Népszabadság, 1970. március (28. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-20 / 67. szám

Végig a Vasas volt az úr Vasas—Admira 4:0 (2:0) Becs, március 19. (Kiküldőit munkatársunk tele­fon jelenté se.) Nem véletlenül sóhajtoztak szerda este az Admira vezetői, amikor a televízió képernyőjén az amszterdami stadion zúgó­­tomboló 65 ezer nézőjét látták a Feijenoord—Vorwárts Európa Kupa-mérkőzésén. A csütörtök délutáni szeles,' hideg, de napos időben alig 2000 néző foglalt he­lyet a korszerű, alig öt esztende­je épített bécsi stadion lelátóin. Mindez kevéssé zavarta a csa­patok igyekezetét, bár az első 20 perc elsősorban a hosszú, kapu elé ívelt beadásokkal próbálkozó Admira fölényének jegyében telt el.,. Jóllehet, a Vasas térfelén volt többet a labda, Tamás mindig -idejében, jó ütemben lépett köz­be a beíveléseknél, és lassan-las­­san a Vasas is játékba lendült. A 25. percben egymás után három szöglet jelezte, hogy most már a Vasas irányítja a játékot, s azután Molnár sarokrúgásából a szem­füles Farkas a kapus mellett há­lóba fejelte a labdát (1:0). Ettől kezdve a magyar együt­tes volt az úr a pályán, és szinte azt csináltak az ellenféllel, amit akartak. Könnyed adogatások, szép támadások következtek so­rozatban, és a 35. percben Far­kas szép átadásából Puskás bom­bázott a jobb sarokba (2:0). Szünet után, a 48. percben, ne­hogy valami kétségük maradjon az osztrák szurkolóknak a mér­kőzés végeredményét illetőleg, Ladinszki a bal szélen elfutott, át­játszotta előbb a hátvédet, azután a kapust, és elegánsan a bal sa­rokba helyezte a labdát (3:0). A találkozó most már még in­kább egyoldalúvá vált, a Vasas technikai fölénye mind nagyobb lett, és Farkas a 65. percben újabb szép gólt lőtt (4:0). Később is akadtak ugyan hely­zetek, de a magyar csatárok in­kább a szép játékra törekedtek, a közönségnek játszottak, és az eredmény már nem változott. Csak az első 20 percben volt egyenrangú a két csapat. Et­től kezdve a Vasas higgadtan, magabiztosan játszott, fölénybe került, és fél gőzzel is kivívta a nagy yularányu 'győzelmet. Az áp­rilis 15-i budapesti visszavágóra nincs különösebb gondja, és min- I den bizonnyal bekerül a Közép­­! európai Kupa középdöntőjébe. Az j Admirát csak lelkes küzdőmodo­­| ra dicséri, játéktudásban egy klasszissal gyengébb volt magyar ellenfelénél. Tamás. Vidáts, Mé­szöly, Farkas és Molnár, illető­leg W. Kreutz, Nikischer és Stras­­ser volt a két csapat legjobbja. Az olasz De Marchi játékvezető" kifogástalanul bíráskodott a sportszerű találkozón. * Vasas: Tamás — Fábián, Mészöly, Ihász — Antal, Vidáts — Molnár, Puskás, Farkas/ Lakinger, Ladinszki. Admira: Fleischmarm — Demantke, Kozlicek, E. Kreutz — Strasser, Streif, Nikischer, Marik (Rosner, 59. p) — W. Kreutz, Latzke, Holata. % Három brit csapat a középdöntőkben A LABDÁK HAZÁJA A labdarúgó Európa Kupáért | Rotterdamban a visszavágón a | holland Feijenoord 2:0 (0:0) arányban győzött a Vorwárts el­­! len. A Feijenoord jutott tovább, ; mert az első mérkőzést az NDK i bajnokcsapata csak 1:0-ra nyerte. Firenzében a Fiorentina 1:0 (0:0) arányban nyert a Celtic ellen, de j ez kevés volt, mert az olasz csa­­! pat három gól hátránnyal indult. Lengyelországban ünnepük az EK és a KEK-ban a középdön­tőbe jutott Legia és a Gornik Zabrze együttesét. A Trybuna Lu- I du csütörtöki számában az első I oldalon kezdi a beszámolót a | „lengyel futballszerdáról”, amely — mint a lap rámutat — az or­szág labdarúgásának nagy sike­­: rét hozta. „A szerdai eredmény | páratlan a lengyel labdarúgás | történetében” — állapítja meg a [' Trybuna Ludu. Valamennyi len­­} gyei lap hangoztatja, hogy mind- I két mérkőzésen végig óriási ira­­í mot diktáltak a játékosok és a i nehéz talajon is végig bírták a heves küzdelmet. A Przeglad Sportowy kiemeli, hogy több len­­j gyei játékos máris jó formában van. Május 2-án Népstadion- I bán játszik a lengyel válogatott, I s a csapat a Legia és a Gornik kiválóságaira épül. HIDRAULIKÁK ÉS PNEU­MATIKÁK MUNKAHEN­GEREINEK EGYEDI ÉS SOROZATGYARTASAT, FELÚJÍTÁSÁT, VALA­MINT HONOLASI ÉS ILLESZTÉSI MUNKAIT, 6-30 MM FURATATMÉ­­RÖIG, MEGFELELŐ GÉ­PI FELKÉSZÜLTSÉGGEL ÉS SZAKMAI TAPASZ­TALATOKKAL RENDEL­KEZŐ ÜZEM RÖVID HATÁRIDŐRE VÁLLAL­JA. TELEFON: 686-013. A legjobb négy közé jutott csa­patok: EK: Celtic, Feijenoord, Legia, Leeds. KEK: Manchester City, Gornik Zabrze, AS Roma, Schalke 04. EVK: Internazionale, Ajax, An- | derlecht, Arsenal. Sorsoltak már az Európai Vá­sárok Kupája középdöntőjére: Arsenal—Ajax, Anderlecht—In­­ternazionale. A középdöntőt április 15-ig kell lejátszani. Simontornya — a labdák hazája. A legkülönbözőbb sportágak, de mindenekelőtt a foci számára tízezrével készíti a helyi Bőr- és Szörmefeldolgozó központi telepén kétszáz munkás s a környező községekben mintegy háromszáz bedolgozó a labdákat. A képen: Utolsó igazítások a „kerek bőrön”. [táéaeBafactol Nagy mérkőzés előtt Beckl Sándor Komárom megyében Dr. Beckl Sándor, az MTS el­nöke másfél napos látogatást tett Komárom megyében. Szerda dél­után a tatai edzőtábort kereste fel, beszélgetett sportolókkal és edzőikkel. Csütörtökön a megyei pártbizottságon * az MTS megyei tanácsánál a megyei, valamint a helyi sportvezetőkkel folytatott eszmecserét a testnevelés és a sport időszerű kérdéseiről, felada­tairól, majd a tatabányai Bányász Sportegyesület és a Szénbányá­szati Vállalat vezetőivel találko­zott. tékcsarnokban 18 órai kezdettel fogadja a Steaua együttesét. Buka­restben a román együttes 26:20 arányú győzelmet aratott. Hat gól hátrány sok, különösen a Steaua ellen, amely nem kevesebb, mint nyolc játékost adott a világbajnok­ságot nyert román válogatottnak. A Steaua ma érkezik Budapest­re. A vasárnapi mérkőzést Hensel és Singer (NDK) vezeti. LFÖLDRÖL JELENTIK RIO DE JANEIRO: Megbukott a brazil labdarúgó-válogatott szövetsé­gi kapitánya. Saldanha. Utódja a 59 éves Mario Jorge Zagallo,. tagja volt az 1958-ban és 1962-ben világbajnok­ságot nyert labdarugó-válogatottnak, játékos pályafutásának befejezése óta pedig edzőként tevékenykedik, leg­utóbb a Botafogónál. GYŐZELMEKRE EMLÉKEZNEK XX. ARANYKEZŰ LÁNYOK NIZZA: A nemzetközi teniszverseny női egyesének nyolcaddüntöjébei) Polgár 6:2. 8:6 arányban vereséget szenvedett az angol Coopertől. STOCKHOLM: A jégkorong-világ­bajnokságon csütörtökön Finnország 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) arányban legyőzte az NDK válogatottját. A mérkőzés egyetlen gólját a 17. percben Peltonen lőtte. A finnek — ezzel az újabb győzelemmel — a Szovjetunió mögött a második helyen vannak. NEPSZABADSAG A Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Gosztonyl János. Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Előfizetési díj egy r.óra 20,— Ft Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Blaha Lujza tér I. Telefon: 343-100, 142—220. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető minden postahivatal­ban és a kézbesítőknél. SZIKRA LAPNYOMDA INDEX: 25 001. EZT A DÁTUMOT (1965. no­vember 13.) aranybetűkkel írták í be a magyar kézilabdasport tör­­| tünetébe. A dortmundi Westfalen­­| halléban bravúros győzelmek ; után a női válogatott megnyerte a világbajnokságot! Az „ismeretlen"’ magyar lányok egy csapásra reflektorfénybe ke­rültek, se vége, se hossza nem volt az elismerésnek és ünneplés­nek. A gratulációból mindenkinek kijutott, de a legtöbb talán mégis Rothermel Annának, akii a kül­földi szakemberek a világ legjobb kapusának neveztek el. Több mint négy év telt el az­óta, Rothermel Anna hatvan vá­logatottság után búcsút mondott a címeres meznek, az FTC csapa­tában azonban még most is hétről hétre odaáll a „kaütka” elé. S amikor felkerestük, hogy felele­venítsük a világbajnokság izgal­mas napjait, előbb csak tétován, de aztán mind nagyobb tűzzel em­­lékezett vissza pályafutása legna­gyobb sikerére. — Felejthetetlen napok voltak! — mondta. — SJia másért nem is, de ezért a világbajnoki arany­éremért érdemes volt olyan sok veszélyt vállalnom és esténként gyakran kék-zöld foltokkal haza­mennem ... Mert a női kézilabda elég férfias játék, egy-egy jól el­talált bombának az útját állni, vagy vetődni a fapadlón, nem ép­pen kellemes. És az Izgalmak! A magyar vá­logatottnak abból már a világbaj­nokságot 'megelőző selejtezőn Is kijutott. Az NDK együttese elleni két mérkőzés ugyanis azonos pontszámmal és góiaránnyal vég­ződött, s a schwerini visszavágón egy pénzdarab döntött. A sorso­lásnál Guricsné vállalta a „fősze­repet”. ő mondta ki a nyerő ési boldogító „írás”-t, s ezzel a válo­gatott eljutott a világbajnokság nyolcas döntőjébe. De a csoport­­beosztás sem kényeztette el a ma­gyar lányokat: a világbajnoki cí­met védő románokkal, a régebben már aranyérmes csehszlovákok­kal és a lengyelekkel kerültek egy csoportba. Ilyen előzmények után utaztak Dortmundba. És elkövet­kezett’ az első csoportmérkőzés, a csehszlovákok ellen. És Rother­mel Anna nagy napja! — JÓL SIKERÜLTEK A VÉ­DÉSEIM, de ehhez szerencse is kellett — mondja. — Az első fél­időben két büntetőt kivédtem, 3:0-ra vezettünk. Különösen Schmidtné játszott ragyogóan, sokszor átlőtte a csehszlovák vé­delmet, 7:4-re megnyertük a mér­kőzést. Románia, a világbajnok ellen szerepeltünk a második ta­lálkozón. Izgalmunk nem ismert határt, s a mérkőzést megelőző napon, amikor vezetőink már le­feküdtek, az egyik szobában mű­soron kívüli taktikai megbeszélést tartottunk. Mindenki elmondta el­képzeléseit, bíztattuk, nyugtattuk egymást. S másnap az eredmény: 9:6 a javunkra. Most már fel­csillant a remény a döntőbe ju­táshoz. a csoportban a lengyelek ellen játszottuk az utolsó mérkő­zést. Ezúttal pihentem. Guricsné állt a kapuban, de többet izgul­tam, mint az előző két alkalom­mal. Jóna nagy napja volt ez, hat gyönyörű góllal járult hozzá a 16:7-es győzelemhez. Kicsi szünetet tart a visszaem­lékezésben, mintha a szavakat keresné, hogyan, miként adja vissza azokat a feszültséggel teli perceket, amelyek meghozták a magyar kézilabda eddigi legna­gyobb sikerét. — Zsúfolt volt a nézőtér, soha | nem játszottunk annyi ember | előtt — folytatta. — Növelte iz­­| galmunkat, hogy a harmadik he­­| lyet eldöntő csehszlovák—nyugat­német találkozón kétszer is hosz­­t szabbítottak, így túl sokáig tartott a bemelegítés. Jól emlékszem, I Balogh Márta megjegyezte: „Ha | kifutunk a pályára, mosolyog­­] junk, nehogy a jugoszlávok észre­vegyék idegességünket. Remegje- I nek ők ...” Aztán elkezdődött a döntő. Kicsit fáradtak voltunk, de a félidőig sikerült 3:2-re vezetni. Csaknem negyedóráig nem válto­zott az eredmény, mind a két csa­pat nagyon jól védekezett. Én is kaptam egy gólt, lőttünk is egyet, így lett 4:3, amikor nem sokkal a befejezés előtt hétmétereshez ju­tottak a jugoszlávok. A félelmetes kezű Jaszics állt a büntetőhöz, de egy mozdulattal sikerült becsap­nom — elhibázta a lövést. Mö­göttem egy fotós mutatta, hogy már csak egy perc van hátra, ne siessünk. Maca — Romhányiné — azonban sürgetett: „Add ide, add ide” — kiabálta. Hát odaadtam a labdát, végigszáguldott a pályán, egy csellel tisztára játszotta ma­gát, és egy óriási gólt lőtt. 5:3! Megnyertük a világbajnokságot! így történt... ROTHERMEL ANNA rajongója a kézilabdának. Azokon a napo­kon, amikor nincs edzése, a fia­talokat, a legfiatalabbalcat ismer­teti meg a játékkal s keresi azo­kat, akik egyszer majd elfoglal­hatják helyét a válogatottban. Vasárnaponként pedig hol az Elő­re, hol a Tatabánya labdarúgó­mérkőzésén szurkol a kapusok­nak: öccsének meg unokaöccsé­nek, akikkel gyermekkorúban órág hosszat labdáztak, s együtt határozták el: kapusok lesznek. Kozák Mihály Portisch legyőzte Smejkalt Prágában a zónaközi verseny újabb fordulójában Portisch le­győzte a csehszlovák Smejkalt. További eredmények: Andersen—■ Sraejkal 1:0, Andersen—Ivkov döntetlen. Állás a két forduló után: Andersen, Portisch 1,5—1,5, Ivkov 1, Smejkal pont nélkül. KECSKEMÉTEN csütörtökön a má­­sodik fordulóra került sor a nemzet­közi sakkverbenyen. Sápi—Jlmenez (kubai), Honfi—Minev (bolgár), Szi­lágyi—Csőm, Kozma (csehszlovák)—* Henningas (NDK) és Navarovszky— Kostro (lengyel) döntetlen, dr. ÜJ- telki (csehszlovák)—Flesch 1:0, Lie­­bert (NDK)—Tábor 0:1. A MAGYARORSZÁGON VENDÉG­­SZEREPLŐ Lvov szovjet labdarúgó­csapat csütörtök dclután Komlón lé­pett pályára és a bányász csapatától 2:0 (2:0) arányban kikapott. JÉGKÓRONGBAJNOKSAG: BKV Előre—Bp. Építők 5:1 (1:0, 3:0, 1:1), Ü. Dózsa—BVSC 8:3 (2:2, 2:0, 4:1). BILEK EDIT nemzetközi mester hétfőn 18 órai kezdettel a Belvárosi kávéház sakktermében szimultánt tart. Jelentkezés a helyszínen. A 31. SZ. ÉPÍTŐK női asztalitenisz­csapata vasárnap 9.30 orakor a Petőfi Sándor utca 7. szám alatti sportter­mében Vásárvárosok Kupája elődön­tő-mérkőzést játszik a bécsi TSV együttesével. TOTOTIPPEK 1. Komló—MTK 1X 2. Dunaújváros -Pécs 1 X 3. Tatabánya—Videotonl 4. Salgótarján—Haladás1 5. Székesf. MAv—Egyetértés1 8 6. BKV Élőre—Zalaeg. TE I X 7. Debreceni VSC—BVSC 1 X 8. Szolnoki MTK—Kecskemét X 9. P. Ércbányász—Gy. Dózsa 2 10. Brescia—Napol! 2 11. Fiorentina—Juvcntim X 12. I.azio—Internazionale 2 X 13. Torino—Roma 11 Pót mérkőzések: 1, 2, 1. EHIImCDJ^ÍTíI A férfi kézilabda-bajnokcsapa­tok Európa Kupájában a legjobb négyba jutásért folyik a küzde­lem. Az elmúlt héten Bukarest­ben, Berlinben, Barcelonában és Moszkvában lezajlottak az első mérkőzések, ezen a héten a visz­­szavágók következnek Budapes­ten, Zürichben, Crvenkán és Dort­­mundban. A Bp. Honvéd vasárnap a Já­[SJP© [^TlUBIlll

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék