Szabad Nép, 1945. szeptember (3. évfolyam, 130-154. szám)

1945-09-15 / 141. szám

K­eresztapja: Rákosi Mátyás Pestszenterzsébet, SaA­ utca 6. — A kis szobakonyás lakás a szülőkkel együtt tizenkét embernek az otthona. A legkisebbet épp most tartja ke­­resztviz alá keresztanyja — Raskó Anna elvtársnő, nemzetgyűlési kép­viselő. Minthogy ez a tizedik gye­rek és olyan szép és fiú lett, a szü­lőknek, Biricz József WM-gyári se­gédmunkásnak és feleségének az volt a kívánságuk, hogy Rákosi Mát­tyás elvtárs legyen, a keresztapa. A Kommunista Párt vezére szívesen el is vállalta a komaságot és most ke­resztapái minőségében szeretettel karjába veszi a szőke csöppséget. Kicsi Mátyás kék pólyájából, nagy kék szemeivel nyugodt bölcseséggel nézi a nagy sürgés-forgást. Majd a 11 hónapos Jozs Jenővel játszik Rákosi keresztpapa. — Je­nőke otthonosan befészkeli magát ölelő karjaiba és ragyogó szemmel kapkod a gomblyukba tűzött MKP- jelvény után. „Jól van fiam, nagyon helyes. Te már nem vagy elveszett emberi Mi is tizenketten voltunk testvérek” — biztatja Rákosi elvtárs. Biricz József vasas-elv­társ nyolc éve dolgozik a WM-ben. — Nehezen élünk, — mondja — de bizakodunk­. Választás után ezeknek is jobb lesz! — simogatja végig tekintete a gyer­meksereget. Nagy csomagot is hozott Rákosi elvtárs autóján, de nem árulja el semmi szín alatt, mi van benne. — Az a gyereké, nem tartozik az új­ságra! M­int szigorúan. Mégis meg­tudom a titkot: cukor, kondenzált tej, meg babaholmi van benne. Én nem hoztam semmit, kicsi kár­tyás! Mit adhat ma ajándékba egy kommunista újságíró egy újszülött kis proletárnak? Csak szívből jövő jókoai­nságot. Légy igaz ember, légy jó kommunista,­­ mint a kereszt­apád i­s. Tilos a hús a vendéglőkben Mivel lépten-nyomon vis­za eltete a húskorlátozással, a közellátási mi­nister a vendéglátó üssemekbe­n, ren­­­deletileg megtiltja bármillyen nyers vagy konzervált húsból, (beleértve baromfi, házinyúl, ló, vad), a heted­részekből, vagy ezek felhasználásáé­r­l készült ételek kiszolgál­tatásért. Ez a tilalom nem vonatkozik kór­házakra, gyógyintézetekre és gyer­­meknevelő intézetekre. Szabad a ha­latt, rákok húsából készült ételek kiszolgáltatása. A rendelet ma lépett életbe. — A Vöröskereszt autonómiáját f­e­lfü­gges­ztették. — Bányászok rohammunkája. A nagymányoki bányamunkások és tisztviselők 14 vágón szenet termel­­tek vasárnapi műszakban roham­munkával. Az ezért a munkáért járó százszázalékos túlórapótlékot teljes egészében a budapesti hidak újjá­építésére ajánlották fel. Az urkuti bányamunkások 190 tonna mosott mangánércet termeltek a bánya tiszt­viselőivel együtt vasárnapi roham,­munkával. 1­0T0KÓPIA RÁD (Oktogon-térnél) mt­ú tosMk! Nem kell már uSssni SAS! VINCE ISTVÁN nagyik epeszkedés­e Budapest, VII., 3 Dohány-u 71. a postán rémdelt árukat után­véttel azo­nnal küldi. Cérna, papíráru, cipőfű­ző pipere­cikk, tekolasaerefc,­­ rövidáru és m­inden e szsaikmiába vágó Cikkek. Kérjen árjegyzéket _____Fiáközlef nincs! írógép, számológép a vétele és eladása Kereskedelmi h/ Vállslat VI.. Király­ u. 60. 6373/1 tosisföpt MÁRKÁS KÚPÉT, MÜBÚ­­TORT és MŰTÁRGYAT vá­sárol, bizományba átvesz, elő­­leget folyósít, hívásra meg­tekint NEMESFÉM- ÉS ÁRU­­KERESKEDELMI KFT., Szentkirályi­ utca 2. ,Rákóczi­­útnál.) 2769 Bútorüzletes udvarban Somogyi Béla­ út 16. Eladás, vételi, csere. 6369 W­­ESSwi­­g,Uzolványi ké­p 2 óra alatt, Art., Terra-körút 17 . 3070 f­iliis SZEMESEszűcsnél. 6191 Erzsébet­ körút nagy választékban, olcsón MÁSODIK EMELETEK! ISIiÜHi! SilSÜSIll készülékért, lámpákért, alkatrészekértl iili Szakszerű javítás, szolid árakon en­fii is simmm 30M Thököly-út 22 —Tel.: 42­8-396 I­ATLAN VEVŐ és ELADÓ ügyfeleimet értesültem, hogy közvetítési mű­códlásbanet megkezdtem. SSENS5 MÓR V„ Sallai Imre­ u. 37. Telefon: L­ipót 59 65. 6404 Keresem Szél Máriát, aki Szabadkáról VH. 31. Ma­­gyarország területére érke­zett. Kérném, aki tud róla és hollétéről, szíveskedjék juta­lom ellenében (Kovásznál Jó­zsefivé, XIV., Thököly­ út 117., Ifi. 26.) ért­esíteni. 1339 Orarus-Krovniknak! Ki tud Lőrvér Mátyás (1910) , Prosnitz Jenő (1910), Lukács László (1906) és Lóránt Andor volt 109/19. Goldberger- gyári svájci védett műszolokról, akiket december 4_én­ Heg­yes­­halomnál vittek ki és január­­ban Ordrufban dolg­oztek. Ér­­tesítést kér: Lóránt Mátyásné. József-krt. 5., II. em. 3086 Piocehilfisépin van forgalmas urtcábam. Ki­­használására társutolik. ’ „Ko­moly 21" jegyzef­'« a kiadóba, Ulli Haszisák­ férfi­, női ruha, cipő, szőnyeg, fehérnemű, bútorért Ismét legtöbbet fizet FINIÁSZ. Szövetség-u. 3. Hí­vásra házhoz megy. 2473 Férfirafoák * vétele és eladása Kereskedelmi *311r Vállalat VI., Király.u. 56. 6373 mindenfajtát vesz UNGAR, Király-utca 14. 6339 AEG 1 kw vrranykályhák nagybani eladása. Intercom, miss. Madách Iemre­ út 3. 3001 Hagyon szép sötét kihúzyhatós asztalok. Használt dió hálóbútor és egyes darab ruhás szekrények és használt konyhabútor olcsó áron. Csáky-u. 50. Bejárat a Thunzó-u. ovidalon. 3097 i i­t hálószoba, rekamié, konyha­bútorért rengeteg pénzt fize­tek. Fried, Csengery-u­tca 12. El­ohás, csere, nagy választék. Lev..lap hívásra azonnal jó- V&* 6359/1 Viszonteladóknak békebeli minőségű homo ruhafesték, Schmoll cipőkrém, Kölni, szájvíz, fogpor, brillantás, stb. Leiden. Testvérek, VII., Iátván­­út 20. 9­89 Asszonyom­ra, üzletében. OLYMPIA kérjen OLYMPIA cipőkrém. OLYMPIA beeresz­tő. OLYMPIA parkett paszta, OLYMPIA kékítő, OLYMPIA fémtisztító, OLYMPIA kályhaezüst, ÖLTOX ivarirtó jó, olcsó és megbízható! Gyártja: Olympia vegyiüzem, és kereskedelmi vállalat, VII., Klauzál-u. 26. 2636 Építésvezetés és fapallért elsőrendű munkaerőt, keres Építési válllatot, VII., Madách Imra­ út U. 1388 Gyakorlott fefetütit kiké­szí­tőt, fésümankást fel­­ve^_: Si3POS?, Vig.utca 9. 13^3 C$APACiYFhM~,FORRA5lT0ÖN­,8E.TÜFÉM' Öntöde Ipari és Kereskedelm­i Kft. Bp. I., Alkotmány d. 2­003« Törött, hibás, hiányos fotógépeket veszek, Bur­ger műszerész. Somogyi Bé­la-u. 7 6332 Takarításért Szoba-konyhás lakás*, és fize­tést adóik fiatal házaspárnak HL, Lajos-u. 66., 13*1. 2. 3107 Bélyeg­gyűjteményeket, Sorokat leg­magasabb áron vesz NÁDAS bélyegüzlet. IV., Petőfi Sán­­dor-u. 11. 30.54 keresem, Goldberger mas*­szoldal ment el 1644 novem­­­ berben. Föl­des László, Király utca 27., szücsüzlet 6393 önállóan dolgozó asiSales­segédet .Jó fizetéssel azonnal felveszek Mitfzárc Váci-út 166. 3106 Izák­ták Salgótarjáni Parpetum, 600 □* fütöképeseregű, 12- esi rés Zefir fa, és egy kereső kál­y­ha el­adó. Paistsce­nder­i­n­i Baross-u­tca 19. 637 Trámót, rádiócsövet, izzólámpát, s­rült rádiót is veszek és cs­rélek; érte házhoz megye Gyulay Pál-utca 12., m. Vasredőny komplett, 317 X 300-as eladó önömvöl­gy-u. 14. Barmai.­­ ______ 6106/1 SZfiSAi NIP A Magyar Kommunista­­ központi lapja. Főszerkesztő: ReTat Józs* Felelős szerkesztő: Horváth Márton. Felelős kiadó: Pető Józ Szerkesztőség és kiadók tár: Bp. VIII, József-kert Telefon: 188—3.* és ISS— Nyomatott a „SZ­kra•■ I vállalatok körforgógépei. Felelős nyomdavezető: Nedeczky László. — HUTA EHRENBU­RG BUKA­­RESTBEN. Hja Ehrenburg, a híres szovjet író, a román fővárosba érke­zett. — Az olasz középosztály bűne a fasizmus térhódítása — mondotta legutóbbi beszédében az olasz mi­niszterelnök. — Dr. Tóth Lászlót, a Nemzeti Újság volt németbarát főszerkesztő­­jét a politikai rendőrség letartóz­tatta. — Stolpa József volt államtitkárt állásvesztésre ítélte az igazolóbizott­ság. — Naponta 50 mázsa robbanó­szert gyűjtöttek eddig össze Buda­pesten. Még 400 tonna fel nem rob­bant lőszer összehordásra vár. — Előadások a Szabadegyetemen. A fővárosi Népművelési Központ Szabad­­egyeteme keretében szeptem­ber 15-én, szombatom délután 146 órakor a Tudo­mányegyetem bölcésészeti karán (VIII., Múzeum­ körút 6.) dr. Bartész Jenő és dr. Fogány Ö. Gábor, a 2­.ülők iskolájában (Reáltanoda-utca 7.) dr. Kemény Gábor és az I. k­er. Mészáros­ utca 5. szám alatti községi gimnáziumban dr. Verebélyi Fe­renc tart előadást. — A Magyar Újságírók Szövet­sége 16-án délelőtt 10 órakor alap­szabálypótló közgyűlést tart. (Sze­­mere­ utca 6.) — Az Iparművészeti Iskola iga­zolóbizottsága dr. Kamp­is Antal ta­nárt vezető állásra alkalmatlannak minősítette és áthelyezésre ítélte, Fosztó József portást állásvesztésre, Haranghy Jenő tanárt pedig fed­désre ítélte. (MOT) — A berlini feketepiacon csak aranyért lehe­t élelmiszert kapni. — A HETVEN ÖTÖS VILLAMOS végállomása a Kerepesi­ úton lesz. — Az Ingatlanokon belül kell el­helyezni az úttesten heverő téglákat — rendelte el Vas elvtárs polgár­­mester. — Időjárás Orientfi*. A Meteorológiai In­tézet jeleníti: Várható időjárás. Mérsékelt déli-délkeletei szél. Kevés felhő száraz idő. Hűvös éjjel,­­a nappali hőmérséklet alig változik. — Felkérés: IX. M­ári­a 0-os offllitemo-attal eltűnt nőid között­­-etiksülöm Kérem a megtalálót, hogy nél­külözhetetlen ira­taimat, leveleimet és szemüvegemet adja le Pozsonyi-út 16., IX. Gergely névre. a színházak műsora Szombat: Nemze­ti Színház; Figaro házassága (5). — Nemzeti Kamaraszínház: Viharos alko­nyati (6). — Vígszínház: A hattyú (146). — Belvárosi Színház: Boszor­kánytánc (146). — Művész Színház: Családi szálloda (5). Fővárosi Operettszínház; Napsugár kisas­­­szonyok (5). — Magyar Színek: Csoda­bár (146). — Medgyaszay Színpad: Csere­bere (146). — Népvarieté (Sportcsarnok): Vidám tarka essik (%5). — Pódium: Régi rossz Budapest (%6). — Arizona: Második rrás­k­ (146). — Ij Színház: őszi ka­baré (5). — Márkus Parkszínház: Kacagó nyári művé eaestéje (%6). — Erzsébetvárosi Színház; Vannak még férfiak (146). — Színes Színpad; Színes műsor (6). — Ka­mara Varieté; Tömbszereter( (45). — Royal Revü Varieté: Új Gond&­revü (%5) — Fővárosi Nagycirkusz; Szeptemberi ■vidám műsor (fid). MOZIK Ady: Amerikai vas (1412. 2, 145, 147). — Bodográd: Hipolit, a lakáj (3, 5, 7, vas. és ü 12-kor is). — Capitol: óceán hősei (1412. *42, 4­, 147). — Carna (Tel.: 182— 818.); A cárnő (2­4, 6, SBOtrad., vas. és ü. d. e 12-kor is) — Hamjahich: Hypo­­lit, a lakáj (143, 145, 147 vas. és ü. 12- kor is) — Décsi (Tel.: 121—343.): örök Éva (143. 146, 147, az., vas. és ü. 11-kor is). •— D°zsa: A három mákvirág (6, 7, vas 3-kor is). — Fórum: Egy frakk tör­ténete (1, 3, 5, 7, vas. és ü. 11-kor is). Híradó: 8. sz.­ Uj Mafa­rt-krónika, 10. sz. új amerikai híradó. A felszabadult SZABAD SÍR? SZOMBAT, 3915 SZEPTEMBER 15 Készül az ipari üzemek és műhelyek katasztere Bán Antal elvtárs, iparügyi mi­niszter tájékozódást kíván szerezni az ország iparának helyzetéről és termelési lehetőségeiről. Ezért kér­dőívet bocsát ki, amelyet az ország minden gyáripari üzeme és a tulaj­donossal együtt öt munkaerőt fog­­lalkozta­tó kisipari műhelye tartozik kitölteni és a hatóságoknak beszol­gáltatni. Az iparügyi minisztérium felhív minden érdekeltet, hogy az ország és a maga érdekében is pon­tosan és lelkismeretesen töltse ki a kérdőívet.­­Dr. Zinner Nándor arthopaiedSebész raep­­teanber 17­481 ismét, IV., Szarvita tér 5. alatt ren­d-el délután 3—6 ig. T.: 120—13­8. — A Magyar Vegyipari Munká­sok Szabad Szakszervezete szeptem­ber 12-i vezetőségi ülése a két test­vérpárt választási együttműködésé­­ne­k céljára 100.000 pengőt ajánlott fel. — Egy vasokét és egy kéttagú fogas­­boronát cserélnek élelemért a Postaikábel­­hivatal dolgozói (Páva­ utca 10—12) SZAiaSEUVieSETa HIRSSC A kisipari villanyszerelők 17-én d. u. 5 órakor a Vasmunkás-szövetség szék­házában értekezletet, a rézművesek 16.án d­e. 1410 órai kezdettel taggyűlést tar­tanak. A Magyar Vegyipari Mun­kások Szabad Szakszervezete 17-én d. u. 2 órakor össz­­vfezd­őségi és összüzemi bizottsági ülést tart. A MSMOSz agyagipari a lakosztályának vezetőségi tagjai a Budapest és környéke tégla, és porcellángyárainak üzembizott­ Bagfzinak elnökei és helyettesei 17-én reg­gel 3 órakor a szakosztály helyiségében (Dósna György­ út 68.) a kollektív szerző­dés felmondása ügyében jelenjenek meg. A Magyar Háztartási Alkalmazottak Szabad Szakszervezete közli, hogy 17-től kezdve a közvetítés és tagfelvétel, VIII., Józsei­ utca 12 szám alatt, a volt állami munka k­özvetítő helyiségében lesz. Az Alkalmazott Kertészek a rombateti d. u. 4 óraikor a Madách Imre-út 7. II. emeleti helyiségében teljes illést tarta­nak. A Magyar Jogászok Szabad Szervezeté­nek taggyűlése ma d. u. 4 órakor lesz a Magyar Kommunista Párt V­, Váci-út 14. sz. alatti helyiségében. Hteais K. 18. sz­­tj orosz horftdó. 6. hétre prol. Kapituláció (Berlin! Berlin!). Reg­gel 9 től este 9 óráig — Homérosz: Hi­­pollt, a lakáj. Híradók (3­5, 7.). — Hunnia; A két Bajthay (3, 5, 7, vas. és a l-kor is). — Ipoly: A célt­araván (%44, %6, 448, vas. és ü, %3-kor is). — Kul­túr; A három méhvirág (%3, (46, 147, vas. és ti. 141-kor is). — Marx: Mégis , a világ (143, (45, 447, vas. és ti. 141-kor is). — Olympia: ‘Gróf Monte­matino. Végi!? Amerikán. C Híradok, Sta­n és Pan kisfűlne­k. Mindennap foly­­tatólag 10—2-ig.) — Túrán: Sequoia, Stan és Pan 2 bibrliassk-ja. Amerikai híradó (1, 3, 5. 7, vasár- és ünnepnap délelőtt 11-kor is). — Uránia: Gyilkos szerelem (2,­­5. 147). ~ Városi Színház (Tel.: 185—450). A szeretem kikötője (14, 135, 147). — Vesta: Tarzan bossz­ija (1, 3. 6­ 7 vas. és v. lil-kor is). — Vörös Csilla:gl Kölcsönkért kastély, Totorny, Kabos, Rá­day Virdlszfis:­ Majdanéki haláltábor ( %5/ %7). d. e. 10—2­ órzig TINÓDI Christo I. CL. 3, 5, 7, vas. és ni. Iá kor te). — Otthon: Zola öt év az ördögszige­­tem. Világhíradó (3, 5, 7, vas. és ii. 11 és Í1ko­r is). — Petőfi: Hét tenger ördöge és a klaéraműsor (3, 6, 7, vas. 1-kor is). — Royal Apollo, Lenin 1918. (B. V. Seeukkta). Miénk a föld, miénk a termés. Győzelmi parádé Moszkvában (2. 445, VIV. — Ságvári (r. Csaba): Potyautas (I­3,­ 145, 147. vas. és v. 11-kor is). — Scala: Ziegfeld Gerl filmrevü. Ma­gyar és amerikai hiradó (2, 445, 147, vas. és a Vi 12-kor is). — Stúdió: A férj közbeszól (1, 3, 5, 7. vas. és v. Újkor is) — Szabadság (v. Simplon): Vidám fickó (3, 5. 7. vas. és v. %12-kor is). — Tinódi- ököl jog Szim és Pan Adas ne fizess (%3 145 ’147.). Szombattól: Metro­ A BTJDAFESTI RADIO Szombat. 7: Híriffc. 7.15. 8. A köz­el-h­átásügyi minisztérium előadása. 8.15: Hanigilemeszek. 9: Jazz. Xh. Hírek. 12: Hí­reik. 12.15: A szociális telep munkája. E­r. Kanyó Béla előadása. 12.35: Tiseay Magda énekel. 13: A Sakkoz­ón- éhség előadása. 13.15: Mozart: Esz-dur trió VII. 13.35: Hanagh­anez. 13.45: Rendeltetek. 14: Hírek. 14.10: Vöröskereszt. 16: Hírek. 16.10: Szam­borazenekar. 16.40: Gyerm­ekrádió. Szaval: X­eék­ Vera. 17: A mun­k­a híradója. 17.05: Ma 40 esztendeje. Réx­ész Mihály dr. elő­adás. 17.20: A munkás kultú­rszövetség műsora. 18: Hírek. 18.05: Vöröskeraszt. 18.15: Engel Iván zon­gorázik. 18.40: ,,A némaság éven­bőli’ című sorosai. „Eltétoo­­zott talent­omok“. Ráday Imre műsora. 19.05: Költők kedves madarai. 19.25: Rádióze­nekar. 20: Hírek sport. V.20: Rádió-swim­g. 21. Műsor.­ 21.05: Vörös­­koreszt. 21.15: Hanglemez. 22: Hírek, ren­­deletek. 22.20: Hemniguemenek. — Cserépfalvi Imre elvtárs lett a Könyvkiadók és könyvkereskedők elnöke. — A Miagyar Partizánok Bajtársi Szövetsége szeptember 16-án délelőtt 9 órakor nagygyűlést tart a Scala Filmszínházban. Utána a Szövetség tagjai családtagjaikkal együtt fel­vonul­áson vesznek részt, majd tes­tületileg felvonulnak a MaDISz nagygyűlésére.­­ A CSEPELI MUNKÁSISKOLA megnyitó ünnepélyét 17-én d. u. 5 órakor tartják a IVM-sportcsarnok nagytermében. Az ünnepélyen meg­jelenik Bán elvtárs, iparügyi mi­niszter és gróf Teleki Géza kultusz­miniszter. Üzemi híradó A múlt hónapban az újjáépítési vándor Vörös Zászlót a Fémlemez kapta. Ebben a hónapban a luglói Bcsukárt, remiz vitte el a vándor Vörös Zászlót. A kitűzött idő alatt a vállalat két tehervagon helyett hatot javított meg­. A Rába, Agrólux, Magyar Szellőző­­mű­­vek, Fémtemezgyár stb. üzem­ekben termelési verseny folyi­k. A Széchenyi-fürdő munkásai másfél hó­nap alatt 80 ezer pengét juttattak ez újjáépítési alapra. Az üzam va Malta a kcfirti^ta^-gi alk^ibnazottak, a Rio alatti vasút nohaimimi minkásaámm­aik és a vándor­­zász­ló megnyert üzemeik munkásainak, ál­landó ingyenes fürdetését. Az Uhrig üzemben állandóan vasúti ko­csikat javítanak a MÁV-nak. Autóbuszüzem. Domonkos-garag­e: 8—10 ember állandóan dolgozik MÁV-vagon javí­­tására, a­m­egyeknek munkabérét a többi munkatársak túlóravá­llalással­­ fede le. A Danuvia üzemben a h­igialigiatórság augusztus 12-én 100 erze­r pengőt osztott szét a munkások között, akik a term­e­ h.IS- ben újjáépítésben­ és jóvátétel­­szállítások terén jó eredményt mutattak fel. — A Mag­yar Nők Romokr­afikus Szö­vetség­ének VII. kerületi csoportja Vilma királynő­ út 23. Szám alatt 15-én d. u­ 8 óraikor vidám gyermekdélutánt rendez. A Nés Szövetség III. kerületi csoportja 16-án d. u. 8 órakor Árpád-gimn­áziumban (Nagysy­om­bati utca") nőgyűlést tart. — Ötévi szimet után megnyílt a szegedi egyetem jogi kara. Az első előadást dr. Schneller Károly egye­temi tanár tartotta. * SOSZT­AKOVICs, a világhírű szovjet zeneszerző a napokban be­fejezte legújabb művét, kilencedik szimfóniáját, amelyet Moszkvában, október végén ad elő elsőjében a Szovjetunió állami szimfonikus zene­kara. Sosztakovvcs új szerzeményét még az ősszel előadják Amerikában, Angliában és Csehszlovákiában is. • A MunhiskullYTSzeretséff XI­X. kérile­tetei szervezete le-én d. u. 4 órakor a Róbert Károly­ körút 41. szám alatt levő I. HonitedhelyőTBégi bórházban a se­­besült katonák részére előadást tart. Ba. lépődíj nemes. » A Nemzeti­ Színház szombaton este mutatta be Beaumarchais há­rom felvonó boa komédiáját, a „Fi­garó házasságát“ új szereposztásban. • A Belvárosi Színház ugyancsak szombaton este mutatta be Balázs Béla háromfelvonásos színművét, a ,,Boszorkánytán­c“-ot. Mindkét be­mutató előadásnak igen nagy sikere volt. Az előadások méltatására vis­­­szatérünk. SPORT „TÖMEGSPORTOT AKARTAM .. . mondotta at tegnapi népbírósági tár­gyaláson Gidófalvi Pál, a reakciós idők futballdiktátora. Majd azzal is érvelt, hogy éppen ezért „könyör­­gött” az NSC-nek, MTK-nak és KAOE-nak, hogy ne oszlassák fel egyesületüket. Ha ezt a Ludas Mil­­tyiban olvassuk, talán megmosolyog­juk, így azonban csak a megvetés hangján tudunk írni a gyáva futball,­vezérről, aki így akarja magát men­teni. AZ I. OSZTÁLYBA JUTÁSÉRT ma délután három mérkőzés kerül sorra. A I. MaDISz nagy tétért küzd­ a bennmaradásért, kérdés, hogy el tudja-e ezt érni a Phoebus csapatával szemben. A kiesett Ganz a KTK-val szemben próbálja meg­tenni ugyanezt, míg a harmadik ki­eső, az NSC az UTSE-vel áll ki. PÁRTHÍREK Pártánk nagykátai járási **erve*ete 16-án választási n»nySryül»st rendez Fel­szólalnak: Safranikó Emánuel elvtárs, a dain-tissz,skü*i területi büottsá,* titkára, Juhás* János elvtárs » natfykátai szer­vezet titkára és Barát Endre elvtárs A mwrrülés után népünnepély és műsoros előadás lesz. HAIMLER ÁGNES HALÁLA. Négy gyásza van XII. kerületi párt­­szervezetünknek. Haimler Ágnes, a pártszervezet egyik legagilisabb tagja 21 éves korában meghalt. Fiatal kora ellenére már sokat tett ügyünk­ért. 19910 óta járta az ország bör­töneit, mit Mártimosztrán, a gyűjtő­­fogházban, majd tavaly ősszel őt is Németországba szállították. A fel­­szabadulás után alig hogy megér­kezett, rögtön bekapcsolódott­­a munkába. Mi­nden idejét a pártnak szentelte. A szomorúság perceiben is arra tanít az ő élete, hogy helye nem maradhat üresen, az ő leha­­nyatló keze is elszántságunkat nö­veli. Temetése szombat délután két órakor lesz a farkasréti temetőben. A Rózsadombon lakó elvtársak vasár­nap, 13-án d. e. 10 órára jelenjenek meg­ új párthelyi nősünkben, III., Vérhalom,n. 20. sz. alatt. Pártnap minden szerdán este 0 órakor.

Next