Nemzeti Ujság, 1922. szeptember (4. évfolyam, 198-222. szám)

1922-09-13 / 207. szám

SeerAr, W22 sz NEMZETI ÚJSÁG REPULES Repülőgép fényképező géppuskával A holland aviatika az idén ünnepli fennállásának tizenötödik évfordulóját. A jubileum alkalmából a hollandok nagyszabású repülőversenyt rendeztek, amelyet éppen most bonyolítanak le szeptember 2. és 17-ike között, A versenyen csaknem valamennyi állam repülőgárdája képviselve van — természetesen a magyarok kivételével, mert az antant még mindig nem oldotta fel Magyarországon az aviatikát a jog­talanul meghosszabbított tilalom alól. A rotterdami repülőnapokon bemutatják a legmo­dernebb typusu kereskedelmi repülőgépeket, azok kényelmes berendezését s a levegőben való bizton­ságát, azonkívül a különböző rendszerű ejtőernyőket — többek között a postacsomagok ledobására hasz­nált ernyőket is. A repülőgép a légiposta-forgalom­ban ugyanis nem szállhat le minden város felett a posta leadása céljából, hanem a leadandó levél-, illetve ujságkőteget kis ejtőernyőre erősitik s a ki­jelölt hely felett egyszerűen lebocsátják. A program legérdekesebb része azonban a vadász­repülőgépek légi harca lesz. Mivel éles töltényekkel nem tüzelhetnek egymásra a levegőben, vaktöltény­­nyél viszont a találatokat nem lehetne megállapítani, fényképező géppuskák fogják a rendes géppuskákat helyettesíteni. Etek nem mások, mint fényképező­gépek, amelyek azonban géppuska módjára működ­nek. Tehát Ipp úgy célozhatnak velük, mint a gép­puskával, lőni azonban nem lehet, hanem abban a pillanatban, amidőn a pilóta a gépet elcsattanja, az ellenséges gépről — ha helyesen volt a fényképező­géppuska beirányozva — pillanatfelvétel készül. A lemezeket a gyakorlat után előhívják és a fényké­pekből megállapítják a találatokat. Újabb terv a föld körülrepülésére. Megírtuk, hogy Blake angol őrnagynak és társainak-a föld körül­repülésére vonatkozó terve meghiúsult. Miután In­diáig eljutottak, Útjukat nem folytatták tovább. Most arról értesülünk, hogy az angol légügyi miniszté­rium egy újabb tervet dolgozott ki a föld körülre­­' pülésére.' amelynek keresztülvitelére azonban csak a jövő tavaszon fog sor kerülni. Már hozzáfogtak egy Fairey-typusu vízi repülőgép építéséhez, amely tisztán erre a célra fog szolgálni. Szerkezete alkal­mazkodni fog a hosszú ut követelményeihez. Az indulás a Themse torkolatából történik s az útvonal fontosabb állomásai a következők lesznek: Bor­deaux, Athén, Basra, Bombay, Rangún, Hongkong, Tokio, az Alenten-szigetek, Vancouver, Kanada, az Egyesült Államok, Netv-Fotmclland és az Azori-szí­­geteken át Anglia. Főszerkesztő: TORI BÉLA 'felelős szerkesztő: TÓTH LÁSZLÓ dr. Főmunkatárs: BÓN1TZ FERENC Kiadja a „Központi Sajtóvállafet Részvénytársaság’ APRÓHIRDETÉSEK Minden hzó 5 K. — Vastagabb betűvel 10 K, — Vasárnap € K. Vastag betűvel 12 K. - Legkisebb hirdetés 50 K. Vasár­­nap 60K. — Állást keresőknek 500/o kedvezmény. Apróhirdetéseket felvesz a központi kiadó* hivatalon kívül a Mkkiadóhlvatal Is Térés-körűi <32. szánt, szentben a Nyugatival. Foglalkozás FÉRFIAK RÉSZÜKÉ; LAFKJLHOHUOK FELVÉTET­NEK. BŐVEBBET HONVÉD utca nz______________mss 8EGÉDHAKTAHN0K sürgősen felvétetik. írásos ajánlatok ed­digi működés, fizetési igény és referenciák megjelölésével ,.Se­­gédraktárnok“ jelzéssel Mosse hirdetőjébe. AndTásytit 2. ké­retnek. 579 BANGÓ-TANINTÉZET Budapest Andrásyut 20. Feltétlen sikerrel vizsgáztat vidéki magántanuló­­kat is. Jegyzetek EBÉDÉRT. 1 és félórái frajicla eonverzálást folytatna csak a Belvárosban fiatal urinö „H. d.1' jeligére-FELTÉTLEN jó házból való fiú gyakornoknak fizetéssel felvéte« tik. Bleyer IV. Harist öz 5. NDK RÉSZÉRE: HÁZVEZETŐNŐKET házikls asszonyokat állandóan ajánl a Házvezetőnők irodája. Rákóczi. 11Э92 JOGÁSZ délutánra gimnazista, vagy polgárista tanítását olcsón esetleg lakásért vállalja. Cim: VT. Angyalid! pu. 75. 6rsz. 8880 Lukás - Bérlet LAKASKIHALY: szobák, laka s>k, cserék Hársfa-utca 27. — lErzsébefcorutoál). József 86.94. 11393 1втNo használt lér muhát venni: 5*1*6, Hajós-utca Telefon: ezázhnsz on hatos— hetven,hetes VISELT ruhát, katonaköpenget, nadrágokat és bluzo-kaí, ^ vala­mint mindenféle ruhán emftt ve­szek, laphivAsra jövök. Sperber Henrik, VIII., Szerdahelyi-utca 10.. П.. 5 \ ESZEK visek tiaztiruhát, férfi ruhát, fehérneműt legmagasabb árban. Hivá/sra jövök. Veeiek, eladok üzlet Népszinház.ntca 21. Blumenfeld. Telefonhívó József 134—95 LEGTÖBBET fizetek használt férfiruhákért. Gyárut-ca 6. szám, szabóüzlet. Telefon 184—44. SEZLONOK goblainntánzat, mat. rácok szalon garnitúrák olcsób­ban mint bárhol, kárpitosnál — Weasel ényj-titca 10. FEHÉRNEMŰ FEHÉRNEMŰT, ágyhuzatot, asz talnemüt, kézimunkát, kelengyét legdrágábban veszek. Hívásra iövöfe. Közvetítőket dija*ok. ~ Fehér, Lipótkörut 13. 11386 SZŐNYEGÉRT, fehérneműért leg magasabb árat fizetek, hívásra JöTbk. Steiner, Király-utca negy­­venhét, az udvarban. Adás - Vétel KÜLÖNFÉLE VARRÓGÉPEKET — vadonatúj f^entrálbobin, meglepő olcsó áron mindenféle családi és ipa­ros jó kijavított gépeket olcsón árusítok, úgyszintén mindenfaj. áju használt varrógépeket ve. szék, Krausz Henrik varrógép rtktára, Budapest. Veres Pálné­­utca harminc. HIGANYT drágán veszek — Grose Antal, Jó7sefkörut huezon­­három, félemelet. 663 RÉGI mesterek festményeit, an­tik bútorokat mindenféle régisé­get magas árban veszek. Pap Régi postautca őt. Tel. 166—56. \ 1S91 ÉKSZER. ÉRTÉKTÁRGY ÉKSZER, brilliáns teljes értékét megtudhatja hirdetett áraknál magasabban eladhatja, József, körút 10. Ékszerbe váltóban* — Címre tessék vigyázni! BRILLIÁNS, gyöngy. arany, hamisfogakért mindenkinél töb­bet fizet Hartmann A. és társa Erzsébetkörut 37. Royalorfeum mellett. GÉPEK GOLYOSCSAPÁGYAKAT preoi. zen javítok és használt csapágya kát vásárlók. Frisch. Kfrály.utca Ötven Telefon 99—71 MOTOREKÉT, Diesel, szivógá* nyersolaj és benzinmotorokat — minden nagyságban, szerszámgó pékét, veszek Közvetítők dijaztat nak. Részletes ajánlatok ármeg­­jelöléssel. Rurghardt József. ­­A réti aut ti z enk i lene. ALKALMI bútoráruház megnyílt Áremelkedés dacára legolcsóbb árban háló, ebédlő, konyhabe­­rendezée. kárpitosáxuk, Vöröa­­marty_utca 23. (Király-utca g&­­rok. H unva d у térnél.)________6647 RÉGISÉGEKET, porcellánt, — bronzot, szőnyeget; bútorokat vesz Sdrwarcz, Dob-utca kettő. Telefon József 115-68. 6628 MŰ ÁSZT ALÓ STOL bálók ebéd­lők. szalonok, legolcsóbban rl dékre díjtalan csomagolással ki zárólag Andrássy-ut 52. Eötvö«­­utca bejárat. 2104 MaNDENFAJTA bútorok három ajtó, szekrények, matracok, sez_ lonok, bőrgarnitúrák. lapos, re. dönyös Íróasztalok gyári áron Krob Jenőnél. VIT KlauzáMér hat. MENEKÜLTEK, vidékieknek ­­rendkívül olcsón hálók, ebédlők, konyhaberendezések. garnitúrák, vásárlás nem kötelező» megte­kinthetők Rákóczi-t/t 74 Bútor. lerakat- 8643 RENDELÉSBŐL visszamaradt hálószoba 30.000 koronáért átadó Népszínház-utca 31. udvarban. GYÖNYÖRŰ tele virágtopolya — hálószoba. 95-000, nagyszerű tölgyebédlö, 90.000 К-ért átadó. тш-sztalosnál. Rákóczi_ut 74 I SZENZÁCIÓ! Gyönyörű kemény­fa hálószoba teljes felszereléssel 42.000 koronáért átadó. 4Vörös­­martvntca 17, frutorraktár.j SZABADALMAZOTT sezloh hosz szabbitva ágy, gobelin garnitú­rák, matracok raktáron. Györffy kárpitosnál. IV. Kaas Ivor-utca tizenkettő . EGYES bútorokat (fal réz és vas) veszek. József 102—57 BUTORUDVARBAN Hársfa^ite^ 37- Wess el én yl.utca keresztez6. sénél,.. háló, ebédlő, kárpitosáru, irodaberendezések sfb. legjob ban. legolcsóbban beszerezhetők 11372 BUDAPEST közelében villamos mellett öt hold szőlő gyümölcsös sei, termésrel, prima épülettel, eladó. Tiezasfllyön 60 hold ta nyásb irtok fekete földek eladó. BeoyoTssky, Jászapáti FIGYELEM! Minden eladó in­gatlan nálam elő jegyzóeben. — Komoly verők díjtalanul megfe­jt inthetik. Mii nkó, Baroee.utoe hetvenhat. Telefon: Jówef 130 -71. HASAK VILLÁK REALITÁS Rósz vény társaság. Erzeébetkörut 37. ez. Gambri­­nus-ház. Telefon József 121—98 Sürgönyeim: Realitás Budapest Dr KORMOS „Unió“ ingatlan­forgalmi vállalata Főherceg Sán dor.utca 23A József 110—38, Bér. házak, villák, oealádthásak el­adásának vételének gyors elké­rés közvetítése 566 OSALÁDIHAZAT környéken 2 -~3 szobásat kerttel keresek. — Köevetitök kíméljenek. W. К. a kiadóba BEKÖLTÖZHETŐ családiházam, bérházam, fíísrerüzletem, gyű' mölC-5Ö»kerttel, vendéglővel, egy miilllóiháromelzázezer korongért eladó. Pesti iroda, Вагом.п 131 RÁKOSPALOTAI hatlakásos h<U zs.m, háromszázöles gylim öl esős­sel, nyolcszázezerért eladó. Bu, dapest. Váci-utca 71. ÓTás^teté­­ben. , közbenjárókat ЬопдДВ Rekord réeevénytáreaság, Lipdt körút egy. Telefon MS—«. ^ Рбиае — Jalrtlogkfliqfa SrWBÜ. nus-hia, Teljen T-Srtf IjjlM* Sürgönyeim: HeaUtóa. ИМШио koron« életképes üzletek, vállalatok (L feljebb. Bej.I«vt6«iW UrSnfc ,.C orvin Bankalöa hét. uyorskölosönöíét 4 ST3 Eíázalék budapeeti bérttoSkTM? rtlltóra PÄriklÄ: MAsodhelyre irhitraMfcdfa» árifkTa hét Ktézalék homn t» NoTi®4)árata ügyi V6.Halat. RAkAegjfat 7B. Oxl*l AZONNAL beköltözhető családi­­házak, kétszobástól hatszobásig Budafokon, Duuabaraaztin. Felső gödön. Kispesten, Pestezentlörim cen, Pestújhelyen, Soroksárpéte­­rin, Üllőn, Szemt re telepen gylí, m_öiesőssel, konyhakerttel, olcsón sürgősen eladók, „Corvin" Bank ifttca 7« Д. X. _____ VESZEK, eladok mindenféle bu tort. szőnyeget, kasszát, sezlo­­nok, fabútorok olcsón kaphatók. Klein, Kisdiófa-uldoa 16. Telefoti SZŐNYEG SZŐNYEGET mindenfajtát leg­magasabb árban vesz Szőnyeg Silet. IV. Betefitér 5. Telefon .!**-**• ’ 11475 PERZSA ée máfl-fajta ezönyege. két, IegraaKa.*bb Árban vessek Gerera, ezenycgiizJet, IV. Eskíi nt 5. Belvárosi kávéház mellett Telefon 10—30 Hangszer ZONGORÁK, pianinbk, legnroll­­dabban vásárolhatók Waldmann zongoratermében. Eeviczky-utca kflene. ZONGORA JAVÍTÁSOK. Stern, berg hangszergyár zongoramtt. helye: Rákóeriut 60. Tökéletesen megjavitott zongorák eladása. ZONGORAELADASNAb, zongo. ravételnél forduljon bizalommal felvüágositásért: Sternberg hang­­bzergydrhoz RákóezLnt 60. 6816 GRAMMOFON hangóemeaujdotu Ságokról kérjen áa-jegyzóket, — Demónyi, Budapest Terérkörut négy. 745 Szoba — Ellátás ALBÉRLETBE kerekek bútoro­zott szobát belterületen Qagy árt fizeek, Huszár és Steiner, Zriuyi utca egy. Telefon 81—06. 9191 BÚTOROZOTT szobák, iakásoü minden kerületben azonnal ki­vehetők. csak előzetesen megné­zett szobákat ajánlunk „Urános" Et7S ébetkörut Ä_______ ______ ut 53 KERESKEDELMIT végzett né­met nyelvet bíró irodakisasz sztvny jó irányai felvétetik. — Bleyer. IV. Hariskttz 5. S3S1 JO megjelenésű elárue-itónő fe­hérnemű szakmából felvétetik. Bleyer. IV. Harisköz öt. 11945 KÖZÉP idősebb özvegy nö kettő százezerrel, kitiínö Jómódhoz jut hat. ..Knzelvidéki“ kiadóba. CSIPKETERITö összeállítónk önálló elsőrangú munkaerő, to­vábbá lámpa ernyő varrónők, — fileekészitőnők. himzönők tanú lóleányok, _ Klein Relly iparmű­vészeti. műhelyében. Vörösmarty atea 33. П. ll- azonnal felvétet­nek. ._________1W0 TIRETVISELÖ özvegye gazd„ asszonynak ajánlkozik kisebb falusi plébániára. Külső belső háztartásban perfekt. Cím J. Cz. Kőfaragóutca 11. földszt. 6, KÉT, három, négy»zobá<fc lakó sokat sürgősen keresünk bútor raJ, vagy üresen bármely kerti ietben. Átírást garanciával azon naJ elintézzük. Mearcur. Német­­utca 26. József 89—33. liuliiikodii FELSŐ RUHA VESZEK használt tbztiruhát. ­­aianyzeiDórokat és cdvilruhá­­kat legmagasabb árban. Leve­lezőlapra házhoz megyek. Haut Teleki-tér 22 Щ. 25 SOK pénzt fizetek viselt férfi­­ruháért, Wertheimer, Gróf Zi. chy JenÖ-utca 23 Telefon 28-^ 75. 6382 KÉT elegánsan bútorozott szoba és előszoba kerestetik orvosi — rendelőnek. Ajánlatok Ney Leó. Krzséhetfalva. 674 FIATAL úri házaspár feltétlen tiszta 1—2 bútorozott szobát ke­res úri családnál Ágyneművel rendelkezik. ,.Ár melléke®“ jel­ige alatt kiadóba- 8687 Lakberendezés BÚTOR BÁRMILYEN ferfir uhákat. te* hémemüeket. állandóan veszek, hívásra Jövök. Frost. Szerécéén utca 47. ad varban. Telefon Il7 Oktatás NEVELÖNÖ nyugodt termósnetii 4 és 9 éves fiúgyermek mellé kerestetik. Kik gyógypedagógia kurrust végeztek, előnyben ré­szesülnek. Jelentkezés dél-utón 8—4 között. Arénaut iü. i, 1. ÓRIÁSI árakat fizet viseli férfi ruháért, F irt ebbe in, Dessewiffy. utca 5. Telefón hetvenhete«— harmtnekettß. UJ és használt fehérneműéként, lepedőkért, asztalnemtíekért, ágyhuzatokéárt, féTtt és tisrtiru- I.akért módunkban vau oly ma. gas árakat fizetni, mint szakma beli kereskedó fizetni képtelen, Blumenfeld Alfred alkalmi ám­­i’izlete, Aggteleki-utca 18. Nén, bz4ttháa-gtea MUok. 11884 ebédlők, hálók, natonok, asztalos, kárpitos és teljes lak­­berendezések legolcsóbban ké­szítenél. Bodoo muasztak»« bu­­torárnházában. Péterfy Sándor­­utoa 42., к Szel a Keleti pálya­udvarhoz, Garaltérnél. Vidékiek­nek dUtalán csomagolás é* ** Iltis SZŐNYEGET mindenfajtát, ma gae áron vesz Hadi, Klauzáltér három, első emelet kilenc Te lefon József 116—54. '11382 SZŐNYEGET mindenfajtát ma gas áron vesz Szőnyogihlet, Dob utca 59. Telefon József 116—51. PERZSASZÖNYEGET és min­denfajtát legmagasabb árban vesz Steiner, Izabellautca 83. Te­lefon 28—53. 6556 Sport, ló, kocsi VITORLÁS hajó 7 méter - telje­­uj' kifogástalan állapotban, 140.000 koronáért eladó. Rochlitz Béla. И. Csalogány*utca 53. TI. njtójö. 8662 Bélyeg BfiLYEGGYÜJTEMENYEKET regi levelezés, valamint jobb bé. lyegeket mindenkinél magasabb áron vesz Kemény Jenő bélyeg. kereskedése Veress Pálné-u. Bt. MAGYAR bélvegház Gerlóozy.u 11.. legjobb áron .esz egész gyűjteményeket és használt ma gyár bélyegeket. REGI bélyegekért és bélyeg­gyűjteményekért, de különösen a magyar bélyegeket levélen v borítékon az 1870-től I880-Ig tér­­|edő Időből meglepő magae áron vennék. Nád Nándor urldivat­­kereslk. Bpest Andrásey-ut 50. 6302 BÉRHAZAf tőzsdé-uél félmillió jövedelemmel. Vilmos eaászárut­­nál, háromemeletes Stefánia-ut nil, négyemeletes, ugyanott hat szobás rilla 5 é* félmillióért síir gősen eladók. Corvin, Bank.utca 7. агАт.^^^^^^^И FUSZERÜZLET kótsaobá» lakás sál. KAvémérés kétókébée tar késsal. Szatócsüzlet lakássál Ql> ásón eladóik, Kudjtó. Vas-utea 8. fldszt. lB Telefon József — 5—09.___________________________ NAGYON sürgősen keresünk — közvetlen Ismerőé — hozzánk feltétlen bizalommal levő, hatá­rozottan komoly vevőinknek ven dóglőt, sönté-st, kávémérést azon nali megvételre, Freudiroda. — Miksantra tizenhárom- Telefon József 72—63. 8001 ELADÓ szálloda ée vendéglő ét teremmel, nj adómentes házzal. Eger város legforgalmasabb ut. cdjában, berendez észel, azonnal étvehető. Tiop.70v.vrky. Jászapáti. KEDVES barátom, ha Jó Üzletet venni alkar, bármilyen szakmából keresse fel Neumann Lajo# or­a«“'“' EMELETE8 в árok házam 33 Ta­­в Trzlcttel rendé gl бтеЗ, L000.009 eladom. — Tulajdonos: VTTT4 kér. Kálváriatér 22. föld feiint 2. BELTERÜLETEN egyemeletes bérház üzletekkel, 3.5ШЮО. ­Torul, Lipótkörut 12. J. 6 ELADÓ két eealádihá* 4 ée 3 ezoha bekóltözéwl, Щ. kerget Korár« Já-no® Mdklóetér 2. ez. 7- mse NYUGATINÁL kétenveleiee ea­­rokház öt tízlettel 200.000 hoza dákkal h ét ósfé Imii lóért eladó. Négymillióra! átvehető, Kálmán In gáti ав forgalmi vállalat, Rá^ kócri-ut 56. 744 BÉRHAZAK Leibe 1 utcában kdt­­emelete». 4 Üzlettel, 8.000.000 К Orozitámél háTomemeletes nyolc millió, DálipáJyaudvar villám oa megállótnál háromemeletes ki. le nem tllló. Lajo »utcában három­emeletes 8,000.000. Lámóhld köze. bében kétemeletes 7,000.000 mo, dern családiliá^ak béköltözéssel Ötmillióért. Abádlféle ingatlan­­iroda Terézkörut 2l, Ted. 7—36. wmr­­m 742 15.009—300.006 ez okol erejéig veszek házakat. Ajánlatok .Vís®­­sza.honoslfott‘ JeligóáTe Slmonffy Szilárd Hirdető írod á j á Ъ а, Buda­­pest, К risztinat éir 9. I. 4. kül­dendők. ЯЯ79 BUDAI ricinAHe villamos men. tén háTomszohAs villa 5200 öles ♦elekkel, 1.500.000. Halmi mér­nöknél, Aulich-utca öt. (Szabad. ságtérnél .1 Telefon 38—14. Ingatlan VEGYES BERHAZAKAT birtokekat, tő­kebefektetésre családiházakat beköltözésre legelőnyösebben — közvetít á „Kataszter“ Iroda Rákóczl-ut 73. Tel. József 43—15 VESZEK, becserélek használt bútorokat Hivásra jövök. Tele, fonhivó 62—87 Ceengerl-utca 58 b uit orpin се. 11385 SZÖNYEGSEZLON 8000 korona. ю/Лonok takaróval, ezalougarnl­­tura, koriyhábercndezáe, matra­cok legolcsóbban, M<agytT-u. 8. *" ‘ 11398Kárpotosmiibe.lyhe HÁLÓSZOBÁK, ebédlők, kony­hák. garnitúrák nagy választék, ban. Nagybani árak, 30 éves cég. Kretscb nagykereskedése, BAdav«utca 5 Kálvintérnél 2096 KERESEK főúri megbízóm ré­szére Heves—Nógrád—Boxsód­m egy ékben 400 holdas főldhirtOj kot, főúri legaljább Is csinosnak mondható takhelylyel. Szemé­lyes vagy Írásbeli ajánlatot ké­rek földbirtok tagolással, élő és holtfekzereléssel, Zeigmond. VII Dobutca 21. I. 11 ®65S FREOUENTIA. Váro^házutca 4. Telefon 137—54. 9774 SAS Marcell Ingatlanügynöksége Csengery-utca 62A. Telef. H2— 54. Közvetít bérházakat, villákat családihá-z ak at. RENDELÉSBŐL vissz am arad. főúri hálók, ebédlők, konyhák áron álul átadók. Népszínház-u 81, udvarban. BUDÁN gyönyör# tornyos maaz. szív háTcanemeletes earofcb'érpa lota elfoglalható négyszobáa Tiri lakással, 15.500.000. Paul ovit». VizivÁrosban kis családiké® ok­tóberre elfoglalható négy szobá val 1.300.000. Paulovlts. Újlakon villamostól három perc­nyire gyönyőrtí parcellázható, 8OO0 négysz/ögöles gyümölcsös, 2,800.000. Paulovlts. Hegyaljaiulnál 350 négyszögöles parcellák 1500 koronájával kap­hatók. Pauloviis, Krisztin akörut I 87* szám* jftfl ELADÓ családíházak: Egerbe® gyönyörií nyolc** olbáe gar ágé­val. istállóval; Pécelen ötszobáe hétholdas birtokkal; Balatonnál hatszobás négyholdas szőlővel; Gyömrőnél négyezobá« 600.000; Rákoscsabán háromszobás telje sen bebut orozva, sfb. Matlas­­ko-vrski .Méhkae“ irodája, kóczi-ut 8B. József 72—51. FÖLDBIRTOK. TELEK e«obás utcai lakáeeal 650.000. •Turul“ Lipótkörut 12. I. §. MANIKÜRSALON frequen* he­lyen hölgyfodrászaftaJ heti hu«» ezer bebizonyítható Ьшоо nal eladó, „Viktória“ Klauzál­tér bét. FIGYELEM! Minden eladó Bx 1st nálam nrilrántartr*. Komoly vevők dljtalánul m«vrt*ktnthe. tik. Mllnkó, Barceeotoa hetven­­hat. Telefon Jéesef J*9—71. Tár* TÁRSULNÉK erymIMó koroná­val, bármely váHalathos. Bőveb­bet Nayy.Iroddbsa, Vácd^j. 21. FINANSZÍROZÓ társ kerestetik 600.000 koronával 11Щ»й*Гы5о ritással, hasxonrésseMdés t» 25.000 koron*. ..Oorrin“ Bank utca hét. Magánnyomosó WALTER VILMOS путis. detok-Hvfőfeltigyolő. bliálmlosoportok volt rexetőjének mágiugmetótn­­téxote kiváló arak értelemmel, ratíorn dlsekrécldral legraecbt*­­hatóbban nyomor megfigyel tC dókén, külföldön. Ernő-utca 10. Ludovfkinál. Telefon: Jónef 70 "L__________________ 87» THUROCZY Lajos ny. detekitr. főfelügyelő magánkntató Irodája blralmas természete diszkrét ügyekben nyomoz, megfigyel Informál, helyben, vidéken, fflr. dőhelyeken Lelkiismeretes én eredményes munkáért garancia! Rákóezl-ut B7B. Főlépcsőház. — Telefon Józeef 52—73. Kozmetika HENNA hajfespés minden árnya­latban, Fritsch maga fest, Spo. clalista. Szőkítés külön módszer, rel „Siztus" hajpótlék, modellek minden ezinhen raktáron Fritsch hölgyfodrász. Dórottyatrfca egy. FÖLDBIRTOKOSOK figyelmébe! Minden nagyságban Csonka-Ma. gyár ország minden részében ajánl és vesz földbirtokokat, — Zslgmondlroda Dob ntce 21. er. HA birtokot vonni vagy oladnl akar, forduljon bizalommal rég) jó hírnévnek örvendő Dániel — földblrtokártékeeltőhöz. Népszln ház-utoa negyvenhét ahol önt legkedvezőbben fogják kiszolgál, ol. Birtokok minőén nagyságban eladásra elöjegvzésbcn ZANKAI Balatonparton négyezer öl telek, öelnként 100 korona- Kiss Lajos. IX Mátyáe-utca őt. 11473 BÉRLETRE keresek bárhol, né hány holdas kis tanyát, „Fon. tos bérlő“ kiadóba. FÖLDBIRTOKOS figyelmébe! Ha birtokaikat bérbe vagy elad ni óhajtják, úgy forduljanak Ы- zaommal Irodámhoz, utólagos mérsékelt díjazás mellett azon nal közvetítem. Benedek Ingat" lan értékesítő iroda. Tbakőlvut 22 FELESGAZDALKODÁSBAN ­levő 22 hold. melyből hat pri ma szőlő feleteirm őssel egytÄt 4.500.000, Ingatlanforgalmi. í)»b­­renteiutca 18. Ig9j ALAGON 674 öles bekerített be f ásított háztelek jutányosa« el adó. Taksonyinál, Mátyásföld, Korvinudvar. X442 BIRTOKOT veszek. Ajánlatot tulaidonostól levélben ..Tíz hold tói kétszázig" kiadóba. Könyvek Tormay CécUe; — „Bujdosó könyv II.“ „Proletárdiktatúra". Ara 143 kor. A magyar asszo­nyok szervezőjének, a jeles Író­nőnek leghorusahb napjairól szólnak e naplólapok a magyar haza keserves fuldoklásánaJk gyászos Idejéről, de tükrözik a fel-felvillanó remény fáklyáto­két, a titkon és enyészettel küz­dő magyar szív felszabaduló kí­sérleteit. — Kapható a Kőzp, Sajtóvállalat könyvkereskedései­ben: IV. Duna-ntea hat. (Kló. tUdpaloia) és Teréékdrut 62. «a. Nyugatival szemben. — Széche­­nyi-kőnyvkereskedésllnk. Rákó. czittt egy. KOIÖnfélék LAKASTAKAHITAST. poloska Irtást jótállással legolcsóbban végez Nemes Llpót-kőrut kilene Telefon 7B—95. TALÁLMÁNYOK leggyorsabb srahaclaimaztatá«* órtékesíféte S^ahadalmí réazvéuyíá.r-sa»á^, -J Budapest Józscfkönii lo. EGY szegény falusi ssfflő'k gyér meke aki Iskoláit váróscu fénytelen végemí, kéri a Jó wirek kegyes pártfogását, hogy e nehé-z megélhetéeí időben cs-e­­kéiy adományu(lck»'l pártfogol, nák, mert iskoláit máskülönben vége«hi nem képe«, adományai­kat a Központi eajtórállalatho* kéri (V. Honrédutca lo.), ahen­­aan a rendeltetési helyre juttat­ják. VTI. reálista, ж»

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék