Nemzeti Ujság, 1939. április (21. évfolyam, 75-98. szám)

1939-04-02 / 76. szám

22 NEMZETI ÚJSÁG 1939 április 2. Vasárnap FUTBALLHÍRADÓ Az utazás ez alkalommal is próbára tette válogatott játékosainkat, mert végig a buda­­pest,a zürichi útvonalon növekvő késéssel ha­ladtak céljuk felé és — ami kondíciójuknak semmiképen sem használt — a bécsi West­­bahnhofon nem kaptak hálókocsit. Dietz Ká­roly szövetségi kapitány így kénytelen volt elejteni a zürichi tréninget és a rendelkezésre álló időt pihenésre fordította. A programot könnyű séta tölti ki, mert fel kell javítani a kondíciót a vasárnapi erőpróbáig, amelyre nagy revanséhséggel készült fel Svájc repre­zentáns csapata. Utoljára a futballvilágbaj­nokság második fordulójában mérkőztünk a svájciakkal Lillében. Válogatottunk akkor magas színvonalú, szép játékkal 2:0 arányban győzött. A svájciakkal azóta semmi sem tudta felejtetni a lillei kellemetlen emlékű veresé­get, amelyet többféle magyarázattal mente­gettek, főképpen azzal, hogy Magyarország a könnyű holland-indiai mérkőzés után ál­lott ki ellenük, míg Svájc előző ellenfele a német reprezentáns csapat volt. Most akarják tehát kiköszörülni a svájci futball presztí­zsének ezt a súlyos csorbáját. Válogatottunk azonban nem indul reménytelen küzdelembe. A szövetségi kapitány alapos megfontolás után jelölte ki a reprezentáns együttest. A győzelem azon áll vagy bukik, mennyire tud­juk túlszárnyalni a svájci csapat lendületét, elismert, munkabírását és minden védekező taktikát feladva, dtütőerejű­ támadójátékkal lepjük-e meg az ellenfelet. . Salgótarjánban nemzeti bajnoki mérkőzésre áll ki a debreceni Bocskai csapata a Salgó­tarjáni S. E. ellen. A találkozót, mint elma­radt mérkőzést tűzték programra. A debre­ceni vezetőségnek sikerült erre a mérkőzésre szabadságot szerezni néhány szolgálatilag el­foglalt játékosa részére, bár tartalékokat is kell szerepeltetnie Salgótarjánban a sereg­hajtó-rivális ellen. A találkozónak a kiesés szempontjából van különös jelentősége. Érdekes mérkőzés színhelye lesz vasárnap Un­gvár is, ahol a Ferencváros csapata ven­dégszerepel az ungváriak ellen. A zöld­­fehérek igen erős összeállításban vonulnak fel az ungvári találkozóra, mert a mérkőzés­nek propagandajellege van. Polgár ugyan nem teljesen harcképes és így a szükséghez képest a második félidőben a tartalékként kijelölt Táncos vagy Jászberényi beállításá­val csoportosítják majd át a támadósort. A csapat összeállítása a következő: Pálinkás — Tátrai, Szoyka— Magda, Kiss, Pósa — Biró II., Jakab, Polgár, Toldi, Kemény. Tartalék: Táncos és Jászberényi. Husvélkoi■ végre ismét érdekes, nívós nem­zetközi programot kap a futballsport­ közön­sége. Húsvét ■vasárnapján Bécs két vezető csapata, a Wacker és az Austria mérkőzik a Ferencvárossal és a Hungáriával. Viszont a­ bécsi közönség sem jár rosszul, mert nuls­­talp, Húsvéthétfőn Bécsben dől el a húsvéti futballtorna sorsa. A különlegesen újszerű mérkőzéssorozatot úgy rendezik meg, hogy a bécsieket, a Wackert és az Austria legénysé­gét már az előző napra, nagyszombatra hív­ták meg. Másnap az FTC Üllői-úti pályáján kezdődnek a küzdelmek. A Hungária a TWacker-rel mérkőzik, majd a Ferencváros áll ki az Austria ellen. Mind a két mérkőzés ke­mény küzdelmet ígér. Vasárnap este a­ négy csapat hálókocsin indul Bécsbe és Húsvéthét­főn a Prater-stadionban a Hungária az Austriával, a Ferencváros a Wacker­rel ját­szik. A győztes a bécsiek pompás serlegét kapja. ___ Vasárnapi sportprogram Futball. Bocskai—Salgótarján I. oszt. nemzeti ligabá­l­ flöki mérkőzés. Sárból alján, délután 4 óra. — A Ferencváros Ungvárott. Atlétika. A BEAC Tompa-vándordíjas mezei futóver­senye, Lágymányos, délelőtt 10 óra. Vitás. A BBTE II—III. oszt. tőrversenye, Attila­ utcai tornacsarnok, délelőtt 9 és délután 5 óra. Gyephoki. Szezonnyitó mérkőzések: Széchenyi—Hungária, MAC—MHC, BBTE—AHC, KTC—SZIHC, vala­mennyi a régi lóversenytéren, délelőtt fél 10-től. Kézilabda: UTE—BSE, Megyeri-út, fél 9 óra. — Beszkürt­ó-Elektromosok, Sport-utca, délután fél 3 óra. — MTE—MAFC, Hajdu-utca, 4 óra. — VÁC—Szé­chenyi, Újpest, Horthy Miklós­ út, délelőtt 10 óra. Kerékpár. Idénynyitó országúti versenyek, gödöllői országú­tit 10 km., reggel 6 óra. Lovaglás. Díjlovaglás és díjugratás a Tenyészállatvásár keretében. Ökölvívás: Lehel—PLE—BLE—Beszkárt meghívásos ököl­v­ívóm­ér­kőzés. Ennek keretében válogatómérkőzés Dublinre.*­ Torna. Az MTE disztornája, Városi Színház, délelőtt fél 10 óra. A A MAGYAR—OLASZ birkózó mérkőzésre véglegesen­ összeol­tották a magyar csapatot. Légsű­ly: Bencze (L’TE), pehelysúly: Tóth I. (11 TE), könnyű­súly: Ferencz (Beszkárt), kis­középsúly: Sóvári (Húsos), nagyközépsúly: Kovács (B. Vasu­tas), félnehézsúly: Kbheczky (Mávag), nehézsúly: Bóbis (B. Vasutas). Az olasz szövetség is a genovai próbamérkőzés alapján kijelölte a Budapesten szereplő csapa­tot. Légsúlyban Liverini (Róma), pehelysúly­ban Giorgi (Milánó), könnyű­su­lyban Magni (Bologna), kisközépsúlyban Falle (Genova), nagy középsúly­ban Galegatti (Faenza), félne­­hézsúlyban Silvestri (Róm­a) és nehézsúlyban Donáti (Bologna) képviseli az olaszok színeit. Az olasz csapat Barinzone szenátor elnök ve­zetésével kedden este 10 óra 40 perckor a bécsi gyorsvonattal érkezik Budapestre nagyszámú olasz sportbarát kíséretében. Az érdekesnek ígérkező válogatott mérkőzés szerdán este a Fővárosi Nagy Cirkuszban kerül lebonyolt­ Ifcsű oláh hely­árak mellett. Ismét Cambridge nyerte az oxford-cambridgei evezős­versenyt London, április 1. A tavaszi idény hagyományos meg­nyitója, az oxford-cam­bridg­ei evezős­­verseny szombaton délután folyt le a Themze londoni szakaszán. A mérkőzés, amely a cambrid­gei és oxfordi egyetem nyolcas regattájának kilencvenegyedik találkozása volt, Cambridge győzelmével végződött. A cambridgei nyolcas négy csónakhosszal nyerte meg a versenyt. A cambridgeiek ezzel negyvennyolcadik győzelmüket aratták, míg az oxfordiak eddig csak negyvenkét győzelmet tudtak elérni. Egy ízben a regatta holtverseny­nyel végződött. Amerre a két nyolcas elhaladt, Putney­­től egészen Mortlakeig százezrével álltak a londoniak a Themze két partján s har­sogó kiáltásokkal buzdították kedvencei­ket. Mindenki az Oxford vagy Cam­bridge csapatának jelvényét viselte. A két szín közül az oxfordiak sötétkék rozettája volt túlsúlyban, mert az elmúlt két évben Oxford nyolcasa nyerte a ver­senyt s most is ez a csapat számított favoritnak. Közvetlenül a start után kiderült azon­ban, hogy a könnyebbsúlyú cambridgeiek előnyösebb helyzetben vannak, mert a víz teljesen sima és hullámmentes volt. A reggeli napsütést közvetlenül a ver­seny előtt borulás váltotta föl s a Them­­zét könnyű köd ülte meg, úgy hogy a partról nem lehetett tisztán látni a ver­senyzőket. A cambridgeiek kezdettől fogva fölényben voltak s szabályos és ki­egyensúlyozott csapásokkal haladtak előre. A cambridgei nyolcas azonnal át­vette a vezetést , Oxford hiába erősí­tett, a cambridgeiek előnye állandóan növekedett. Az első mérföldnél Cam­bridge már 1 és háromnegyed hosszal vezetett, a Hammersmith-hídnál pedig ez az előny 2 és fél hosszra növekedett. A célban a cambridgeiek négy hosszal előzték meg az oxfordiakat. A győztes csapat ideje 19 perc 3 másodperc volt. Platthy és vitéz Biró a szombati concours győztesei A Mezőgazdasági Kiállítással kapcsolatban a rendezett országos lovasmérkőzések harma­dik napján, szombaton több­ ezer főnyi érdek­lődő közönség előtt most már teljesen kifo­gástalan talajú pályán bonyolították le a programmot, amelyen egy nehezebb követel­ményű díjugratás és egy igen nehéz díjlo­vagló szám szerepelt. Az OMGE díjáért kiírt díjugratásban 40 induló közül hatos holt­verseny után Platthy József százados győzött, aki ebben a szám­ban a második díjat is megnyerte. Hatan voltak hibapont nélkül, s ezek közt 140 cm. magas akadályon döntötték el egymás között az elsőség kérdését. A nehéz követelményű Szentgyörgy díjlovaglást igen erős küzdelem után vitéz Bíró Árpád csendőrszázados nyerte. A részletes eredmények a következők: Díjugratás az Országos Magyar Gazdasági Egyesület dijáért (12 drb. 130 cm. magas 4 m.-nél nem szélesebb akadály, ütem percen­ként 350 m.). 1. Platthy József százados a Szentgyörgy istálló Kalandor lován 0 hiba, 40 mp. 2. Platthy József százados Adda Alfréd ezredes Kényes II. lován 4 h., 40 mp. 3. Barcsa Elemér főhadnagy Dáridó lován 4 h., 47 mp. 4. vitéz Szinay András frigy. Beke Pál frigy. Pengő lován 7 h. 5. Endrődy Ágos­ton százados Nefelejts lován 7 h. 6. Walkó Károly frigy. a Szentgyörgy Istálló Medve lován 8 h. Szentgyörgy díjlovaglás: 1. vitéz Biró Ár­pád százados Kont lován 3 pont. 2. Pauly Hartmann ny .őrnagy a Hungária coucours istálló Látod lován 6 p. 3. Sörényi István csendőrfőhadnagy Laborc lován 9 p. 4. Vár­­konyi Tibor frigy a Szentgyörgy-istálló Pezsgő lován 12 p. 5. Mándy Pál frigy. a Szentgyörgy istálló Polka lován 16 pont. Mi történik az aviati­kában? Toborzás a motoros repülő kiképzésre A Nemzeti Újság már hírt adott ar­ról,­ hogy a Horthy Miklós Nemzeti Re­pülő Alap lehetővé teszi a magyar ifjú­ság mind szélesebb körű motorosrepülő kiképzését. Ebben az esztendőben Buda­pesten, Debrecenben, Kassán, Pécsett és Szegeden lesznek motorosrepülő tanfo­lyamok. A tervek szerint június 1—szep­tember 31. közötti bonyolít­ják le a ha­zai aviatikai programnak ezt a jelentős részét. A jelentkezők teljesen díjtalan kiképzésben részesülnek, a tanfolyamra való felvételnek azonban megvannak a hivatalos kiírási feltételei, amelyeket éppen azért állapítottak meg szigorúb­ban, mert a kiképzés a legmagasabb színvonalú lesz, hogy minden tekintet­ben biztosítsa a­ magyar aviatika erőtel­jes fellendülését. listára. Az összetört gépmadár most szürke hajórakományként ládákba cso­magolva, útban van Budapest felé, ahol a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület műhelyében kijavítják majd, hogy fel­tétlenül számításba vehető további telje­sítményeivel hívja fel magára az aviati­kai világ figyelmét. Az afrikai baleset tehát nem törte ketté az M. 24. „karrier­jét“ és a gyorsjáratú kitűnő gép né­hány hónap múlva folytathatja rekord­­javításait, annál is inkább, mert az af­rikai út előtti első kísérlete is ered­­ménnyel járt. Jancsó Endre, a kitűnő műegyetemi pilóta 100 kilométeren 230,688 kilométeres órasebességet ért el az „M. 24“-el és a gép rekordját a Ma­gyar Aero Szövetség sportbizottsága most hivatalosan is hitelesítette. Hitelesítették az „M 24" kategória­­rekordját A műegyetemi sportrepülők Afrikából „szárnyszegetten“ hazafelé tartó gépe — a Budapestről néhány hét előtt a new­­yorki útra oly büszkén startolt „M 24“ — mégis felkerült a nemzetközi rekord­ Kitűnő formában vannak vitorlázó­repülőink Legutóbb a kitűnő északkeleti szél mellett tizenegy repülőgép vitorlázott a hármashatár­­h­egyi lejtő felett. Egyetlen napon a magyar vitorlázó repülők egész sora ért el kimagasló eredményeket. Török Ödön oktató, cserkészre­­pülő 1300 méter magasságra jutott és a szé­­kesfehárvári repülőtéren szállt le. Ifj. Ke­­mény Sándor cserkészrepülő szintén 1300 m. magasságot ért el és Török Ödön mellett ha­ladva előtte Székesfehérvár határában szállt le. Pontosan 62 km­-t tett meg a Karakánnal. Kemény Sándor ezzel a repülésével elnyeri a nemzetközi teljesítmény jelvényt. Török Ödön oktató­­ezt a jelvényt már egy évvel ezelőtt megszerezte. Ugyanezen a napon a Hármas- Hétről-hétre vegye meg a Képes Krónikát Ny^fillér^ Határhegyi terep Ms repülőgép vonatásban érkezett meg a MÁV-repülők ,,Viharmadár“ nevű gépével Horváth Ferenc, aki a Hármas­­határhegytől 59 km-t repült és a Vértes hegy­ség nyugati lábánál szállt le. Horváth ugyan­csak eleget tett teljesítményével az ezüstko­­szorús jelvény feltételeinek. Vele együtt már tizenkét magyar pilótának van ezüstkoszorús teljesítmény-jelvénye. Tréfás pilótaverseny­­ a hajóhintán A viharedzett, sokat próbált hintáslegények­­nek is égnek állt a hajók szála, amikor pén­­teken délután a hűvösvölgyi nagyréten olyan „vendégek“ pattantak fel a hajóhintára, akik­­nek az öt-tízméteres, de a száz, vagy ezermé­teres magasságok sem kottyanak meg. Egy kedélyes pilótatársaság megrendezte a „hajó­hintás világbajnokságot“. A világbajnoki cí­met Monori Kovács Jenő gépészmérnök sze­rezte meg 736 átfordulással. Akit már egyszer meglóbáltak a hajóhintán, az emlékezhet rá, mennyire örült, ha végre is sikerült lefékezni a megvadult hintát és leléphetett a szilárd talajra. Elgondolhatjuk tehát, milyen edzett sportembernek kell lennie annak, aki ponto­san 736 körfordulásra vállalkozik. Monori Ko­vács Jenő 31 percig forgott a hajóhintán, ami loopingra átszámítva is ritka teljesítmény. A „világbajnokság“ második helyezettje Enyedi volt 400 fordulattal. „Csőrlő"-oktató tanfolyam A vitorlázó repülők szótárában a csőrlő azt az autótengelyre szerelt kö­­télfelcsavaró kereket jelenti, amelynek segítségével a vitorlázórepülők a sík talajról is a magasba lendülhetnek. A Magyar Aero Szövetség április 6-tól 20-ig a csőrlés­ repülésben tart nagysza­bású kiképző táborozást. A csőrlő-okta­­tás Gödöllőn lesz. A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap támogatása lehe­tővé teszi, hogy a tanfolyamon való részvétel díjtalan lesz és az elszálláso­lási, élelmezési és utazási költségeket is a szövetség fedezi. A tanfolyam végén az előadott anyagból elméleti és gya­korlati vizsgát kell tenni és a résztve­vők csörlőkezelői és csörlőoktatói szak­­szolgálati engedélyt nyernek. ­ Már háromszorosan túljegyezték a helsinki­ olympia stadion­ helyeit. Helsin­kiből jelentik: Finnországban az olim­piai játékok iránt az érdeklődés napról­­napra nő. Már eddig több mint 160.000 előjegyzés történt belföldi részről, jól­lehet a stadion csak 63.000 néző befogadá­sára képes s ennek a számnak csak a fele áll a finnek rendelkezésére. Az észt és svéd kontingenst már kimerítették, Dá­niában pedig főkép az úszóversenyek iránt érdeklődnek. Általában a külföl­diek a jobb ülőhelyeket keresik, míg a­ finnek az olcsóbb ülőhelyekkel és álló­helyekkel is meglégszenek. A AZ ANGOL ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG visszautasította a németellenes sportbojkottot. Londonból jelentik: Az angol atlétikai szövet­ség közgyűlésén javaslatot nyújtottak be, hogy Anglia a jövőben ne mérkőzzék atlétikában S­metországgal. A javaslathoz elsőnek Lord H­ighley elnök, az amszterdami olympiai győztes szólt hozzá, aki tiltakozott az ellen, hogy politikát keverjenek a sportba, semmi okot se lát az angol-német válogatott mérkő­zések szüneteltetésére és indítványozta, hogy a javaslatot utasítsák vissza. A közgyűlés magáévá tette az elnök felfogását, kitűzte az angol-német atlétikai mérkőzés napját augusz­tus 20-ára Kölnben. Az angol atlétikai szövet­ség a tisztújítóénál újra egyhangúlag Loriit Burghleyt választotta meg elnökéül. Magyar hölgytenniszezők Athénben. Áp­rilis 14. és 23-ika között rendezik Athénban a keleti Földközi tengeri tenniszbajnokságot, a­melyen a magyar színeket Somogyi Klári és Jusits Ilona képviselik. A Mezei futóverseny Thomka Áron emlé­kére. A BEAC vasárnap délelőtt 11 órakor rendezi a Tétényi-úton a hagyományos Thomka Áron emlékversenyt. A mezei futó­­bajnokság főpróbáján csaknem valamennyi első klasszi­sú futónk résztvesz. A A magyar,olasz kardvívómérkőzést, az április 19-re kitűzött Tersztyánszky-emlékver­­senyt, az olaszok lemondták és októberben vagy novemberben szeretnék megrendezni. A A tornasport hírei. A MOTESz elnöksége Kemenes Illés tankerületi főigazgató, dr. Szabó Jenő Kecskemét város tanügyi taná­csosa és Barcza József, a Kecskeméti AK el­nöke részvételével szombaton értekezletet tar­tott, amelyen a pünkösdkor Kecskeméten le­bonyolítandó országos férfi tolnn­ászba­jnoki verseny előkészületeit tárgyalták le.­­• A MOTESz vasárnap délelőtt 10 órakor a Nem­zeti Tornacsarnokban az utánpótlás keret ösz­­szeállítása céljából selejtező versenyt rendez, amelyre 7 testület 28 versenyzővel nevezett. — A torna szövetség vegyes bizottsága hétfőn a Székesfehérvár polgármestere által összehí­vandó értekezleten tárgyalja le a május 20. és 21-én Székesfehérvárott lebonyolításra kerülő országos női, tornászbajnoki verseny előkészü­leteit. A Jól sikerült a MOTESz női ifjúsági tor­­nászversenye. A MOTESz szombaton délután a Jurányi­ utcai felsőkereskedelmi iskolában női ifjúsági tornászversenyt rendezett 2 kor­osztály, a 14—16 évesek és a 16—19 évesek ré­szére körülbelül 85 versenyző részvételével. Az eredmények a következők: 14—16 évesek csoportjában összetett versenyben: 1. Köteles Erzsébet NTE 47.9 pont, 2. Füzér Rozália Dobó Katalin fels. kér. 45.1 p., 3. Bakos Margit Dobó Katalin fels. kér. 44.8 p., 16—19 évesek csoportjában az összetett versenyben: 1. Nagy I Mária Zrínyi Hona leánygimn. 56.8 p„ 2. Kupferschmidt Ilona Dobó Katalin fels. kér. 53.9 p. 3. König Edith Dobó Katalin fels. kér, 53.6 pont.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék