Nemzeti Ujság, 1934. augusztus (16. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-29 / 194. szám

Szerda, 1934 augusztus 29. NEMZETI ÚJSÁG A NEMZETI UJSÁG 5 napos Mariazell­i utazása Európa legszebb és leg­modernebb autocarjával Útirány: Budapest, Győr, Sopron, Wienerneustadt, Semmering, Mürzsteag, Maria-Zell, Josefs Berg, Annaberg, Bör­ger-Alpe, MeyerJing, Heiligenkreutz, Baden, Wien, Budapest. Indulás: szeptember 5-én hét órakor, Apponyi­ térről. Festői vidék. Pazar kényelem. Elsőrendű­­ ellátás. Részvételi díj: 1­­ Utazáshoz szükséges bőröndöket adunk és házhoz szállítjuk díjmentesen• Útlevél nem szükséges ! Jelentkezés: az utazási osztályunkon, Budapest, V., Honvéd­ utca 10 szám. Ételhordót lopott ez év márciusában Horváth József kerékpá­ros ételkihordótól az utcán hagyott bicikli­jéről He­gyesi Géza, asztalossegéd és még ott az utcán elfogyasztotta a benne talált ételt. Evés közben azonban tetten kapták, de már csak az üres ételhordót tudták elvenni tőle. Messik Lajos törvényszéki bíró kedden ítél­kezett az asztal és segéd fölött, aki már kü­lönböző lopásokért büntetve volt. A törvény­szék ötnapi fogházra ítélte Hegyesit jogerő­sen töredelmes beismerő vallomása után. Visszaéléseket követett el dr. Lépesd Antal prelátus-kanonok nevével Schiller Imre gépmester,, aki a kanonok ne­­­vében levelet irt a Szent Kereszt-nővéreknek és abban arra kérte őket, hogy ha egy Szent­kereszti nevű fiatalember jelentkezik náluk, azonnal részesítsék segélyben. Ezenkívül te­lefonon is felhívta az árvaház főnöknőjét újból csak a kanonok nevében, a pénzért azután ő jelentkezett Szentkereszti álnéven. Csakhamar azonban kiderültek a visszaélések s ekkor Schiller Imre a törvényszék elé ke­rült, amely csalás kísérletének bűntettéért és hamis névhasználatért hathónapi börtönre ítélte. A tábla ezt az ítéletet most helyben­hagyta. A serdülő ifjúságnak adjunk hetenként leg­alább egyszer reggel felkeléskor egy-egy kis pohárnyi természetes „Ferenc József“ keserű­­vizet, mert gyomor-, bél- és vértisztító hatá­sának fiuknál és leányoknál egyaránt, igen fontos eredményeket köszönhetünk.­ ­ (Szeptember 2-án kezdődik a soproni munkahét.) A soproni munkahetet szeptember 2­9-ig a TESz soproni csoportja rendezi vi­téz Szepessy Aladár ny. altábornagy vezeté­sével. Részletes programja a következő: Szeptember 2-án ünnepi istentiszteletek után iparos Vándorgyűlés, az ipari és mezőgazda­­sági kiállítás és vásár ünnepélyes megnyi­tása. A Sakk Kör jubiláris közgyűlése. A Rábaközi Bokréta 180 szereplővel. Divatbe­mutató. Villámsakktorna. Szeptember 3-án a Városi Múzeum bemutatása. Autóbuszkirán­dulás a fertőrákosi kőbányákhoz és a nagy Tómalom-strandfürdőhöz. Szeptember 4-én a híres Storno-magángyűjtemény bemutatása. Autóbuszkirándulások a kies Brennbergbá­­nyára, Nagycenkre, Bécsbe a bécsi mintavá­sár megtekintésére. Szeptember 5-én a vár­megyei levéltár bemutatása. Kirakatverseny. Autóbuszkirándulás Nagycenkire, a Semme­­ringre. Szeptember 6-án kirándulások Balf­­fürdőre, a Hubertus-vadászlakhoz, a bécsi mintavásárra. Szeptember 7-én autóbuszki­rándulások a Raxra, a Brennbergbányára, Laxenburgba, Fraknóra. Ihrig Károly és Laurenczy Vilmos egyetemi magántanárok előadásai. Este a Katolikus Legényegylet lam­­pionos kerékpárfelvonulása és toronyzene. Szeptember 8-án a tenyészállatkiállítás és vá­sár megnyitása. A hetvenötéves Katolikus Legényegylet jubiláris díszgyűlése. Az ág­falvi ütközetben elesett felkelők sírjának megkoszorúzása a soproni katolikus temető­ben. Dalárdák hangversenye. Este a Katoli­kus Legényegylet díszelőadása a Városi Szín­házban. Szeptember 9-én térzene, népünne­pély. A munkahétre úgy a MÁV, mint a GySEV 50 százalékos utazási kedvezményt ad.­­ (Rendőri hírek.) Dr. Janó Albert főorvos Tompa­ utca 9. szám alatti lakásán, mialatt a főorvos és családja vidéken nyaralt, betörés történt. A rendőrség elfogta a tettest Geren­csér János munkanélküli személyében. Geren­csér felesége bejáró-talkarítónője volt a főor­vosnak s igy kerültek a betörőkhöz a lakás kulcsai. — Az óbudai hajógyár előtt egy 25— 30 év körüli Hitler-bajuszos, zöld fürdő­­dresszes ismeretlen férfi holttestét fogták ki­­ vizből. Agnoszkálására a rendőrség meg­ette az intézkedéseket. — A Statisztika Kert­en kedden reggel egy 30 év körüli, jólöltö­­tt, ismerőik a férfi átvágta karján az ere­­t és megmérgezte magát. Eszméletlen álla­­ban szállították a kórházba. — Deli Ism­­­é háztartásbeli a Szugló­ utca 101. számú Inak padlásán felakasztotta magát és halt. — Hankovszky József magántiszt-­­ a Timár­ utca 3. számú házban levő la­­­­katján felvágta az ereket. A mentők ada szállították. 929 983 Nyereményjegyzék az osztály sorsjáték fő hozásáról XXXII-ik osztálysorsjáték — 5-ik osztály — 5-ik nap TOMÖRY ÉS TÁRSA 4027 053 148 152 208 211 218 233 236 248 250 255 256 265 129 309 372 393 507 607 630 677 679 759 763 791 856 866 943 951 989 bank- és pénzváltóüzlet Főüzlet: Budapest, VII., Erzsébet-körút 9/11. (New-York palota) fiók: V., Erzsébet-tér 7. sz. közleménye: A főhúzás hatodik bukási napja 30-án, azaz csütörtökön lesz. Az ötödik huzási nap eredménye számszerű sorrendben: 10 000 pengőt nyert: 82100 4000 pengőt nyertek: 15180 62168 2090 pengőt nyertek: 10870 35018 53376 1900 pengőt nyertek: 13246 20702 21863 74145 800 pengőt nyertek: 1623 3834 7045 10251 26523 74366 600 pengőt nyertek: 8075 54391 55166 74973 75052 75731 500 pengőt nyertek: 10370 28831 31866 32668 43929 45805 54293 54337 60776 400 pengőt nyertek: 645 3777 4528 8444 11042 11467 11610 11786 12920 13923 16159 17927 17976 23392 24708 25059 27188 27521 29336 32596 33856 33924 34080 34602 38328 39894 42093 45368 46695 49317 50609 52412 55051 56339 60099 60819 62041 62841 68286 68643 70518 71310 75609 77077 77574 78672 80170 300 pengőt nyertek: 2866 5301 6104 7290 7725 8308 8641 9043 9087 9721 91837 10103 11115 11165 12915 13897 14075 14279 15015 16242 16870 16885 17180 17314 18456 20812 20861 21518 21679 23557 23925 24819 25566 26166 26291 26940 27626 27643 28064 29115 29533 31848 32037 33415 36301 37254 40140 42004 42648 44967 45071 45955 46591 47466 47685 48081 48469 48509 49930 49944 51202 51527 52631 54542 56023 56490 57577 58093 59578 61977 62631 63069 63701 64483 64690 65625 66286 67147 67342 68350 69183 70609 72166 72497 74108 75978 77363 77595 78026 80520 80922 83588 150 pengőt nyertek: 021 106 116 184 212 231 363 394 458 494 498 588 631 676 711 769 859 907 932 941 952 982 1000 7010 013 135 136 163 196 230 300 331 350 424 505 510 520 545 570 578 604 612 617 667 737 755 788 791 813 834 909 910 934 978 2014 098 132 136 157 169 199 217 285 364 423 432 464 484 500 547 559 592 676 702 787 863 826 852 896 946 952 968 3008 084 126 144 254 297 322 360 374 426 432 438 532 536 537 582 657 716 847 850 852 870 909 910 25003 106 118 185 286 301 328 370 379 402 414 459 604 621 690 694 708 949 995 24086 124 185 391 425 428 433 562 640 669 685 785 797 828 859 902 25123 181 193 322 541 567 674 682 687 688 914 25007 148 163 231 252 256 345 352 354 397 441 468 489 516 633 878 882 885 963 979 27082 112 194 246 281 307 329 345 415 502 546 575 602 608 609 610 666 684 689 788 846 870 880 888 934 949 28012 069 093 179 188 217 242 325 327 397 437 499 511 591 612 637 646 651 720 774 891 893 921 945 954 971 991 25020 021 186 215 240 277 287 398 409 421 505 562 698 836 853 939 300­23 132 184 316 339 385 434 436 474 533 563 575 583 638 078 721 814 849 921 969 31002 013 075 087 103 218 255 269 303 464 561 581 601 610 635 669 675 693 741 755 928 955 32031 052 102 107 183 260 327 437 530 560 575 656 703 708 747 752 816 944 33047 073 098 255 266 289 3511 392 441 526 538 595 626 684 833 817 824 842 860 913 920 34093 153 184 187 276 370 376 455 547 589 708 782 830 832 860 949 956 966 977 35013 021 031 179 198 317 514 517 535 621 766 918 920 35024 078 106 130 271 281 359 383 390 420 516 567 621 653 659 739 951 952 964 969 37011 046 070 143 147 158 210 252 291 362 365 460 453 456 532 563 575 631 640 650 661 693 719 721 796 868 872 910 912 999 38053 057 108 131 137 438 466 514 567 593 638 640 642 655 712 832 837 868 895 901 935 961 980 39011 216 333 336 337 350 459 621 691 726 841 869 935 941 942 40815 040 109 212 342 870 425 513 538 567 578 712 915 922 947 954 47021 053 095 165 202 241 258 267 268 280 284 315 405 411 527 567 643 717 948 42050 051 122 155 235 243 275 290 826 364 411 554 588 589 656 586 755 801 849 887 916 935 984 985 3021 026 032 083 097 177 248 249 310 345 369 386 395 416 441 485 540 561 611 714 959 994 6037 072 199 258 405 433 470 638 639 644 656 655 712 778 801 824 868 7032 111 192 234 310 315 334 385 398 442 517 568 572 595 877 879 900 8029 032 107 117 138 213 216 219 346 349 476 540 605 670 748 749 761 795 815 836 843 943 993 SOI3 100 132 147 211 215 226 295 369 406 407 487 626 745 818 854 889 70035 089 131 132 281 282 329 391 392 394 469 488 511 612 619 636 754 780 806 849 907 920 923 77090 093 108 130 131 198 211 224 289 293 358 745 765 825 922 933 942 964 976 72007 138 145 195 206 254 263 290 459 584 588­ 593 620 626 659 676 829 837 852 875 925 971 987 73021 035 071 100 110 121 131 219 290 293 303 305 326 337 490 522 562 664 673 678 738 829 841 902 926 74026 106 117 175 199 240 287 308 324 378 407 570 582 592 611 626 630 757 770 854 893 986 992 75066 128 130 171 182 184 204 213 286 291 303 459 488 492 554 574 627 635 700 701 707 749 775 781 883 975 977 979 983 76088 123 313 330 423 600 609 694 703 758 761 769 799 811 866 932 948 983 77058 087 138 165 225 252 264 309 312 388 469 593 595 605 694 726 777 791 810 913 986 78122 130 166 179 238 274 325 344 399 411 449 490 494 510 542 584 676 732 748 795 807 846 852 861 956 966 996 998 79047 083 120 147 161 166 218 227 251 305 354 464 493 526 557 639 694 745 791 870 878 909 964 29014 058 091 113 132 224 237 272 370 348 397 482 427 515 613 695 712 724 733 886 902 941 953 992 27001 041 119 152 176 191 200 284 288 396 416 608 629 654 746 786 812 898 931 911 957 965 22059 115 133 149 170 172 183 238 269 364 371 398 409 432 497 613 632 704 736 764 803 852 927 933 969 990 48114 165 180 253 276 295 330 344 456 511 609 619 683 687 703 720 732 792 802 819 838 900 911 935 5­0020 006 014 098 112 128 152 156 212 224 227 284 286 311 320 477 480 545 550 634 681 693 704 739 771 820 914 950 966 997. 55033 036 098 164 220 294 345 355 489 648 651 666 707 727 773 825 838 908 934 986. 55024 143 170 189 192 248 266 278 342 344 384 422 498 527 537 644 672 674 723 824 825 867 921 9357076 134 234 274 332 326 334 336 405 451 469 486 546 563 588 622 655 713 719 729 748 801 819 869 908 985 58040 044 168 236 368 430 497 512 593 632 747 787 793 995 59144 148 178 312 353 424 443 550 679 692 700 713 764 813 821 847 902­ 60010 094 101 112 142 153 183 197 225 262 374 501 525 567 585 663 677 802 902 820 964 970 985. 67014 046 066 206 269 286 306 308 434 445 450 490 510 576 616 716 765 844 904 931 993. 62007 227 326 371 374 508 505 5­27 545 578 643 706 770 797 842 857 931. 63130 178 194 363 866 396 434 439 446 466 513 625 671 756 807 848 886 904 905 997. 6­007 047 185 263 850 355 370 408 514 595 707 725 754 762 799 800 825 942 951 953. 65068 133 212 255 293 317 335 349 418 482 509 534 583 591 603 623 643 702 771 801 902. 66040 056 099 142 155 163 182 184 193 259 299 383 436 452 470 487 523 527 549 585 623 630 670 739 76-i q 090 q-i k 67009 064 067 089 099 143 223 335 380 446 460 481 487 498 548 563 698 792 894 944 950 ,68088 09 117 254 379 388 407 461 531 677 678 707 722 726 754 8071, 69024 082 240 249 326 343 368 548 599 696 711 771 812 855 898 904 918, 76016 077 080 112 125 171 215 246 340 623 677 687 754 841 866 948 959 966 999, 77060 069 089 103 162 217 288 370 393 396 467 494 542 557 588 599 747 756 768 808 848 871 899 015 965 991. 72054 965 151 186 204 228 248 257 309 333 416 445 500 541 546 625 706 827 846 863 961 976 985 73029 110 144 272 304 331 354 401 479 549 607 616 649 692 703 730 801 828 880 999. 71115 233 358 392 403 458 555 575 646 686 725 752 780 830 879 899 998. 75028 074 083 140 151 238 286 555 588 652 667 696 725 738 828 909 912 920 999. 76010 017 036 073 074 171 221 263 265 282 307 342 447 475 509 525 570 588 619 634 646 691 704 752 776 955. 77039 066 225 242 287 351 398 438 487 494 562 649 713 744 786 847 853 856 934 969 977. 78027 068 126 250 264 312 495 510 517 508 590 628 643 702 759 825 927 901 989. 76064­­­03 186 236 239 260 347 355 385 393 627 545 570 589 617 643 811 823 952 971. 80009 042 049 083 088 098 117 146 245 311 443 481 486 544 601 746 759 876 908 917 953 986. 80049 053 095 151 163 177 203 393 410 412 430 473 486 501 598 704 712 730 982. 82037 130 167 183 187 214 243 259 565 333 415 465 468 522 566 624 630 632 674 716 789 793 889 92 7953 958 960. 83027 052 057 064 128 146 217 253. Az esetleg előforduló sajtóhibákért felelő­­­sséget nem vállalunk. 4.3133 185 284 303 313 326 345 355 497 613 638 684 764 771 777 819 823 832 874 875 926 948 995 44028 038 107 236 306 332 341 382 386 401 411 454 599 617 624 636 640 755 846 45027 OSI 098 193 307 334 360 397 475 500 583 599 707 765 820 834 866 876 911 916 947 45009 025 052 069 076 122 200 351 373 427 443 451 465 560 581 627 680 684 754 890 904 994 47018 068 081 098 130 138 164 343 376 417 501 534 550 564 602 629 649 668 683 734 779 802 810 4­9030 115 141 289 294 337 346 347 380 469 503 552 646 661 705 729 731 759 791 807 824 963 58052 103 123 172 181 205 258 271 304 350 377 377 446 449 450 462 465 536 544 601 623 628 659 683 699 712 741 834 894 960­ 54038 089 111 116 155 157 329 418 519 564 640 695 796 829 968. 52002 003 051 074 080 233 266 441 453 497 518 519 526 550 556 609 750 757 764 893 942 987 996. 53040 054 156 169 179 193 230 266 447 494 590 592 598 640 693 701 731 820 848 867 877 902 914 942 983 KONSITZKY GUSZTÁVNÉ, szül. LÁNG ELIZ úgy a maga, mint férje és gyermeke RICHARD, valamint az összes rokonság nevében is mély fájdalommal megtört szívvel tudatja, hogy a legjobb apa és nagyapa LÁNG JÁNOS cukorgyár! Igazgató életének 74., özvegységének 9-ik évében f. hó 27-én rövid szenve­dés és a betegek szentségének ájtatos felvétele után visszaadta lelkét Teremtőjéne­k. Drága halottunk hűlt tetemét f. hó 29-én délután 5 órakor fogjuk a róm. katholikus egyház szertartása szerint a cukorgyári gyász­házból örök nyugalomra helyezni Szolnok, 1934 augusztus 28. Az elhunyt lelki üdvéért az engesztelő szentmiseáldozatot f. hó 30-án, csütörtök reggel 8 órakor mutatjuk be a ferencrendiek templomában. Áldás és béke drága poraira. (A család külön gyászjelentést nem ad ki.) 9 Kiválóan szerepelt Brightonban is a magyar úszó- és vizipóló-csapat Magyarország—Anglia 6:2. Úszóink és vizipólózóink angliai túrá­juk során hétfőn este a brightoni 55 yar­­dos uszodában mérkőztek meg Anglia válogatottjaival. A verseny iránt a szi­­getországban mindenfelé nagy érdeklő­dés nyilvánult meg s többezer főnyi kö­zönség nézte végig a mérkőzést. Az elő­kelő közönség soraiban megjelent Tho­­mas angol munkaügyi miniszter, Bár­­dossy László követségi tanácsos, a lon­doni magyar ügyvivő vezetésével a ma­gyar követség tagjai. A versenyt reflek­torfény mellett bonyolították le a sósvizű uszodában. Magyarország—Anglia nemzetközi vizi­­póló-mérkőzést a magyar csapat nyerte 6:2 (2:1) arányban. A mérkőzést az is­mert nevű belga vizipóló-bíró, Delahaye vezette. Az angol csapat, igen erős iram­ban kezdett s testi erejét is latba vetve, igyekezett nagynevű ellenfelével szem­ben tisztességes eredményt elérni. Dela­­haye bíró az angolok túlságosan erősza­kos játékmodorát megkísérelte ellensú­lyozni, de ez csak részben sikerült, így azután mindössze féltucat gólt juttathat­tak csatáraink az angol hálóba. A ma­gyar csapat góljai közül kettőt-kettőt lőtt Halasy és Vértesi, egyet-egyet Ke­serű és Németh. Az ellenfél első gólját Sutton dobta, a második viszont Ivády hibájából öngól volt. Az úszóversenyen értékes győzelmet aratott Lenkei Magda, Csik Ferenc, a mellúszó Mezei s az ugrószámokban Vajda. A magyar—angol úszóverseny részle­tes eredményei a következők: ? 110 yardos női gyorsúszás: 1. Lenkey Magda Magyarország 1 p 13.4 mp, 2. Wattham 1 p 15 mp, 3. Bartle 1 p 1f1mp. 110 yardos női mellúszás: 1. Clifford Ang­lia 1 p 36.8 mp, 2. Szép Klári Magyar­­ország 1 p 37.8 mp. 110 yardos női hát­­úszás:­­ Glover Anglia 1 p 24 mp, 2. Davis Anglia 1 p 26.4 mp, 3. Mailász Ma­gyarország 1 p 33.2 mp. 110 yardos férfi gyorsúszás: 1. Csik Magyarország 1 p 01 mp, 2. Milton Anglia 1 p 6.4 mp. 110 yardos férfi mellúszás: 1. Mezei Magyar­­ország 1 p 22 mp, 2. G. Davis Anglia 1 p 23.4 mp, 3. Burges Anglia 1 p 26.8 mp. 110 yardos férfi hátúszás: 1. Bathford Anglia 1 p 12.2 mp, 2. Hazai Magyaror­szág 1 p 15 mp. 1­4^220 yardos staféta: 1. Magyarország csapata 9 p 40.2 mp (Bö­zsi 2 p 29.2 mp, Gróf 2 p 22.6 mp, Csik 2 p 25.6 mp, Lengyel 2 p 22.8 mp), 2. Ang­lia csapata 10 p 30.2 mp idővel. — Mű­ugrás: 1. Vajda Magyarország 76.33 pont, 2. Coop 53.36 pont. — Toronyugrás:­­ Vajda Magyarország 67.36 pont, 2. Mar­­shaon Anglia 59.9 pont, 3. Balt Anglia

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék