Népszabadság - Budapest melléklet, 2002. március

2002-03-08

32 Paletta ÁLLATI MESÉKET alakított a mai kor szelleméhez a Térszínház (III., Fő tér 1.) társulata. A Heltai Gáspár állattörté­neteiből készített előadást ma este hét órakor játsszák. PETNEKI ÁRON Krakkó című köny­vének bemutatója ma este hét órakor lesz a Lengyel Intézetben (VI., Nagyme­ző utca 15.). Jelen lesz: Rafal Wisniew­ski, a Lengyel Köztársaság nagykövete. FERENCZI GYÖRGY és a Herfli Davidson koncertezik ma este az Old Man’s pubban (VII., Akácfa utca 13.). SZÍNHÁZMŰSOR Bárka Stúdió: Előhívás (7). Budapesti Kamaraszín­ház a Tivoliban: Honderű (7). Budapesti Kamara­­színház Ericsson Stúdió: Lefelé a hegyről (7). Buda­pesti Kamaraszínház Shure Stúdió: Titus Adronicus (fél 8). Budapest Bábszínház: Kaland a Tigris boly­gón (10). Rigolettó (6). BUDA STAGE: Óz, a nagy varázsló (fél 4). Harmonikavarázs, (fél 8 - Közremű­ködik: Tabányi Mihály és együttese, Molnár György és az „Ezerjó Harmonika Együttes”). Budapesti Operettszínház: Marica grófnő (7 - Sárdy-berl.). Budaörsi Játékszín Közösségi Ház: Capuccino Máthé Erzsivel (8). Fővárosi Nagycirkusz: Cirkusz a javából (3). Játékszín: Szerelem­­! (7). József Atti­la Színház: A miniszter félrelép (7). József Attila Színház Gaál Erzsébet Stúdió: Cselédlépcső (fél 8). Katona József Színház: A talizmán (7). Kamra: Por­tugál (7). Komédium Színház Kávézó Szalon: Du­­na-kanyar (7). Kolibri Pince: Scabaret (7). Lézer Színház: Mike Oldfield 3D (fél 8). Erkel Színház: Po­­mádé király új ruhája (7 - Gyurkovics/5. bér­.). Ma­dách Színház: Nyomorultak (7). Madách Stúdió: Elveszett paradicsom (fél 8). Madách Kamara Szín­ház: Nem ér a nevem (7). Hofi - Élelem bére (este fél 11). Merlin Színház: A balek (7). Merlin Színház Kamaraterem: Papírfalak (7, fél 9). Mikroszkóp Színpad: Sas-taps (fél 8 - TV 2 nyilvános felvétele). MU Színház: Kicsi és nagy (este 9). Nemzeti Tánc­színház: Évtized/Kék rapszódia (7). Pesti Magyar Színház: Godspell (7 - Bemutató - Bajor Gizi-bérl. 3.ea). Radnóti Színház: Störr kapitány (7). R.S.9. Stúdiószínház: A köpönyeg (7). Stúdió K Színház: Mindennapi éjek (fél 8). SZKÉNÉ Színház: Éle­tország (8). Térszínház: Állati mesék (7). Thália Színház: Muskétások (7 - ExperiDance en). Thália Színház Új Stúdió: Kövek a zsebben (fél 8). Új Szín­ház Stúdiószínpad: Csehov szerelmei (7). Vidám Színpad: Nejcserés támadás (7). Vígszínház: Sylvia (7). Pesti Színház: Sógornők (7). NÉPSZABADSÁG BUDAPEST 2002. MÁRCIUS 8., PÉNTEK Tavaszi lakoma, erotika, selyemkárpit A képzőművészet és az erotika ősi össze­függéseit, kőbe zárt üvegszobrokat, An­­jou-kori selyemkárpitot, a spanyol pol­gárháborúról szóló fotókat, valamint kül­földi nemzeti színházak terveit bemutató kiállítások is megtalálhatók a múzeumok márciusi-áprilisi programjai között. Az idén is megrendezett sajtókávéházi ren­dezvényen a múzeumok képviselői ismer­tették a tavaszi időszaki tárlatokat. A Budapesti Tavaszi Fesztiválon min­den évben a galériák és a múzeumok is képviseltetik magukat. A Kassák Múze­umban (III., Fő tér 1., Zichy-kastély) külföldi művészek magyar írók gyűjte­ményéből válogatott alkotásait tekinthe­tik meg március 24-től június 30-ig. A kiállításon műfordítások, levelek, újság­cikkek, regények, drámák, költemények bizonyítják íróink más kultúrák iránti ér­deklődését. A fesztivál keretében Bohus Zoltán „az üvegben megnyíló belső terek és fé­nyek varázsának” hódol, Lugossy Mária ellenben „az üvegbe zárt fém, kő zárvá­nyaival fejezi ki csodálatát” az Üvegpi­ramis Galériában (V. Nádor u. 14.). A szobrászművész házaspár kiállítása március 22.-április 30. között tekinthető meg. A tájékoztatón azok a múzeumok is ismertették programjukat, amelyek nem a Tavaszi Fesztivál keretében rendezik kiállításaikat. Figyelemre méltó például a Magyar Nemzeti Galériában (I., Buda­vári Palota, C épület) március 21-én megnyíló Capa: Szemtől szemben című fotókiállítás, amely a spanyol polgárhá­borúban készült fényképeket mutatja be. Ugyanezen a napon egy igazi uni­kummal, a vendégvárás művészetével várja a Magyar Mezőgazdasági Múze­um a Vajdahunyad vára látogatóit. Akik­nek a művészi terítékek látványától megjön az étvágyuk, azoknak este hat és hét között a Rivalda kávéház és étterem, az Anonymus és a pécsi Aranykacsa ét­terem kínálja ételkülönlegességeit. A ki­állítás ideje alatt, délután öttől a Sturz Quartett szórakoztatja a közönséget, 23- án ugyanekkor indonéz tánc- és zenebe­mutatót tartanak. A Budapesti Történeti Múzeum vár­múzeumában (I., Szent György tér 2.) a Szent György tér történetének részleteit tárják fel a tárlatlátogatók előtt. Emellett a török kor és a késő középkor válogatott régészeti leleteivel is találkozhatnak. A legszebb darab egyébként a nemrégiben feltárt magyar Anjou-címeres selyem­kárpit, amely összegyúrt sárgombóc for­májában konzerválódott az iszapban, a Teleki-palota egyik kútjának mélyén. A Történeti Múzeum és a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület összefo­gásának eredménye a Múzsák kertje, a magyar múzeumok születése című kiállí­tás az Országos Széchényi Könyvtárban (Budavári Palota, F épület). A könyvtár kétszázadik évfordulója az apropója a magyar múzeumok XIX. századi törté­neti áttekintésének. Az ingyenes kiállítás április 30-ig tekinthető meg. Nemzetközi Színház címmel nyitja meg kapuit a Centrális Galéria (V. Ná­dor u. 11.) tárlata, amely a tájékoztató szerint nemzetközi példák tükrében „a nem láthatót mutatja meg: azt, miképpen lehetett volna Magyarországon is átlát­ható módon átlátható színházat emelni”. A kiállítást - amely bemutatja Bán Fe­renc építész elvetett Nemzeti Színház­tervét is - március 15-től április 7-ig te­kinthetik meg az érdeklődők. Tabu, erotika és művészet egy magán­­gyűjteményből címet viseli a Vigadó Galériában március 27. és április 14. kö­zött megrendezendő tárlat, amely a kép­zőművészet és az erotika összefüggéseit tárja fel. Az egyszerre tabudöntögető, ugyanakkor a kvalitást szem előtt tartó kiállítás anyagából Zichy Mihály, Szőnyi István, Derkovits Gyula, illetve a kortárs Klimó Károly vagy Egyed László műveit lehetne kiemelni. Figyelemre méltóak a kínai és japán szexuális kultú­ra tekercsképei és párnakönyvei, vala­mint a XVII-XIX. századi francia és né­met erotikus bibliofil könyvek és mes­terkötésű albumok. A XX. századi avantgárd nagyságok közül Hans Bellmer és Jules Pascin művei először láthatók Magyarországon. A tárlat rend­kívüli nyitva tartással: hétköznap tizen­egy és este kilenc között, vasárnap tíz és este nyolc között látogatható. Bánky Bea Az Amo-család újabb kalandja . Egy revü Készült egy színházi produkció. Finom titok lengi körül. Kíváncsiak vagyunk, miféle műről van szó. A Pont Műhely rendezője, Keszég László papírra vetett ugyan néhány sort a készülő darabról, ám az ismertető szöveg inkább csak ínycsiklandoz, megoldást nem kínál. Többek között azt írja Keszég: „Meg­próbálunk számunkra újszerű területen tapogatózni, hangosan és nyilvánosan gondolkodni. Előre megírt darab nincs, adva van egy téma, egy hozzáállás, egy életfelfogás, egy érzés, és egy ezekből született szüzsé, forgatókönyv. A részt­vevők különböző művészeti ágakban dolgoznak, és most egy rövid időre fu­zionálják munkájukat, megpróbálnak együtt hatni egy jó, ízes látványszínház formájában. (...) Reméljük, egységgé forr össze a konzerv és élő keverés, az élő zene, a tánc, a verbális színészet, az ugráló repülés, a fény”. Nézzük, kiknek, miknek kellene együtt hatniuk, egységgé forrniuk. A le­mezeket Dj Palotai és Dj Mangó pörge­ti. Márkos Albert zenél. Lesznek akro­baták, mégpedig Juricsek Ferenc, Szöcs­ke és Barkó Tamás. Isabelle Lé táncol. Ruha és látványtervezők teszik elvará­­zsoltabbá a produkciót. A Freedom rehab projektet bemutató szövegben szó van még szabadságról, vonzásokról meg választásokról, de mi résen vagyunk. Tudjuk, vagy inkább sejtjük, hogy a ravasz csalogatás mögött nem kell kizárólag filozofikus mélysé­gekben megragadható színpadi vállalko­zást sejteni, és gyanítjuk, hogy a rende­ző, meg az ismertető szöveget fogalma­zó csupán azt akarja mondani: Hölgye­im és uraim! A Trafó Kortárs Művésze­tek Házában (péntek-szombat-vasár­­nap) egy kellemes, a kortárs művésze­tekre épülő revü látható, zenészekkel, akrobatákkal, táncosokkal és színészek­kel, akik szórakoztatni akarják önöket. Jöjjenek el, érezzék jól magukat! Mi valami ilyesmit gondolunk. Ha vi­szont tévednénk, és mégiscsak komor fi­lozófia pattan a derűs és szórakoztató műsorszámok nyakába, akkor elnézést kérünk, a fejünkre hamut szórunk, végül mi magunk is földig hajolunk a magas művészet előtt. Ha pedig nekünk lesz iga­zunk, ígérjük álmélkodni fogunk, nevetni és gyönyörködni, kiválóan érezzük majd magunkat. A készítők szándéka szerint: T.Z. Szabadság-muzsika A Djabe zenekar elnevezése ashanti nyelven szabadságot je­lent, s ez megnyilvánul mind a hangszerelésben, mind a stílusok keverésében. Az együttes - ame­lyet a gitáros Egerházi Attila és az ütőhangszereken játszó éne­kes, Sipos András alapított, egyé­ni hangzásvilágával a World Music stílusba sorolható be. Az év hazai jazz- vagy world music-lemeze kategóriában Witchi Tai To című albumuk kapta a 2000. évi Arany Zsiráf-díjat, idén, március 22-én pedig eMeRTon­­díjat vehetnek át. A Djabe ma este nyolc órától lép fel a Pesti Vigadóban (V. Vö­rösmarty tér 1.). A koncerten nemcsak a csapat eddigi legjobb szerzeményei hangzanak el, ha­nem az augusztusra tervezett új stúdióalbum egy-két kompozí­ciója is. D. V. G. ________Szalon_________ Szagos micsodák Az Örökmozgó Filmmúzeumban láthatók Koleszár Erzsébet filmplakátjai. A címe „Az én kis átkosom” 1969-től, utalva a művek keletkezési idejére, a hetvenes évekre. Ötletes alkotások ezek; nagy kár, hogy a műfaj mára eltűnt a képi kultúrá­ból. Kiszorította a külföldi filmekhez im­portált anyag meg a komputertechnika. Az Erzsébet körúti moziban most lehet mindenesetre egy sort nosztalgiázni, ami­hez hozzájárulnak az említett korszak ki­váló filmjei. A moziban egyébként van egy „kívánságdoboz”, amelybe kis papí­ron bárki bedobhatja az általa látni kí­vánt filmet. Én a Csodacsatárt kértem, imádtam ezt a szatírát — sokat mondhatna a mai futballmániás világnak. Múlt vasárnap láttam a Störr kapi­tányt, Füst Milán A feleségem története című regényének Radnóti színházi válto­zatát. Darvasi László írta. Olyan sírós­­nevetés, szép, utazás darab ez, amilyet én nagyon szeretek. Az előadás remek, Deák Krisztina rendezése kiváló, és mindenki csodásan játszik - de legjobb az idősebb korosztály. Bámulatos, ahogy Koós Olgi Keres Emil karján végigtáncolja az egé­szet, Miklósy György is méltán kapott nyílt színi tapsot. Kedves kollégám, Thury Levente kera­mikus képzőművész munkáit szintén szí­vesen ajánlom. Április 7-ig, a Szabad­sajtó ú­ti Budapest Galéria Kiállítóte­remben láthatók, igazán érdekes címmel: „ Szagos, mozgó micsodák. Tér és gondo­lat tákolmányok. ” Koncertre szintén ké­szülök: hétfőn a Zeneakadémián Bartó­kot játszik a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Lejegyezte: Rados Virág Ajánló: Bán Mariann keramikusművész Tamburazene és János-passió Gazdag hétvégi programok várják Pest megye közönségét A tavasz örömére ismét gazdag programot kínálnak hétvégére a főváros környéki települések. Táncház és kézműves foglalko­zás, farsangi bál, fotó- és képző­­művészeti kiállítás, komolyzenei koncert egyaránt várja az érdek­lődőket. Felnőttek, gyerekek is kivá­laszthatják az érdeklődésüknek megfelelő szórakozást a Kalászi Faluház hétvégi programjából. Ma délután öt órától a kicsiket várja az Aprók tánca és kézmű­ves foglalkozás című rendez­vény, amelyen a jelenlévőknek Érti Péter tanít táncokat, játéko­kat és mondókákat. Mindehhez a Kalászi Tamburazenekar szol­gáltat muzsikát, de akinek van kézügyessége, gyékényjátékokat is készíthet. A szombati hagyo­mányos szerb farsangi bálon a tervek szerint az Opanke együt­tes lép fel, s a szervező helyi szerb kisebbségi önkormányzat ígéretéhez híven a sodró erejű összkörtánc sem marad el. Szentendrén ugyanezen a na­pon délelőtt tíz órától játszóház­zal kedveskednek a gyerekeknek is, akik a közelgő március 15-ére gondolva csákó-, zászló- és ko­kárdagyártásban jeleskedhetnek. A Lakótelepi Gyermekklub helyszíne a Püspökmajori Lakó­telepi Klubkönyvtár. Érden tegnap nyílt Balogh Ist­ván és Horváth Zoltán fotókiállí­tása a helyi Fotógalériában. A Duna-Art Fotóklub két tagjának Tájak - emberek című tárlatát március 31-ig látogathatják az érdeklődők. Szintén jó hétvégi programnak ígérkezik Dunakeszin az É­­Műhely Alkotó Közösség képző- és iparművészeti kiállítása. Olyan társaság munkái láthatók itt, amely öt éve alakult dunake­szi lakosokból. Tevékenységüket a mai, este hatkor kezdődő meg­nyitón Koltai László fafaragó, szobrász méltatja; a rendezvé­nyen közreműködik Imre István színművész, Sellei Zoltán elő­adóművész és Vincze József szobrász. A képző- és ipar­­művészeti kiállítás március 22-ig tekinthető meg a VOKE József Attila Művelődési Központban. Gödöllőn, a Művelődési Köz­pont Kht. színháztermében szombat este hét órakor J. S. Bach János-passiója csendül fel. A művet előadja a Gödöllői Ka­marazenekar, Jézus szerepében Sólyom-Nagy Mátét, az evangé­listáéban Kállay Gábort hallhat­ja a közönség. Szólista Károly Edit (szoprán), Patay Péter (alt), Marosvári Péter (tenor) és Moldvay József (basszus). Köz­reműködik az A.N:S Chorus és (orgona-continuón) Papp Rita. Vezényel Báli János, R. V. Pestimrei gyerekforradalmárok Dobok, csákók, zászlók, kokárdák Időutazásra invitálja a XVIII. ke­rületi kisiskolásokat holnap a Pestszentimrei Közösségi Ház (XVIII. Vasút u. 48.). A gyerekek forgatókönyv alapján játékos for­mában idézik fel az 1848-1849- es esztendők élményeit, esemé­nyeit. Huszárkapitány toborozza a pestszentimrei kisdiákokat a he­lyi közösségi házba március 9-én kilenc órakor. A harcba hívó szó­ra a honleányok és honfiak neki­látnak a százötvennégy évvel ez­előtti hangulat megteremtéséhez. Külön-külön csoportok készítik papírból és textilből a korabeli kellékeket: dobokat, csákókat, zászlókat, kokárdákat, a höl­gyeknek pártákat és tarsolyokat. Majd a „beöltözött” ’48-as sereg­let forradalmi dalokat énekelve az előcsarnokban gyűlik össze. A „forrongó” nép lelkesültségét hajdani táncok bemutatásával fo­kozza Gáspár Attila, a Tébláb együttes tánctanára, koreográfu­sa. Ezután ünnepélyesen felsza­lagozzák a Kossuth-címeres, Má­­ria-képes selyemzászlót, amelyet egy helyi polgár, Somi Imre fes­tett és ajándékozott a közösségi háznak. S végül, a jelenlévők át­élhetik elődeik színházi élményét is. Egykor a Nemzeti Színházban játszották március idusán a Kis­faludy Károly költötte Mátyás deák története című drámát. Most gyerekek jelenítik meg rö­vidke előadásban a legendás ki­rály históriáját, s igyekezetüket a pártás kisasszonykák kokárdák­kal jutalmazzák. T. H. A.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék