Népszabadság - Budapest melléklet, 2002. április

2002-04-25

Hamlet, interaktív játék MUNKATÁRSUNKTÓL A XXI. század Hamletjének történetével vendégszerepel a nyitrai Divadlo Andrej­a Bagara Színház a Tháliában ma délután fél háromkor és este hét órakor. Shakes­peare tragédiáját Alföldi Róbert állította színpadra. - Családi történetet szerettem volna bemutatni - úja ajánlójában Alföl­di. - Azt gondolom, hogy manapság sok fiatal marad apa nélkül. Mégpedig olyan világban, melyet különös szabályok irá­nyítanak. A fiatalok pedig különféle mó­don próbálnak az irányát vesztett világba beilleszkedni, hogy sikeres túlélők lehes­senek. Martina Ulmanová színházkritikus szerint a dán herceg történetének nyitrai változata interaktív, komputeres játék­ként is értelmezhető, mivel az előadás kezdetén és végén Hamlet élete számító­­gépes hálózatra van kapcsolva. A pro­dukció talán nem is létező, virtuális való­ságban lézengő hőst ábrázol - írja. A mozgást Király Attila tanította be, a jelmez Bartha Andrea munkája, a díszlet­terv pedig Kentauré. Hamletet Marek Majesky, Claudiust Marcel Ochránek, Gertrudist Daniela Kuffelová, Opheliát Miloslava Zelmanová játssza. A magyar fordítást kivetítőn olvashat­ják a nézők a Nagymező utcai teátrum­ban. NÉPSZABADSÁG BUDAPEST 2002. ÁPRILIS 25., CSÜTÖRTÖK 39 Francia filmnapok a Corvinban Ha tavasz, akkor francia filmna­pok - immár hatodszor. A ma kezdődő, háromnapos mustrán a Corvin Filmpalotában hét művet láthatunk a múlt év gall filmter­méséből. Magyarországon 1997 óta ren­dezik meg a francia filmnapokat. Hat év alatt eddig negyvenhét fil­met mutattak be. Az idén hét újabb művet ismerhetünk meg mától szombat estig a Corvin Filmpalotában. Francois Ozon - akinek Víz­­cseppek a forró kövön című mun­káját nemrég játszották a budapes­ti mozik - 8 nő című filmje igen biztató, hiszen olyan színésznők játszanak benne együtt, mint Catherine Deneuve, Isabelle Hup­pert, Emmanuelle Béart, Fanny Ardant és Virginie Ledoyen. A francia színésznők összes nemze­dékéből összeállított „szuperválo­gatott” ráadásul egy krimi erejéig állt össze. A történet egy vidéki kúriában játszódik. Akkor kapcso­lódunk be az eseményekbe, ami­kor a ház urát holtan találják a padlón. Mindemellett az épület­ben olyan nyolc nő van jelen, aki valamilyen módon közel állt az ál­dozathoz: nyilvánvalóan köztük van a gyilkos. A nyolc főszereplő játékát az idei berlini fesztiválon díjjal is jutalmazták. Vetítik a színházrendezőként is ismert osztrák Michael Haneke A zongoratanárnő című filmjét, amelynek szereplőit cannes-i, César- és Európa-díjjal jutalmazták. A történet hőse, Erika Kohut (Isabelle Huppert) a negyvenes éveiben járó bécsi zongoratanárnő, hogy kiszaba­duljon anyja zsarnoksága alól, titokban pornómoziba és peep show-ba jár. Szexuális élete tel­jesen egyszemélyes, mígnem egyik tanítványa (Walter Klem­mer) fejébe veszi, hogy meghó­dítja. Igazi élő legenda, Jeanne Moreau a főszereplője Josée Dayan Ez a szerelem című film­jének. És ami igazán pikánssá te­szi: a filmben Moreau beleszeret egy nála harmincöt évvel fiata­labb férfiba (Aymeric Dema­­rigny). A többi filmben is lesznek sztárok: Gérard Dépardieu, Jean Reno, Carole Bouquet neve ga­rancia a minőségre. A hazánkban is nagy sikerrel vetített alkotópá­ros, Luc Besson (producer) és Gérard Krawczyk (rendező) is je­lentkezik egy új akciómozival, a Wasabival. Aki pedig esetleg lemarad egy filmről, ne aggódjon. Mindegyik mű látható lesz a mozikban. Cs. G. A magányos harmonikás Nem harmonikázik már aluljá­rókban, mert úgy érzi, elérte cél­ját az utcai zenéléssel, újra felfi­gyeltek rá. Olyannyira, hogy nem­rég megkapta az eMeRTon-díjat a Magyar Rádiótól. Úgy gondolta, nem vár újabb meghívásra, itt az ideje, hogy saját koncertet szer­vezzen. Holnap este hét órától a Szent Margit Gimnázium díszter­mében (XI., Villányi út 11.) mu­zsikál Weszely Ernő. Bármit lejátszik az elmúlt het­ven év könnyűzenei terméséből. A Petőfi rádió hallgatói csak be­telefonálnak a kívánságműsorba, és Weszely Ernő elzongorázza a rég nem hallott slágert. A muzsi­kus szerint kilencvenöt százalék­ban emlékszik azokra a dalla­mokra, amelyeket valaha hallott. Legnehezebb dolga a harmincas évek dalaival van: ezek nagyon hasonlóak. Nemrég eMeRTon-díjat kapott a Magyar Rádiótól a vak muzsi­kus, aki gyerekkorában zongorá­zással kezdte, később harmoni­kával folytatta az örömzenélést. Weszely Ernő ugyanis sohasem játszott kényszerből. Azt tartja pályája legnagyobb eredményé­nek, hogy mindig megőrizte füg­getlenségét: a politikától, a pénz­világtól, a versenytársaktól. Igaz, egy ideig zongorázott zenekar­ban - a Budapest Ragtime Band­ben -, alapvetően mégis szólistá­nak tartja magát. Egyedül lép fel a holnapi, Szent Margit Gimnáziumban tar­tott koncertjén is. Ha azt kérde­zik tőle, miért járja magányos farkasként a klubokat és a szín­házakat, lemondóan meséli, mennyibe kerülne, ha maga mel­lé venne egy-két tehetséges ze­nészt. Érdekes módon az eszébe sem jut, hogy ő csatlakozzon egy összecsiszolódott csapathoz. Voltak időszakok, amikor - feltehetően emiatt - egy kicsit el­felejtették. Ilyenkor nem volt rest „alászállni” és zenélni a pattoga­tottkukorica-, virág- és telefon­kártya-árusok huzatos világában. Az aluljárókban csak addig mu­zsikált, amíg nem kapott újabb felkéréseket. Például az Operett­színháztól, ahol vak koldust ját­szik A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak című előadásban. Partne­re, Verebes István meghívta a Vi­dám Színpadra is egy kabaréba. Holnap esti koncertjének első részéhez a harmincas és a negy­venes évek amerikai szving­­korszakából, a francia sanzon vi­lágából, valamint Piazzolától vá­logatott. A harmonikamuzsika után, a második részben zongora mögé ül, és - többek között - Ray Charles-szerzeményeket ját­szik Weszely Ernő, Valaczkay Gabriella Életfa, szövegseb, aranypecsét Székács Zoltán kiállítása a Bank Centerben Ősi kultúrák sajátos, totemisztikus for­makincséből építkezik Székács Zoltán fes­tészete. Művei vegyes technikával készül­nek, absztrakt és figurális elemeik ötvöze­te sokféle asszociációt kelt. A képekből április 27-ig a belvárosi Bank Centerben látható kiállítás. Vannak képek, amelyekkel egyszerűen jó lehet együtt élni. Nem pusztán azért, mert kitöltik az üres falfelületet, hanem mert színeikkel, formáikkal, kompozíció­jukkal energiát sugároznak, feltöltenek, szívesen vándorol rajtuk a tekintet. Nin­csen bennük semmi megrázó, felkavaró, inkább megnyugtatva gondolkodtatnak, csendesen ébresztgetik az érzelmeket. Székács Zoltán képei ilyenek. Tompa vörös, meleg arany, őselemföldszín lírai­­ság, egyszerű geometrikus formák, régi kultúrákból átemelt motívumok — mind­ezek a ráismerés örömét adják. Az ötvö­zetükből készült kompozíció azonban már új jelentéseket hoz, és hullámzik a sík a felületeket megtörő vegyes techni­kától (a különböző mennyiségben felvitt festék mellett a textil a gyakori anyag). Az otthonosság érzetéből finoman lendí­tenek ki az egyedi megoldások. Vörösesbarna festékalapon téglalappá összeálló háromszöges rácsszerkezetet sti­lizált növényornamentika koronáz. Utóbbi organikus pecsét az arannyal megfestett szöveten, körfoglalata ellentétet alkot a szögletes hálóval. Emblematikus múlt a kép címe, és ugyanez a kacskaringó tűnik föl a Pogány jel című alkotáson: fehéren, mint egy mészkőfaragvány. felhagyás. A középen díszelgő fordított arany három­szög olyan, akár egy pecsétgyűrű nyoma­ta, leveleket zártak le így régen, de mintha kiszivárognának a titkok: a kép külső sík­jába rajzolt körök, négyszögrács, három­szög megannyi ilyen titokdarabka. Ősi szimbólum az Életfa, itt egyetlen stilizált ág, jelentőségét a vastagon fölkent arany adja. Érték, kincs, megőrzendő Varázslat. Az utóbbi kép szintén a motívum variáció­ja, rozsdabarna pecsétnyom, de szabályta­lan telihold is lehet, körülötte a sötét hát­térben, mintegy a fekete égen aranypöty­­työk. Csillagok talán? (A mesék motívum­világában mindenesetre valóban az éjsza­ka a varázslat ideje.) A keleti művészet kedvelt ábrázolata a mandala, az egy középpont köré szim­metrikusan rajzolt-festett ábra. Minden szín és forma saját jelentéssel bú, és min­denkinek megvan a saját mandalája. Szé­kács Zoltáné nagyméretű narancsszín felü­let, közepén görög vázák széldíszére emlé­keztető, fehér motívum. A karcolt gesztu­sok vékonyodó-vastagodó ecsetvonalaiból szögletes rendként áll össze a fekete rács­háló - mint amikor valaki nagyon szeretné maga körül áttekinthető kozmosszá alakí­tani a káoszt, de igyekezetének eredménye sok kis labirintus lesz csupán. Gót betűs könyvlapdarabokat, szótárrészleteket, rond­ásos kéziratot szerkeszt egységes lát­vánnyá a Könyvallegóriák. Eszköz a vörös és az arany, amely az eltépett oldalak hasa­­dékaiban tűnik föl. Kultúra mint érték, könyvön ütött seb mint szövegromlás? Ilyen titkokra is rákérdez a kiállítás. Rados Virág FOTÓ: KOVÁTS ZSOLT Vivendi Telecom Hungary Összeköt minket ...vásároljon Üzleti ADSL-t a V-comtól, már havi nettó 13 600 Ft-tól*, belépési díj nélkül! Május 31-ig a V-com különleges kedvezményekkel kínálja Üzleti ADSL csomagjait. • Ön bármelyik csomagot választja is, a V-com átvállalja azon telefonvonal előfizetési díját, amelyiken Ön az ADSL csomagot igénybe veszi (maximum nettó 5300 Ft értékben). • Üzleti ADSL II. és III. csomagjainkhoz minden esetben ingyenes kapcsolt vonali internet-hozzáférést biztosítunk. • Üzleti ADSL III. csomagunk vásárlása esetén az első havi díj 10%-át a V-com ajándékba adja Önnek! Ezt az összeget Ön 6 hónapon belül felhasználhatja új V-com szolgáltatás vásárlásához, illetve meglévő szolgáltatása bővítéséhez. • Ráadásul a V-com Üzleti ADSL csomagját Ön igénye szerint kiegészítheti a következő elemekkel: fix IP cím, router.­­Az ár Üzleti ADSL I. csomagra (384/64) 2 éves szerződéskötés esetén, az 5300 Ft díjkedvezmény levonása után érvényes. Részletes információért hívja a 06-80-88-55-88-as zöld számot vagy viszonteladói üzleti partnerünket. PowerStation Kft., Tel.: 06-22 708-030, sales@powerstation.hu Ajánlatunk Budapest, Debrecen, Dunakeszi, Dunaújváros, Gödöllő, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szombathely, Tatabánya, Vác, Veresegyház, Veszprém és Zalaegerszeg területén érvényes, a műszaki lefedettség függvényében. V com Összeköt minket a siker üzleti kommunikációs szolgáltatás www.vcom.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék