Nemzeti Ujság, 1935. augusztus (17. évfolyam, 173-197. szám)

1935-08-01 / 173. szám

A dobogókői, most épült autóút, amelyet szerdán nyitott meg a miniszterelnök. (Balról jobbra: Liber Endre alpolgármes­ter, Erdélyi Lórántné, Bornemisza Géza miniszter, Winchkler István államtitkár, Gömbös Gyula, Zsitvay Tibor, Gömbös Gyuláné, Erdélyi Lóránt, Pest vármegye alispánja) Jézus-szobor, amelyet az idén állíttatott A tempó nyomai. A Nürnburg-verseny Parád parkjában Dessewffy Aladárné győztesének egyik vadonatúj pneuma­­elhunyt férje emlékére tiltja, a verseny után A St. Cyr-i katonai akadémia záróvizsgájáról, „Bonaperte“ kíséretével elővágta. XVII. ÉVF. 173. SZÁM. NEMZETI ÚJSÁG 1935 AUGUSZTUS 1. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. Honvéd-utca 10. Telefonj 12-7-47 és 13-0-06. Fiókiiadóh­ivatal:­­ Horthy Miklós-út 15. Előfizetési éra egy hóra 4­0, V. évre 10.80 P, egyes szám ára 16 fillér, vasárnap 32 fillér. KIADJA A KÖZPONTI SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS KIADÓ: BÁRÁNY­A­Y LAJOS FŐMUNKATÁRSI TÚRI BÉLA , FELELŐS SZERKESZTŐI DR TÓTH LÁSZLÓ Napirend Csütörtök. Augusztus 1. Róm. kát.: Vasae sz. Péter­ — Gör. kát.: Mária böjt k. — Prot.: Vagyis Péter. — Gör. kel.: Junhis 19. Makina. — Szr.: Ab 2. — Középeurópai időszámítás szerit a nap kel 4 óra 21 perckor, nyugszik 19 óra 20 perckor. A hold kel 6 óra 26 perckor, nyugszik 19 óra 56 perckor. Nyitvalevő múzeumok: Magyar Nemzeti Múzeum (Múzeum körút 14.) régészeti, történeti osztály, írt szerzemények kiállítása 9—fél 2. — Szépművészeti Múzeum (Aréna-út 41.) régi és modern képtár 9—fél 2. — Iparművészeti Múzeum­­ (Üllői-út 33. szám) 9—fél 2. — Mező­­gazdasági Múzeum (Városliget, Széchenyi-sziget) reneszánsz­ és gótikus épület 10—1 — Aquincumi Múzeum (Szentendrei út 7.) 9—12 és 3—6. — Néprajzi Múzeum (Hungária-alsókörút 40) 9—fél 2 — Országgyűlési Múzeum (Országház, XVII. kapui) 9—2. — Népegészségügyi Múzeum (Eötvös­ utca 3.) 10—1. — Postabélyeg Múzeum (Krisztina­ körút 12.) zárva. — Közlekedési Múzeum (Hermina­ út 16.) 9—1 és fél 3—5. — A Magyar Tudományos Akadémián (Akadémia utca 2­): Vörösmarty- és Szé­chenyi-szoba 10—12. — Erzsébet Királynő Emlékmúzeum (Királyi palota) 9—2. - Ráth György Múzeum (Vilma királynő út 12.) 9—fél 2. - Új Magyar Képtár (Andrássy­ út 19. szám) 9—fél 2. — Országos Magyar Zsidó Múzeum (Do­hány-utca 2.) 4—7. — Országos Levéltár (Bécsi­­kapu-tér 4.) 9—2. - Királyi Várpalota termei 9— fél 4. — Országház termei 9—4. Tudományegye­temi Füvészkert (Romanelli-utca 25.) 8—12 és 2—6 Nyitvalevő könyvtárak. Széchenyi Könyvtár (Múzeum-körút 14.) 9-tél 2. — Akadémia Könyv­­tára (Akadémia-utca 2.) 3—7­­ Fővárosi Pedagógiai Könyvtár (Mária Terézia-tér 8.) 9—1. Statisztikai Könyvtár (Keleti Károly-utca 5—7.) 9—2 és 3—*6­ — Technológiai Könyvtár (József­körút 6.) 10—1 — Vakok Könyvtára (Ida­ u­tca 5.) 8—12 és 2—5. — Kereskedelmi és Ipar­kamara Könyvtára (Szemere utca 6.) 9—2. — Egyetemi Könyvtár (Ferenciek­ tere 5­.) nagyolvasó 8—8, f­o­l­yóirato­l­vasó 9—2 és 3—8. — Fővárosi Nyilvános Könyvtár (Reviczky­ utca 1.) 9—7. — Mező­­gazdasági Szakkönyvtár (Városliget, Széchenyi-s­ziget) 10—1. Kiállítások: A Magyar Történeti Múzeum Rákóczi-emlékkiállítása a Nemzeti Múzeumban (Múzeum-körút 14.) a díszteremben 9—fél 2. — A Szépművészeti Múzeumban (Aréna­ út 41.) a régi képtár újonnan átrendezett olasz része 9—fél 2. — Az Iparművészeti Társulat (Andrássy­ út 69.) háziipari és iparművészeti mintakiállítása 9—fél 2. — Herman Ottó*emlékkiállítás (Baross­ utca 13.) nyitva 10—1. Színházak műsora BUDAI SZÍNKÖR. Egtes héten minden este és vasárnap délután. Aki mer, az nyer. (4, 8). ERZSÉBETVÁROSI SZÍNHÁZ Csütörtökig min­dennap: Érik a búzakalász.. (Hétköznap 6, 9, va­sárnap fél 4. 6. 9). ÁLL­ATKEHT Péntek: Beethoven-est, szom­­ bat: Nagy kabaré. (8). FŐVÁROSI BUSCH CIRKUSZ. Mindennapi Cirkusz a víz alatt és az új augusztusi műsor. (4 egynegyed 91 MAGYAR MÜSZINKÖR. Mindennap. Szeressük egymást. (Hétköznap fél 4, vasárnap fél 4, 6, 8). JARDIN. Varieté- és táncműsor. (11). sztozik műsora FÓRUM FILMSZÍNHÁZ. (Kossuth Lajosa. 18 Telefon: 897—00 és 8%—43.) Keringőkirálynő. Irene Donne szenzációs alakítása — Ripacsok Amerikában. Burleszk-varieté. — Híradók. Előadások kezdete hétköznap 5, egynegyed 8, fél 19, vasárnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 Az első előadáson mindennap félhelyárak. ra­ ryi filmszínház L 1 M Ka 1 'Vilmos császári( 96. Tel.* 111—40.) Charlie­ Chan legújabb filmje: A hawaii rejtély (Warner Oland). — Oroszlán és az egér (rajzfilm). — Aranykapu városa (legszebb varázsszőnyeg). — Magyar és Fox Világhiradó. — Előadások kezdete mindennap 4, 6, 8 és 10 órakor. Az első előadás mindennap fél’helyárakkal. gr y ^0­rnTI filmszínház -[tt •] Pl I . I József-körút és üllől-nt k V ^ ^ mni I AJ sarok. — Telefon? K95—**4 Gályarab (Henry Hull, Phillips Holmes). Híradók. Előadások kezdete hétköznap fél 4, fél 6, fél 8, fél 10, vasár- és ünnepnap fél 2, fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. Az első előadások mindennap Vonósnégyes Prolongálva Salamon Bélával mm I FILMSZÍNHÁZ­M­EN­ÍLILJH Kölcsey­ utca^12.^: ^ FÉSZEK MOZGÓ. (József körút 78. Tel.: 460—40.1 Tavaszi parádé (Gaál Franciskái. — Rabszolga­­vásár (Fritz Kortner és Anna May Wong). — Gyertyafénynél (Blássa Landi és Lukács Pál). — Előadások hétköznap 4 órától, vasárnap három, negyed 2-től folytatólag. MARKUS PARK MOZGÓ. (Múzeum-körút 2. Telefon: 347 —37.) Színpadon: Vonósnégyes és Ki­rályok ha találkoznak. — Filmen: M&rcinsi mese (Törzs. Tarai, Kabos). — Előadások kezdete 8 és lit órakor Egységes helyárak 30 fill. és 1.— pengő. Prolongálva! A­merikai játékúj­donság egyike a legszellemesebb társasjátékok­nak, amely szórakoztatóbb és tartalma­sabb minden más hasonló játéknál. A já­tékdoboz hat ■különféle teljes játékot tar­talmaz. Az egyes játékok a következők: . Csatajáték, 140 drb figurával. II. Ostromjáték, 140 drb figurával. III. Várjáték, 151 drb figurával. IV. Tengeri csatajáték, 118 drb figurával. V. Kapujáték, 92 drb figurával. VI. Tenniszjáték, 89 drb figurával. Szívesen bemutatjuk mindenkinek a „Hat játékot“, amely érdekesebb bármely kártyajátéknál, keresztrejtvénynél, vagy társasjátéknál. Világszabadalom, amely már meghódította az egész világot. A szenzációs HAT JÁTÉK ára egy do­bozban mindössze 4 pengő Postai küldésnél 61 fillér portóval. Kapható a Nemzeti Újság kiadóhivatalá­nál, V. Honvéd­ utca 10. szám. Telefon: 127-48. Címváltozást a nyaralási idény alatt 3 NAPPAL ELŐBB ÍRÁSBAN kérjük bejelenteni ÉS NE TELEFONON, mert a tele­fonon könnyen félreérthető és későn leadott tömeges címváltozásokért nem vállal felelősséget a kiadóhiva­tal. Címváltozásnál kérjük mindig a LEGUTÓBBI CÍM KÖZLÉSÉT IS, mert amíg a régi címre járó pél­dányt be nem szüntetjük, addig az új címre nem küld­hetjük a lapot. Rejtély (Charlie Chane legújabb kalandja. Fősz.: Warner Oland). Híradó. Varázsszőnyeg. Rajzfilm. Előadások kezdete hétköznap 4, 6, 8, 10, vasárnap 2, 4, 6, 8 és 10 órakor. Az első előadás félhelyára. Wallace Beery hatalmas filmje: Viharmadarak. A B WvL'’Qfcjíírt főbb szerepekben: Robert SSt'aSS'.a • Young, Lewis Stone, Mau­­«impalota Jeon O'Sullivan. — Kóbor­ló. ró..*«-p­or­lások a Déli-tengeren (úti­fam). — Magyar Híradó. — Előadások kezdete 2,­­ 4, 6, 8 és 10 órakor. Az első előadás mindennap félhelyárakkal. Nyitott tető. A leghűvösebb mozi. KERT MOZI. (Aréna-út és Vilma királynő-ut sarok. Telefon: 130—17.) A keringőkirálynő (Irene Dumno). — Ahol nincsenek asszonyok. — Magyar Világhiradó. PÁTRIA MOZGÓ (Népszinház­ u. 13. Tel.: 456—73) Rabszolgavásár (Anna May Wong, Fritz Kortner). — Tavaszi parádé (Gaál Franciska). — Cleopatra (Claudette Colbert). — Magyar Világhiradó. — Előadások hétköznap 4 órától, vasárnap három­­usíroftd 2-től folytatósak­. HOMEROS KERTMOZGÓ. (Hermina-ut 7. Tel.L 961—78.) Sorell kapitány és fia (H. B. Warner). — A cirkusz hercege (Harry Piel). — Előadások hétköznap 5-től, vasárnap 2-től a teremben 8 órá­tól a kertben. Az első előadás mindennap mér­sékelt helyárakkal. SIMPLON FILMPALOTA. (Horthy Miklós-ut 74. Telefon: 691—89.) Kincses sziget (Wallace Beery). — Nyolc óra az élet. — Előadások kezdete hétközi nap fél 5, 7, fél 10, vasárnap 2, fél 5, 7 és fél 10 órakor. ELDORADO. (Népszínház-utca 33. Tel.: 531—71.) Hármas huszárok (Gustav Fröhlich). — Csodabár (Nils Asther és Dolores del Rio). — Két világ fia (Eliesa Landi). — Magyar Világhiradó. — Előadások hétköznap­i órától, vasárnap három­negyed 2-t­ől folytatólag. Nyomatott a PALLAS IROD, ÉS NYOMDAI B.-T. körforgógépein, Budapest,­­j Honvéd­ utca 10. (Telelős : Tiring­er Károly igazgató).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék