Nemzetközi Szemle, 1968 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1968-01-01 / 1. szám

Nemzetközi­­üzemle XII. ÉVF. 1. SZ. 1968. JANUÁR SZERKESZTI A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG * FELELŐS KIADÓ A KOSSUTH KÖNYVKIADÓ IGAZGATÓJA SZERKESZTŐSÉG: V. , STEINDL IMRE U. 6 • TELEFON: 110—697 * KIADÓHIVATAL: VI. , RÉVAY U. 16 • TELEFON: 116—660 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a kiadóhivatalban: Budapest, VI., Révay u. 16. és a Kossuth Könyvkiadó összes megyei és kerületi kirendeltségeinél. Csekkszámla-szám 01.915.003—K. 95. Továbbá a Posta Központi Hírlapíródónál (Bp. V., József nádor tér 1. sz.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: negyed évre: 8,— Ft. Csekkszámla-szám: egyéni 61 237, közületi 61 066, vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára. Egyes szám ára: 3,— forint. Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, Budapest Az utolsó kézirat 1967. XII. 8-án­­érkezett a nyomdába.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék