Nemzeti Társalkodó, 1834. január-június (1-26. szám)

1834-04-01 / 14. szám

m 218 . látnok. Példákkal nyilvánosabban tanulunk. Csokonai Vitéz Mihály, Kis Faludy Sándor és Berzsenyi Dániel, T­. Herepei Károly úr helyes megjegyzése szerént is (N. T. 1832. 9. 10. szám) az utóbb idők jelesb költőji nálunk. Érdemlett tisztelet a’ többieknek is; de Vitézből még mi válhat vala, ebből a’sok hangú magyar Anakreonbúl ? A’ szerelmek nyájas fülemiléjét melyik újj világi kanári vagy papagáj dúlja­ ki ? ’S a’ somogyi Pin­­dár ódáji nem mérkezhetnek é a’ halhatat­lan Horátzéival ? és több évekkel ezelőtt nem aljasítá é le Vitézt egy bírálat köznépi ( pö­belhaft) költőnek. A’ sümegi édesen érzelgő helyett (ha tán halgatásra bírja is a’felvont tollakat enyelgő bájjá) hány szajkó nem trom­­bitáltatik ? ’s a’ fontos Berzsenyi elleni berzen­kedéseket csak most olvasom,­ érzékenyül ol­vasóm a’ k. h. esméretek tárából. Munkái nyomán barátságát vadászó baráti kéztől ve­­vék az álsebet a’ derék férj­ei ’s versei. Ama szép jövendő fényes táblájára nem vetnek­­ előre árnyéklatot az ily setét pecsétek?! — Vitézt ugyan mindjárt akkor kimentek egy baráti kéz hűséges vonásai; kitisztiták a’köz­­vélekedés hatalmas érzetei, ’s ez a’ Somo­gyi írónak is vigasztalója leend , míg magyar ’s versei élnek. Rég, ’s ma is olvasgatok ; de engedelemm­el legyen kijelentve, egy báj Lil­la, énekese , remete; a’ Sümeg vidéki érzel­gő tűztelte Regék , Szerelmek ; ’s főként e­­mez utolsónak egy Ódája, csak egy Baráti­hoz írt Ódája ’sat. a’ jelen minden szellem

Next