Népszabadság - Budapest melléklet, 2001. május

2001-05-23

NÉPSZABADSÁG BUDAPEST 2001. MÁJUS 23., SZERDA 33 % Eladó az Ikarus művelődési háza Irodák és söröző működik az épületben fotó: szabó Bernadett Az Ikarus hajdani művelődési házá­ban ma irodák, autósiskola, söröző működik. A kultúrház sorsáról és a cég többi szociális létesítményével kapcso­latos tervekről az Ikarus vezérigazga­tóját kérdeztük. A cég hatalmas változásokat élt át az elmúlt évtizedben, jellemző erre, hogy a foglalkoztatottak száma hetedére csök­kent — fejtegette Székely Zsolt vezérigaz­gató. - A művelődési ház, a sporttelep, az óvodák és üdülők abból az időből marad­tak meg, amikor a gyáregységekben még húsz-huszonötezren dolgoztak. A meg­változott körülmények között most a ter­melésre, a technológia, az infrastruktúra fejlesztésére kell elsősorban koncentrál­ni, kevesebb lehetőség nyílik a szociális létesítmények fenntartására, ami nem is tartozik egy gépipari vállalat profiljába. A felsorolt ingatlanok eladása vagy bér­beadással történő hasznosítása egyébként a szükséges technológiai fejlesztések for­rása is lehet. A művelődési házat eladásra hirdették meg — hallottuk -, néhány hónapon belül eldől a további sorsa. Nagytermével és kisebb helyiségeivel együtt sokféle célra felhasználható, irodák mellett szórako­zást szolgáló létesítmények vagy akár konferencia-központ is elképzelhető ben­ne. A sporttelep hasznosítását másképpen oldják meg: ezt ugyanis az Ikarus Sport­egyesület használja térítésmentesen, a szükséges karbantartások elvégzése fejé­ben. A sporttelep őrzi funkcióját, a terület övezetbesorolásának módosítása nem le­hetséges. Viszont „nem kér enni” - fogal­mazott Székely Zsolt -, folyó kiadásai sincsenek, nem indokolt tehát, hogy mi­előbb megszabaduljanak tőle. A Baross utcai volt Ikarus-óvodát az önkormányzat használja, fel is ajánlották neki megvá­sárlásra. Várhatóan hónapokon belül meg is oldódik - fejezte ki reményét végül a vezérigazgató. Cs. K. É. Szép kertek, jókedvű növények A Kertváros kompromisszum a főváros és a vidék között Bálint György — azaz Bálint gazda - kor­talan ember, igazi polihisztor. Egyetemi tanár, újságíró, tévés-rádiós közéleti sze­mélyiség, de mindenekelőtt szíwel-lélek­­kel kertész, akinek szakmája szinte életfi­lozófiájává vált. Noha alig több mint egy éve él itt, sashalmiy kertje híven tükrözi egyéniségét: harmóniáját, életigenlését.- Még tulajdonképpen „gyüttment” vagyok, hiszen Gyöngyösön születtem, évtizedekig Budán laktam. Sashalom nagyszerű kompromisszumnak bizonyult a főváros és a vidék között. Érdekes, ho­mogénnek éppen nem mondható kerület ez, kedvemre való sajátosságokkal. Kert­negyed, kedves emberekkel, természeti szépségekkel. Szívesen segítenék abban, hogy kertjeink még szebbek, korszerűb­bek, célszerűbbek legyenek, hogy ez a városrész ne csak a nevében, hanem tár­gyi kultúrájában is Kertváros legyen. Több településből, falusi környezetből lett város, ennek hagyományai is kísérik. Én például először gyöngyösi fuvarosok­tól, borászoktól hallottam erről a kör­nyékről (akkor még nem XVI. kerület volt). Akkoriban egynapi szekéijárás volt a Gyöngyös-Cinkota távolság. A mátra­aljai szekeresek estére értek a Nagyicce fogadóhoz, ott megszálltak, majd másnap kora hajnalban vitték a városba jófajta boraikat. Kár, hogy ez az ismert, nagy ha­gyományú, szép épület elpusztult. Annál inkább vigyázni kell mindarra, ami még megmaradt. Érdemes lenne például job­ban figyelni a Naplás-tóra, amelynek vé­dett környéke kedvelt sétahely. Nagyon hiányzik ott egy teázó, cukrászda, hogy igazi családi kirándulóhely lehessen.- Úgy tudom, a XVI. kerület lokálpat­rióta-szervezetének, a Polgármester Klubnak aktív tagja. Ez a kör nem alkal­mas ezekre a kezdeményezésekre?- Dehogynem, a Polgármester Klub a tapasztalatcsere helyszíne, ahol jó szán­dékú, tenni vágyó emberek találkozhat­nak. Szerencsére nem valamely szem­pont szerint kiválasztott emberek vannak jelen, hanem vállalkozók, intézményve­zetők, egyháziak, civilek, bárki, akit ér­dekel a kerület sorsa. Mindenképpen ér­demes lenne azonban megszervezni (tár­sadalmi és médiasegítséggel) külön kert­barátkört is, ahol szakmai tanácsokat kaphatnának az emberek környezetük alakításához. A Virágos Magyarországért mozga­lom egyik tapasztalata volt, hogy ez csak akkor működik, ha akad valaki, aki személyesen vállalja a szervező, segítő munkát. Kevésnek érzem azt a te­vékenységet is, amelyet a közterület fenntartására fordítanak. Persze nem azt mondom, hogy a XVI. ke­rület legyen olyan, mint amilyen Mátyásföld volt egykor: nagypolgárok, politikusok, mű­vészek elegáns nyaralóhelye, de váljék igazi polgári élethellyé, amelyhez a ker­tek megszépítése is hozzátartozik.- A településrészeknek megvan a ma­guk jellegzetes háztípusa: a cinkotai hosszúház, a szentmihályi emelt tetős „postásház”, a mátyásföldi villák. A ker­teknek is van jellegzetes hagyományuk?- A kerteknek is van településhez kö­tött kultúrhistóriájuk, ahogy az élőkért a külvilág felé fordul, ahogy az intimebb hátsó rész hasznosul gazdasági tevékeny­ségre vagy a családi, társasági élet hely­színeként. Fontos az is, milyen növények honosak, melyeknek felel meg ez az ég­hajlat és az itteni többnyire meszes talaj. Sokszor megállítanak az utcán, hogy megkérdezzék, hogyan lehetne itt mond­juk a külföldi utazáson megkedvelt avokádót vagy áfonyát nevelni. Szerin­tem nem érdemes erőltetni, mert nem vi­selik jól a körülményeket, nem idevalók. — Milyen a jó kert?- Egy kert legyen esztétikailag kifo­gástalan, és hozzon hasznot is. Ez nem el­lentmondás, a jól gondozott haszonnö­vény is lehet szép, például a pirosas levelű cékla is mutatósán szegélyezheti az ágyásokat. A kert a la­kóház kiterjesztése, akkor jó, ha minden családtag megtalálja benne a kedvte­lését, ha minden zuga nyújt valamit: a gyerekek­nek játszóhelyet, a kamasz fiúnak a kosárlabdapalán­­kot, a napozni vágyók ki­­fekhetnek a fűre, az idő­sebbek elhúzódhatnak egy fa árnyékába, és ha össze­jönnek a barátok, egy tár­saság is elüldögélhet ott. Az ehhez kiválasztott növényegyüttes már ízlés szerinti, csak ajánlható, hogy szerepeljen benne a mindennapi zöldség­féle, zöldhagyma, petrezselyem, néhány tő paprika, paradicsom, zöldfűszer. Cél­szerű, hogy ne igényeljenek sok növény­­védelmet, mert a kiskertekben a szom­szédnak is gondot okozhatnak a permete­zőszerek. Amúgy a természetben nincs csúnya, minden növény magában is szép, csak a szenvedő, nem megfelelő helyre ültetett, rosszul gondozott kelt kellemet­len érzéseket. Az a kert jó, ahol egészsé­ges, jókedvű növények vannak. Cs. Kiss Éva Bálint György Egy extra választás ”| forint árkedvezménnyel500 000 Nissan Primera 1.6 Comfort - tökéletes alapfelszereltséggel. Most különösen érdemes a Nissan Prlmerát választania, hiszen a kiemelkedő felszereltség mellett jelen­tős árkedvezmény* is várja! Ezenfelül egyedi Summit finanszírozást, Summit biztosítást és 3 éves assis­tance szolgáltatást nyújtunk Önnek. (*a készlet erejéig) Ragaszkodjon a leghosszabb garanciaidőhöz isi Ha egyszer beül, többé nem akar kiszállni. | Best Point Kft., 1165 Budapest, Veres Péter út 130. Tel.: 407-7000 5 EV GARANCIA HIRDETÉS Műholdvevőt o Bétocomtól Nem érdemes máshol keresgélni: a XVI. kerületi Veres Péter úton is megtalálha­tók azok a műholdvevő rendszerek, amelyeket a legtöbb hipermarket forgalmaz. Ráadásul a Bétacom Kft. garanciálisán dolgozó saját szerelőcsapatát is ügyfelei rendelkezésére bocsátja. Akik most gondolkoznak a műholdvevő beszerzésén, il­letve azoknak, akik analóg rendszerüket digitálisra szeretnék cserélni, nem kell messzire menniük. Két saját nagykereskedést és egy kiskereskedést üzemeltet az éppen tíz éve létrejött Béta­com Kft. Az évi egymilliárd forintos forgalmat bonyolító társaság - mint azt Zóka Tamás marketingmenedzser elmondta - saját márkanévvel is rendelkezik. A Columbia műholdve­vő beltéri egységeket a XVI. kerületi cég gyártatja. E márkanevet jól ismerik hazánkban, hi­szen a legtöbb hipermarketbe szállítja a Bétacom. A Bétacom Kft. termékeit több tízezer háztartásban ismerik és használják. Éppen ezért cél­közönségüket egyrészt azok alkotják,-akiknek lakóhelyén nincs kábeltelevíziós hálózat vagy gyenge és rossz minőségű a vétel, valamint azok, akik már élvezik a műholdas adásokat, de az analóg technika helyett most gondolkodnak a plusz szolgáltatásokra képes digitálisra történő áttérésen. Az önálló műholdvevő rendszer előnye, hogy a több sAz szabadon fogható csatorna ese­tén az egyszeri beruházási költségen túl nem kell havidíjat fizetni. Akik a kódolt csatornák adásaira is kiváncsiak, azoknak ajánlják a havidíjas UPC Direct szolgáltatást. A Bétacom üz­letében vásárlók számára ráadásul saját szerelőcsapatot biztosit, akik egyéves garanciával, garantált minőségben dolgoznak (részletek: www.betacom.hu). Kiskereskedelmi üzlet: Bp. XVI., Veres Péter út 87. (Tel.: 403-7301.) magyar cetelem A Magyar Cetelem Bank Rt. pályázatot hirdet HITELELEMZŐI ÉS ADÓSSÁGKEZELŐI munkatársak felvételére. A jelentkezés feltétele:- középiskolai érettségi,- jó kommunikációs képesség,- jó problémamegoldó képesség,- számítógépes ismeretek (Word, Excel). Fényképes szakmai önéletrajzát kérjük, juttassa el számunkra 2001. június 1-jéig az alábbi címre: 1538 Budapest Pf. 463, e-mail: szalai@cetelem.hu OPEL-0 Maxabo 1037 Budapest, Bécsi út 254. Tel.: 250-7373, Fax:367-3590 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 32. ' Tel.: 200-7200, Fax: 200-6820 e-mail: opel@maxabo.hu internet: www.maxabo.hu Nyitva tartás: H-P: 9°°-18°" Szó: 9°°-13" AHOL AZ ÖN PÉNZE MOST TÖBBET ÉR Egyes ASTRA és VECTRA modellek most AJÁNDÉK LÉGKONDICIONÁLÓVAL ! Az új gépkocsi vételárába használt autóját beszámítjuk, és a fennmaradó részt rendkívül kedvező hitellel törlesztheti. *Az ajánlat a 2001.06.30-ig forgalomba helyezett gépkocsikra érvényes. Hűsítő ajánlattal várjuk a Maxabónál!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék