Nemzetközi Szemle, 1961 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1961-01-01 / 1. szám

NEMZETKÖZI SZEMLE V. évf. I. sz. 1961 január SZERKESZTI A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TART­ALOM JEG­YZÉS A kommunisták történelmi küldetése — — — 1 (Pravda) I. MALISEV: A hétéves terv üteme — — — — 5 (Pravda) MARCEL EGRETAUD: A francia kommunisták hatéves harca az algériai békéért — — — — 10 (France Nouvelle) THOMAS GORDON: „Lődd agyon őket, hiszen arabok!” — — — — — — — — — — — 17 (Za Rubezsom) M. GOSZTYEV: A független Nigéria problémái — 21 (Mezsdunarodnaja Zsizny) HYMAN LUMER: Az Egyesült Államok gazdasági helyzete — — — — — — — — — — — 23 (Political Affairs) MICHEL BOSQUET: A dollár, a márka és a nyu­gati világ — — — — — — — — — — — 33 (L'Express) V. BOGOSZLOVSZKIJ: A kollektív gyarmati ura­lom lényege — — — — ------ — — — — — 37 (Mezsdunarodnaja Zsizny) K. BRUTYENC: Tudománytalan elméletek a gyar­­m­at endszer igazolására — — — — — — — 48 (Mirovaja Ekonomika i Mezsdunarodnije Ot­osenyija) Olasz szocialisták vitája — — — — — — — 59 (l’Unita) PAUL FRISCHAUER: A Labour Párt 1960. évi kongresszusáról — — — — — — — — — 62 (Weg und Ziel) I FILIPPOV: A konzervatívok meghátrálnak Ford­­előtt — — — — — —— — — — — — — 69 (Pravda) őszintén szólva ... (Fokozódik az amerikaellenes hangulat Angliában) — — — — — — — — 73 (Der Spiegel) SZ. ASZTAHOV: Kanada válaszúton — — — — 76 (Mezsdunarodnaja Zsizny) események nyomában —— — — — — — — 79 KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK TARTALOMJEGYZÉ­KÉBŐL — — — — — — — — — — — — 92 NEMZETKÖZI ESEMÉNYNAPTÁR — — — — 95 * FELELŐS KIADÓ A KOSSUTH KÖNYVKIADÓ IGAZGATÓJA * SZERKESZTŐSÉG: V. VÖRÖSMARTY TÉR 4. TELEFON: 183-436 * Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a kiadóhivatal­ban: Budapest, VI. Révay utca 16. és a Kossuth Kiadó összes megyei és kerületi kirendeltségeinél. Csekk­számla-szám 01.915.003—K. 95. Továbbá a Posta Központi Hírlapirodánál (Bp., V. Jó­zsef nádor tér 1. sz.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: negyed­év­re: 8,- Ft, csekkszámla­szám: egyéni 61 237, közü­leti 61 066, vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájá­ra. Egyes szám ára: 3,5 fo­rint. Külföldön terjeszti a Kul­túra Könyv és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalat, Bu­dapest, VI. Népköztársaság útja 21. sz. Telefon: 429- 760 — és a Kultúra külföldi képviseletei. Az utolsó kézirat nyomdába érkezett 1960. december 20-án. 60.10272/2 — Zrínyi Nyomda, Budapest

Next