Népszabadság, 1969. július (27. évfolyam,,150-176. szám)

1969-07-20 / 167. szám

14 NEPSZABADSAG lílíTO. július 20, vasárnap MÉSZÁROS ANDRÁS: Szükséglet a romantika KESERŰ SOROK A felszabadulás előtti mun­kásélet megpróbáltatásai avat­ták Sz ü d i G>örgyöt (1909— 1964) a munkásosztály költő­jévé. Különösen a harmincas években írt verseiben fejeződik ki a reakció nyomorításaitól vérző és küszködő munkássors, amelynek átélője, részese volt. Költészetének e korszakából való az a költemény, amelynek szakaszát idézzük az ábra víz­szintes 1., a függőleges 16. és a vízszintes 57. számú soraiban. VÍZSZINTES: 16. Francia kikötőváros a La Manche partján. 17. Tisztvise­lői beosztás. 18. Érzékszerv — névelővel. 19. Helységek nevé­ben előforduló szó. 21, Irány: felém! 23. L. K. — kiejtve. 24. A Vígszínház Kossuth-díjas művésznőjének keresztneve. 25. Katona. 27. Látszólag, tet­tetve. 28. Friss sütetű. 29. Leereszkedően nagylelkű. 31. L. O. 32. E. K. 33. Üzem­anyag. 34. Játékostárs. 36. Szelep (például kerékabron­cson). 37. Cipőben is hordják 38. Húr feszül rajta. 40. É. O. 42. Táplálék. 44. Nilus-parti vá­ros a piramisok közelében. 45. Jövendőbeli. 46. Türelmetlen­kedő, nyugtalan. 48. Vízpart­részlet. 50. Zöld színárnyalat, 51. Elhunyt nagynevű állator­vos, egyetemi tanár. 53. Gari­baldi szülővárosa. 55. Orosz női név. 56. Vonatkozó névmás — tárgyraggal. 60. Világtalan. 61. Kuruzslással, babonás gyógyí­tással szédíti a hiszékenyeket. 62. Versenylótenyésztéséről ne­vezetes. 63. I. É. 64. I. P. 66. Orvos gyógyítja. 67. Idény. 68. NDK-város; porcelángyártása világhírű. 69. Ókori görög bölcs. 70. &. M. 71. Ásót hasz­nál. 73. Angol férfinév. 74. A spanyolok folyóinak neve. 75. Melléfogás, baklövés. 77. ősrégi néger ütőhangszer. 78. Tűvel, cérnával dol­gozik. 79. Ellop. 80. Az Azerbajdzsáni SZSZK fővárosa. 81. Spanyolországi (andalúziai) kikötőváros. 82. Dombo­­rúra vésett drágakő (ékszer). 84. Be­fejező rész, zárójelenet. 86. A páros műkorcsolyázás élvonalában szerepelt sokáig (Marika). FÜGGŐLEGES: 1. Künn a földeken sűrűn láthatók. 2. Természeti erőktől előidézett. 3. Zo­­la-tegény. 4. Nagyítás közepe táján van. 5. Kötőszó. 6. Hélium.f 7. Élénk, mozgékony. 8. Régi várak falán lát­ható. 9. Angol hosszmértélc. 10. Férfi­név. ll. Balaton. 12. A TÜKER áruja. 13. Ismételten üzen. 14. Tele — néme­tül. 15. A magyar zene egyik legjelen­tősebb mestere volt. 20. Jönnek a fo­gai. 22. Népművészeti termék. 25. Hús­ipari dolgozó. 26. Irányt mutató jel. 29. Paraszti megszólítás — többekhez. 30. Könnyű, finom kelme. 33. Meg­jelöl, de tüzes vassal. 34. A múzsák szárnyas lo'a. 35. Fém. 38. A gyufa feltalálója. 39. A legkülönb része. 41. hol fészkel az agy” (Arany). ’ 43. Vakrémület. 45. Igen kis mérték­ben. 47. Férfinév. 49. Város Franciaor­szágban, a Cote-d'Or megye székhe­lye. 50. USA-állam. 52. A Rozsdateme­tő írója. 54. Dél-Amerika leghosszabb folyója. 55. Tanúsít. 57. Államférfi, akinek neve a közel-keleti tudósítá­sokban gyakran szerepel. 58. Aramve­­zeték. 59. Eleség. 65. Hízva, súlyban gyarapodik. 67. Szakszervezetek csúcsszerve. 69. Puhán, gyöngéden érintő. 70. A Nagy Kutya csillagkép­hez tartozó fényes csillag. 72. Pana­szos hang. 73. Libériás inas. 74. Gumi. 76. Pajtás, cimbora. 77. Harckocsi. 78. Nem kétséges. 80. Torbággyal egyesí­tett község. 81. Kereszttel emelt ská­lahang. 83. A. A. 84. F. N. 85. Kutya. 86. Kicsinyítő. B. L. Beküldendő a versidézet megfejtése, legkésőbb július 28-ig. A cím mellé írandó: „REJTVÉNY”. A JÜLIUS 6-1 REJTVÉNY­­PALYAZATUNK NYERTESEI: Megfejtés: „Az őseim juhászok le­hettek. A nagyapám már asztalos volt; közeledett az íróasztalhoz, amelynél én dolgozom.” Budapestiek: Nagy Blanka, Konczér Oszkárné, Szeles György, Deák Lász­­lóné, Várszegi Imre, Molnár János, Horváth Zoltán, Kiss Béláné, Tóth Gyula, Miriszlai Balászné, Bató Lász­­lóné, Haraszti Emil, Dr. Both Fe­­rencné, Kovács Béla, Forró Gézáné, Peres Sándor, Szinay Gyuláné, Pa­­tay Féfenc, Horváth István, Rimay Albert, Derfinják Ilona, dr. Kemenes János, Garzó Lajosné, Dr. Gergely Éva, Horváth József. Vidékiek: Király István, Balmazúj­város; Sütő Dezső, Szolnok; Halupa Irén, S/.entetornya; Stefanich Má­tyásáé, Horvátzsidárty; Kemény Gyu­la. Miskolc, III.; Varga Dezső, Pécs; Marosi László, Dunaújváros; Reményi József. Pápateszér; Csaba Józsefné, Sátoraljaújhely; Gyuricfa Árpád, Székesfehérvár; Csonki Sándor, Öcsöd; Honfi Pál, Csongrád; Cseh Nándorné, Miskolc; Lőkös Józsefné, Szolnok; Fritz Károly, Váralja; Joó Károly, Vásárosnamény; Sápi Zsu­zsa, Kecskemét; Matus István. Vil­­lánykövesd; Vincze Irén, Csákvár; Kardos Károlyné, Balmazújváros; Pe­­thő Nándorné. Paks; Milkovlcs Jó­zsefné, Fonyód; Szűcs Antalné. Mo­sonmagyaróvár; Réthy Sándomé, Sió­fok; Navák Jánosné, Vác. Nyereményként egy-egy szép köny­vet küldünk postán. A RÁDIÓ ÉS A TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL vasArnáp KOSSUTH RÁDIÓ 8.19: Édes anyanyelvűnk. 8.15: Hi­szek az emberben. Dok.-játék. 9.12: Szivárvány. 10.30: Táncdalfesztivál, 1969. Az MRT táncdalversenye. Első elődöntő. 12.10: Jó ebédhez szól a nó­ta . . . 12.50: Tiszta szívvel. 13.00: A mosoly országa. Részi. 13.30: Tudomá­nyos híradó. 13.50: Üj lemezeinkből. 15.08: Egyiptomi anziksz. 15.28: Kovács Apollónia népdalokat és cigánydalo­kat énekel. 15.53: Gránátvirág és Ti­­tanilla. Rádióváltozat. 17.05: Olvasó­naplómból. 17.20: Tokiói slágerkoktél. 18.03: Gigli operafelvételeiből. 18.40: Az Állami Népi Együttes Zenekara játszik. 19.10: Jelentés a Magyarország —NSZK atlétikai viadalról. 19.15: Közvetítés a kecskeméti színházból: Diplomások. Dráma két részben. 20.55: Művészlemezek. Közben: kb. 21.16: A holdraszállás percei. Kapcsoljuk New York-i tudósítónkat. 22.17: A Magyar Állami Hangversenyzenekar hangversenye. Közben: 23.17: Éjsza­kai szél. Borisz Paszternák verseskö­tetéről. 0.10: Könnyűzene. PETŐFI RÁDIÓ 7.00: Római katolikus félóra. 7.30: Orgonaművek. 8.00: Operakalauz. 9.00 —10.07: a hét műsorából: 9.00: Leme­zek közt válogatva. 9.37: Operacsilla­gok operaslágerek. 10.07: Magyar fú­vószene. 10.30: Százados szenzációk. 11.00: Az MRT Énekkarának és Szim­fonikus Zenekarának hangversenye. Közben: 11.33: Szép magyar vers. 12.40: Fogkeíekirálynő. Mesejáték. 13.10: V. Horowitz zongorázik. 14.00: Táskarádió. 15.00: Mit hallunk? A jö­vő hét műsorából. 15.30: Tessék a mikrofon! 16.05: Nótacsokor. 16.48: Mit üzen a Rádió? 17.23: Kentner La­jos Mozart-íelvételeiből. 18.05: Jelen­tés a Magyarország—NSZK atlétikai viadalról. 18.10: Tánczene. 18.30: Szín­házról és színházakról. 18.50: Leonard Bernstein zeneszerzői arcképe. 20.10: Jelentés a Magyarország—NSZK atlé­tikai viadalról. 20.15: Dankó Pista da­laiból. 21.07: Élő kövületállatok. Elő­adás. 21.22: Könnyűzene. 22.05: Kóru­sok magyar költők verseire. 22.15: Operettrészl. 23.10: Tánczene. URH 16.05: Fiatalok tánczeneműsora. 17.35: Hanglemezparádé. 18.05: Szűcs Mihály -^és Petri Endre szonátaestje. Közben: kb. 18.45: Arccal a tengernek. Beszélgetés Nagy László költészetéről. 19.50: A dzsessz kedvelőinek. 20.00: Kapcsoljuk a kátowicel Fitelberg hangversenytermet. Közben: kb. 20.45: Az Apollo—11 és a biztonság. Kb. 21.00: Ady Endre verseiből. Kb. 21.40: Hangszerszólók. 22.00: Operarészl. 22.47: Maros Rudolf: Gemma. Kodály Zoltán emlékére. TELEVÍZIÓ 8.58: Hétmérföldes kamera... Üttö­­rőhíradó. 9.15: Csak gyerekeknek! 1. Észak állatai (NDK-természetfilm). 2. Kisokos tanulópénze (szovjet rajz­film) ism. 10.00: Időalagút (magyarul besz. amerikai filmsorozat). 3. Az el­süllyedt vulkán. 10.45: Táncdalfeszti­vál, 1969. (Az első elődöntő ism.-e.). 15.13: Földrajz, mindenkinek. A Bala­ton. 15.40: Alpesi ballada (magyarul besz. szovjet film). 17.00: Tudomá­nyos tudakozó, önmagunkról. Neve­lés, tehetség. 17.50: A Magyarország— NSZK férfi atlétikai verseny közv.-e a Népstadionból. 19.10: A világ tér­képe előtt (heti külpolitikai összefog­laló). 19.20: Esti mese. 19.30: Rinaldo Rinaldini (magyarul besz. nyugatné­met rövidjátékfilm-sorozat). 3. Á tró­jai faló. 20.00: TV Híradó. 20.20: Tv­­szőttes közv. a Hotel Ifjúságból, fel­vételről). 20.40: A Mézga-család kü­lönös kalandjai. 1. A csodabogyó (magyar rajzfilm). 21.10: Közvetítés a Holdra-érésről. 21.25: Mi újság a mi utcánkban? Politikai kabaré a Mik­roszkóp Színpad műsorából. 22.30: TV Híradó, 2. kiadás. HÉTFŐ KOSSUTH RÁDIÓ 8.15: Mit üzen a Rádió? 8.50: Kedvelt régi melódiák. 9.25: A hét előadómű­vésze: Ignaz Jan Paderewski és Den­­nis Brain. 10.05: Iskolai kórusok éne­kelnek. 10.15: Olvastad? Az Ifjúsági Rádió irodalmi rejtvényműsora. II. rész. 10.35: Zenekari muzsika. 12.20: Ki nyer ma? 12.30: Tánczenei koktél. 13.15: Színes népi muzsika. 13.48: Vá­laszolunk hallgatóinknak. 14.03: Édes anyanyelvűnk 14.08: Brahms: c-moll vonósnégyes. 14.39: Berlini memoran­dum. X. rész. 15.10: Tüneményes Fer­­dinand. Zenés játék.'*'16.00: A világ­­gazdaság hírei. 16.05: Mai témák, mai dalok. 16.16: A mikrofon előtt: Kovács László, a Konzervipari Tröszt vezér­­igazgatója. 16.36: A lengyel kultúra hete: Lengyei népdalok és táncok. 17.20: örökszép áriák. 17.40: Mérlegen a munka termelékenysége. Konzultá­ció. II. rész. 17.55: Húszas stúdió. Ezt tudjuk nyújtani. 19.25: A lengyel kultúra hete: Zenei élet Varsóban. 20.35: Nevető klasszikusok. A revizor. 22.20: A hangszerek világában. Esti hangverseny. 23.20: Operettekből. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Zenekari muzsika. 9.00: Ezer­­egy délelőtt. 10.00: A zene hullám­hosszán. 11.46: A fűnyíró. Thurzó Gá­bor írása. 12.00: Egy este a Moszkvai Cigányszínházban. 12.20: A varázshe­gedű. Operarészl. 13.05: Könyvek, könyvtárak. Riport. 13.20: Haydn­müvek. Kabarékeverék kettőtől — ha­tig . .. 18.10—19.54: Közkívánatra! 18.10: Vörösmarty Mihály verseiből. 18.21: Népdalok. 18.48: Móricz Zsig­­mond Pillangó c. regényének r.-vál­­tozata. 20.28: Nőkről nőknek. 20.58: Nagy mesterek, világhírű előadók. Schumann-hangverseny. 22.20: Népi zene. 23.10: A Holland Kamarakórus énekel. 23.25: A hét előadóművészei: Ignaz Jan Paderewski és Dennis Brain. URH 18.10: Tánczenei koktél. 18.55: Da­lok. 19.11: Tbomas Beecham vezényel. 20.12: Dzsessz Kanadából. 20.45: Szo­­kolay Sándor: Vérnász. Háromfelv. opera. Közben: 21.58: Láttuk, hallot­tuk ... TELEVÍZIÓ Kora reggel (a pontos időt a va­sárnap esti tv-musorban közük) hely­színi közvetítés a holdralépésről. 17.55: Hírek. 18.00: összefoglaló a Hold-utazás eseményeiről, helyszíni közvetítés és a délelőtti felvételek is­métlése. Kb. 19.00: Részletek a Jeu­­nesses Musicales 1969. július 20-i hangversenyéből (felvételről). VASÁRNAPI MŰSOR Körszfnház (a BNV lengyel pavilon­jában): Kalevala (8). Margitszigeti Szabadtéri Színpad: Pillangókisasz­szony (8). Budai Parkszínpad: West Side Story (a Fővárosi Operettszín­ház vendégjátéka, 8). Városmajori Szabadtéri Színpad: ördöglovas (a győri Kisfaludy Színház vendégjáté­ka, 8). Ligeti óriás sátorcirkusz: A Moszkvai Jégcirkusz vendégjátéka (du. 4. este 8). Nemzeti Sportuszoda: Itt állunk megfürüdve .. (este 9). GALOPPVERSENY vasárnap du. 2 órakor SZABADSÁG DÍJ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék