Népművelés, 1985 (32. évfolyam, 1-12. szám)

1985-10-01 / 10. szám

Nagyobb könyvtár 1899 óta lé­tezett Békéscsabán: az akkor alakult múzeumegyesületé, de a nagyközönség előtt csupán 1913-ban nyílt meg. Szerényen fejlő­dött, a felszabaduláskor mindössze 5000 kötetet számlált. 1945-től három kisebb könyvtár szolgálta az olvasni szerető embereket, majd 1952-ben ezeknek egyesülésével alakult meg a Békés Megyei Könyvtár egy Körös­parti régi polgárházban. 33 évig a most nyugalomba vonult Kossuth­­díjas igazgató, Lipták Pál vezette, s e több mint három évtizedben Békés megye az ország könyvtárügyi fejlő­désének az élén járt. De épületét régen kinőtte a megyeszékhely bibliotékája, s az 1960-as évtizedtől egyre sürgetőb­bé vált a végleges megoldás. A tervezési program a Könyvtártu­dományi és Módszertani Központ köz­reműködésével 1973-ban készült el. 1974-ben zártkörű tervpályázat zaj­lott le, majd 1974-ben a KÖZTI há­rom munkatársa, Csomay Zsófia, He­gedűs Péter és Kerecsényi Zsuzsa ka­pott megbízást a kiviteli tervezésre. A megyei tanács 1977-ben hagyta jó­vá a beruházási programot, s a munka - szervezője a Békés Megyei Beruhá­zási Vállalat, fővállalkozója a Békés Megyei Állami Építőipari Vállalat - 1980Í—1985 között folyt. A kiviteli terv három készítője nagyszámú érdeklő­dő jelenlétében az avatóünnepségen vehette át a Szocialista Kultúráért, több építési dolgozó pedig a Kiváló Munkáért elismerést. A könyvtár ugyanott található, ahol eddig is volt, Csaba történelmi városrészében. (Itt, a török dúlta Al­földön a történelmi városrészek korát persze nem évszázadokban mérik.) Túl a kéttornyú nagytemplomon, a Kossuth-szobron, a szintén új Körös Szállón, a Munkácsy Mihály Múze­um szomszédságában. Derkovits sor /.. a Körös-csatorna hangulatos, fás-parkos partjára néz a kétszintes új épület, U alakban körülölelve a 125 éves Urszinyi-házat. Ez utóbbi volt augusztusig a megyei könyvtár, ma pedig fölújítva, értékeit átmentve, a gyermekrészleg. A kultúra új otthona szerényen, hivalkodás nélkül illeszke­dik bele a környék alacsony épületei­nek sorába. Kár, hogy a Széchenyi út felől közeledve, teljesen elnyomja összhatását az ifjúsági ház négyszin­tes, fantáziátlan tömbje. A szürkésfehér házat függőlegesen betonpillérek tagolják, a földszint és az emelet ablaksorai alatt-fölött sárga keramitlap-burkolattal. A patakpart­ról nincs, hanem az ifjúsági ház, illető­leg a Kiss Ernő utca felől van egy-egy főbejárat. Ahova belépünk, az egy kb. nyolc méter széles, nyílegyenes, az épület földszintjét teljes hosszában át­szelő, az intézményt igazgatási-gazda­sági és olvasói részre osztó folyosó. Többféle néven emlegetik: belső utca, előcsarnok-utca, sétáló. Talán az elő­csarnok-utca fejezi ki leginkább ket­tős szerepét: azt, hogy olvasók és nem olvasók egyaránt betérhetnek ide. A Kiss Ernő utcai bejáraton közelít­ve, jobbról egymásután sorakozik a ruhatár, a kölcsönzőszolgálat pultja, a központi katalógus, a tájékoztató­szolgálat (ottjártamkor még nem mű­ködött), a büfé (az sem). Miután az olvasó leadta csomagját és (esetleg) felsőkabátját, majd olvasójegyét, lá­togatójegyet kap; azzal az előcsarnok­utca bal oldalán bemehet a 60 ezer kötetes kölcsönzőbe, a klubba, az elő­adóterembe, a gyerekek a 25 ezer kö­tetes gyermekrészlegbe, azon át a já­tékterembe. Távozásakor az olvasó visszaadja látogatójegyét a kölcsön­zőszolgálatnál, bejegyezteti elviendő könyveit, és távozik. S az éppen nem olvasók? Lesznek, akik pusztán csak áthaladnak, nem akarván olyan na­gyot kerülni a Széchenyi utcáról a Derkovits sorra. Akinek kedve és ide­je van rá, kényelmes fotelben újságot olvashat (talál itt is), kávézhat (majd), könyvet vehet (néhány hét múlva biz­tosan), beszélgethet (ha van kivel), megcsodálhatja a hajdani Tevan Nyomda két muzeális gépét, végig­nézhet egy kiállítást (úgy tervezik, mindig lesz néznivaló), tájékozódhat új könyvekről, lemezekről; stb. Aki így tér be, az nem adja le kabátját és olvasójegyét, nem kap tikettet, enél­­kül pedig nem léphet be a kölcsönző­be meg az emeleti olvasóba és a zenei gyűjteménybe. Tetszik nekem ez a belső utca: bejöhetek, elidőzhetek, nem igazoltatnak, nem kell rendel­nem, nem várják el, hogy távozzam illedelmesen, ha ettem-ittam, kényel­mes, esztétikus, kulturált helyen tág 32 Dr. Pál Lénárd, az MSZMP KB titkára a megnyitó után A játszóházban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék