Népszabadság - Budapest melléklet, 1997. február

1997-02-25

1997. február 25., kedd I HANGVERSENYEK MAGYAR RÁDIÓ MÁRVÁNYTERME (VIII., Pollack Mihály tér 8.) 26-án 19.30-tól az Auer Vonósnégyes hang­versenye. Műsoron Mozart, Mendels­sohn, Beethoven művei. ÓBUDAI TÁRSASKÖR (III., Kisko­rona u. 7.) 27-én 19 órától Ötvös Csilla és növendékeinek koncertje. Közremű­ködik: Ötvös Csaba (ének), Katona Ág­nes (zongora). Műsoron Beethoven-, Mozart-, Weber-, Schubert-, Puccini-, Bizet-, Offenbach-, Rossini- és Ko­­dály-dalok, áriák, duettek. RÁTKAI MÁRTON KLUB (VI. Vá­rosligeti fasor 38.) 25-én 19 órától Ma­gyar évszázadok dalai - Hegedűs Valér zongoraművész koncertje. ZENEAKADÉMIA (VI., Liszt Fe­renc tér 8.) Kisterem: 25-én 19.30-tól Sárközi Gergely spanyolgitár-estje. Juan del Encinától napjainkig. ■ tárlatolgató ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY (XI., Pentele u. 8.) Ró­mai kori ásatások. Az Első Magyar Re­pülőgépgyár. Egyháztörténeti kiállí­tás. Borgyűjtemény Albertfalván. ART-X GALÉRIA (II., Pasaréti út 65.) Reich Károly és Reich Gábor kiál­lítása. ART-X GALÉRIA - BUDAPEST HILTON (I., Hess A. tér 1-3.) Kátai Mihály festőművész olajfestményeinek kiállítása. BANK CENTER GALÉRIA (V., Szabadság tér 7.) A Belvárosi Művé­szek Társaságának kiállítása. BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA (XVIII., Tövisház u. 8.) A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság mozitörténeti kiállítása. BERZSENYI DÁNIEL ÁLTALÁ­NOS ISKOLA (XIX., Berzsenyi u. 8.) Fejezetek Kispest oktatástörténetéből. BÉLYEGMÚZEUM (VII., Hársfa u. 47.) Magyarország és a világ postabé­lyegei. BOCSKAI GALÉRIA (XI., Bocskai út 47-49.) Not for sale II. BOCSKAI ISKOLAGALÉRIA ÉS ISKOLAMÚZEUM (XI., Bocskai út 47-49.) A Kelenvölgyi Általános Iskola tanulóinak legjobb képzőművészeti al­kotásai. BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ BLATTNER GALÉRIÁJA (VI., And­­rássy út 69.) Bródy Vera életmű-kiál­lítása. BUDAPEST GALÉRIA KIÁLLÍ­TÓHÁZA (III., Lajos u. 158.) Pátzay Pál állandó kiállítása. Sebők Éva festőmű­vész Kátrány és papír című kiállítása. BUDAPEST KIÁLLÍTÓTEREM (V., Szabadsajtó út 5.) Érzelmek transzfor­mátora - a '90-es évek lengyel művé­szete. Gerhes Gábor képzőművész ki­állítása. BUDAPEST KONGRESSZUSI KÖZPONT (XII., Jagelló út 1-3.) Ká­dár György festőművész új munkáinak kiállítása.­ *"*•’ " ' /L BUDAPEST TÖRTÉNETI MÚZE­­­UM-I Budavári Palota, E-épület) Buda középkori királyi várpalotája. Gótikus szobrok a budai királyi várpalotából. Régészeti ásatások Budapesten. Buda­pest a középkorban. Budapest az új­korban. Budapest - Féner Tamás fotó­művész kiállítása. Középkori ribillió - Kiszely Melinda kiállítása. CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ (XVI., Thököly út 13.) Gomola József festőművész és Hrabovszky János népi fafaragó kiállítása. CSAK MÁTÉ MŰTEREM AKVA­­RELLGALÉRIÁJA (I., Úri u. 42.) Víz­­festmények kiállítása. CSEPEL GALÉRIA (XXI., Szent Imre tér 3.) Heritesz Gábor szobrász­­művész kiállítása. CSEPELI VENDÉGLŐ GALÉRIA (XXL, Hollandi út 141.) Csurgói Máté Lajos festőművész és osztrák vendégei. Éva Mazzucco és Egidius Golob kép­zőművészek kiállítása. CSILLAGHEGYI PINCETÁRLAT (III., Mátyás király út 13-15.) Alana Karginov kiállítása. CSODÁK PALOTÁJA INTER­AKTÍV TUDOMÁNYOS JÁTSZÓHÁZ (XIII., Váci út 19.) Hétköznapi mágiák - 100 kipróbálható tudományos játék, köztük a pozsonyi Schola Lucius Laby­rinth című vendégkiállítás. Kipróbál­ható tévéstúdió. CSONTVÁRY GALÉRIA (V. Vörös­marty tér 1.) Kortárs képzőművészeti alkotás­ok bemutatója. DOROTTYA GALÉRIA (V. Do­rottya u. 8.) Dragomir Ugrón szerb képzőművész kiállítása. DUNA GALÉRIA (XIII., Pannónia u. 95.) Dr. Pintér Nándor orvos-festő­művész In memóriám kiállítása. EL­KALÁSZI GALÉRIA (HL, De­reglye u. 1.) Göcze Judit festő- és grafi­kusművész kiállítása. ELMED DUNAP­ART GALÉRIA (XIII., Újpesti rkp. 7.) Kortárs képző- és iparművészeti állandó kiállítás. ERDŐS RENÉE-HÁZ (XVII., Bá­­thori u. 31.) Helytörténeti gyűjtemény. Epress-gyűjtemény. Néprajzi szoba. Merzse-mocsár dioráma. ERNST MÚZEUM (VI., Nagymező u. 8.) Ray Johnson kapcsolatművésze­te. Mai lengyel fotó. ÉRI GALÉRIA (V., Széchenyi u. 8.) Fajó, Gaál, Gáyor, Maurer, Megyfik, Mengyán, Nadler alkotásai. ÉSZAK-PESTI KÓRHÁZ (XV. Őr­járat u. 1-3.) A Rákospalotai Művé­szeti Egyesület galériaavató kiállítá­sa. FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (IX., Haller u. 27.) A Világ­vége címmel meghirdetett III. országos téma karikatúrapályázat anyagából rendezett kiállítás. FERENCVÁROSI PINCETÁRLAT (IX., Mester u. 5.) Heil Edit festőmű­vész és Takács Emőke képzőművész áll­ítá­sa FIATAL MŰVÉSZEK KLUBJA (VI., Andrássy út 112.) Ami, ami 3. cí­mű kiállítása. FLAMENCO SZÁLLODA MINI­­GALÉRIÁJA (XI., Tas vezér u. 7.) Szűcs Árpád festőművész kiállítása. FRANCIA INTÉZET (I., Fő u. 17.) A Wekerle-telepet és a strasbourgi Stoc­­feld kertvárost bemutató Európai kertvárosok című kiállítás. Kováts Al­bert Örök Üdü című kiállítása. GROMEK FOTÓGALÉRIA (V. Ma­gyar u. 26.) Aczél Márta Reklámfotó a ’30-as években című kiállítása. HADTÖRTÉNETI MÚZEUM (I., Tóth Árpád sétány 40.) A kézifegyve­rek története. Tizenhárom nap... 1956. október 23.-november 4. Magyar Aero Múzeum, Oshawa, Ontario, Ka­nada. A Magyar Királyi Honvédség, 1922-1945. Katonák, várak, fegyve­rek (vármakett, XV. század). A hadak története Magyarországon, 896-1686. Buda vára a miénk - emlékkiállítás Budavár 1849. május 21-i visszavéte­lére. Szervátiusz Jenő szobrászmű­vész emlékkiállítása. Honfoglalás és történelmi csaták. Huszárok - egy könnyűlovas csapatnem évszázadai. Katonaiskolák az ezeréves iskolatör­ténetben. . HOPP FERENC KELET-ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM (VI., And­rássy út 103.) Délkelet-ázsiai buddhis­ta művészet. ILLÁRIUM MŰVÉSZETI GALÉ­RIA (VIII., Köztársaság tér 15.) Baksai József festőművész kiállítása. IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM (IX., Üllői út 33-37.) Művészet és mesterség. Historizmus és eklektika. Szecesszió­­ a XX. század hajnala. Az Iparművé­szeti Múzeum palotájának építéstörté­nete. Victor Roman szobrainak és Da­na Roman képeinek, tárgyainak kiállí-JÁTÉKSZEREK ANNO... (VI., Te­réz krt. 54.) Hajdanvolt játékszerek ki­állítóterme és hasonmásainak boltja. Anker kőépítőszekrények. JÁTÉKSZÍN (VI., Teréz krt. 48.) Lacza Márta kiállítása. JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA (VIII., József krt. 70.) Kurucz D. István Kossuth-díjas festőművész emlékkiál-KASSÁK MÚZEUM (III., Fő tér 1.) Kassák Lajos irodalmi, képzőművé­szeti munkássága. Marosán Gyula (Kanada) Kollázsok 1960-1996 című fei­állítá­sa KEMPINSKI GALÉRIA (V. Erzsé­bet tér 7-8.) Püski Sándor kiállítása. KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA - BARCSAY TEREM (VI., Andrássy út 69-71.) A Varsói Képzőművészeti Aka­démia hallgatóinak kiállítása. KISCELLI MÚZEUM, FŐVÁROSI KÉPTÁR (III., Kiscelli u. 108.) Váloga­tás a Fővárosi Képtár gyűjteményéből. Az Arany Oroszlán patika. Pest-budai nyomdák a XVIII-XIX. században. Emlékek Pest-Budáról, XVIII-XIX.­­­század. Barokk szoborcsarnok. Voj­­nich Erzsébet festőművész kiállítása. KISPESTI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY (XIX., Fő u. 38.) A községgé szerveződéstől Nagy-Buda­­pest létrejöttéig (1871-1950). KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZ (XVIII., Kondor Béla sétány 8.) A Dr. Széky Endre Pestszentimre Törté­neti Társaság mozitörténeti kiállítása. KORTÁRS MAGYAR KÉPTÁR (VII., Damjanich u. 12.) A Körmen­­di-Csák-gyűjtemény gazdag anyaga a negyvenes-nyolcvanas évekből. KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZE­UM, LUDWIG MÚZEUM (Budavári Palota, A épület) Nemzetközi kortárs művészet, Lengyelország. A Művészet 1945-1996 kiállítás keretében a Krak­kói Csoport bemutatkozása. Súlytalan­­ nemzetközi szobrászati kiállítás. KÖRMENDI GALÉRIA (II , Nagy­bányai út 25.) Axel Möckel (Németor­szág) festőművész kiállítása. KÖZÉP-EURÓPAI KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI GALÉRIA (VI . Andrássy út 1.) Vencsellei István fotó­művész Tükreim című kiállítása. KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM (XIV., Városligeti krt. 11.) A közúti közleke­dés története. A városi közlekedés tör­ténete. 100 éves a magyar autóközleke­dés. 100 éves a magyar állami hajózás. 150 éves a magyar vasút. 100 éve és ma­­ közlekedéstörténeti kiállítás. 100 éve alapították a Közlekedési Múzeumot. KRESZ GÉZA MENTŐMÚZEUM (V., Markó u. 22.) A magyar mentésügy 100 éve. A világ legnagyobb mentő­­szervezetei 1244-től napjainkig. Tita­­nic-emléksarok. LÁNCHÍD GALÉRIA (I., Lánchíd u. 5.) Tomka Zsóka babái és Gondán Gertrúd gyertyatartói. LENGYEL INTÉZET (VI., Nagyme­ző u. 15.) Lengyelország. Művészet 1945-1996 című kiállítás. A Varsói Képzőművészeti Akadémia professzo­rainak kiállítása. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI MÚZEUM (VII., Kazinczy u. 21.) Az erősáramú elektrotechnika története. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ-IPARI MÚZEUM (I., Fortuna u. 4.) Vendégváró Budapest című kiállítás. A múzeum hétfőn és kedden zárva tart. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍT­VÁNY GALÉRIÁJA (I., Szenthárom­ság tér 6.) Karikaturisták kamarakiál­­lítása MAGYAR NEMZETI BANK BANKJEGY- ÉS ÉRMEGYÜJTE­­MÉNYE (V., Szabadság tér 8.) A pénz­­kibocsátás Magyarországon (a kiállí­tás csütörtöki napokon 9-14 óráig látogatható). MAGYAR NEMZETI GALÉRIA (I., Dísz tér 17.) Középkori és reneszánsz kőtár. Középkori faszobrok és tábla­képek. Késő gótikus szárnyas oltárok. Késő reneszánsz és barokk művészet. XIX. századi festészet, szobrászat. XX. századi festészet, szobrászat és éremművészet. Munkácsy Mihály és Paál László művészete. Habsburg ná­dori kripta. Sós László és Kemény Éva grafikusművészek 2000?­ című kör­nyezet- és természetvédelmi kiállítása. MAGYAR NEMZETI MÚZEUM (VIII., Múzeum krt. 14-16.) A koroná­zási jelvények. „Őseinket felhozod...” A honfoglaló magyarság. Magyaror­szág története István királytól a mil­lenniumig. Magyarország története a XX. században. MAGYAR TERMÉSZETTUDO­MÁNYI MÚZEUM (Vil­., Ludovika tér 6.) Ember és természet Magyar­­országon - történeti ökológiai kiállí­tás. Halász Iván vadászati kiállítás. Malajzia ’96 fotókiállítás. Kiállítás a kiállítóról - tények és hangulatok a Magyar Természettudományi Múzeum történetéből. Kőbe zárt tanúk - bemu­tató az Őslénytár kincseiből. Kihűlt vi­lág­­­kiállítás a múmiákról. Válogatás az Altamira Egyesület munkáiból - képzőművészeti kiállítás. Nem herva­dó virágoskert - bemutató az Ásvány­tár kincseiből. Időösvény - Kőpark a múzeum előtt. MAI MANÓ FOTÓGALÉRIA (VI., Nagymező u. 20.) Printer/Art (Kettős képek) című kiállítás. MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐ­DÉSI KÖZPONT (II., Marczibányi tér 5/A) Vincze Balázs festőművész kállí-MEDICINA ART GALÉRIA (VII., Városligeti fasor 9.) Kass János Mun­­kácsy-díjas grafikusművész kiállítása. MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM (XIV., Városliget, Széchenyi-sziget, Vajdahunyad vára) A Magyar Mező­­gazdasági Múzeum 11 állandó kiállítás keretében bemutatja a magyar mező­­gazdaság történetét az őskortól nap­jainkig. A növénytermesztés és állatte­nyésztés történetét bemutató kiállítá­sok mellett erdészeti, vadászati, halá­szati, valamint természetvédelmi kiál­lítások várják a látogatókat. 100 éves a Magyar Mezőgazdasági Múzeum. A hagyományos szarvasmarhatartás Ma­gyarországon. Természeti értékek, ter­mészetvédelem. MISSIONART & HAAS GALÉRIA (V., Fálk Miksa u. 13., fszt. 2.) Nagybá­nyai és XX. századi modern magyar festészet. MOBIL GALÉRIA (L. Úri u. 40.) Haraszty István mobiljai. Pauer Gyula Szépségminták szoborcsoportja. MOLNÁR C. PÁL MŰTEREM­GALÉRIA (XI., Ménesi út 65.) Nyitva: kedd-csütörtök 15-18 óráig, vasárnap 10-13 óráig. MŰVÉSZETBARÁTOK GALÉRIÁ­JA (VII., István u. 42.) Detzky Júlia portrékiállítása. MŰVÉSZ KÁVÉHÁZ (XX., Kos­suth Lajos utca 39.) Politikai plakátki­állítás Bánó Miklós magángyűjtmé­­nyéből. ” NAGY BALOGH JÁNOS KIÁLLÍ­TÓTEREM (XIX., Templom tér) Beda László kiállítása. NÉPRAJZI MÚZEUM (V., Kossuth L. tér 12.) A magyar nép hagyományos kultúrája. Utazások Magyarországon. XII. országos népművészeti kiállítás. ORSZÁGOS MŰEMLÉKVÉDELMI HIVATAL (I., Táncsics M. u. 1.) Jáki apátsági templom, a nyugati kapu szobrai. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR (I., Budavári Palota, F épület) Térképtár: Az 1996-os év új szerzeményei. Magyarország-térképek a millennium idejéből. Budapest-Hely­­őrség 1869-1997 című kiállítás. Theát­­rum, Orpheum - Millennium, avagy hogyan mulattak dédapáink 100 évvel ezelőtt. A nemzet könyvtára - a szolgá­lat műhelye. A Budavári Palota - a Világörökség része. ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNE­TI MÚZEUM (I., Krisztina krt. 57.) Huszka Jenő zeneszerző emlékszobája. PATAKY GALÉRIA (X., Szent László tér 7-14.) Kenéz Ágnes és Kele­­­bi Kiss István festőművészek kiállítá­sa. PESTERZSÉBETI MÚZEUM (XX., Baross u. 53.) Pesterzsébet és Soroksár történeti emlékei. Neményi Lili-kiállí­­tás. PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ (XV., Szűcs I. u. 45.) Téli János fotó­művész kiállítása. PETŐFI IRODALMI MÚZEUM (V., Károlyi u. 16.) Petőfi és kora. Száz esz­tendő a magyar iskola ezer évéből. Ké­pek a polgári korszak iskolatörténeté­ből (1848-1948). A Károlyi-palota tör­ténete. Pilinszky-emlékkiállítás. RÁKOSPALOTAI MÚZEUM (XV., Pestújhelyi út 81.) A palotai nagy­templom száz éve. RÁTH GYÖRGY MÚZEUM (VI., Városligeti fasor 12.) Kína művészete. Japán buddhista művészet. RÁTKAI MÁRTON KLUB (VI., Vá­rosligeti fasor 38.) Jobbágy Dezső kiál-RÁTZ STÚDIÓGALÉRIA (VII., Ma­dách I. u. 3.) Kortárs magyar képző­művészek műalkotásainak kiállítása. (A galéria vasárnap és hétfőn zárva tart.) RÉKAI GALÉRIA (V., Galamb u. 5.) Csíkszentmihályi Réka tűzzománc gombkiállítása. Mazzag István képei. STUDIO 1900 GALÉRIA (XIII., Balzac u. 30.) Válogatás Barcsay Jenő hagyatékából. SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (XIV., Dózsa György út 41.) Régi kép­tár. Barokk szoborgyűjtemény. XIX. századi gyűjtemény. XX. századi gyűj­temény. Flamand kiállítás. Régi spa­nyol festészet. Egyiptomi kiállítás. Schickedanz Albert építőművész em­lékkiállítása. Lengyelország. Művészet 1945-1996 - festészeti tárlat. ÚJLIPÓTVÁROSI KLUB-GALÉ­RIA (XIII­., Tátra u. 20/B) Műhely ’96 grafikai kiállítás. Pincetárlat: Baky Péter festőművész kiállítása. ÚJPEST GALÉRIA (IV., Árpád út 66.) Terra kerámiaszobrászat - betű és írás az agyagon. XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS (XI., Erőmű u. 4.) A kerü­let régészeti, építészeti, ipari és repü­léstörténeti emlékei. V. A. M. DESIGN GALÉRIA (V., Váci u. 62.) Blazsek Gyöngyvér kiállí-VÁRMEGYE GALÉRIA (V., Várme­gye u. 11.) Portik Sándor gyergyó­­szentmiklósi grafikusművész kiállítá­ ■ BULI VAN ALMÁSSY TÉRI SZABADIDŐ­­KÖZPONT (VII., Almássy tér 6.) 25-én Rományi Roza - cigány táncház. 26-án Nosztalgiatáncest. BKV RT. SZABÓ PÁL MŰVELŐ­DÉSI HÁZ (XIV., Thököly út 164.) 26- án Ferenczi György és a Herfli David­­son-klub. BM DUNA PALOTA (V., Zrínyi u. 5.) 27-én Lucky Boys Dixieland Band­­koncert. DAGÁLY ÉLŐ KLUB (XIII., Da­gály u. 15/A) 25-én Karakali. MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐ­DÉSI KÖZPONT (II., Marczibányi tér 5/A) 26-án Tatros - gyimesi, moldvai táncház. 27-én Muzsikás-klub. OLD MAN’S MUSIC CLUB (VII., Akácfa u. 13.) 25-én Gerendás Péter és zenekara. 26-án Török Ádám-est. 27- én Palermo Boogie Gang. POSTÁS MŰVELŐDÉSI KÖZ­PONT (VI., Benczúr u. 27.) 26-án Dzsesszklub: László Attila (gitár). 27- én Benczúr-klub: Felkai Blues Bro­­thers-koncert, előzenekar: Stormbrin­­ger. RED ROCK CAFE (III., Bogdán Pár 3. ) 27-én Lucky Blues Band. RINCON LATINO - LATIN KOCS­MA (VIII., Kiss József u. 12.) Minden­nap latin-amerikai ízek, koktélok, ze­ne. Szerdán, pénteken és szombaton 21 órától tánczene. SIDEWAY (XIII., Hegedűs­ Katona u. sarok) 26-án Felkai B. B. 27-én Smith & Session. SZAKSZERVEZETEK FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZA (XI., Fehérvári út 47.) 25-én Muzsikás gyermektán­­cház. 27-én a NOcoMMent együttes klubja. VIGHAJÓS JOHN BULL PUB (XI., Budaörsi út 7.) 25-én Kentucky Home Boys. 26-án Gerendás Péter és zeneka­ra. 27-én Pénz-koncert. Szabó Vladimír festő- és grafikusművész kiállítása a Kossuth Klubban (VIII., Múzeum u. 7.) március 15-ig látható BUDAPEST Ping egy tiszteletreméltó hős. Kemény fából faragták, bátor és kitartó. Bizonyára nem ismerik, pedig megérdemelné, hogy mi, büszke magyarok mindannyian kezet rázzunk vele. Ping kínai, neve könnyen megjegyezhető (ld.: pingpong), a szomorú és vérzivataros idők ellenére most nyitott éttermet a Moszkva téren. Isten hozta, kedves Ping! Sok sikert, kedves Ping! Ez jár a fejünkben, pedig még csak a bejárat előtt állunk. Gondolhatnák, elfogultak és rész­rehajlók vagyunk, pedig csak érzelmesek. Friss festékszag, sok műperzsa futó, üveg ál­mennyezetre festett csúnyácska, habos felhők és gyári védőborítású, amúgy vörös plüsshuza­­tú székek fogadnak. Besüt a nap, tisztaság van, nagy termek, cserepes virágok, virágbolti azo­nosító táblácskákkal. Öltönyös üzletemberek az asztaloknál és egy apró, őzike tekintetű pincér­lány. Mármint kínai őzike. Feltéve, ha az őzi­kék ott is riadtak, bájosak és végtelenül kedve­sek. Az étlap irgalmatlanul hosszú és bonyolult. A szokásos előétel, marha, sertés, hal, rák, kacsa, zöldség, tészta tagoláson kívül van még menü­sor egy, két, három, négy és öt személyre, vala­mint napi menü legalább tízféle, és utóétel, ami itt desszertet jelent. Válogatunk, az őzike asszisztál: „Te levest nem szereted?” De, szeretem, szeretem. A kicsit vaskosra és tésztásra sikerült tavaszi te­kercs után rögtön rendelünk is. Kukoricalevest csirkehússal és tofu levest. Finom mindkettő, bár mintha kissé hígábbnak tűnnének eddigi kínaileves-tapasz­­talatainkhoz képest. A verébfészek szecsuáni módra szalmaburgo­nyából épített kis kosárba megrakva különféle­képpen ízesített, szósszal leöntött apró húsok­kal. Kitűnő csemege, jól is sikerült, csak a bur­gonyaszálakon ül valami furcsa, ikrás anyag, vélhetőleg lisztkészítmény, hogy összetartsa a konstrukciót. Ebből következően a kosárkát nem esszük, meg. A rák bambuszrüggyel és gombával pompás, könnyű étel, főként, ha ké­rünk hozzá egy adag zöldségekkel és szója­szósszal átsütött üvegtésztát. A sült vanília­fagylaltot flambírozva hozza a lányka. Tágra nyílt szemmel gyönyörködik a lángban. Tágra nyílt szemmel gyönyörködünk ártatlanságá­ban. Fizetünk, kapunk ajándék kupont, az őzike mosolyog. Ping azt mondja, „Kösz’ szépen”, a feleség pedig karonülő gyermeke kezecskéjével integet, bye-bye, csicsergi gyerekhangon. Kedves Ping! Ne adja fel és ne féljen! Konyha: belejön. Kiszolgálás: belenő, a Wittman fiúk Békemenet NÉPSZABADSÁG 23 VIGADÓ GALÉRIA (V., Vigadó tér 2. ) Lugossy Mária szobrászművész és Veress Pál festőművész kiállítása. VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ (XII., Szarva Gábor u. 8/C) Makray Já­nos festőművész Színvarázs című kiál-ZÁSZLÓMÚZEUM (VIII., Szigony u. 39.) Földünk országainak címerei, zászlói, jelképei (pénteken és szomba­ton a múzeum zárva tart). I PÓDIUM BÁLINT ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ (VI., Révay u. 16.) 25-én 19 órától Sza­lai Júlia szociológus előadása Polgáro­sodás és akik ki vannak belőle rekeszt­­ve címmel. 26-án 19 órától Fejezetek a zsidó művészet történetéből - Dr. Schöner Alfréd sorozata. II. rész: Az ókori zsinagógák mozaikművészete. JÓZSEFVÁROSI PÓDIUM (VIII., Somogyi B. u. 13.) 26-án Mintha rög­tön meghalnék - Dinnyés József daltu­lajdonos műsora. 27-én 19 órától az Szerelem a bölcsőtől a sírig - az Alma együttes műsora. MERLIN KLUB (V., Gerlóczy u. 4.) 25-én 22 órától klubszínház. Sárbo­gárdi Jolán: A test angyala. Főszerep­lő: Csákányi Eszter. Irta: Parti Nagy Lajos. Rendezte: Tasnádi Márton. 27- én Arizen - progresszív zene. RÁTKAI MÁRTON KLUB (VI . Vá­rosligeti fasor 38.) 27-én 19 órától Sze­relmem, színház - beszélgetés színé­szekkel. Szennyai Mária színművész vendégei: Bánsági Ildikó, Dimulász Miklós, Dózsa Zoltán színművészek, Szabó István filmrendező. STÚDIÓ „K” SZÍNHÁZ ÉS TEA­HÁZ (IX., Mátyás u. 9.) 27-én 19.30-tól Hozok egy filmet: Schiffer Pál. SZÁMLAVEZETES TESTRESZABOTTAS­zovetkezet lakossági és magas kamat. Cégek, vállalkozások napi záróegyenleg éves kamatláb 0- 1.000.000 Ft 6% 1.000. 001-5.000.000 Ft 14% 5.000. 000 Ft felett 18 % A HBW EXPRESS Takarékszövetkezet lakossági és vállalkozói bankszámla szolgálta-,­tásának egy előnye a sok közül a Magánszemélyek napi záróegyenleg éves kamatláb­a- 100.000 Ft 10 % 100.001- 500.000 Ft 14% 500.001- 1.000.000 Ft 18% 1.000. 001-2.000.000 Ft 19% 2.000. 000 Ft felett 20 % Kamatfizetés havonta. A kamatok számlán hagyásával elérhető hozam: magánszemélyként cégként, vállalkozóként 21,94% 19,56% Express Szolgáltatáscsomag: helyszíni számlanyitás - telefonos átutalás, egyenleg lekérdezés - mozgóbank készpénzszállítás C­ Közvetlen giro-kapcsolat révén gyors, pontos átutalás C Pénztári nyitvatartás minden munkanapon 8.30-16.00-ig HBW Express , Budapest, 1055 Balassi Bálint u. 9-11. t­akarékszövetkezet Telefonos ügyfélszolgálat: 302-2244 M MADONNA ANTONIO BANDERAS JONATHAN PRYCE TEL.:313-9897 JEGYELŐVÉTEL EVITA-VONAL mart­ín fr FEBRUÁR 27-TŐL PREMIER ELŐTT EXKLUZIVAN A CORVIN FILMPALOTÁBAN ! ^§F3.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék