Népművelési Közlöny, 1954. július-december (4. évfolyam, 13-24. szám)

1954-07-16 / 13. szám

132 NÉPMŰVELÉSI KÖZLÖNY 1954. július 16. Gerbár Tibor színművész (Állami Faluszín­ház), Küblin János gazdasági vezető (Állami Falu­színház) , Lippay Zoltán főfodrász (Magyar Néphadsereg Színháza). Majercsik Rezső üzemigazgató (Ifjúsági Szín­ház), Medgyesi Pál magánénekes (Szegedi Nemzeti Színház), Meltsók Ferenc asztalosműhely vezető (Színhá­zak Központi Műhelye), Mura Péter zenei vezető (Miskolci Déryné Szín­ház), Nádori Margit színművész (Győri Kisfaludy Színház), Pallós Klára főelőadó (Színház- és Filmművé­szeti Szövetség), Rozsnyai Zoltán karmester (Pécs), Sós György író, Szabó Gyula színművész (Szolnoki Szigligeti Színház), Szalma Lajos színművész (Pécsi Nemzeti Szín­ház), Turján Vilma magánénekes (Szegedi Nemzeti Színház), Weinberger Árpád díszítő csoportvezető (Ma­dách Színház). MINISZTERTANÁCSI RENDELET MINISZTERTANÁCSI HATÁROZAT A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 37/1954. (VI. 30.) M. T. számú rendelete a Munka Törvénykönyve végrehajtásának egyes kérdéseiről. 1- §• A felmondás indokolására vonatkozó rendelke­zések alkalmazása szempontjából (Mt. 29. §) átszer­vezésnek kell tekinteni azokat az eseteket is, ami­kor a minisztérium vagy az iparágon belül egyes vállalatoknál vagy a felügyeleti és irányító szer­veknél végrehajtott átszervezés a munkaerők át­csoportosítását (áthelyezését) kívánja meg és ennek következtében — az egyébként átszervezéssel nem érintett vállalatnál is — egyes munkaerők kicseré­lése válik szükségessé. 2- §• Az egyeztető bizottság vagy a bíróság a pré­mium megfizetése iránt indított ügyben azt a kér­dést, hogy a vállalat, illetőleg a dolgozó a prémium­­feladatot, valamint a kifizetési feltételeket teljesí­tette-e, nem vizsgálhatja, hanem ezekben a kérdé­sekben a vállalat felügyeleti szervének — vállala­ton belüli üzemrész esetében a vállalat igazgatójá­nak — nyilatkozatát el kell fogadnia. Abban az esetben, ha a dolgozónak járó pré­miumot a miniszter vagy a vállalat igazgatója olyan Major Tamásnak, a Nemzti Színház igazgató­jának a »MUNKA ÉRDEMREND« Czimer Józsefnek, az Ifjúsági Színház vezető dramaturgjának, Hubay Miklós írónak, Koródy Andrásnak, a Magyar Állami Operaház karmesterének, Mátrai Józsefnek, az Állami Faluszínház igaz­gatójának, iV»M<5b*ár Tibornak, az Ifjúsági Színház színmű­­ííwészének,"' Selmeczy Mihálynak, a Debreceni Csokonai Színház színművészének, , Szabó Sándornak, a Magyar Néphadsereg Szín­háza színművészének, Szűcs Lászlónak, a Miskolci Déryné Színház dramaturgjának, Várady Lászlónak, a Fővárosi Operettszínház zenei vezetőjének, Völcsei Rózsinak, a Magyar Rádió színművé­szének a »SZOCIALISTA MUNKÁÉRT ÉRDEMÉREM«, Antal Györgynek, a pécsi zeneművészeti szak­iskola igazgatójának, Békés Györgyné, sz. Roboz Ágnesnek, a Fővá­rosi Operettszínház koreográfusának, Czéh Gittának, az Állami Faluszínház színmű­vészének, Duka Antálnénák, a Kecskeméti Katona József Színház igazgatójának, Gál Péternek, a Vidám Színpad igazgatójának, Keleti Lászlónak, a Fővárosi Operettszínház színművészének, Lendvai Ferencnek, a Szolnoki Szigligeti Szín­ház főrendezőjének, Miklósy Györgynek, a Szegedi Nemzeti Szín­ház színművészének, Sallay Zoltánnak, a Magyar Állami Operaház magántáncosának, Szávai Nándornénak, a Magyar Zeneművé­szek Szövetsége titkárának és Török Tamás írónak a »MUNKA ÉRDEMÉREM« kitüntetést adományozta. A népművelési miniszter a »Magyar Dráma Hete« alkalmából »A Szocialista Kultúráért« kitüntető jelvényt az alábbi személyeknek adományozta: Bakos Gyula színművész (Magyar Néphadse­reg Színháza), Blum Tamás karmester (Debreceni Csokonai Színház), Csizmarek Mástyás író, Dombrádi Ernő tájszervező (Debreceni Csoko­nai Színház),

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék