Nemzetközi Szemle, 1957 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1957-01-01 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK R. PALME DUTT: Szuez és Magyarország — — — — — — — FRANZ MAREK: A magyarországi eseményekről — — — — — MAURICE THOREZ zárszava a Francia Kommunista Párt Központi Bizottságának 1956 november 21-i ülésén — — — — — — — WLADYSLAW GOMULKA: Csak a szocialista Lengyelország lehet szabad, független és szuverén. — — — — — — — — — Az egyiptomi Fehér Könyv (Vádirat az agresszorok ellen) — — — Ciprus és Izrael, az Egyiptom ellen irányuló imperialista támadás bázisa (Térkép) — — — — — — — — — — — — — A közép-keleti olaj útja Nyugat-Európába (R. S.) — — — — — Nyugat-Európa olajszükséglete és a Szuezi-csatorna (Térkép) — — DONALD J. ROGERS: Nyugat-Európa és az olaj — — — — — DOKUMENTUMOK Az SZKP Központi Bizottságának 1956 december 20—24-i teljes ülésén elfogadott határozatok — — — — — — — — — — — Ы. KÖNYVISMERTETÉS B. LEONTYEV: Terméketlen gyümölcsfa, avagy a „demokratikus szocializmus” (G. Cole professzor könyvéről) — — — — — — 1. Nemzetközi könyvszemle — — — — — — — — — — — 97 Eseménynaptár — — — — — — — — — — — — — 101 NEMZETKÖZI SZEMLE Szerkeszti: a szerkesztő bizottság. Kiadja: a Kossuth Könyv- és Lapkiadó Vállalat. Előfizetési ár: 1 évre 32.— Ft; félévre 16.— Ft; negyedévre 8.— Ft. Egyes szám ára: 3.— Ft. Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., Vörösmarty tér 4. Telefon: 186—976. Előfizetéseket felvesz a kiadóhivatal. Felelős kiadó a Kossuth Könyv- és Lapkiadó igazgatója. 1088/2 — Zrínyi Nyomda, Budapest. — Felelős: Poroszka L.

Next