Szabad Nép, 1946. november (4. évfolyam, 248-272. szám)

1946-11-16 / 260. szám

Hétfő, november 10 BUDAPEST ! |­ ­.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 1.86: Reggeli zene. Hanglemezeit. 9.20: Áttelepítési kormánybizt. közrem. 7.30: Reggeli zene. 6: háztartási tanácsadó. 6.15: Szórakoztató hanglemezek. 6: A MÁVAG dolgozóinak magyarnóta­­z­enekara, vezeti: Kazatsay Imre. Bar­­d­ócz Dénes énekel. 10: Hírek. 12: Déli harangszó. Hírek. 12.15: Kolos Maria énekel. Zongorán kíséri Hajdú István. 1. Robert Schumann: Frauenliebe und Lehen, d­alsorozat 12.45: Festi képeslap. A Vigadóból küldi Szobatka Tibor. 18: Hajdú Péter és Broadway" Jazz­­együüttese játszik. 14: Hírek. 14.10: A Vöröskereszt közleménye­. 14 .20: Losonczi Schweitzer Oszkár Sza­­lonzenekara játszik. 1. Frederiksten: Skandináv szvit, 4 tétel­ben. 2. Wis­amüller: Kis keringő. 8. Lo­­soncai­ Schweitzer Ősikéi: Régi emlék. 4. Jürnefelt: Bölcsődal. 5: Gamne: Japán ma­zurka. 15: A nyomozás megindult... Látogatás dr. Knappik József detek­ívfőnök­­né Vezeti- Horváth Győző. 15.15: Rádióiskola. . 15.55 Műsorismertetés. 10: Hírek. 16.10: Malcsiner Béla zongorázik. 36.80: Petőfi világa. 17: Párthiradó. 17.1­1: Operettekből énekel Gábor Zsuzia és Madarász László. Kíséri Somló Sándor Melódia-együttese. 18: Hírek. 18.05: A Vöröskereszt közleményei. 18 .15: Igaz történet. Fodor Gyula elő­adása, hanglemezekkel. 18.50: Mi a reakció? Egy vita tanul­ságai. 18: A Magyar Kalászos Mozgalomról. Dance József előadása. 19.15: Metro-kavalkád. Helyszíni közvetítés a Városi Színházból. Etvélő* Ph­ihá* Tp.tv.4n_ *0: Hírek. Sporthírek. 80.26: Magyar muzsika. Közreműködik: Faragó Ibolya (zongora), Kerpely Jenő (gordonka) (a V­aldhavar Iván (zongora). 1. Liszt: Spanyol rapszódia (Faragó). 2 Kodály: Szóló gordonkaszonáta (Kertély). 8 Bartók: Improvizációk (Wald,­baue.* Iván). 81.20: Magyarok az amerikai kontinen­­sen. Tamás Aladár előadása. 81.40: Orosz nyelvoktatás. 81.50: Hírek és krónika oroszul. 82: Hírek. 22.2­1: Orvhallgetok 10 perce. 82.30: Műsorismertetés. 82.35: Külföldön lévő magyarokhoz. A hazahozatali kormánybizt. közrem. II.45: Magyar előadóművészek táncdalai. 83.10: Hírek ás krónika angolul. 83.20: Hírek és krónika franciául. 83.30: A Magyar Hadifogoly Híradó rá­­dióközlemé­nyei. 1.’l.10: A Vöröskereszt közleményei. BUDAPEST II.­­ 80: Könnyű dallamok. Hanglemezek. 80.80: A rádió szabadegyeteme. 1. Humanizmus és az emberi s­zolid­ar ítás. Dr. MÉ­rny László egyetemi tanár szociológiai elő­­adása. 2. A művészet­ és társadalom elvett so­­gozlatban: Magyar nép, magyar művészet. Háy Károly előadása. *1: Hírek. 81.15: Fényes Kató énekel. Kedd, november 19 .""BUDAPEST I. 1­ 6.80: Fáin rádió. 8.45: Reggeli torna. 7: Hírek. Műsorismertetés. 7.20: Áttelepítési Kormánybizt. közrem. 7.30 A Magyar Zsidók Országos Társa­­dalmi Szövetségének ájtatos félórája. 8: Anyáknak gyermekekről. 8.IS: Egyvelegek. 0: A Budapesti hangverseny.szalonzene­­kar játszik. 10: Hírek. 12: Déli harangszó. Híreit. 12.15: A Rendőrze­nekar játszik. Vezé­nyel: Bánfalvy Miklós. 13.15: Sárossy Gyula, a forradalmár költő. Tóth László előadása. 13.30: Herz Lili zongorázik. 1. Schubert: Impromptu. 2. Schubert— Grü­n­­feld: Fantázia. 3. Schubert—Liszt: Soirées de Vienne. 11. 14: Hírek. 14.10: A Vöröskereszt közleményei. 14.20: A Filu jazz­ együttes játszik, Susy Martell énekel. 15: Szövetkezeti negyedóra. 13.15: Rádióiskola. 15.55: Műsorismertetés. 16: Hírek. 16.10: Badacsonyi György és Népessy Lucia magyar nótákat énekel Dénes Józsi cigányzenek­arának kíséretével. 17: AZ MKP PARTHU­IADÓJA. 17.20: A rádiózenekar játszik. Vezényel: Fricsaj Ferenc. Közreműködik: Veress Antal (hegedű). 1. Brahms: Resedűverseny (Veress). 2. Beethoven: Nyolcadik szimfónia. Közben IS: Hírek. 18.65: Oradour, a vértanuk városa. Ve­­rebélyes László előadása. 13.15: A rádiózenekar folytatja hang­­versenyét. 18.45: Egy népi kollégium élete. Hely­színi közvetítés a Pápai Páriz-kollé­­giumból. Vezeti: Molnár Aurél. 19­05. Közvetítés a Belvárosi Színház­ból. „Romeo és Julia“. Tragédia öt felvonásban, két szünettel. Irta: Wil­liam Shakespeare. Fordította Koszto­lányi Dezső. Rendező: Bárdos Artúr. Személyek: Verona hercege Tamás József, Jám­e, a herceg rokona Krisztián Ferenc, Cápuiét­­larsányi Rezső. Capuletné Sim­onyi Mária, Julia szülei, Júlia Fényes Alice, Julia dajkája Iványi Irén. Tybald, Capuleték rokona Gaál György. Montague Bársony István. Montaguené Kaszab Anna, Romeo ,Illés Romeo Kállai Ferenc, Mercutio, Ro­meo barátja Dénes György. Benvolio f Hor­­váth Jenő, Urine barát Szegedi­ Szabó Ist­ván. Péter Máriás József, Sámson Váry György. Capuleték szolgái, Patikám, Ár­­k­ossy Vá­mos, Boldizsár, Romeo saolsója Terney Gyula. Paris avronja Bor Gábor, Ábrahám Balázs Bálint. Az I. felvonás után kb. 20.05: Hírek. Sporthírek. A II. felvonás után kb. 21.35: Hírek­­a krónika oroszul. Előadás utján kb. 22 30: Hírek. 22.50: Műsorismertetés. 22.25: A Vöröskereszt közleményei. 23.10: Hírek és krónika angolul. 23.20: Hírek és krónika franciául. 23.30: Verbőczi Ha­sanszonokat énekel. Két zongorán kísér: Forray György és Kiszely Gyula.­ ­ BUDAPEST ~ 20: Magyar tánc­lemezek. 20.30: A rádió szabadegyeteme. 1. Népi kismesterség. Dr. Görlyei Sándor néprajzi előadása. 2. A magyarság­ és dunai szomszédai címe­­ sorozatban Vieh Károly beszél a magyar-szlovák kapcsolatokról. 21: Hírek. 21.15: Len Hughes Jazz-együttes*. 22.15: Schubert: Hetedik (C.dúr) szitu­­fónia. A kö­tő halálának­­ II. évfordulóján. A fon* dón,­ szimfonikus zenekart Leo Blech ve­sén­yn. Hanglemezek. Szerda, november 20 | BUDAPEST I. | 6.30 Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 7: Hírek. Műsorismertetés. 7.20: Áttelepítési kormánybizt. közrene. 7.30: Reggeli zene. Hanglemezek. 8: Világhírű asszonyok. Vértessy Miklós előadása. 8.15: Szórakoztató hanglemezek. 8: Az I. honvédkerületi zenekar játszik. Vezényel: Pongrácz Géza. 10: Hírek. 12: Déli harangszó. Hírek. 12.15: Déri Tibor jazz-együttese játszik. Kendi József énekel. 12.13: Kriza és az orosz irodalom. Gya­­­lay Domokos (­lőadása. Közreműkö­dik: Konkoly Miklós. 13.30: Dömötör Tibor hegedül, zongo­rán kíséri: Slajdu Isván. 1. Händel: Szonáta 3. Beethoven: Románc. 8. Debussy: La plus m­e lente. 4. Ravelt Piece en forme de Habane.4. 14: Hírek. 14.10: A Vöröskereszt közleményei. 14.20: A kisgazda állattenyésztés©. Szizs­lay András előadása. 14.30: Pestyánszky Ella énekel, a Meló­­dia szalonegyüttes játszik. 15.15: Rádióiskola. 15.55: Műsorismertetés. 16: Hírek. 16.10: Könyvszemle. A. Zemplén Jolán: A háromezeréves fizika című könyvét ismerteti Faragó László. 16.35: Jámbor László énekel. Zongorán kíséri: Kerekes János. 1. Caccini: Amarillis. 2. Fergolese­, Nóta. S. Respighi: Nebbie. Köd. 4. Schubert: Der Wanderer. 5. Schumann: Ich grolle nicht 6. Fleet . Agnus Dei. 7. Kodály: Ifjúság, mint sólyommadár . Kodály: Hej, a mohi hegy­ borának. 9. Kodály: öreg vagyok már én. 16­50: Ismeretlen ismerősök bizalmas beszélgetése. Rádióriport a világ rádióamatőrjeinek titkai e­lól. Vezeti: Kereszthy Ervin. 17.05: öröm, bűvös égi szikra. Előadás versekkel, hanglemezekkel, össze­­állította: Kántor László. Közreműködik: Szörényi Éva és Apáti Imre. 17.40: A 10 éves Mikes Akadémia. Szentkuthy Miklós előadása. 18: Hírek. 18.05: Siess, adj, segíts! Molnár Erik népjóléti miniszterrel beszélget K­irscher Benső szociálpolitikus és Zalka Ödön dr., a fővárosi közkórházak központi igazgatója. 18.20: Liszt Ferenc: Zsoz Kálmán előadása. Közreműködik­ Siki Be­a (zongora). Liszt: Harmonies poétiques; a) Invocation; b) Larmes ou connolation; c) Santique tramour. 19. A „Magyar Thália" című sorozat ötödik része: „Az özvegy Karnyóné­k­két szeleburdiak.“ Vígjáték három felvonásban. Irta: Csokonai Vitéz Mihály. Átdolgozta: Galamb Sándor dr. Bevezetőt mond: Barát Endre. Rendezd: Both Béla. Személyek: Karnyóné Gobbi Hilda — Karnyó, idős kalmár, ennek férje Bartos Gyula — Samu, ezeknek fia Fehéregyházi Tibor — Tipptopp azelebur­di Bozóky István, Lipitlot­y szeleburdi Ladányi Ferenc, Tündér Kiss Ilona — Boris, Karnyóné szobalánya Fe­leki Sári — Kuruzs, egyszemélyben doktor, borbély, zsibvásáron és poéta Szigeti Jer­ő — Lázár, kalmárregény Bárdi György — Tündére­si Szatmári István. 20: Híres­. Sporthírek. 20.20: Beszámoló a vidéki kultúrnapok­­ról. Közreműködik: K. Grandpierre Emil, Kassák Lajos és Majoros Ist­ván. 80.40: Schubert-est. A rádiózenekar játszik. Vezényel: Majoros­­ Aladár. Közreműködik: Országh Tivadar (he­gedű). 1. Rosamunds, nyitány. 2. Hangver­­senydarab (Országit). 3. K-moll (Befejezetlen) szimfónia. 81.25: Időszerű kérdések. Kassai Géza előadása. 81.40: Orosz nyelvoktatás. 21.50: Hírek és krónika oroszul. 8.2: Hírek. 82.20: A Diákparlament külföldi vendé­geivel beszélget a rádió munkatársa. 82.85: Műsorismertetés. 2­3.40: A Vöröskereszt közleményei. 22.45: Angol madrigálok és népdalok. A BBC ajánd­éklemezeiből. 1. Fornset«—Dun-88-10: Hírek és krónika angolul. 23.20: Hírek és krónika franciául. 83.30: Tánclemezek. BUDAPEST t1. 1 80: Zenekari mű­­vek. 1. Strauss R.: Egy hős élet« (a newyor­d fil­harmonikus zenekar). 2. Ravel: Daphnis és Cloe, szvit (Walther Straram párisi zenekarát Gauber vezényli). Hanglemezek. «1: Hírek. 21.15: Pertis Jenő cigányzenekara. 22.15: Operettrészletek. Hanglemezek. Csütörtök, november 21 BUDAPEST I.­­ 6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 7: Hírek. Műsorismertetés. 7.20: Áttelepítési kormánybizt. közrem. 7.30 Reggeli zene. Hanglemezek. B: A megelőzhető fül- és gégebetegsé­­gekről. Dr. Szentlőrinci Liebermann Tódor orvosi előadása. B.15: Szórakoztató hanglemezek. 8: Barna Pál jazz­együttese játszik. 10: Hírek. 1.3: Déli harangszó. Hírek. 12.15: Kisházy Sári énekel, zongorán kí­séri: Szőke Tibor. 12.45: Édes Dunántúl. Gyárfás Nádler Pálma előadása. 13: Major Gyula énekel, Sárközi Gyula cigányzenekarának kíséretével. 14: Hírek. 14.10: Vöröskereszt közlemények. 14.20: A heti esmények írásban és kép­ben. Helyszíni közvetítés a Képes Fi­gyelő szerkesztőségéből. Vezeti Cs. Halász Lajos. 14.40: Régi operettekből énekel Faludi Katalin és Palotás Imre. Zongorán kíséri: Nagypál Béla. 15.15: Rádióiskola. 15.35: Műsorismertetés. 16: Hírek. 16.10: Bárány Szisz! hegedűs, Seregély Irma hárfázik. 1. S­tint-Saens: Fantázia. 2. Saint-Saen»: A had­tyú. 3. Chopin: Valae. 4. Fibich: Po«m«. 16.30: Gyermekrádió. Károlyi Ami me­séi, hanglemezekkel. 17: Párthiradó. 17.10: örök kuruc szellem. Esze Tamás előadása. 17.30: Rádió-kamarazene. 1. Mostart: Esz-dur xon.^oi■ an^(jye*. Előadjai R^sik­ofsky Sándor (zongora), Ney Tibor (he­­­gedű­), Székelyhídi Andor (mélyhegedű) és Friss Antal (gordonka). 18. Hírek. 18­ 05: Közvetítés az Állami Operaházból. Aida, dalmű négy felvonásban. Szöve­gét Chizianzoni írta, zenéjét Verdi. Fordította: Zoltán Vilmos. Vezényli Komor Vilmos. Rendezte: Rékai A. Személyek: A király Szomolányi János — Am. »eris leány« Falánkál Kiár« — Aid* Báthy Anna — Radames Hai­n , János — Rainíis fő­pap Koréh Endre — Amonaaro — Palló Imre dr. — Főpapnő Dóa« Mária — Hírhozó Köv­­­ence Béla. Az I. felv. után kb. 18.50. Hírek. Sporthírek. A II. felv. után kb. 10.55: Gondolatok az orosz regényről. Sik Sándor előadása. A Magyar-Szov­­jet Művelődési Társaság műsora. A III. felv. után kb. 20.50: Bukaresti telefon. Gömöry Endre előadása a román választásokról. Előadás után kb. 21.20: Beethoven és Chopin műveiből. 1. B­sethoven: Holdvilági szonáta (Wilhelm Kempff). 2. Chopin: Asz-dur ballada (Arrau). 3. Chopin: Cisz-moll keringő (Opr. de Groot). ■ 4. Chopin: Három tanulmány (Backhaus). Hanglemezek. 21.50: Hírek és krónika oroszul. 2.2. Hírek. 22.20: Csajkovszkij dalaiból. A Szovjet követség ajándéklemezeiből. 1. Csalódás (Viktorova). 2. Bálbaja (Ljemc­­sev). 3. Kialudt n­ár a tűz (Obuchova). 22.30: Műsorismertetés. 22.45: Varsányi László zongorázik. 2. Chopin: F-moll fantázia. 2. Liszt: Hárfa­­e­tiid. 8. Liszt—Paganini: A-moll etiid. 23.10: Hírek és krónika angolul. 28.20: Hírek és krónika franciául. 28.30: Purcell műveiből. Halálának 251. évfordulóján. A BBC ajándéklemezei. 1. Szvit a ..Kine Arim­“ c. operából (a BBC- zenekart Herbace vezényli). 2. Az erényes feleség, szvit (a londoni vonószenekart Wright vezényli). 3. G-dúr nyitány (a londoni vonós­­zenekert Wright vezényli). BUDAPEST t­. 20: Szalonzene. Hangleutzek. 20.30: A rádió szab­adegyeteme. 1. A föld kenyérmagtermelése. Pécsy Albert em­­berföldrajzi előadása. 2. A demokrá­cia története c. sorozatban: Demokra­tikus vonások a keleteurópai népek történetében. Lukinics Imre egyetemi tanár előadása. 21: Hírek. 21.15: A Filu Jazz-együ­ttes. 22.15: Nyitányok és keringők. Péntek, november 22 BUDAPEST .­­ 6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 7: Hírek. Műsorismertetés. 7.20: Áttelepítési kormányhoz, közrem. 7.80: Reggeli zene. Hanglemezek. 8: Háztartási alkalmazottak negyed­órája. 8.15: Szórakoztató hanglemezek. 0: Vadasné Sehivarcz Nelly zongorázik, Dőry Zoltán hegedül, Iván Valéria énekel, zongorán kísér: Nagy Olivér. 10: Hírek. 12: Déli harangszó. Hírek. 12.15: Ziniczky László szalonzenekara játszik. 1- Huszka Jenő: Jurátus-induló. 2. Zicske: Aquamaria. 3. Armapdola: Modern balett, szvit 4. Ziniczky Lásza: A csipkeálarc című operettből: a) Keringő, b) Slow fox. 5. Subai Balog: Spanyol tánc. 6. Egyveleg Lehár Fe­renc műveiből. 1 3: Malária. Dénes Tibor elbeszélése. 18.20: Utazás a film körül. Dr. Bánóczy Dezső hanglemezrevüje. 14: Hírek. 14.10: A Vöröskereszt­ közleményei. 14.20: Tíz perc az Ady Endre.darun. Helyszíni közvetítés az úszódaru mun­kájáról. Vezeti: Koltary Lajos. 14.30: A Zenepedagógusok Szabad Szer­vezetének műsora. J. Dr. Járdányi Pál: Népzene. 7. Gát József: Bolgár ritmusok. S. Czernyi: a) A kézügy­e*­*ég iskolái*. 10 gyakorlat; b) A lé»» ügyesség művészete. 3. gyakorlat 4. Mozarti »-moll azonáta fi. Haydn: e-m­oll «rónát», III. tétel. fi. Részlet Ghr. Bach B-dur verseny« művének első tételéből. 7. Bartók: Hegedűt kettősök.­­ Kadosa Pál: Hegedű-kettősök (« 1., 4., 5 és 6. számokat zongorán Szirmai Pálma « 7. és 8. számokat hegedűn Hubert Ilona és Deák Ágnes adják elő). 15.15: Rádióiskola. 15.55: Miisciismertetés. 16: Hírek. 16.10: Fáy Bortgkával, a Magyar NDK Demokratikus Szövetségének főtitká­rával és Kora Anna budapesti titkár­­ral beszél a moszkvai útjukról Kényé­­restié dr. Bolgár Ágnes. 16.25: Szent Cecilia ünnepe. Énekei Tóth Lajos kamarakórusa. 1. Szent Cecíliához, gregorián ének. 2. Kertés Gy.: Cantantibus organis. 3. Bárdos L.: Him­nusz Szent Cecíliához. 4. Liszt: Cantantibus organis fi. da Monte: Mint hűvös érte. 6. Bárdos L.: Anti- Filia. (A szólót Sándor Ju­­dith énekli harmóniumán kíséri: Tóth Béla.) 16­ 45. Évfordulóra. Nádas József elő­adása. 17: Szakszervezeti tanácsadó. 17.10: Szakszervezeti híradó. 17.15: „Mitől sláger a sláger". Királya­hegyi Pál előadása. Közreműködik : Boross Ida (ének), zongorán kísérli Feleki László. 17.45: Sportközlemények. 18: Hírek. 18.05: A Vöröskereszt­­közleményei. 18.15: Gyermekbarátok műsora. 18.30: Mesterek világa. Swift. Előadás, összeállította: Karinthy Ferenc. 19.10: A magyar népdal érdekességei. Bartók daloló faluja. Herényi György előadása. 19.30: Faluhiradó. 19.45: A falurádió népfőiskolája. 20: Hírek. Sporthírek. 20.20: A rádiózenekar játszik, vezényeli Sándor Frigyes. Közreműködik: Sán­­dor Renéo (zongora). 1. Händel: Concerto gra­sso. D-dur 2. Mos­zár!:­­zongorav­erse­ny Esz-dur (Sándor Henéok ). Haydn: Oxford-szimfónia.­­ 21.40: Angol nyelvoktató». 21.50: Hírek és krónika oroszul. 22. Hírek. 22.20: Basilides Mária magyar népdala­­kat énekel. Hanglemezek. 1. Bartók Béla feldolgozásai: a) Istenem, is­tenem.­­ Ha kimegyek az­ a magas tetőre. 2. c) Fekete föld; d) Asszonyok, asszonyok. 8. Kodály Zoltán feldolgozásai: a) Elkiáltom magamat; b) Egy nagyorrú baba. 22.30: Műsorismertetés. 22.35: A Vöröskereszt közreméntyei. 22.45: Lengyel Gabriella hegedül, Petri Endre zongorázik. Jemnicz: hegedű, zongora szonáta. Op. 10. 23.10: Hírek és krónika angolul. 23.20: Hírek és krónika franciául. 23.30: Tánczene Hanglemezek. BUDAPEST H. 1­ 20: Exotikus melódiák. Hanglemezek, 20.80: A rádió szabadegyeteme. 1. A szellemi munka. Dr. Gyömrey Sináoté előadása 2 A szocializmus kérdései «. Soro­­zatban Sándor Pál beszél a szabad versenyről és a kapitalizmusré 21: Hírek. 21.15: Ifjú Babos Gyula cigányzenekérfi. 22.15: Könnyű muzsika. Szombat, november 23 . BUDAPEST 1­ 1 6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna.­­ 7: Hírek. Mű­sorismertetés. 7.20: Áttelepítési kormánybizto­s közleni. 7.30: Reggeli zene. Hanglemezek. 8: Közellátási helyzetkép. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék