Népművelési Közlöny, 1953. július-december (3. évfolyam, 12-23. szám)

1953-07-11 / 12-13. szám

BUDAPEST, 195 3. JÚLIUS 11. SZERVEZETI ÜGYEK Kinevezések A népművelési miniszter Zene- és táncművészeti főosztályon: Szabó Feren­cet; Tájékoztatási főosztályon: Fehér Gyulát; Irodalmi főosztályon: Mikó Zoltánt; Minisztériumi titkárságon: M. Csikai Lászlót fő­osztályvezetőnek kinevezte. Csillag Miklóst ia zene- és táncművészeti főosztály vezetése alól felmentette és a szegedi színház igaz­gatójává kinevezte. Kitüntetések A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Bortnyik Sán­dor, a Képzőművészeti Főiskola főigazgatója részére, 60. születésnapja 'alkalmából, :a képzőművészeti okta­tás terén szerzett érdemeinek elismeréséül a MUNKA ÉRDEMREND kitüntetést adományozta. A népművelési miniszter jó munkájuk elismeréséül Almássy Lászlóné csákvári kultúrotthon igazgató; Barabási Rezső minisztériumi osztályvezető; Bene Lászlóné IV. kér. népművelési osztályvezető; Dán Gyula karácsondi kultúrotthon igazgató; Donáth Lili színművész, Állami Faluszínház; Eszterág Albert minisztériumi csoportvezető; Fábián Sándor író, Debrecen; Király István bázakerettyei kultúrotthon igaz­gató; ' Lénárth Béla színművész, Állami Faluszínház; Masits László hajdúmegyei népművelési eladó, Nagy Lajos berettyóújfalui járási könyvtárvezető; Nemes István propagandaszerkesztőség vezetője, Állami Hirdető Vállalat; Novák Istvánná, V. kér. népművelési osztály­­vezető; Papp Jenő fotóriporter, Magyar Foto Vállalat; Tiszai Andor, Szabó Ervin Könyvtár bibliográfiai osztályvezető; Tóth Gusztáv ceglédi járási kultúrház igazgató; Turáni Dezső zalamegyei népművelési eladó részére a »Szocialista kultúráért« miniszteri kitüntető jelvényt adományozta. A II. Pedagógus Nap alkalmából Antal György elvtárs, a Pécsi Zeneművészeti Szakiskola igazgatója és Janovios Ferenoné (Irsai Vera) elvtársnő, a Fővá­rosi Zeneiskola Szervezet központi igazgatója »Kiváló tanár« kitüntetésben részesültek. Kártérítés Az Állami Ellenőrző Központ elnökhelyettese Gács Zoltánt, a Rádió- és Filmtechnikai Szolgálat volt főkönyvelőjét az 1952. évi II. tv. 25 §-ámak (1) bekez­dése alapján a társadalmi tulajdonban keletkezett kár részleges megtérítése címén 2000 Ft kártérítés meg­fizetésére kötelezte, mert a vállalat követeléseinek nyilvántartására és behajtására nem fordított kellő gondot, aminek következtében jelentős összegű köve­telések elévültek. Pályázatok A népművelési minisztérium pályázatot hirdet a »dietilparafenilendiamin-szulfát« nevű vegyszer hazai anyagokból történő előállításának kidolgozására. Pályázati határidő: 1953. augusztus 31. A pályá­zatokat a népművelési minisztérium filmfőosztályára kell írásban benyújtani. Pályázati díj 2000 Ft. A pályadíj nyertes és beve­zetésre kerülő megoldás szerzője a pályiadíjon kívül az újítási díjna is igényt tarthat. Felvilágosítást ad: Losonczi Béla. Balázs István s. k. főosztályvezető. III. ÉVFOLYAM, 12—13. SZÁM A NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALAPJA ■HEHHNrarcBiiflHinBSsa'jPKsroma«'nwpwOTi ii —re — i ■ ■ ■ mw — .................................—— i mi i —w Bwgwm———wa —a—— —— TARTATOM 8100-5/1953. Eii. M. sz. utasítás a-dnlg^zi^ nap .ré­szére járó szülési szabadsággal kér­dések szabályozása tárgyában — — — — 75 146/1953. (Tig. É. VI. 12.) KDB sz. határozat a feles­legessé vált anyagokra kötött szállítási szerződé­sek felmondásának szabályozásáról szóló 132/ 1953. (Tg. É. IV. 17.) KDB sz. határozat hatá­lyának a költségvetés keretében gazdálkodó szer­ződő felekre való kiterjesztése tárgyában — — 76 1954. évi vállalati vízgazdálkodási terv elkészítése 76 Kinevezések — — — ______ 73 Kitüntetések — — — — — — — — — 73 Kártérítés — — — — —• — — — — 73 Pályázatok — — — — — — — — — 73 22-V-2-4/1953. Vállalatok közötti munkaverseny értékelése — — — — — — — — — 74 22-3-32/1953. sztahanovista szint megállapítása — 74 32/1953. (VII. 3.) M. T. sz. rendelet az illetmény­adó megszüntetéséről — — — — — — 75

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék