Népfront, 1966 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1966-01-01 / 1. szám

NÉPFRONT A Hazafias Népfront Or­szágos Titkárságának tá­jékoztatója Főszerkesztő: Hajduska István Szerkeszti: Péteri István A kiadásért felel: Erdei Ferenc Szerkesztőség és Kiadóhi­vatal, Budapest V., Belg­­rád rkp. 24. Terjeszti a Posta Központi Hírlapiroda Csekkszámlaszám: 61.233 Posta Központi Hírlapiroda Népfront befizetési számla, Budapest ☆ E számunk szerzői: Bajor Nagy Ernő újságíró, Dosztányi Imre újságíró, Éry József újságíró, dr. Fá­bián László, a Hazafias Népfront Országos Titkár­ságának munkatársa, Gya­­pay Dénes újságíró, Juhász Róbert újságíró, Káldi Já­nos költő, az Országos Bé­ketanács tagja, Kisfaludi Sándor, az Országos Peda­gógiai Könyvtár osztályve­zetője, Kovács György, a Hazafias Népfront Buda­pesti Titkárságának munka­társa, dr. Németh Géza új­ságíró, Ormos Gerő író, a Hazafias Népfront Fejér megyei Elnökségének tagja. Ruzícskay György festőmű­vész. Sajdik Ferenc karika­­turista, Sándor Dezső új­ságíró. Fénykének: MTI Foto: MTI Külföldi Kövszolgálat, Kabáczy Szilárd (Fejér me­gyei Hírlap) és Tőry Klára. ☆ 65.11219/2 — Zrínyi Nyomda F. v.: Bolgár I. Index: 25 648 Amerikában is A vietnami háború ellen tiltakozik a kaliforniai Oakland városban a végeláthatatlan békemenet. New York-i egyetemi tanárok és tanítványaik tiltakozásul halálfejes maszkban vonultak fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék