Nemzeti Ujság, 1927. január (9. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-14 / 10. szám

dalainkat nem mindig a logika irányítja, de azért kedves és mulatságos. Douglas Mac­Lean és Margaret Morris ügyes szalonszínészek. Az előkelő jelmezes esték kiállítása kitűnő. A Hír­­adók is. _______faj ­ A vérmedve fia és az Ördög márkája Magyar és orosz filmbemutató az Uránia színházban és a Décsi Moziban Két érdekes filmet mutatott be csütörtökön este az Uránia és a Décsi Mozi. Az egyik a legújabban importált orosz filmek közül a leg­­hatásosabb s a legnagyobb apparátussal készült: A vérmedve fia. A másik úgy tárgyát, mint gyártását tekintve, magyar film: Az iszdog mátkája. A vérmedve erősen romantikus m­eséjű, szél­sőséges idegizgalmakra kiélezett film. A film­dráma hőse egy szerencsétlen, eszelős gróf, akinek anyját vadászat alkalmával egy medve elrabolta s halálfélelmében megőrült. Fiát őrülten hozta a világra s a fiatal gróf terhel­ten szörnyű betegséggel jön világra. Vannak pillanatok, amikor hirtelen téboly vesz erőt rajta, ilyenkor az erdőbe rohan, valami vad beszifzlitás tör ki belőle s aki útjába akad, azt halálra marja. Ebből származnak almosé iz­galmas, az idegeket végsőkig feszítő küzdel­mei. A vérmedve fia kitűnő példája azoknak frt újabb filmeknek, amelyek a dúlt, exaltált 12 Zoro és Huru Az autókisasszony A Radius és Palace színházak bemutatója Zoro és Huru. Két groteszk, figura, mindenki ismeri őket. Mind a kettőben van valami ön­­kénytelen, őszinte humor. Nincsenek beidegzett gesztusaik, de félszegségük olyan emberi, hogy a komikum örök pszichológiája tükröződik bennük. Kedves mese az, amelynek közép­pontjába került most a két kedves „csirke­fogó“. Zoro csavargó, Huru pedig rendőr­­kapitány. Zoro előkelő allűröket enged meg magának a rongyos ruhában, Huru pedig idő­közönként megfeledkezik a méltóságról, ame­lyet visel. Egy szerelmi történet is élénkíti az eseményeket, amelynek szereplői egy báró­­kisasszony és egy fiatal mérnök, hősei azon­ban­ ennek a történetnek is Zoro és Huru ma­radnak. Megtisztítják a fürdőhelyet a rabló­bandától, megmentik a szerelmeseket és révbe segítik őket. Mindez kacagtató jeleneteken ke­resztül, harsogó kacagás között történik. Zoro és, Huru naiv kedvessége a gyermeki örömök derűjét adja a filmnek s mindenki szívesen érzi újra fiatalabbnak magát. A másik sláger is kitűnő. Monte Blue és Patsy Ruth Miller a legkülömb amerikai víg­játéki színészek közé tartozik. Talán a lista élére valók. Finomak, decensek és a történet, amelynek középpontjába kerülnek, kivételesen szellemes. Amerikai filmről lévén szó, hajrá is van benne elég, de ez hozzátartozik a darab száguldó ritmusához. A híradók kitűnőek, a Charleston-leckéknek pedig különösen is örült a közönség. _____ faj A hercegnő csókja Leo Ascher filmoperettje Naiv, bájos, üde bécsi történet, olyan me­leg, olyan halk szentimentalizmusú, olyan langyos, halkan rikító, olyan édesen ringató muzsikájú, mint egy bécsit keringő. A játékos, bohókás főhercegnő kiszökik a schönbrunni kastélyból, hogy kispolgári vendéglők lider­­mayer hangulatában élvezze a kedves bécsi nép fidelis mulatságát. Egy ilyen kirándulás alkalmával aztán maga is megsebezi kicsit a szívét. Beleszeret egy kedves, tehetséges mu­zsikusba. De az egész szerelem csak elfutó álom, minden emléke egy röpke csók és egy kedves keringő, amelyet aztán az udvari kar­mesterré kinevezett muzsikusfiú még egyszer eljátszik a főhercegnő eljegyzési ünnepségén. Egyszerű, tiszta történet ez, tele meleg Urá­val, halk poézissel. Ilyenek a felvételek is. Tiszták, szépek és mindegyiknek meg van a stílusa és a hangulata. Mintha egy levendula­­illáta m ódon képeskönyvet forgatnának előt­­tünk, amelyhez egy zenélőóra játszik gyön­gyösen perdülő keringőket. A zenekart is di­cséret illeti a szép és stílusos kíséretért. Ezt a filmet a Kamara és Orion is előadta. A be­mutató másik filmje egy izgalmas, bonyodal­mas amerikai film, A titokzatos X club, amely fantasztikus, kalandos jeleneteivel az utolsó pillanatig a legvégső feszültségig tudja csigázni az érdeklődést. Huszár Pufinak van igen mulatságos szerepe benne. K. NEMZETI ÚJSÁG Péntek, 1924 január 14. Ma és minden este 9 órakor VIGYÁZAT! NŐK SZAKASZ A FŐVÁROSI OPERETT SZÍNHÁZBAN lelkiállapot, a természet törvényein kívül álló, titokzatos ösztönök kifejezésére találnak szem­léltető eszközöket Az orosz filmrendezőnek a legteljesebben sikerült ez­­ ,így a film nemcsak izgalmas, hanem misztikus és költői hatások­ban is gazdag. A másik film éppen ellenkező­leg, a legegyszerűbb eszközökkel dolgozik. Géczy István ismert, híres vígjátékát, „Az ördög mátkája“-t dolgozza fel. N­ K­njp ebben a filmben semmi trükk, semmi látványosság. Beszél itt magáért a szép, meleg drámai erejű mese és a színészek, Somogyi Bogyó, Mátray Erzsi, Fenyő Emil és Újvári Lajos kitűnő já­téka. A filmet Forgács a nála megszokott gond­dal rendezte. Is. KORONA MOZGÓ: (Attila-körút 15. sz. Beth­­len-udvar.) A fekete angyal. (Világattrak­­ció 10 felvonásban. Főszereplők Bánky Vil­ma és Ronald Colman.) — Buster Holly­­woodban (kacagtató burleszk 2 felv. Fősze­replő Buster és Tigl­a csodakutya.).) —Pufi mint express-boy (amerikai burleszk 2 fel­vonásban, főszereplő Huszár Pufi.) Előadd­­ság hétköznap 4, háromnegyed 6, fél 8, ne­gyed 10. Vasárnap fél 3, negyed 5, 6, három­negyed 8, negyed 10. NYUGAT MOZGÓ: (Telefon 71—62. sz.) Csodadoktor (vígjáték 8 felvonásban, fősze­replő Rátkai Márton, Vaszary Piri, Radó Sándor.) — Vérebek (szinmű 7 felvonásban, főszereplő Rin-Tin-Tin.) Előadások fél 4, fél 6, fél 8, fél 10 órakor. OMNIA FILMSZÍNHÁZ: (Telefon J. 1—25.) Prolongálva­ Strogoff Mihály. (Verne Gyula regénye filmen 2 részben, 16 felvonásban. Főszereplők: Ivan Mosjoukine és Natalie Kovanko.) — Híradók. — Előadások kez­dete hétköznapokon: fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. Vasár- és ünnepnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. ORION SZÍNHÁZ. (Eskü-tér 1. T. J. 450—91.)­ A hercegnő csókja. (Leo Ascher operettje Ilimen 8 felvonásban, főszereplő Claire Rom­mer.) — A protzbadeni főkapitány. (Zoro és Huru ingj. 8 felv.) Előadások hétköznap negyed 5, 6, háromnegyed 8, fél 10. Vasár­nap negyed 4, 5, háromnegyed 7, fél 9 és 10 órakor. PALACE FILMSZÍNHÁZ: Newyork-palotával szemben. Jegyrendelés József 63—23 szám.) Zoro Huru nagykiállitású vígjátékújdonsá­ga: A protzbadeni főkapitány (vadregényes szerelmi történet 7 fejezetben.) — Autókis­asszony. (Héthengeres szerelem 7 felvonás­ban, Híradók. — Előadások kezdete 4, 6, 8, 10, vasár- és ünnepnapokon 3, háromnegyed 5, fél 7, negyed 9 és 10 órakor. (ezelőtt Renaissance. VI kér. Nagy m­e­zű­ utca 22—24 sz Te­lefon: Teréz 20—98. és Teréz 92—50. Jegyelővétel naponta _ _ délelőtt 11 órától 1 óráig.) Zoro és Huru pompás vígjátéka: A protz­badeni főkapitány (9 felvonásban.) — Autó­­kisasszony. (Monte Blue és Patsy Ruth Mil­ler amerikai autófilmje 7 felvonásban.) — — Charleston-lecke a Fox Híradóban. — Előadások negyed 6, negyed 8, fél 10. ROYAL APOLLÓ. (Telefon: József 118—84.) Őnagysága az inasom. (Vigjáték 8 felvonás­ban. Főszerepben Harry Liedtke és Ossi Osswalda.) — Mája. (A természet rejtett titkairól készült filmcsoda 6 felvonásban. Méhek, darazsak és rovarok élete, küzdel­me és szerelme.) — Híradó. — Előadások kezdete 5, negyed 8 és fél 10 órakor, vasár- és ünnepnapokon fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. TURAN .MOZGÓ: (Mozsár, és Nagymező­ utca sarok. Telefon: Teréz 64—20.) A kétarcú dáma (szinmű 7 felv. Főszereplők Pola Negri, Tom Moore.) Halálkatlan (amerikai történet 6 felv. Főszereplő Tom Mix.) — A vulkán (dráma 7 felé.) főszereplő Bebe Daniels és Richardo Cortez.) Előadások 3 órától folytatólagosan. Filmszínház. (Teréz-kurut 60 Tele­fon I­ipót 921-32 és Lipót 921-33.) Prolongálva! Magyar és UFA Hír­adó. — Strogof Mihály (Jul. Verne örökbecsű regényének filmsorozata 16 felvonásban, 2 részben, főszereplők Ivan Mosjoukine és Natalie Kovanko. Előadások hétköznap 5, negyed 8, fél 10. Vasárnap háromnegyed 4, háromnegyed 6, 8 és 10 órakor. (Telefon: J 121—35 és J W/\pJ| A 23—54.) Magyar-orosz mű­sor: A vérmedve fia. (Lu­­natscharszky színműve filmen 8 felvonásban. Szovjetoroszországban készült eredeti orosz film.) — Az ördög mátkája. (Géczy István népszínműve. Rendezte Forgács Antal. Fő­szereplők: Somogyi Bogyó, T. Mátrai Er­­zsi, Fenyő Emil és Ujváry Lajos.) — Fox Charleston kurzus. (A legújabb tánc ingye­nes oktatása.) — Híradók. — Előadások kez­dete vasár- és ün­npnap fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. Hétköznap 5, negyed 8, fél 10. Va­sárnap délelőtt 11 órakor gyermekelőadás. Horgófénisszépszínközarő műsora CORSO: (Váci­ u 9. T. 63—99.) Prolongálva! Ivan Mosjoukine és Natalie Kovanko fősze­replésével Verne Gyula regénye, Strogov­ Mihály. (Két rész, 16 felvonás. Mindkét rész egy előadásban.) Előadások kezdete úgy hét­köznap, mint vasár- és ünnepnap 4, három­negyed 6, fél 8 és 10 órakor. József-körút és Üllői-út sar­kán. Tel. 1. 89—88 és 95—84.)­­ A hercegnő­k csókja. (Leo Ascher operettje filmen 8 felvonásban, főszereplő Claire Rommer.) — A titokzatos club (izgalmas tört. 7 felv., főszereplők Mildred Harris, Edith Roberts és Huszár Pufi.) Előadások hétköznap ne­gyed 6, negyed 8, negyed 10. Vasárnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. #P. (Ezelőtt Mozgóképotthon. Teréz-körut 1^ ‘%, 28- Jegyrendelő telefon L 982—82). A vérmedve fia, az orosz filmgyártás sfflw ragyogó remeke. — Az ördög mát­kája. (Forgács Antal népszínműve: Somo­gyi Bogyó, Mátrai Erzsi, Fenyő Emil, Új­vári Lajos.) — Fox Journal, Magyar Híradó. — Előadások hétköznap 4, 6, 8, és 10, ünnepnap és vasárnapi negyed 4, 5, három­negyed 7, fél 9 és 10 órakor. FÉSZEK MOZGÓ: (József-körút 70. szám.) Vasárnap d. e. 10—1-ig Burleszk-matiné. — Pola Negri: A kétarcú dáma. (Modern ka­land 7 fejezetben.) — Bebe Daniels, Ricard Cortez: A vulkán. (Emberek és Elemek harca.) Előadások fél 5, negyed 8 és fél 10 órakor. FÓRUM FILMSZÍNHÁZ: (VI., Kossuth, La­jos­ utca 18. Telefon: Teréz 74—37, 74—38.) Lady Hamilton (H. W. Schumacher regé­nye után filmre rendezte Richard Oswald. Főszereplők: Conrad Veldt, Liane Haid, Werner Krauss és Reinhold Schünzel. Re­­priz.) — Nősülj te is, pajtás. (Vígjátékslá­­ger 8 felvonásban. Fősz. Douglas Mac­Lean.) — Híradók. — Zeneigazgató Szikla Adolf. Előadások hétköznap háromnegyed 5, negyed 8, fél 10, vasár- és ünnepnap 4, 6, 8, 10 óra­kor. KAMARA MOZGÓ: A hercegnő csókja (Leo Ascher operettje filmen 8 felvonásban, fő­szereplő Claire Rommer.) — A titokzatos club (Izgalmas történet 7 felvonásban, fő­szerepben Mildred Harris, Edith Roberts és Huszár Pufi.) Előadások hétköznap fél 5, negyed 7, 8, 10. Vasárnap negyed 5, három­negyed 7, fél 9 és 10 órakor. Omnia Jan. 20-án Forum 8 to Ismeretlen I katona I „Ez az én fiam is lehet!"­ — „Vagi­ az én férjem!“ ------„Vagy drága jó apukám/“ p Az »I A. | p Uj nemzedek ^ ^ az első I? X déli lap, ^ mely minden | X eseményről ^ Ji kimerítő | & pontossággal ^ értesít S ^ SPO­RT A Készül az amsterdami stadion. Amszter­damból jelenti a németalföldi olympiai bizott­ság. Az 1928. évi olympiai játékok céljaira ki­­szemelt terület 16 hektár, az autóparkkal és a gyakorlóterekkel együtt 52 hektár. Az egész terület Amszterdam déli városnegyedében fek­szik és a város központjától villamoson 20 perc alatt érhető el. A voltaképeni stadionon kívül vivócsarnokot, ökölvívó- és birkózócsar­nokot, valamint egy krikett-teret fognak épí­teni. Ezenkívül három­­verseny-tenniszpályát és tíz gyakorló-tenniszpályát létesítenek. A művészi verseny céljaira nagy kiállítási­ csar­nokot emelnek. A főépület negyvenezer nézőt fogad be, a helyek közül húszezer ülőhely, az ülőhelyeknek viszont a fele, tehát tízezer ülő­hely lesz fedett Az egész épület 260 méter hosszú és 170 méter széles. A sporttér közepén labdarúgó-pálya lesz. E pálya körül építik meg a 400 méter hosszú és 8 méter széles futó­pályát, e körül húzódik a kerékpár­pálya. A célszalagnál állítják fel a résztvevők számára fenntartott emelvényt. A sajtó elhelyezéséről a legmesszebbmenő módon gondoskodnak. A sajtó­emelvényen hatszáz hely lesz, míg egy nagy termet a sürgönyök felvételére rendeznek be, ugyanitt 45 távbeszélő-fülkét is állítanak fel. Az egyik fedett emelvényen helyezik el a királyi páholyt és a hivatalos vendégek páho­lyát, a másik fedett emelvény alatt helyezik el a marathoni kaput. A kapu baloldalán fog állani van Tuyll bárónak, a németalföldi olym­­piai bizottság első elnökének em­lék­szobra. A Nagyszabásúnak ígérkezik 1. berlini fe­­dettpálya-verseny. A berlini Kaiser Daramon lévő autócsarnokban január 23-án rendezendő nemzetközi főiskolai fedettpálya atlétikai mérkőzésekre egyedül Berlinből. 560 diák ne­vezett. Az idei verseny tehát különösen nagy­szabásúnak ígérkezik. A verseny legnagyobb eseménye Kömig német bajnok és rekorder startja lesz, de indul a németek közül Schlösske, Storz, Betz, Anton és még néhány kiváló főiskolai atléta is . A Magyar Sí Klub túra­versenye. A Ma­gyar Sí Klub a közeljövőben nagyszabású sí­futó-csapat túraversenyt rendez. A verseny napját a havazáshoz mérten eg­y héttel előbb fogják megállapítani. A tervezett út huszon­három kilométer ho­sszú lesz és a Mátra főge­rincén N­agyi­­pót—U­tkapa­róházi—Kékes—Sas­kő—Disznókő—Nyereg—Ilona völgyön keresztül fog vezetni. A Galyatőn lesz a start, a rét plr­­dig vagy a sándorréti ardészlaknál, vagy a parádfürdői park déli kapuján. A versenyzés hármas csapatokban történik. Az egyes csa­patoknak együtt kell indulniok és együtt kell beérkezniük, úgy hogy a® első és az utolsó között legfeljebb egy perc különbség legyen a befutásnál. Nevezési zárlat január 14. Ne­vezések egy pengő téttel együtt Szendei András címére (Döbrentei­ tér 5. szám) kül­dendők. A győztes csapat a Magyar Sí Klub tiszteletdíját, tagjai pedig a klub ezüst-pla­kettjét kapják. A Sítúra Moszkvából Oslóba. Hatalmas si­utra indult a napokban egy négy tagból álló orosz sífutó csapat, amelynek Dementjev, Sa­vin, Renuchin és Vaszyljev a tagjai. Az oro­szok Moszkvából Helsingforson, Abon és Stock­holmon át akarják sítalpakon elérni Oslot. Abolól Stockholmba a befagyott Bottni öblön át akarnak eljutni. Sítalpon nyolcvan kilo­méteres napi átlagot van szándékukban elérni. Az északi sportkörökben kíváncsian várják, hogy sikerül-e a hatalmas túra terve. A Monstre atlétikai versenyt terveznek Dániában. A dánok az idén olympia játékok­hoz hasonló méretű impozáns sport­hetet akar­nak rendezni Kopenhágában. A versenyeket, amelyek az atlétika minden ágát fel fogják ölelni, ez év július havában fogják lebonyolí­tani. Úgy remélik, hogy mintegy hatszáz kül­földi atlétát sikerül a versenyen való részvé­telre biztosítani. Ha az impozáns terv valóra válik, úgy a nemzetek nagy sportküzdelmeiből a mi színeinknek sem szabad hiányozniuk. Ér­tesülésünk szerint a MASz már érintkezésbe is lépett a dán szövetséggel. A Az újpesti birkózók szereplése Oslóban. Az újpesti birkózók dániai szép sikere után Norvégia fővárosában mérték össze erejüket a legjobb norvég birkózókkal. Ezúttal nem tud­ták megismételni győzelmi sorozatukat, mert Kellnert, Györgyeit, Orgoványit és Ferencyt a norvég pontozó bírák nagyon mostohán kezel­ték s így valamennyien második helyen vé­geztek. A szűkszavú távirat értesítése szerint a norvégek mégsem tudták egyetlen magyar ellenfelüket sem kétvállra fektetni. A Ping-pong csapatunk Lipcsében, Lipcsé­ben a Zoologische Garten nagytermében hétfőn kezdődtek a nemzetközi ping-pong-versenyek, amelyen a magyar gárda néhány tagja is részt vett. A verseny első napján csak három komoly küzdelem volt és pedig a magyar játé­kosok között. Kehrling szép stílusban győzte le Becskét, de a fényesen játszó Belláktól ve­reséget szenvedett, Bélák nagyszerű formában van és legyőzte Pécsi dr.-t is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék