Néprjazi értesítő 31. évfolyam, 1939

Tanulmányok - A szilva hazája / Benedekfalvi Luby Margit = 31. évf. 2–4. sz. 300–310., ill., 4 ábr., Deutsche Zsf.

300 Benedekfalvi Luby Margit A folyton előrehaladó munka újabb és újabb ilyen térképek meg­szerkesztését fogja követelni. A MAJA-nak két­nyelvűnek kell lenni : magyar és német nyelvű­nek, de részletes angol nyelvű tájékoztatót kell hozzá csatolni. A MNA munkálataival kapcsolatban a legsürgősebben fel kell venni az érintkezést a különböző külföldi intézményekkel, elsősorban az International Association for European Ethnology and Folklore (IAEEF) és a Commission de coordination des Atlas Folkloriques szer­vezeteivel, vezetőségével. Sajnos eddig ezek a szervezetek magyarok nélkül működtek. A Magyar Néprajzi Atlasz elkészítése egyik legfontosabb tudo­mányos és nemzeti feladatunk. Nemcsak a néprajznak szolgálhatunk vele, hanem más tudományok egész sorának és az egész magyar nem­zeti művelődésnek.­­ Reméljük, hogy a jövő év folyamán jelentős előrehaladásról számolhatunk be. Gunda Béla: * Über die Vorarbeiten zum Atlas der ungarischen Volkskultur. Im Herbst laufenden Jahres haben die Vorarbeiten zum Atlas der ungarischen Volkskultur begonnen. Verf. bespricht kurz die Methode der Atlasarbeit und ihre wis- . senschaftliche Bedeutung. Mit dem Atlas im Zusammenhang pflegt man nicht nur das geographische Wesen der sachlichen Materie und der geistigen Erscheinungen in Be­tracht zu ziehen, sondern auch das kultische, funktionelle und gesellschaftliche Wesen derselben zu berücksichtigen. — Die im ungarischen Artikel erörterten Prinzipien wird Verf. in der Zeitschrift Folkliv in deutscher Sprache eingehender behandeln. A szilva hazája. Vásárosnaménytól Tiszabecsig mintegy 400 négyszögkilométerre tehető az a terület, ahol a kék szilva részben vadon terem, részben nagyban ter­mesztik. A termelés középpontja Panyola. Ha Panyolán 100 vagon szilva terem, akkor Matolcson öt kocsi a termés hozama. De maguk a szilvafajták és azok termésének feldolgozási módja nagyjából egyforma az egész nagy területen. Ezért Illyés Károly matolcsi gazda szolgáltatta adatokat az egész vidékre ér­vényesnek lehet tekinteni. A szilvafajták: 1. Vadon termő, illetve vadszilvafajtánk négyféle van. 1. Kék szilva vagy Macskatökű. Ez „pálinkaszilva". Egyébre nem is való. Sem aszalásra, sem lekvárnak nem alkalmas. Fájának kérge barnás­szürke. Ágazata vadabb, burjánosabb, mint a többié. Tövisei is vadabbak. Ághegye piros. Gyümölcse a kökénynél alig nagyobb, formája kerek, ha meg­érik mézédes. Ennek a cukortartalma a legnagyobb. Ha a kádban kiérik cef­rének, a cefréjétől be lehet rúgni. Illyés Károly legalább azt mondja, hogy egy bérese állandóan részeg volt szilvaérés idején. Végül rájött, hogy a kék­szilva cefréjétől részeg. 2. A Penyigei vagy Nemtudom szilva. Kérge világosszürke, lombja az előbbinél ritkásabb. A gallyak vége vereses árnyalatú. Tojásdad alakú gyü­mölcse kétszer akkora, mint a Kékszilváé. Gyümölcsének színe hamvasabb.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék