Népművelési Közlöny, 1956. január-június (6. évfolyam, 1-12. szám)

1956-01-28 / 1-2. szám

VI. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM BUDAPEST, 1956. JANUAR 28 NÉPMŰVELÉSI KÖZLÖNY A NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM SZEMÉLYI ÜGYEK Kinevezések — — — — — — — — — 1 Kitüntetések — — — — — — — — — 1 MINISZTERI UTASÍTÁSOK 37/1955. (1956. Tg. É. 4.) Np. M. Á. H. számú uta­sítás az iparművészeti termékek árképzéséről 5 8/1956. (O. K. 2.) O. M. számú utasítás egyes bér-és munkaügyi kérdésekre vonatkozóan — — 8 101/1956. (Np. K. 1.) Np. M. számú utasítás a Nép­művelési Minisztérium egységes beszámoló­rendszeréről — — — — — — — — 8 KÖZLEMÉNYEK 32/B—254/1955. II. Mostohagyermek után családi pótlékra jogosultság megállapítása — — — 23 85—2/1956. A népgazdasági tervezés dolgozóinak szakmai képesítése —1 — — — — — — 23 1415—I—3/1956. Könyvviteli képesítés megszer­zése alól felmentés — — — — — — — 23 A vattaöltönyök kiadásának időpontja — — — 23 Ellenőrzési napló vezetése — — — — — — 24 Tájékoztató a munkahely változásoknak a sze­mélyi igazolványba történő bejegyzéséről — 24 Prémium csökkentése — — — — — — — 24 Jogszabálymutató — — — — — — — — 24 SZEMÉLYI ÜGYEK KINEVEZÉSEK A népművelési miniszter Bors Ferencet a Mokép Vállalat igazgatójává, Szegedi Miklóst a „Művelt Nép” c. lap felelős szerkesztőjévé, Bozsó Ernőt az Országos Filharmónia üzemigazgatójává és Fodor Im­rét a Néphadsereg Színház üzemigazgatójává kine­vezte. KITÜNTETÉSEK A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Vedres Márk Kossuth-díjas szobrászművésznek 85. születésnapja al­kalmából a »>munka vörös zászló érdem­rendje« kitüntetést adományozta. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Rabinovszky Máriuszáénak (Szentpál Olga) az Állami Balett Inté­zet társastánc tanárának 60. születésnapja alkalmából, a táncpedagógiai pályán folytatott közel 40 éves műkö­dése elismeréséül a «-SZOCIALISTA MUNKÁÉRT ÉR­DEMÉREM« kitüntetést adományozta. A népművelési miniszter »A SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT« kitüntető jelvényt az alábbiaknak adományozta Ackermann Ferenc osztályvezető Műszaki Könyvkiadó Áspán László Baktat József könyvelő Művelt Nép Könyvkiadó Balázs József instruktor Ifjúsági Lapkiadó Bárdos Györgyné Műszaki Könyvkiadó Berényi Miklós osztályvezető Műszaki Könyvkiadó Bertalan Vilmos osztályvezető Budapesti Történeti Múzeum Bodnár Éva munkatárs Országos Szépművészeti Múzeum Bor Dezső karnagy Egyesült Izzó Énekkara Böszörményi István mozigépész Tiszti Klub, Miskolc Brondics Mihály mozigépész Tiszti Klub, Nyíregyháza Budinszky Ferenc szerkesztő Műszaki Könyvkiadó Csatlós János szerkesztő Üj Magyar Könyvkiadó Dévényi Zoltán mozigépész Hadtáp tiszti iskola Dulai Pál mozigépész Petőfi Politikai Iskola Engi István tanár XII. kér. Általános Iskola, Miskolc Erdődi István képszerkesztő Ifjúsági Könyvkiadó Feldmann Ferenc osztályvezető Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Gabzán Ilona előadó Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Gergely Béláné szerkesztő Üj Magyar Könyvkiadó

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék