Népszabadság - Budapest melléklet, 1999. március

1999-03-30

HANGVERSENYEK MÁTYÁS-TEMPLOM (I., Szentháromság tér 2.) 30., 20 óra: Kozma Rózsa, Bodonyi Katalin, Christoph Rösel (Németország), Kovács Istán (ének), Bu­dapesti Bach Együttes. Vezényel: Ella Istán. ÓBUDAI TÁRSASKÖR (III., Kiskorona u. 7.) 31-e, 19 óra: Húsvéti hangverseny. Km.: Zádori Mária (ének), Paulik László (hegedű), Dobozy Borbála (csembaló). 1-je, 19.30: Lengyel Zoltán (zongo­ra) Brahms-hangversenye. Km.: Megyesi Schwartz Lucia (ének), Illési Erika (hegedű), Pejt­­sik Péter (gordonka). RÉGI ZENEAKADÉMIA - USZT FERENC KAMARATE­REM (VI., Vörösmarty u. 35.) 30-a, 19 óra: Korc­­solán Orsolya (hegedű) diplomahangversenye. Km.: Honda Tokoma, Kertész Judit (zongora), Massányi Tamás (klarinét). ZENEAKADÉMIA (VI., Liszt Ferenc tér 8.) 30-a, 19.30: Kelemen Barnabás (hegedű), Bogányi Gergely (zongora). 1-je, 19.30: MRT Szimfonikus Zenekara. Km.: Ulbrich Andrea (ének). Vezényel: Vásáry Tamás. TÁRLATOLGATÓ ADY-EMLÉKMÚZEUM (Veres Pálné u. 4-6.) Ady End­re otthona. ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS IS­KOLAMÚZEUM (XI., Pentele u. 8.) A magyar nyomtatott szótárak története című kiállítás. BANK CENTER GALÉRIA (V. Szabadság tér 7.) Mar­cali Kiss Melitta akvarellfestményeinek kiállítása. BARTÓK BÉLA-EMLÉKHÁZ (II., Csalán út 29.) Bartók Béla emlékszobái. Bartók Béla életútja. A Magyar Posta bélyegei Bartók Béláról. Bartók a képzőmű­vészetben. BÁLINT ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ (VI., Révay u. 16.) Kovács Tamás szobrász, grafikus és Tundó Klára fotográfus Kalandozás a tükörben - Hommage á Pilinszky című kiállítása. BÉLYEGMÚZEUM (VII., Hársfa u. 47.) Magyarország és a világ posta bélyegei. BUTZ GALÉRIA (V. Kossuth Lajos u. 2/A) Az ARTE Galéria és a Blitz Galéria közös 2. Grafikai Árverés kiállítása. BŐD ÉVA KIÁLLÍTÓTERME (II., Bimbó út 72.) Kerá­­miaszobrok, mozaikasztalok, vázák. BUDAPEST GALÉRIA KIÁLLÍTÓHÁZA (III., Lajos u. 158.) Kelecsényi Csilla textilművész Homlokzat cí­mű kiállítása. Horváth Éva Mónika festőművész ki­állítása. Gandhi Babette képzőművész kiállítása. BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM, VÁRMÚZEUM (Budavári Palota E épület) Buda középkori királyi várpalotája. Budapest a középkorban. Budapest az újkorban. Ősi népek, antik kultúrák - Budapest története az őskortól az avar kor végéig. Gótikus szobrok a budai királyi palotából. 1885-ös Buda­pesti Látkép Pályázat képei. A restaurálás művé­szete - műhelytitkok a múzeum életéből. A res­taurálás művészete - műhelytitkok a múzeum éle­téből. Búcsú a hangos XX. századtól. BUDAPEST KIÁLLÍTÓTEREM (V., Szabadsajtó út 5.) Siflis András képzőművész Corso Souverain című kiállítása. BUDAVÁRI LABIRINTUS (I., Úri u. 9.) 1200 méter hosszú barlangrendszer, 16 méter mélyen a Vár­hegy gyomrában. Állandó és időszaki kiállítások:­­ Őskori labirintus, Történelmi labirintus, Szemé­lyes labirintus, Labirintus Tárlat, Esti labirintus - vetítőteremmel és kávézóval. CENTRÁLIS GALÉRIA (V. Nádor utca 11.) A ko­misszár eltűnik. Történelmi fotóhamisítások című kiállítás. Kakuirak­hűtőraktárak A ICA11fn­fiteHKUIS bérbe adók. 20 000 m2 alapterület. A temperált hűtőraktárakban élelmiszer tárolása is megoldva. Teljes körű szolgáltatás biztosítva. Cím: 1173 Budapest, Pesti út 474. Tel.: 256-4292,256-1920 Fax: 256-4388 $m SYSTREND Wm vezető számítástechnikai rendszerház kereskedelmi asszisztens munkakörbe keres, dinamikus, jó kapcsolatteremtő képességgel, üzleti érzékkel, magasfokú műszaki intelligenciával és angol nyelv­ismerettel rendelkező munkatársat, kereskedelmi tevékenységet támogató, odafigyelést és precizitást igénylő munkára. Kérjük, önéletrajzát a Systrend Kft. címére küldte: 1068 Budapest, Rippl Rónai u. 2. DEÁK ERIKA GALÉRIA (­. Attila u. 35., III. 9.) Szépfal­vi Ágnes-festmények. DOROTTYA GALÉRIA (V., Dorottya u. 8.) A Pécsi Jó­zsef fotóművészeti ösztöndíjasok beszámoló kiál­lítása. DOVIN GALÉRIA (V., Galamb u. 6.) Biogeometria - Baranyai Levente festőművész kiállítása. DUNA GALÉRIA (XIII., Pannónia u. 95.) Kaposi Antal (1908-1978), Kaposi Endre (1939-) és Kaposi Tamás (1966-1991) közös kiállítása. EL-KALÁSZI GALÉRIA (III., Dereglye u. 1.) S. Fehér Anna keramikus kiállítása. Diószegi Bitói Lona festőművész kiállítása. ELMED DUNAP­ART GALÉRIA (XIII., Újpesti rkp. 7.) Kortárs képző- és iparművészeti állandó kiállítás. ERDŐS RENÉE-HÁZ (XVII., Báthory u. 31.) Helytörté­neti gyűjtemény. Néprajzi szoba. Merzse-mocsár dioráma. Szentlányi Lajos festőművész emlékki­állítása. ERNST MÚZEUM (VI., Nagymező u. 8.) Derkovits­­ ösztöndíjasok beszámoló kiállítása. EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS MÚZEUM (V., Deák tér 4.) Evangélikusság a magyar kultúrában. ÉRI GALÉRIA (VII., Madách I. u. 3.) Perspektívák - Gáyor Tibor kiállítása. FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM (IX., Pipa u. 4.) Képek, tárgyak, emlékek a 200 éves Fe­czy u. 21.) Az erősáramú elektrotechnika történe­te: Világítástechnika, Villamos háztartási gépek, Villamos gyógyászat, Kábelek és szabadvezeté­kek fejlődéstörténete, Fogyasztásmérők, Jedlik Ányos elektrotechnikai találmányai. (A kiállítá­sokra a belépés díjtalan!) MAGYAR KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ-IPARI MÚZEUM (I., Fortuna u. 4.) Vendégváró Buda­pest című kiállítás. Egy pesti iparos kereskedő cég fénykora. A múzeum hétfőn és kedden zárva tart. MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM (XIV., Városli­get, Széchenyi-sziget, Vajdahunyad vára) A hon­foglaló magyarok háziállatai. Sertéstenyésztés. Hagyományos szarvasmarhatartás. Kisállatte­nyésztés. Eke és szántás. Gabonatermesztés. Ker­tészet Vadgazdálkodás és vadászat. Halászat A nöények országából. Erdészet. Természeti értéke­ink, természetvédelem. Szőlészet - borászat Élet egy középkori faluban. A jobbágyfelszabadítás és hatása a paraszti kultúrára. Húsvéti ünnepkör. MAGYAR NEMZETI BANK BANKJEGY- ÉS ÉREMGYŰJ­TEMÉNYE (V., Szabadság tér 8. földszint) 1848-49 pénztörténeti emlékei. MAGYAR NEMZETI GALÉRIA (Budavári Palota C épü­let) Középkori és reneszánsz kőtár. Gótikus fa­szobrok és táblaképek. Késő gótikus szárnyas ol­tárok. Reneszánsz és barokk művészet. Mun­kácsy Mihály és Paál László művészete. XIX. és XX. századi festészet és szobrászat. Habsburg nádori kripta. Legendárium, Legendárium - Századvégi arcképcsarnok című fotográfiai kiállítás. MAGYAR NEMZETI MÚZEUM (Vill., Múzeum krt. ORSZÁGOS FÖLDTANI MÚZEUM (XIV., Szefénia út 14.) Magyarország ásványkincsei. Magyarország földtörténete. Ősvilági lábnyomok. A magyar föld­tan története. Lechner Ödön-emlékkiállítás. ORSZÁGOS MŰEMLÉKVÉDELMI HIVATAL (I., Tán­csics Mihály utca 1.) Török Ferenc építész Hiteles­ség és műemlékvédelem című kiállítása az aulá­ban. ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM ÖNTÖDEI MÚZEUM (II., Bem József u. 20.) Ganz Ábrahám keréköntö­déje 1845-1964. Magyarország fém-, vas-, acélöntészetének története. Vasöntészeti emlé­kek a századfordulóból. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR (Budavári Palota F épület) A nemzet könyvtára - a szolgálat műhe­lye. A Budavári Palota - a világörökség része. Kék Duna keringő - Ifj. Johann Strauss halálának 100. évfordulójára rendezett kiállítás. Varga Győ­ző grafikusművész visszatekintő kiállítása - Hom­mage á Bartók-Kodály. Szép magyar térkép 1998. ÓBUDAI MÚZEUM (III., Fő tér 1.) Kispolgári sze­cessziós enteriőr (Kőszegi hagyaték). Játéktörté­neti kiállítás kicsiknek és nagyoknak. Békásme­gyer múltja (Életmód-történeti kiállítás). ÓBUDAI TÁRSASKÖR GALÉRIA (III., Kiskorona u. 7.) Filp Csaba és Kondor Attila Natura Nuda - Natura Morta című csendélet és aktkiállítása. PARK HOTEL FLAMENCO (XI., Tas vezér u. 7.) Ágg Károly fotóművész kiállítása. PATAKY GALÉRIA (IX., Szent László tér 7-14.) Nemes Gábor festőművész kiállítása. PODMANICZKY TEREM (VI., Eötvös u. 10., I. em.) Laborcz Monika keramikus-szobrász Tekintet cí­mű kiállítása. POSTAMÚZEUM (VI., Andrássy út 3.) Postatörténeti állandó kiállítás. RÁDAY GALÉRIA (IX., Ráday utca 8.) Stílusvariációk századunkban című kiállítás. RÁTH GYÖRGY MÚZEUM (VI., Városligeti fasor 12.) Keleti műgyűjtés Magyarországon. Ráth György­­emlékszoba. Az esztergálás költészete - régi és modern fababák és fajátékok Japánból. RÁTZ STÚDIÓGALÉRIA (VII., Madách Imre u. 3.) Hans P. Bauer festőművész (Svájc) és Gil Topaz szobrászművész (Németország) kiállítása. Kor­társ magyar képzőművészek műalkotásainak ki­állítása. RÉKAI GALÉRIA (V., Galamb u. 5.) Valkovics Tünde keramikus iparművész kiállítása. SAN MARCO GALÉRIA (III., San Marco u. 81.) Szűcs József festőművész kiállítása. SÁNDOR PALOTA (I., Szent György tér) Giccs és kul­tusz - Design az '50-es és a '60-as években. SCH-GALÉRIA (XII., Böszörményi út 3/D) Kortárs művészek alkotásai (Szász Endre, Deák B. Fe­­ renc, Szegvári Péter, Radnai József, Mág Tamás), régi képek, Morvay Zsuzsa - kerámiák, ajándék­­tárgyak, képkeretezés. SEMMELWES ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM (I., Ap­ród u. 1-3.) Képek a gyógyítás múltjából (egyete­mes és magyar orvostörténet). Sebesültmentés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc­ban. ST.ART GALÉRIA (VII., Madách I. u. 5.) Magyar üveg­művészek a XX. század végén. STUDIO 1900 GALÉRIA (XIII., Balzac u. 30.) Bada Dada Totál tavasz című kiállítása. SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (XIV., Dózsa György út 41.) Egyiptomi kiállítás. Antik gyűjtemény. Régi Képtár. XIX-XX. századi gyűjtemény. Dürer Apoka­lipszis. SZINYEI SZALON (VI., Szinyei u. 2.) Bor Pál festőmű­vész emlékkiállítása. SZOBORPARK MÚZEUM (XXII., Balatoni út-Szabadkai u. sarok) A kommunista diktatúra gigantikus emlékművei. TELEFÓNIA MÚZEUM (I., Úri u. 49.) Távközlés-törté­­ neti állandó kiállítás. Tantuszvariációk, telefon­kártya-kiállítás. THERMÁL GALÉRIA (XIII., Margit-sziget) Szöllősy Eni­kő szobrászművész kiállítása. TŰZOLTÓ MÚZEUM (X., Martinovics tér 12.) A tűzvé­delem fejlődése az őskortól napjainkig. ÚJ LIPÓTVÁROSI KLUB-GALÉRIA (XIII., Tátra u. 20/B) Pályázati grafikai kiállítás. König Róbert grafikus­­művész kiállítása. Levelek című sokszorosított grafikai kiállítás. XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS (XI., Erőmű u. 4.) A kerület régészeti, építészeti, ipari és repü­léstörténeti emlékei. (A kiállítás szerdánként 15-18 óráig látogatható.) XII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTÚRHÁZA (XII., Csörsz u. 18.) W. Wieger Mariann képző- és ipar­­művészeti kiállítása. XO GALÉRIA (I., Várfok u. 11.) Louise McCagg (USA) kiállítása. V.A.M. ART & DESIGN GALÉRIA (V., Váci u. 62-64.) Válogatás az egyetemes designtörténet XX. száza­di mestereinek műveiből. Kortárs magyar festé­szeti kiállítás. Immagine italiano - három milánói képzőművész kiállítása. VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐR MÚZEUM (VI., Munkácsy M. u. 19/B) A vám- és pénzügyőrség története. VÁRFOK GALÉRIA (­. Várfok u. 14.) Böröcz András ki­állítása. VÁRMEGYE GALÉRIA (V., Vármegye u. 11.) Futásfalvi Márton Piroska festőművész Erdélyi akvarellek (1932-1944) című kiállítása. VIGADÓ GALÉRIA (V., Vigadó tér 2.) Orosz János fes­tőművész kiállítása. Hévízi Éva, Morelli Edit, Mor­vay László és a Tűzzománcművészek Magyar Tár­sasága tűzzománc-kiállítása. VINTAGE GALÉRIA (V., Magyar u. 26.) Gerhes Gábor kiállítása. ZÁSZLÓKIÁLLÍTÁS - BALOGH-GYŰJTEMÉNY (Vili., Jó­zsef krt. 68.) Földünk országainak címerei, zász­lói, jelképei. ZVOLSZKY GALÉRIA (V., Szervita tér 2., III. em. 1.) Kortárs képzőművészeti lakásgaléria. Látogatha­tó előzetes telefonbejelentkezéssel (318-3880, 06-209-347-160). ZSIDÓ MÚZEUM (VII., Dohány u. 2.) A zsidó vallás kegytárgyai. A második világháború magyar zsidó­­története. Diaszpóra és művészet. Baumhorn Li­­pót,­ a zsinagógaépítő (építészettörténeti kiállí­tás). PÓDIUM ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (IV, Tavasz u. 4.) 28-án 15 órától Operettcsillagok Újpesten. Közreműködik: Kovács Zsuzsa, Csere László, Osz­­vald Marika, Gárdos Gábor. BÁLINT ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ (VI., Révay u. 16.) 30-án 17 órától Név és vallás - Farkas Tamás elő­adása a névválasztás jelentőssége és a vallás összefüggéseiről. 1-jén 18 órától Diákszeder-Vé­tó Tamás és Kepes András vezetésével. GELLÉRT HOTEL (XI., Szent Gellért tér) 31-én 19 órá­tól Henk Nieland (Amszterdam) szerzői estje. Miért szeressük Hollandiát? Közreműködik: Csavlek Etelka, Fellegi Balázs, Kolonics Klára, Mi­kes Lilla, Doman Katalin, Sándor Anna. MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (II., Mar­­czibányi tér 5/A) 30-án 9 órától meseház, a Fehérlófia című mese feldolgozása, tojásbatiko­lás és festés. 31-én 9 órától Drámafoglalkozás, A csodálatos macska című árnyjáték. MŰCSARNOK (XIV. Dózsa György út 37.) 30-án 17.30-tól Arcképek és arcmások sorozat: Remb­randt önarcképsorozat. PETŐFI CSARNOK (XIV, Zichy M. u. 14.) 30-án 10 és 15 órától Szavanna - Hófehérke. A Budapest Táncszínház előadása gyerekeknek. RÁTKAI MÁRTON KUJB (VI., Városligeti fasor 38.) 30- án 19 órától Zalán Tibor Zalán-napi estje. Vendé­gei: Huzella Péter zenész, Jankovics József iroda­lomtörténész, Mácsai Pál színműv­ész, Nagy Zol­tán színművész. TRAFÓ - KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA (IX., Uliom u. 41.) 1-jén, 2-án és 3-án 20 órától The Builders Association and Diller + Scofidio (New York): Jet Lag (színház, video). BULI VAN FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (IX., Haller u. 27.) 31-én 19 órától nemzetiségi táncház a Falkafolk zenekarral. FONÓ BUDAI ZENEKLUB (XI., Sztregova u. 3.) 30-án Ifjú Muzsikás és az Eszterlánc táncháza. Vendé­gek Búzából: Eke Sándorné, Simon Mária (ének), Ripa Alexandru (hegedű). 31-én Tükrös klub - magyar táncház. GYÖKÉR KLUB (VI., Eötvös u. 46.) 30-án 20 órától a Gyimesi Táncház vendége a Péterfalvi népzenei együttes. MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT(it. Mar­­czibányi tér 5/A) 30-án 19 órától ír táncház hala­dóknak. 31-én 20 órától Tatros táncház. OLD MAN’S MUSIC PUB (VII., Akácfa u. 13.) 30-án Deák Bill Blues Band. 31-én Hobo Blues Band. 1-jén MUCKshow vendég: Berki Tamás,­ rencváros múltjából. FIATAL IPARMŰVÉSZEK STÚDIÓJA EGYESÜLET (V., Kálmán Imre utca 16.) Határesetek az ipar- és a képzőművészetben című kiállítás. FRANCIA INTÉZET (I., fő utca 17.) Nagy Niké kiállítá­sa, illetve Szegő György és Steffanits Istán Szondi/Test/Építő kiállítása. FÜRDŐS MŰHELYGALÉRIA (III., Bécsi út 81.) Sor Jú­lia ötvösművész kiállítása. GAÁL IMRE GALÉRIA (XX., Kossuth L. u. 39.) Az ud­varházak festőművésznője - Gidófalvyné Pataky Etelka (1898-1984) emlékére rendezett kiállí­tás. GALÉRIA 56 (V., Falk M. u. 7.) André Kertész Distor­tions című fotókiállítása. GUTENBERG MŰVELŐDÉSI OTTHON (Vili., Kölcsey u. 2.) Jáger Margit keramikusművész és Or­ner Enikő textilművész kiállítása. HADTÖRTÉNETI MÚZEUM (I., Tóth Árpád sétány 40.) A kézifegyverek története. Katonák, várak, fegyve­rek. Magyar Aero Múzeum - Oshawa, Ontario, Ka­nada. A Magyar Királyi Honvédség 1922-1945. Tizenhárom nap... 1956. október 23.-november 4. Fényesebb a láncnál a kard. HOME GALÉRIA (II., Csévi út 7.) Scheiber Hugó-em­­lékkiállítás. HOPP FERENC KELET-ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM (VI., Andrássy út 103.) A kínai zodiákus - kortárs tajvani iparművészek kiállítása. HUBER GALÉRIA (VII., Dob u. 31-33.) Kortárs ipar­­művészeti ékszerek, öltözékkiegészítők és neves képzőművészek alkotásai. I. KERÜLETI GALÉRIA (I ., Batthyány u. 67.) Boros Vio­la, Pető Hunor és Pető Barna installációs munká­iból rendezett kiállítás. ILLÁRIUM MŰVÉSZETI GALÉRIA (VIll., Köztársaság tér 15.) Nemes Csaba képzőművész kiállítása. III. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT (VII., Dózsa György út 46., I. emelet) C. Lénárt Ferenc festő­művész kiállítása. IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM (IX., Üllői út 33-37.) Mű­vészet és mesterség. IRÁNYTŰ IFJÚSÁGI IRODA VÍZÖNTŐ PINCEKLUBJA (XIII., Váci út 50.) Cenegál Istán festőművész ki­állítása. JÓZSEF ATTILA-EMLÉKSZOBA (IX., Gát u. 3.) József Attila-emlékkiállítás. KASSÁK MÚZEUM (III., fő tér 1.) XX. századi magyar művészet Mihályfi Ernő gyűjteményéből (a Nógrá­di Történeti Múzeum anyaga). Kassák Lajos iro­dalmi, képzőművészeti munkássága. KEMPINSKI GALÉRIA (V„ Erzsébet tér 7-8.) Kürthy Hanna Századvégi városképek és portrék című ki­állítása. KISCELL MÚZEUM, FŐVÁROSI KÉPTÁR (III., Kiscelli u. 108.) látogatás a Fővárosi Képtár XX. századi gyűjteményéből. Az Arany Oroszlán patika. Nyomdák és újságok Buda(-)Pesten. Emlékek Pest-Budáról, XVIII-XIX. század. Barokk szobor­­csarnok. László Károly-gyűjtemény. A maga...óh, már 100 éves! Játék az egész világ. KISPESTI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY (XIX., Fő u. 38.) A községgé szerveződéstől Nagy-Budapest létrejöttéig. (1871-1950). KODÁLY ZOLTÁN-EMLÉKMÚZEUM ÉS ARCHÍVUM (VI., Kodály körönd 1.) Pillantás az alkotóműhely­be. Emlékszobák. KOLLER GALÉRIA (I., Táncsics M. u. 5.) Varga Imre szobrászművész festményeiből, grafikáiból szob­raiból rendezett kiállítás. KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM - LUDWIG MÚZEUM (I., Szent György tér.2.) A Magyar Aszfalt Kft. fes­tészeti díja, 1999 díjazottainak kiállítása. Búcsú a XX. századtól - Közép- és kelet-európai művé­szek a századfordulón. KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM (XIV., Városligeti krt. 11.) Autótörténeti kiállítás. 100 éves a magyar állami hajózás. A magyar vasút másfél évszázada. A bu­dapesti közlekedés kezdetei. A közúti közlekedés története. 100 éve és ma. A Méray motorkerék­­párgyár története. A Magyar Középponti Vasút­ a szabadságharc vasútja. Még szebb, mint az ere­deti - a modellépítés esztétikája és technikája. Menekvés Debreczenbe című képregény-kiállí­tás. KRESZ GÉZA MENTŐMÚZEUM (V. Martó u. 22.) A magyar mentésügy 100 éve. A világ legnagyobb mentőszervezetei 1244-től napjainkig. Titanic­­emléksarok. LAKÁSMÚZEUM (III., Fő tér 4.) Kun Zsigmond nép­­művészeti gyűjteménye. LENGYEL INTÉZET (VI., Nagymező u. 15.) Az ismert és ismeretlen Kieslowski című fotókiállítás. LSZT FERENC-EMLÉKMÚZEUM ÉS­­KUTATÓKÖZ­PONT (VI., Vörösmarty u. 35.) Liszt Ferenc és korá­nak magyar zenés színpada. LORD-MAJOR ÉTTEREM (XII., Szamos u.) Rózsahegyi György festőművész kiállítása. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI MÚZEUM (VII., Kazin­14-16.) Magyar koronázási jelvények. Magyaror­szág története Istán királytól 1990-ig. Római kori kőtár. Középkori és kora újkori kőtár. Múltból a jö­vőbe - 50 éves az OTP Bank Rt. MAGYAR SAJTÓ HÁZA (VI., Andrássy út 101.) Muharay Horváth Ákos reklámgrafikus és Debreczeny Miklós grafikus kiállítása. MAGYAR TELEVÍZIÓ TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTE­MÉNY (IX., Lenhossék u. 35.) A televízió négy évti­zede képekben és gépekben. Videobemutató, működő stúdió a hatvanas évekből. MAGYAR TENGERI GYŰJTEMÉNY (VI., Izabella u. 68/B) Kagylók, csigák, korallok. Tengeri ritkasá­gok a világ minden tájától: tengeri algák, sziva­csok, csillagok, sünök, rákok, halak, cápák, ráják, óriáskagylók, csigaóriások, kagyló- és csigaék­szerek, déltengeri használati és dísztárgyak. Az élő tenger. Színes fényképek élő csigákról. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM (Vill., Ludovika tér 6.) Ember és természet Magyaror­szágon - történeti ökológiai kiállítás. Nem her­vadó virágoskert - bemutató az ásványtáj kin­cseiből. Halász Iván vadászati kiállítás. Kiállítás a kiállítótól - tények és hangulatok a Magyar Természettudományi Múzeum történetéből. Ki­halt világ­­­kiállítás a múmiákról. „Ésszel járom be a Földet” - fényképkiállítás. Kihalások­­ az élővilág válságai a földtörténeti múltban. 150 éves a Magyar Földtani Társulat. Az ezeregy éj­szaka nappalai című fotókiállítás. Hova tűnt a sok virág? - Fedezd fel a természet sokféleség­ét! című kiállítás. Világító ásványok - Cherepy­­gyűjtemény. MAI MANÓ FOTÓGALÉRIA (VI., Nagymező u. 20.) „Aki elment, aki maradt” (Fotográfusok - Made in Hungary). Fotográfusok a Mai Manó Ház felújítá­sától. MÁTYÁS-TEMPLOM (I., Szentháromság tér) Egyház­művészeti gyűjtemény. MEDNYÁNSZKY GALÉRIA (V., Károly krt. 26.) Kortárs képző- és iparművészek alkotásainak kiállítása, értékesítése. MESTER GALÉRIA (IX., Ferenc krt. 22.) Kortárs kép­ző- és iparművészek alkotásainak kiállítása. MIRÓ FOTÓGALÉRIA (VI., Teréz krt. 11-13.) Ládák - Ország a hágók alatt. MTA ZENETÖRTÉNETI MÚZEUM (I. Táncsics M. u. 7.) A zeneélet és a hangszerkultúra emlékei Magyar­­országon, Bartók műhelyében. MŰVÉSZETBARÁTOK GALÉRIÁJA (VII., Istán u. 42.) Bak Péter Róbert kiállítása. NAGY BALOGH JÁNOS KIÁLLÍTÓTEREM (XIX., Temp­lom tér) Simon M. Veronika kiállítása. NÉPRAJZI MÚZEUM (V., Kossuth tér 12.) A magyar nép hagyományos kultúrája. World Press Photo, Magyar Sajtófotó ’98 kiállítás és Fejes László-em­­lékkiállítás. Robert Capa és Cornell Capa - Test­vérpár a fotográfiában. „Nem csak sastoll...”- In­dián és eszkimó kézművestechnikák. ORGOVÁN GALÉRIA (V., Szent Istán krt. 5.) Régisé­gek és kortárs művészek alkotásai. Csavlek Etel­ka ének- és keramikusművész és Csavlek András festőművész közös kiállítása. Művészek a szocreálban címmel látható kiállítás a Haas Galériában (V., Fálk Miksa u. 13., magasföldszint 2.) április 20-ig. A tárlat képet ad arról, hogy mi­ként hatott az ’50-es, ’60-as évek nagy művészeire a szocreál NÉPSZABADSÁG BUDAPEST 1999. MÁRCIUS 30., KEDD 29 S­ZÍNHÁZMŰSOR Budapesti Kamaraszínház Kisszínpad: Haramiák (7). Shure Stúdió: Három magas nő (fél 8). Budapest Bábszínház: Nem ér a nevem (7 - Madách Színház ea). Budapest Bábszínház Játszó­tér A kislány és a medve (3). Budapesti Operettszínház: A víg özvegy (7). Buda Stage: Holló Színház­­a (fél 8). József Attila Színház: A miniszter félrelép (7). Katona József Színház: Árkádia (7). Kamra: Az író Színháza - Parti Nagy Lajos estje (7). Korona Pódium: Képzelt látogatás Eszenyi Enikő otthonában (7 - Kibédy Ervin-bérl.). Lé­zer Színház: Zeppelin 3D (fél 8). Madách Kamara Színház: Mezítláb a parkban (7). Merlin Színház: Petra von Kant keserű könnyei (7). Merlin Kamaraterem: Café Junion (fél 8). Nemzeti Színház: La Mancha lovag­ja (7). Várszínház: Villámfénynél (7). Operaház: Requiem (fél 8). Pesti Vigadó: Gyermekkarok (9). Vegyes karok kötelező mű nélkül (fél 2). Egynemű ifjúsági kórusok (5). Női karok kötelező művel (fél 8). Vegyes ka­rok kötelező művel (21.00). Radnóti Színház: Anconai szerelmesek (7). Szkéné Színház: Emberforduló (7). Thália Színház: Sólyompecsenye (7 - Beregszászi Illyés Gy. Színház­ba). Thália Színház Új Stúdió: A rejtjeles levél kastélya (7). Új Színház Stúdiószínpad: Woyzeck (7). Vígszínház: Vihar (7 - Ajtay-béri. 3.ea.,). Pesti Színház: Itt, ott, amott... (7 - Szatmári-béri. 3.ea.,).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék