Népszabadság, 1970. április (28. évfolyam, 76-100. szám)

1970-04-24 / 95. szám

mB&Sa tshWámh7assTánm A KOSSUTH RÁDIÓ ÉS A PETŐFI RÁDIÓ MŰSORA ÁPRILIS 27-TŐL MÁJUS 3-IG '• í: m *Wfl-**f' fl! ÁPRILIS 27. KOSSUTH RÁDIÓ 8.15: Mit üzen a Rádió? — 8.50: Édes anyanyelvűnk. — 8.55: Népek zenéjéből. — 9.25: A hét előadóművésze: Az MRT Szimfonikus Zenekara. — 10.05: Ki volt Petit Jean? — 10.35: Bach: E-dúr csembalóverseny. — 11.00: Iskolarádió. — 11.35: Áriák. — 12.20: Ki nyer ma? — — 12.30: Tánczene. — 13.15: Népdalok. — 13.45: Válaszo­lunk hallgatóinknak! — 14.00: Édes anyanyelvűnk. — 14.05: Szimfonikus táncok. — 14.39: Miért szép? — 15.10: Harsan a kürtszó! — 15.45: Operettrészt. — 16.05: Kóruspódium. — 16.14: A mikrofonnál a BNV szerve­zői. — 16.34: Népi zene. — 17.20: Haydn: C-dúr szimf. — 17.45: Riport. — 18.00: Húszas stúdió. — 19.35: Négy rádiójelenet. — 20.30: Magyar operaest. — Köz­ben: kb. 21.08: Versek. — 22.20: Nóták. — 22.43: A­ Navarra gor­donkaestje. — 0.10: Könnyűze­ne. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Zenekari muzsika. — 9.00: Ezeregy délelőtt. — Köz­ben: Óvodások műsora. — 11.40: A magyar nyelv hete. — 12.00: Népi muzsika. — 12.20: Zenekari művek. — 13.03: 50 éve tanít... — 13.20: Ban­chieri-kantáta. — Mindenféle — kettőtől ötig ... — 17.00: öt­órai tea. — 18.10: A magyar nyelv hete. — 18.19: Közkívá­natra! — 19.14: Hangverseny a stúdióban. — 20.28: Nóták. — 20.50: Mongóliai útijegyzet. — 21.00: Táncdalok. — 21.30: Nők­ről nőknek. — 22.00: A hét elő­adóművésze (ism.). — 22.35: Hangversenynaptár. — 22.50: Toronyzene. — 23.15: Offen­bach: A* szép Heléna. Részi. URH-RÁDIÓ 18.10: Tánczene. — 18.55: Orosz nyelvtant. — 19.10: Be­széljünk az operáról. — 20.00: Szebenyi János fuvolázik. — 20.17: A dzsessz kedvelőinek. — 20.40: Liszt-kórusművek. — 21.10: Láttuk, hallottuk... — 21.30: Hangfelvételek. «*^Arim.is .8. f||­­•• iMHB JbT STlg május 1. KOSSUTH RÁDIÓ 8.10: A budapesti énekkarok május 1-i műsora. — 8.50: Ver­sek. — 9.05: Májusi zászlók alatt... A régi és mai ünnep­ségekről. — 12.10: 25 éve szólalt meg a felszabadult Magyar Rádió. — 13.10: Nóták. — 13.27: Világhírű előadók lemezeiből. — 14.20: És ti hogyan éltek? II. rész. — 15.08: A nemzetközi kardcsapat-versenyről. — 15.13: Slágerek. — 15.48: Operettda­lok. — 15 58: Szabó Pál: őszi vetés. Rádióváltozat. — 17.10: 25 éves a Rádiózenekar. — 18.30: Népi zene. — 19.15: Töltsön egy órát kedvenceivel. — 20.15: A Rádió kívánságműsora. — 0.10—2.00: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 7.00: Mozart-művek. — 8.00: Verbunkosok. — 8.32: Diósze­mű. Mesejáték. — 9.20: Made in Hungary. — 9.55: Zenekari hangverseny. — Közben: 10.48: A magyar nyelv hete. — 11.50: Áriák. — 12.10: Népi zene. — 12.47: Mesejáték. — 14.00: Könnyűzene. — 14.15: A ma­gyar nyelv hete. — 14.30: ÜZENEtek. — 15.10: Bartók-kó­­rusművek. — 15.30: Bátyai ké­pek. — 16.05: Nóták. — 16.40: Pályakezdők ... Riport. — 17.00: Ötórai tea. — 18.05: A kardcsapat-versenyről. — 18.10: Hámori Ottó: Interjú egy em­lékművel. Ifjúsági hangjáték. — 19.31: A kardcsapat-verseny­ről. — 20.10-től műsorzárásig: Muszorgszkij. Borisz Godu­nov: Négyfelv. opera. — Köz­ben: 21.14: Útijegyzet — és 21.57: Tamási Áron: Egy légy. Elbeszélés. URH-RÁDIÓ 16.05: Szimfonikus könnyűze­ne. — 16.47: A dzsessz kedve­lőinek. — 17.30: Liszt-művek. — 18.05: Az Amadeus vonósné­gyes hangversenye. — 19.33: Purcell: Az indián királynő. Részi. — 20.10: A dzsessz ked­velőinek. — 20.25: Zenekari muzsika. — 21.51: Theo Adam dalestje. KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Bizet operáiból. — 8.55: Édes anyanyelvünk. — 9.00: Harsan a kürtszó! — 9.35: Ka­tonadalok. — 10.05: A magyar nyelv hete. — 10.25: Barokk muzsika. — 11.00: Iskolarádió. — 11.35: Rimszkij-Korszakov: Pan vojvoda. Szvit. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Melódiákok­tól. — 13.49: Törvénykönyv. — 14.04: Mesejáték. — 15.11: Don Quijote és Dulcinea zenében. — 15.25: Rádióiskola. — 16.05: Szimfonikus hangverseny. — Közben: 17.05: A fejlődő orszá­gok harca és Lenin. — 17.42: Kórusművek. — 18.00: Riport. — 18.28: Könnyűzenei híradó. — 19.25: A Szabó család. — 19.55: Egy rádiós naplójából. 18. — 20.40: Tudományos magazin. — 21.08: Lemezmúzeum. — 21.16: Tánczenekari hangver­seny. — 22.20: Beethovenről a zongora mellett. IV. — 22.52: Verbunkosok. — 23.37: Táncze­­ne. — 0.10: Kórusművek. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Népi zene. — 9.00: Fú­vószene. — 9.17: Schubert-mű­­vek. — 11.45: A delfinek titkai. — 12.00: Weber: A bűvös va­dász. Részi. — 12.45: Győri stú­dió. — 13.03: Két versenymű. — Randevú kettőtől — hatig... — 18.10—19.54: Fiatalok hullám­hosszán. — 20.28: A MÁV Szim­fonikusok hangversenye. — Közben: Kb. 21.08: A magyar nyelv hete. — Kb. 21.53: Nóták. — 22.20: Riport. — 22.35: Zenés mesejáték-részletek. — 23.15: Boito: Mefistofele. Részi. URH-RÁDIÓ * III. 18.10: Lemezparádé. — 18.55: Orosz nyelvtani. — 19.10: Mi­hály: Apokrif-dalok. — 19.22: A III. évezred felé. VI. — 19.32: Wagner: Parsifal. Részi. — 20.20: Fats Waller műveiből. — 20.33: Zenélő Nagyvilág. — 21.18: Hangjáték Gelléri Andor Endre novelláiból. — 22.06: Y. Menuhin Bach-lemezeiből. ■BEE KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Régi melódiák. — 8.52: Édes anyanyelvünk. — 8.57: Rossini: Olasz nő Algírban. Kétfejű. vígopera. — 11.03: A magyar nyelv hete. — 11.23: Kodály-Weöres: öregek. — 11.30: A Szabó család. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Tánczene. — 13.15: Népi zene. — 13.40: Vita a korszerű mezőgazdaság­ról. — 14.00: Mai témák, mai dalok — 14.13: Válaszolunk hallgatóinknak! — 14.28: Áriák. — 15.10: Kóruspódium. — 15.17: Magyar századok. — 16.05: Mu­zsikáról, fiataloknak. — 16.33: Az élő népdal. — 16.43: A ma­gyar nyelv hete. — 17.20: Új felvételeinkből. — 17.39: Nép­dalok. — 18.03: Riport. — 18.13: Operett. Rátonyi R. műsora. — 19.25: Kritikusok fóruma. — 19.35: Szimfonikus hangver­senyközv. az Erkel Színházból. — Közben: kb. 20.10: Láttuk, hallottuk... — 21.25: Búcsú Váci Mihálytól. — 22.20: Köny­­nyűzene. — 22.40: Lenin gondo­latvilága. — 22.55: Tánczene. — 0.10: Operaáriák. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Paganini, a-moll hege­dűverseny. — 8.40: A fejlődő országok harca és Lenin. — 8.55: Dalok, táncok. — 9.40: A mikrofonnál a BNV szervezői. — 11.55: Néhány perc tudo­mány. — 12.00: A XX. század zenéjéből. — 13.03: Áriák. — 13.24: Rézfúvós-sextettek. — 13.40: Orvosi tanácsok. — Ket­tőtől — hatig az aktualitások jegyében... — 18.10: Kis ma­gyar néprajz. — 18.15: A brüsz­­szeli magyar századról. — 18.45: Beethoven: Pathétique szonáta. — 19.05: Telemanin: Az iskola­­mester. — 19.23: A kisgyermek. Elbeszélés. — 20.28: Operett­­melódiák. — 20.59: ,,A’ bék­étlen béke.” — 21.19: Népi zene. — 22.06: A Zágrábi Filharmoniku­sok hangversenye. URH-RÁDIÓ 18.10: Tánczene. — 18.55: Orosz nyelvtant. — 19.10: Szim­fonikus hangverseny. — 20.04: Dzsessz Ljubljanából. — 20.33: Az MRT Szimfonikus Zeneka­rának felvételeiből. — 21.53: Áriák. — 22.33: Két Haydn-szo­­náta. KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Kórusok, hangszerszó­lók. — 9.00: Riport. — 9.10: Fú­vószene. — 9.24: Édes anya-­ nyelvünk. — 9.29: Könnyűzenei híradó. — 10.05: A magyar nyelv hete. — 10.20: Zenekari muzsika. — 11.14: Rádiószín­­ház. — 12.20: Zenei anyanyel­vünk. — 12.30: Melódiákoktól. — 13.58: Jegyzet. — 14.03: Pol­­beat. — 14.20: Kis magyar nép­rajz. — 14.25: Új Zenei Ujság. — 15.20: Csak fiataloknak! — 16.05: Ny. Virta: Clemens és fia. Rádióváltozat. II. rész. — 16.36: Amerika népzenéje. III. rész. — 17.05: Szimfonikus hangverseny. — Közben: 17.48: Versek. — 18.33: Népdalok. — 19.30: Lehár: A víg özvegy. Há­­rom felv. operett közv.-e a Fő­városi Operettszínházból. — Közben: kb. 20.30: A magyar nyelv hete. — Kb. 22.30: Tán­coljunk! — 0.10—2.00-ig: Meló­diákoktól. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Népi zene. — 8.45: Talló­zás a világsajtóban. — 9.00: Do­nizetti: Lammermoori Lucia. Részi. — 9.45: Válaszolunk hall­gatóinknak! — 11.50: Könyv­szemle. — 12.00: Liszt-művek. — 12.35: Elhangzott: 1970. I. 3-án. — 13.03: Vonószenekari muzsika. — 14.00: Napraforgó. Gyermek rádió. — 15.05: Turis­ták öt perce. — 15.10: Schubert: Pisztrángötös. — 15.50: Könyv­­ismertetés. — 16.05: Egy rádiós naplójából. 18. — 16.50: Móricz Zsigmond: Aranyos öregek. — 17.27: Népdalcsokor. — 18.10: Ifjúsági rádiójáték. — 18.51: Le­­nin-dalok. — 19.10: A Rádió le­mezalbuma. — 21.01: Színházi riport. — 21.18: Rádióhangver­senyekről. — 21.48: Schubert: VI. és Beethoven: V. szimf. — Közben: 22.19: A költészet nap­jai. — 23.15: Zongoramuzsika. — 23.43: Népdalok. URH-RÁDIÓ 16.05: Musicalekből. — 17.00: Ötórai tea. — 18.10: Lemezpa­rádé. — 18.55: Orosz nyelvtani. — 19.10: Szigeti hegedül. — 19.35: Szimfonikus hangverseny közv.-e az Erkel Színházból. — Közben: kb. 20.30: Versek. — Kb. 21.30: A dzsessz kedve­lőinek. — Kb. 21.40: Operaket­­tősök. — 22.08: Muszorgszkij: Egy kiállítás képei. — 22.45: Szervánszky: Változatok... szimfónia. — 13.01: Szántó Je­nő műsora. — 13.11: Operettda­lok. — 13.37: Rádiólexikon. — 14.11: Nagy Beethoven-előadók. — Közben: 14.50: Csokonai-ver­­sek. — 15.49: Színházi magazin. — 16.55: Közv. a Magyarország —Lengyelország válogatott lab­­darúgó-mérk.-ről. — 19.10: Nó­­takedvelőknek. — 19.59: Rádió­­állomások nemzetközi show­­versenye. II. — 21.30: N. Gjau­­rov operafelvételeiből. — 22.15: Beethoven és Bartók zenei öröksége. IV. rész. — 23.04: Rit­musturmix. — 0.10: René Bar­­toli gitározik. PETŐFI RÁDIÓ. 7.00: Orgonamuzsika. — 8.07: Miska bácsi lemezesládája. — 8.37: Operakalauz: Verdi: A végzet hatalma. — 9.37: Zenei anyanyelvünk. — 9.47: A baj­nok. Ambrus Tibor dok­­ játé­­ka. — 10.40: Vasárnapi koktél. — 12.10: Népi muzsika. — 13.01: Egy komisz kölyök naplója. Rádiójáték gyermekeknek. — 14.00: Táskarádió. — 15.00: A magyar nyelv hete. — 15.15: A jövő hét műsorából. — 15.40: Könnyűzene. — 16.05: Operett­­részt. — 16.50: Hangverseny magyar szerzők műveiből. — 17.40: A mikrofonnál az irodal­mi szerkesztő. — 17.50: Vezé­nyel a szerző. — 18.05: Kopá­­nyi Gy.: Idézés elhunytaknak. Rádiódráma. — 18.53: Könnyű hangszerszólók. — 19.10: Ope­­rarészi. — 19.40: A magyar nyelv hete. — 20.10: Az Orosz tél hangversenyeiből. III. rész. — 21.10: Népi muzsika. — 21.45: Egy hír a mikroszkóp alatt. — 22.00: Lemezgyűjtők húsz perce. — 22.20: Slágereinkből. — 23.10: Szimfonikus zene. URH-RÁDIÓ 16.05: Csak fiataloknak! — 17.25: Lemezparádé. — 18.05: Agay Karola ária- és dalestje. — Közben: 18.30: Külföldi­ tu­dósoké a szó. — 19.15: Magyar zeneszerzők. — 19.54: Schu­mann: d-moll szonáta. — 20.25: A dzsessz kedvelőinek. — 20.40: Áriák. — 21.03: Rádiójáték Zrí­nyi Miklósról. — 21.43: Karl Richter vezényel. SZOMBAT ■B2Z3XI KOSSUTH RÁDIÓ 8.05: Édes anyanyelvünk. — 8.10: Jó reggelt, vasárnap, szombaton! — 9.50: Olvasmány­élmények. — 10.03: Játsszunk zenét! A Gyermekrádió vetél­kedője. II. elődöntő. — 11.18: Költők albuma. Jankovich F. — 11.33: Kodály: Háry János. Szvit: Berlioz: Fantasztikus ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK KOSSUTH RÁDIÓ:­­ -----------------------------------------------kb. 7.30: Új könyvek. — 16.00: A világgazdaság hírei. — 0.25: Himnusz, műsor­zárás. Csak szombaton: a műsorzárás éjjel 2.00 órakor. m­TÁcs DÁnia I 6.30: Torna (a 240, a 252,70 és a­­oiVil KALMár: I 340 méteres hullámhosszon), ez­ 1 ------- --------------- után, kb. 8.05-ig a műsor azo­nos a Kossuth rádióval — 10.00 (hétköznap): A zene hullámhosszán. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 19.44: Jó éjszakát, gyerekek. — Kb. 0.10: Műsorzárás. N­DU DÁma I BRS2él 8 (vasárnap 7) órától az ön- UKn-KRUMJ­­I álló műsor kezdetéig a budapesti, -----------------------------------a miskolci és a kabhegyi adóállo­más a Petőfi rádió műsorát, a pécsi adó a Kossuth rádió műsorát sugározza. HÍREK, IDŐJÁRÁSJELENTÉS : I (Kossuth, K.,­­ ------------------------------------------------------------------------| Petőfi: P­. 4.30: K., 5.00: K., 5.30: K. (Reggeli Krónika I.), 6.00: K., Kb. 6.30: K. 7.00: K. (Reggeli Krónika II.), 8.00: K., 10.00: K., 11.00: P. 12.00: K. (Déli Krónika), 13.00: P., 14.30: P., 15.00: K., 15.30: P., 16.30: P., 17.00: K., 17.30: P., 18.00: P. és URH, 19.00: K. (Esti Krónika I.), 20.00: P. (Esti Kró­nika II.), kb. 20.30: URH, kb. 21.00: K., 22.00: K., 23.00: P. és URH, 24.00: K. és P. Csak szombaton: K. 0.55-kor is! VASÁRNAP: 6.00: K., 8.00: K., 10.00: K., 12.00: K., 15.00: K., 16.00: P. és URH, 17.00: K., 18.00: P. és URH, 19.00: K., 20.00: P., 22.00: K., 23.0: P. és UK­I, 24.00: K. és P. ffmjPmt^ 8B01S JjjSÉGB MÁJUS 3. KOSSUTH RÁDIÓ 8.15: Lányok, asszonyok . .. — 8.35: Régi magyar dalok. — 8.55: Édes anyanyelvűnk. — 9.00: Mit mond az EEG? — 9.10: Hunyadi László. Részi. — 10.05: A magyar nyelv hete. — 10.30: Mozart: B-dúr zongoraverseny. — 11.00: Mesejáték. — 12.10: Ki nyer ma? — 12.20: Melódiakok­tél. — 13.50: A III. évezred fe­lé. VII. — 14.00: Táncdalok.­­ 14.10: Verdi: Az álarcosbál. Részi. — 15.05: Népdalok. — 15.33: Haydn-művek. — 16.07: Hidas—Gál: Győzelmes ének. Kantáta. — 16.18: Homérosz vi­lága. — 17.05: Mi újság az ope­rában? — 17.52: Zenekari hang­verseny. — 18.50: és 19.10: A kardvívóversenyről. — 19.14: Könnyűzenei olimpia. V. rész. — 20.16: F. G. Lorca: Vérnász. Rádióváltozat. — 22.25: Kama­razene. — 23.23: Verbunkosok. — 0.10: Lassus: VII. zsoltár. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Szimfonikus zene. — 8.57: Tánczene. — 11.47: A ma­gyar nyelv hete. — 12.00: Az élő népdal. — 12.10: Művek és megoldások. Mendelssohn: e­­moll hegedűverseny. — 13.03: Barokk muzsika. — Kettőtől — hatig...: Zenés délután. — 18.05: Népi zene. — 18.46: Tu­dósaink arcképcsarnoka. — 19.01: Operettrészt. — 19.35: Zempléni Kornél Bartók—Liszt zongoraestjének közv.-e a Ze­neakadémiáról. — Közben: Kb. 20.25: Versek. — Kb. 21.15: Jegyzet. — Kb. 21.25: Kár len­ne elmulasztani... — Kb. 22.10: Tánczene. — 23.15: Film­zene. — 23.25: Prokofjev-mű­­vek. URH-RÁDIÓ 13.05: Lemezparádé. — 19.30: Hindemith: Cardillac. Három­­felv. opera. — 21.13: A dzsessz kedvelőinek. — 21.33: Zenekari muzsika. “-“ ,ism.-k: 9.00) 10.00: Orosz nyelv- ------------------------------- ITV: 8.10: Föld-CSÜTÖRTÖK augyexák: Bár- SZOMBAT Lan­i.23“gyek: VASÁRNAP Wit­-----------------------------------di György mű­ rekeknek (4 kis- ------------------------------- Angol nyelv (ko­sora (csak 14 éven felülieknek). — film). — 11.30: Pamir ’69. 10: Eglgérő népisk. I—II. o.). — 9.00: Környezet­mi A T C I C­­/ I 7 I A B io.20: Korszerűbb háztájit...—10.40: hegyek között. — 15.23: Francia ismeret (ált. isk. 4. o., ism.: 14.00). ma M I L I L V I L I U n| A borotva éle (tv-játék). — 16.18: Te- nyelvtanfolyam haladóknak. — 15.50: — 11.55: Földrajz (ált. isk. 7. o., ism.: gr ' S lizsák. — 16.50: Életem fő műve (m­- A magyar külpolitika 25 éve. — 16.10). — 17.10: Előkészítő a felsőfokú raj AA M C n D A 8 portfilm) — 17.20: A természet arca 16.50: Közvetítés a Magyarország— felvételi viz­sgákra (fizika, III. o.). Il­ U J V l­ M m - művészetben — 17 40- Hírek — Lengyelország labdarúgó-mérkőzés­ — 17.53: Hírek. — 18.00: Mi történt §51 „ 0 ,7 15. 7„'„vi Miklós születésének 350 ről. — 18.50: Tévé-operakalauz: Csaj­ azóta? (riportfilm). — 18.30: Hungá-H J0h­ IS 27-tti Imáim T-in JH 17'? ' .,Z y M születésenek Szoj­­kovszkij: Pique Dame. — 19.10: A vi­­r­a Kupa kard egyéni döntő (le’.v.­Baa ® JB évfordulójára. 18.05: Kepes katon-­iág­érképe előtt. — 19.20: Esti mese­­ről). — 19.30: Esti mese. — 19.35: Pa­dárium. — 18.35: Pamír ’69. 10. Égig- _ 19.36: Frédi és Béni. 4. Sziuk és zabola. — 20.00: TV Híradó. — 20.20:M­egérő helyek között. — 19.00: Cica- fiúk. — 20.00: TV Híradó. — 20.20: Ön is halandó, felség! (magyarul vízió. — 19.10: Tom Sawyer kaland- Hámori Ottó: Raktérile (tv-film). — besz. nyugatnémet film). — 21.33: ___________ a Távol de nem elfeledve 11.50: Beszélgetések Lehár Ferenccel. Állami-díjas tudósaink. I. rész. — „,nn I 60r°o! ilm.'! - 19.45: Gásár­ Sándorok. a stoT -­­ TV Híradó. 2. kiadás. 22.15: TV Híradó. 2. kiadás.­­ 13.10­. - 9.00: Környe- főtitkárának ünnepi köszöntője. — • nnivifi in i ■ tw­inirAnínnl ------------------ zetismeret (ált. isk. 3—4. 20.00: TV Híradó. — 20.20: Zengjük DKAN­jLAVAI IV JViUjUKADw. o., ism.: 14.00). — 9.55: Történelem a dalt... — 20.45: A 0416-os szőke­i áll. isk. 5. o., ism.: 14.55). — 11.55: v(iiv­m réSz — 2125- HÉTFŐ­I 13-53: Telesport. — 17.25: Kerékpárosverseny közv.-e. — 16.10: Történelem (ált. isk. 6. o.. ism.: ^ Simone'énekel —'22 15- TV --------------------- Fúvószene. — 19.00­­: A Balti-tenger partjain (dok.-film). 15.50­. — 17.58: Hírek. — 18.05: Fel- Nina Simone énekel. zz.io. tv 22.05: Tv Híradó _ 26.10: A bástya. — 19.00 és 23.20: TV Híradó. — 20.10: szabadult melódiák... Az Állami Híradó, 2. kiadás. Peter Karvas triptichonjának I. ré- A daloló Moszkva (Filmműsor). — Népi Együttes. — 18.25: Tudományos ________________ sze. — 22.05: Liga-vasárnap. 21.40: Új harcosok sorakozója (játék­műsor tizenéveseknek. — 19.00: Esti , ' Kozv. a moszk- ■ g.c. p Karvas' A bástya film), mese _ rom­- mokumentumfilm DCMTFII vai katonai dísz- KEDD I 9'»3- P. Karvas. A Dastya Leninről - 20­00 • TV Hiradó - K b IM I­­­II. szemléről és a sport- ---------------- (tv-taptichon, ism ) - SZOMBAT 1 »-30: Sportműsor. -Leninről. 20.00. ív Híradó. ------------------------- Darádéról — 9 30- A 15.55: Bánik Ostrava—Lokomotív Ko- -------------------------1 14.25: A Slovan Bra­tnik­ -R21■ CA'rózsák háborúja Szovjetunió tájain (kisfiún). - 9.45: sice I. o. labdarúgó-mérk. - 19.00 és Jislava-Admira Energia ifjúsági lab­í Anin., Man­t Tv Híradó Közv a budapesti a ceglédi és a ta- 22M. Tv Híradó. — 19.36: Emberek darugó Duna Kupa merk. közv.­e. 2. Anjou Margit. — 22.00: TV Hnado, Ko­v­­a Budapest, a cegleai és a történelem (dokumentummaga­ — 15.55: A S. Teplice—S. Kosice X. o. ________________ Tcm w. tabanya, felvonulásról -16.03: Az zin). * labdarúgó-mérk. közv.-e. - 17.45: A z trn rt a Sartorius úr házai MRT vendegekent hazánkban szere­­s/erd^ 1 19'°° éS 22.05: TV Hír­ nápi Németország utolsó napjai. -SZERDA Ttv fémvállV— in?n-­pelt külföldi rádió-gyermekkórusok .. 1 adó. — 19.25: KEK 19.00: és 22.05: TV Híradó. — 20.15: ------------------------- Comora. Paradicsom gálaestjéből. — 16.30: Közv. a Fő- labdarúgó-mérk. —21.15: Tv-mozaik Esztrádműsor. — 22.25: Filmrevü. az Indiai-óceánon (nyugatnémet Fe­­rencváros—Bakony Vegyész női ké- Lehár születésének 100. évfordulójá- VASIÁRXAP ! 10.15: Kis hitparo­kumentumfilm). — 17.38: Hírek.­í­zilabdamérk.-ről. — 17.40: Cirkusz a­ra. _ ^ —I­dé# __ 11.05: TV­Pre. 17.45: Az orvosi gondolkodás törté- stúdióban (közv. Moszkvából). — CSÜTÖRTÖK / sor—B. Karvina I. o. férfi kézilab­nete. — 18.15: A Szovjet Hadsereg 18.45: Történelmünk hullámhosszán , , , ,di mérk. közv.-e. — 13.30: Nemzet-Énnk' ^Táncegyüttesének műsora (d­okimentumfilm). — 19.40: Esti­me- közi salakpályás kerékpáros-bajnok­ alatt (riportfilm). — 22.00: Ismerke- 2. kiad. — 22.20: Drága John (ma­ — ■ ■ ■■ a május 1-i ünneplé- sportesemények. — 19.55: Kocká­d és a szobrászattal VIII. (bef.) rész. gyárul besz. svéd film, csak 18 éven gekről. — 11.00: Térzene. — 14.00: A zaj . . . (lengyel kalandfilmsoroz­at). M­e.“-“TM TV -*■*» Ze- müsorT KutatásT számítókht-19.25: KEK labdarúgódöntő közv.-e­ne­­dvonókura. - 2150: Húsz perc 21.35: Dalok. “ opera kfcsöknek és nagyok­ Bécsből. — 21.20: Vasút a város Toldy Máriával. — 22.10: TV Híradó, PÉNTEK­I Intervízió-műsor­nak. — 19.00 és 22.00: TV Híradó.­ T—rmn Ilin l—lll ■Hllll Iliin l mmu ■ i ■ i ........ —1 — 22.20: TV Híradó, 2. kiadás. felülieknek!). Csehszlovákia—Anglia salakpályás — 20.55: Dvorzsák: Szláv táncok. fP­­fónik­OVDOMOTON

Next