ök „ A’ Magyar Nyelvvmivelő Társaság’Mun­káinak első Darabja. Szeben,1796.153-54 * * / * Azon négyszegü római építmény, mely Ns. Belső Szolnok Vá­rmegye felső kerü­letinek Rettegi Járásában Alsó-Ilosva ne­vű helység’ délkeleti határán 6-8. öl e­­meletü, de fenn szép sima, tér és dom­bon 8100. □ ös területet a’ körülötte, ’s alatta fekü­tt valahai városon kívül, a’ hosszaságnak mintegy 41- 47' és a' szélességnek 47° 11' alatt foglaltá el, s melynek ma­ is látszható alapjaiból a vi­dékben több szentegy- ’s udvarházak e­­melkedtek, országos postaútak rakattak , eleitől­ fogva magára vont gondolatimnak tárgya, tudni esmérni vágyásomnak inge­re volt, ’s a’ gyakori kő­keresések azon reménnyel bíztattak, hogy ezen a’ nagy Szamos’ térére bájoló kinézésű, a’ Radnai, akkoron gazdag értzbányák felé irány­zott út mellett a­ fekvő hajdani, eddig elé nem-is hallott alkotmánynak nevét. a) A’ köznyelv valamint a’ földből ki­ásott pénzeket, légyenek bár Leopold’ horgassal (kajlái), Darius kintsének , úgy minden régi útakat Traianus’miveinek hir­det. Maga N­ászti András­ is ő és Új Da­cia 1791. 8° 13ézsben, 53. ezen utat via Traiananak nevezi, oly’ megjegyzéssel a­­zonban , hogy ő tsak elkezdette, ’s kö­vetői vittek légyen tökélletességre. Ma­is tisztán nyomozható Bethlenen felül , nem Somkerék , mint Huszti mondja, ha­­­nem Kóts, Nemegye, Naszód, ’s így te­hát Radna felé.

Next