Népművelési Közlöny, 1954. július-december (4. évfolyam, 13-24. szám)

1954-07-16 / 13. szám

IV. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM BUDAPEST, 1954. JÚLIUS 16 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ A népművelési miniszter Antal Jánost, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat főkönyvelőjévé, Kiss Jó­zsefet, a Magyar Szinkron Filmgyártó Vállalat he­lyettes igazgatójává, Luzsicza Lajost, a Képzőművé­szeti Társulat igazgatójává, Szanati Jenőt, a Képző­­művészeti Társulat főkönyvelőjévé kinevezte. A Minisztertanács Erdei Ferencné sz. Majláth Jolán elvtársnőt a Kultúrkapcsolatok Intézete főtit­kári teendőinek ellátása alól saját kérelmére fel­mentette. Kitüntetések. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Kisfaludy-Stróbl Zsigmond szobrászművésznek 70. születésnapja alkalmából a »MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJE« kitüntetést adományozta. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Burghardt Rezső festőművésznek és Hermann Lipót festőművésznek 70. születésnap­juk alkalmából a »SZOCIALISTA MUNKÁÉRT ÉRDEMÉREM« kitüntetést adományozta. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa kiváló mun­kájuk elismeréséül a budapesti ifjúság békenapja alkalmából Fülöp Viktornak, az Operaház szólótáncosának, az Operaház DISZ Bizottsága tagjának, Csákányi Lászlónak, az Ifjúsági Színház mű­vészének, Vincze Imrének, a Zeneművészeti Főiskola zeneszerző tanársegédjének a »SZOCIALISTA MUNKÁÉRT ÉRDEMÉREM« kitüntetést adományozta. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a »Magyar Dráma Hete« alkalmából Gellért Endrének, a Nemzeti Színház főrende­zőjének, Tolnai Klárinak, a Madách Színház színművé­szének a »MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KIVÁLÓ MŰVÉSZE«, Bessenyei Ferencnek, a Nemzeti Színház szín­művészének, Pethes Ferencnek, a Miskolci Déryné Színház színművészének, Pethes Sándornak, az Ifjúsági Színház színmű­vészének, Szörényi Évának, a Nemzeti Színház színmű­vészének a »MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉRDEMES MŰVÉSZE«, Berky Lilinek, a Magyar Néphadsereg Színháza színművészének, A NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Személyi rész Kitüntetések — — — — —> — — — — 131 Minisztertanácsi rendelet Minisztertanácsi határozat 37 1954. (VI. 30.) M. T. sz. r. A Munka Törvény­könyve végrehajtásának egyes kérdéseiről — 132 1049,1954. (VI. 26.) Mt. h. Az iparművészet egyes feladatairól és Iparművészeti Tanács létesí­téséről — — — —• — — — — — 133 1043/1954. (VI. 17.) Mt. h. A Kiadói Főigazgatóság létesítéséről — — — — — — — — 134 Miniszteri utasítások 11—1—85/1954. Np. M. sz. utasítás az alkalma­zottá bérrendezésről szóló minisztertanácsi határozatnak a népművelés területén történő végrehajtásáról kiadott 32—4—353/1953. Np. M. sz. utasítás mellékleteinek kiegészítéséről és módosításáról — —■ — — — — — 135 365/N—-1/1954. III. d. P. M. sz. utasítás a tartalé­kos kiképzésre (átképzésre) bevonuló mun­kavállalók járandóságainak folyósításáról — 135 Munkaügyi tájékoztató 32/1954. sz. A munkaviszony megszűnésének idő­pontjával kapcsolatos egyes kérdésekről — 136 Közlemények 11—3—43/1954. A muzeális tárgyak megőrzésére vonatkozó szerződés — — — — — — 137 25—1—41/1954. Elfekvő anyagok felajánlása — 138

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék