Nemzetközi Szemle, 1987 (31. évfolyam, 1-12. szám)

1987-11-01 / 11. szám

86 LEV VOSZKRESZENSZKIJ Visszatérés REHABILITÁLT TUDÓSOK Boldog az a nap, amely az igazság győzelmét hozza (és nem számít, hogy kis vagy nagy igazságról van-e szó). 1987. július 16-a ilyen nap volt­ a Szovjetunió Legfelsőbb Bírósá­ga, miután megvizsgálta a Szovjetunió fő­ügyészének óvását a harmincas évek elején elítélt tizenöt állampolgár ügyében, hatá­lyon kívül helyezte az 1931-ben, 1932-ben, valamint 1935-ben hozott ítéleteket, és a büntetőeljárást - bűncselekmény hiányá­ban - megszüntette. A rehabilitációt már egyik elítélt sem érhette meg. Említsük meg mind a tizenötüket, hiszen büszke rájuk a szovjet tudomány, és néme­lyikük nevével a jövőben többször is talál­kozhat majd az olvasó: A. V. Csajanov, N. D. Kondratyjev, A. N. Cseliicev, N. P. Ma­karov, L. N. Jurovszkij, A. G. Dojarenko, A. A. Rubnyikov, L. N. Litosenko, Sz. K. Csajanov, L. B. Kafengauz, A. V. Tyejtyel, I. N. Leontyjev, A. O. Fabrikant, O. A. Hauke, N. V. Genzehadze. Egy újsághasáb kevés arra, hogy részlete­sen írjunk róluk. De nem is kell annyira sietnünk: műveiket bizonyára újra kiadják, cikkek, tanulmányok, könyvek jelennek majd meg munkásságukról, nevük bekerül a tankönyvekbe. Szándékunk mindössze annyi, hogy megkezdjük ezt a munkát. Min­denekelőtt Alekszandr Csajanov professzor ú­k tevékenységéről kívánunk szólni. A kiváló­­ tudós 1988 januárjában lenne 100 éves. Tu­dományos munkáit Japánban, Franciaor­szágban, az Egyesült Államokban, Angliá­ban és számos más országban már kiadták, vagy előkészítés alatt állnak. Megemlékez­nek a jubileumról a latin-amerikai földmű­vesek Csajanov nevét viselő szövetkezeti tár­sulásai is. Nekünk, Csajanov honfitársainak sem illő hát hallgatnunk. Kérdéseinkkel az eseményeket és azok hátterét jól ismerő szakértőkhöz fordultunk. 1987. AUGUSZTUS 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék