Népszabadság, 1970. június (28. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-05 / 130. szám

A KOSSUTH RÁDIÓ ÉS A PETŐFI RÁDIÓ MŰSORA JÚNIUS 8-TÓL 14-IG H­ÉT?­­ KOSSUTH RÁDIÓ 8.15: Mit üzen a Rádió? — 8.50: Népi zene. — 9.25: A hét előadóművésze: Grace Bumbry. — 10.05: Zenekari muzsika. — 11.00: Ifivezetők fóruma. — 11.25: Áriák. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Tánczene. — 13.15: Nótacsokor. — 13.45: Vá­laszolunk hallgatóinknak! — 14.00: Édes anyanyelvünk. — 14.05: Olasz muzsika. — 14.39: Vallomás egy versről. — 15.10: Pol-beat. — 15.20: Könnyűzene. — 15.43: Kodály-dalok.— 16.05: Ibert: Játék. — 16.10: Diák­szemmel a jövő iskolája. I. rész. — 16.40: Schubert-dalok. — 17.20: Könnyűzene. — 17.45: Van új a nap alatt. — 18.00: Húszas stúdió. — 19.35: Egy óra Mezey Máriával. — 20.35: Ma­gyar Parnasszus (Kaffka Mar­git). — 21.18: Népdalcsokor. — 22.20: Ritmusturmix. — 22.48: A modern filozófia problémái. — Kiss Gyula zongoraestje. — 0.10: Cimbalommuzsika. — JÚNIUS 8. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Csajkovszkij operáiból. — 9.00: Ezeregy délelőtt. — Közben: Óvodások műsora. — 12.00: Népi zene. — 12.20: Fo­lyóiratszemle. — 12.35: Kórus­művek. — 13.03: Liszt-művek. — Kettőtől — hatig . . . Kíván­ságműsor. — 18.10: Sellő a pe­csétgyűrűn. Rádiójáték. — 19.35: Hangverseny közv. az Erkel Színházból. — Kb. 21.50: Operettrész­. — 22.25: A hét előadóművésze (ism.). — 23.15: Tánczene. URH-RÁPIÓ 18.10: Tánczene. — 18.55: Orosz nyelvtani. — 19.10: Ma­gyar zeneszerzők. — 19.42: Sán­ta Ferenc: Az áruló. Rádióvál­tozat. I. rész. — 21.10: Beetho­ven vonósnégyesei — III. rész. — Közben: 21.57. Láttuk, hal­lottuk. ■BBSr&IGEO KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Verbunkosok. — 9.00: Harsan a kürtszót — 9.35: Áriák. — 10.05: A kertelő agár. Elbeszélés. — 10.30: Zenekari muzsika. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30 : Melódiakoktél. — 13.4­5: Törvénykönyv. — 14.00: Bizet: Carmen — finálé. — 14.16: Re­kord. Rádiójáték gyermekek­nek. — 15.10: Lajtha: Hárfa­ötös. — 15.41: Operettrészt. — 16.05: Az élő népdal. — 16.15: A III. évezred felé. IX. — 16.35: Poéma Ukrajnáról. — 16.42: Könnyűzene. — 17.05: Ázsia munkásmozgalma X. — 17.20: Kókai: Rapszódia. — 17.28: In­dia gondjai. — 17.43: Könnyű*­­zenei híradó. — 18.13: Egy rá­diós naplójából, 24. — 19.30: A Szabó család. — 20.00: Sza­bó Csilla zenekari zongoraest­je. — Közben: kb. 20.53: Könyv­hét 1970. — Kb. 21.40: Táncze­ne. — Kb. 22.15: Közv. a bir­kózó EB-ről. — 22.20: Az elra­bolt asszony. Vidám zenés já­ték. — 23.17: Nóták. — 0.10: Kórusművek. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Csajkovszkij-művek. — 9.00: Népdaljáték. — 9.36: Fú­vósmuzsika. — 12.00: Barokk muzsika. — 13.03: Puccini: Pil­langókisasszony. Részi. — Ran­devú kettőtől — hatig . . . Zenés délután. — 18.10: Fiatalok hul­lámhosszán. — 20.28: Népi mu­zsika. — 20.54: Életrajzi játék Czakó Zsigmondról. — 22.01: Brahms-dalok. — 22.15: Szovjet operettekből. — 23.15: Zá­vodszky Zoltán dalestje. URH-RÁDIÓ 18.10: Lemezparádé. — 18.55: Orosz nyelvtani. — 19.10: Sza­bó: Liszt-dalok. — 19.36: 25 év. Gazdaságtörténet VIII. 19.46: Wagner-felvételek. — 20.39: A bilzeni dzsesszfeszti­­vál műsorából. I. — 21.19: Ja­pán kórusművek. — 21.53: Új lemezeinkből. KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Régi melódiák. — 9.02: Tudományos-fantasztikus hang­játék. — 9.20: Fali: Pompa­­dour. Részi. — 10.05: Telemann: Pimpinone. — 11.09: Sosztako­­vics-művek. — 11.30: A Szabó család. 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Tánczene. — 13.15: Né­pi zene. — 13.45: Válaszolunk hallgatóinknak. — 14.00: Mai témák —­ mai dalok. — 14.09: Zenekari muzsika. — 15.10: Kó­rusművek. — 16.15: Magyar szá­zadok. — 16.05: Muzsikáról fia­taloknak. — 16.38: Legkedve­sebb versekről. — 17.20: Ma­gyar szerzők kórusai. — 18.06: Világgazdasági Figyelő. — 18.21: Beethoven: G-dúr zongo­raverseny. — 19.30: Népzenei Magazin. — 20.10: Dupla vagy semmi. — 21.19: Gondolat. — Kb. 22.15: Közv. a birkózó EB- ről. — 22.20: Világhírű előadók lemezeiből. — Közben: 22.44: Előadás. — 0.10: Filmzene. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Muzsikáló könyvek. — 9.04: Ázsia munkásmozgalma. X. — 9.19: Kórusművek. — 9.30: ABC Meseáruház. — 12.00: Romantikus muzsika. — 13.03: Zenekari muzsika. — Kettőtől — hatig . . . Zenés délután. — 18.10: Kis magyar néprajz. — 18.15: Az emberi társadalom biológiája. III. rész. — 18.40: Régi dalok. — 19.58: De Falla: A bűvös szerelem — balettszvit. — 19.23: B. Csopics: A ga­lambszívű géppuskás. R.-válto­­zat. — 20.25: Berlin—Budapest közös szórakoztató zenei műso­ra. — 21.35: Könyvismertetés. — 21.45: Igazolatlan éjszaka. Ze­nés játék. —­ 23.15: Verbunko­sok. URH-RÁDIÓ 18.10: Tánczene. — 18.55: A gyermek és világa. IX. — 19.30: Bach: 78. kantáta. — 19.57: A dzsessz kedvelőinek. — 20.23: Sánta Ferenc: Az áruló. I.­vál­tozat. I. rész. — 21.15: Beetho­ven vonósnégyesei — IV. rész. — Közben: 21.54: Versek. LÓSPORT HETI VERSENYNAPTÁR Június 6-án, szombat du. ih2 órakor: GALOPPVERSENY MAGYAR KANCADÍJ Június 7-én, vasárnap du. Vs3 órakor: MAG­YARORSZ­ÁG — AUSZTRIA NEMZETEK KÖZÖTTI ÜGETŐVERSENY Június 10-én, szerda du. HáS órakor: ÜGETŐVERSENY Június 11-én, csütörtök du. 4 órakor: GALOPPVERSENY KOSSUTH RÁDIÓ 8.05: Műsorismertetés. — 8.20: Fúvószene. — 8.30: Könnyűze­nei híradó. — 9.00: Az emberi társadalom biológiája. III. — 9.25: Verbunkosok. — 10.05: A gyászbeszéd. Elbeszélés. — 10.21: Zenekari muzsika. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Közv. a birkózó EB-ről. — 12.40: Melódiákoktól. — 13.40: A háztáji szőlőkről. — 14.00: Muszorgszkij-dalok. — 14.20: Kóruspódium. — 14.32: Áriák. — 14.50: Közv. a birkózó EB-ről Berlinből. — 15.15: Gogol: A revizor. Rádióváltozat. — 16.40: Amerika népzenéje. IX. — 17.15: Hat Monteverdi-mad­rigál. — 17.32: A fővárosi köz­lekedésről (a BKV vezetői vá­laszolnak a kérdésekre). — 17.38: Töltsön egy órát kedven­ceivel. —■ 19.30: Kritikusok fó­ruma. — 19.40: Népdalok. — 19.59: Gluck: Orfeusz, 3 felv. opera. — 21 50: Közv. a birkó­zó EB-ről. — 22.20: Népi zene. — 23.00: K. Sutarski lengyel költő versei. — 23.21: Bartók: I. szvit. — 0.10: Tánczene. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: A budapesti zenei ver­senyek történetéből, VII. rész. — 9.40: Tartini: A-dúr szimf. — 9.50: Magánvélemény köz­ügyekben. — 12.00: A Győri Filharmonikusok. — 12.45: Haydn: Esz-dúr szonáta. — 13.03: Miskolci stúdió. — 13.20: Berlioz operáiból. — Kettőtől — hatig . . . Zenés délután. — 18.10: A Rilke-fordító párttit­kár. — 19.11: Hangverseny a stúdióban. — 20.25: Közv. a birkózó EB-ről. — 20.35: Ifjúsá­gi Vidám Színpad. — 21.35: Né­pi muzsika. — 21.57: Rádióhang­versenyekről. — 22.27: Törté­nészszemmel Londonban. H. rész. — 22.47: Lendvay: Maut­­hausen. —­ 23.15: Offenbach: Périchole. Részi: URH-RÁDIÓ 18.10: Lemezparádé. — 19.00: Hidas—Kástner: Cantata de mi­­noribus. — 19.19: A bilzeni dzsesszfesztivál műsorából. — II. — 19.59: Lux Erika zongo­raestje. — 21.27: Arany: Tenge­ri hántás. — 21.34: Hangfelvé­telek felsőfokon. FA TELEVÍZIÓS MŰSORA , június 8-tól 14-ig ! 1 . 17.58: Hírek. — 18.05: Isoni ! Óvodások filmműsora.—­­ 18.20: Közv. az Országos­­ Gumiipari V. nyíregyhá­zi gyáregységéből. — 18.50: Dzsessz­­pódium. — 19.20: Esti mese. — 19.35: Parabola. — 20.00: Tv-híradó. — 20.20: Gyárfás Miklós: Kisasszonyok a magasban (Tévékomédia). — 21.10: Az én dallamaim. Műsorvezető: Udo Jürgens. — 21.55: Tv-híradó — 2. — Ismétlések: 9.00: Ér- C T C p n A tékítélet (Dokumen­­tumfilm). — 9.20: Maigret felügyelő . .. „Vakáción”. — 10.15: Dzsesszpódium. — 10.45: Delta.--------17.58: Hírek. — 18.05: Szökevények. Magyarul beszé­lő NSZK-film. — 18.30: Connie Fran­­cis énekel. — 18.55: Esti mese. — 19.05: Tv Mintabolt. — 20.00: Tv-hír­adó. — 20.20: Mit tenne ön, az én he­lyemben? — 21.00: Muzsikáló váro­sok. IV. Prága. — 21.40: Tv-híradó — 2. — 22.00: „Forró Universum.” — 22.50: Labdarúgó VB: NSZK—Peru (közv. Leonból). — 10.00: Labdarú­óKITÖRTÖK gó VB: NSZK­V. J u I­­JK I VIV peru (ism. fel­­vételről). — 17.58: Hírek. — 18.05: Tegeződjünk! (Zenés olasz film) — 18.55: Esti me­se. — 19.05: Fabula. Irodalmi műsor nagy gyerekeknek. — 20.00: Tv-hír­adó. — 20.20: Tánczenei műsor. — 20.50: A rózsák háborúja sorozat: 8. A prófétanő. — 21.45: Az egyenlítői őserdőben ... n. A brazíliai őserdő állat- és növényvilága. — 22.10: Tv­­híradó — 2. — 22.20: Költészet (Nagy László). — 22.50: Labdarúgó VB: Anglia—Csehszlovákia (közv. Guada­­laj­arából). ----------------- 10.00: Labdarúgó VB: p c |J T c V Anglia—Csehszlová­­rcaiEW­kia (ism. felvételről).­­ — 17.58: Hírek. — 18.05: Kuckó. 18.30: Pskov, az ősi város (Szovjet kisfilm). — 18.45: Arcképek, találkozások . . . (Beck, ö. Fülöp szobrászművész). — 19.15: Esti mese. — 19.25: 25 éves az MSZBT. — 20.00: Tv híradó. — 20.20: Fiatalok jubileumi vetélkedője. — 22.20: Tv-híradó — 2. Ismétlések: 9.00: R­AT A kisfilmek kedve­­lőinek: Norvégia, „ Észak országa (nor­vég). — Egy ABC bölcsőjénél (bol­gár). — 9.35: Tv Mintabolt... — 10.25: Ken Hughes: Sammy (Tévéjá­ték. ) — 16.18: McGill. A látszat csal. (Magyarul b. angol film.) — 17.15: Hírek. — 17.20: Nemzetközi mezőgazdasági filmszemle. — 17.10: Hozzál nekem kengurut . .. Vidám úti beszámoló — III. rész. —18.10: Turpi úrfi . . . III. Téli kégli. — 18.35: A Tv jelenti. — 19.20: Cicavízió... — 19.30: Huncut kísértet. Vígjáték 3 felvonásban. A Katona József Szín­ház­ba, felvételről. — A szünetben: kb. 20.15: Tv-híradó. — 21.55: Tv­­híradó — 2. 22.15: Dühöngő ifjúság (Magyarul b. angol film). —­­­9.28: Az Interví­­zió gyermekmű­sora Bratislavá­ " ból. — 10.20: Csak gyerekeknek! — 11.30: A művészet világából. Az Intervízió műsora Minszkből. — 15.53: Turpi úrfi ... 3. Téli kégli. — 16.20: A természet ar­ca a művészetben. IV. rész. — 16.50: A vörös agitátor (Magyarul b. szov­jet film). — 17.25: Delta. — 17.50: Kiváló együttesek a kamera előtt. .. — 18.30: Esti mese. — 18.45: Hírek. — 18.50: Labdarúgó VB: A negyed­döntő közvetítése. — 21.00: Tv-hír­­adó. — 21.20: Spanyol pillangó (Ma­gyarul b. NSZK-film). — 22.35: Tv­­híradó — 2. P­ÉNTEK KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Operettrészt. — 9.00: Elő­adás. — 9.10: Barokk muzsi­ka. — 10.05: Fiatalok stúdiója. — 10.25: Bendze József és Gu­tai Magda versei. — 11.00: Édes anyanyelvünk. — 11.05: Jubilá­ló Ifjú Zenebarátok. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Tánc­zene. — 13.15: Népdalok. — 13.49: Villanófényben. — 14.04: Szomszédolás. — 14.25: Kórus­pódium. — 14.36: Mozart: D-dúr zongoraverseny. — 15.10: Fú­vósművek. — 15.29: West Side Story. Részi. — 16.03: Diák­szemmel a jövő iskolája. I. rész. — 16.35: Wolf-dalok. — 17.20: Áriák. — 17.45: Mikro­fórum. — 18.00: Népdalok. — 18.18: Hallgassuk együtt! —■ 19.30: Kaleidoszkóp. — 22.15: Közv. a birkózó EB-ről. — 22.20: Egy falukutató jegyzet­füzetéből. — 22.30: Beethoven és Bartók zenei öröksége. V. — 23.16: Verbunkosok. — 0.10: Haydn-áriák. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Schubert-zongoraművek. — 9.00: Ezeregy délelőtt. — 12.00: Zenekari muzsika. — 13.03: Könyvismertetés. — 13.23: Kórusművek. — Mindenki ked­vére kettőtől — hatig ... — 18.10: Falusi esték. — 19.00: Két egyfelv. opera közv.-e Pécsről. — Kb. 21.10: Közgazdasági jegyzet. — Kb. 21.25: Könnyű­zene. — Kb. 21.50: Mozart-mű­­vek. — Kb. 22.20: Láttuk, hal­lottuk . . . Kb. 22.40: Nóták. — 23.15: Szimfonikus zene. URH-RÁDIÓ 18.10: Tánczene. — 18.55: URH Zenei Kalauz. — 19.28: Sugár: Frammenti musicali. — 19.48: A dzsessz kedvelőinek. — 20.06: Händel: Messiás — oratórium. S­ZOMBAT KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Lányok, asszonyok. — 8.40: Kodály-művek. — 9.14: Egy rádiós naplójából. 24. — 10.(tó: Zenekari muzsika. — 10.46: G. Eich: Allahnak száz neve van. Rádiójáték. — 12.20: Zenei anyanyelvünk. — 12.30: Melódiakoktél. — 13.50: Lehet valamivel több? — 14.00: Fran­cia áriák. — 14.12: Filmdalok. — 14.20: Kis magyar néprajz. — 15.20: Csak fiataloknak! — 16.08: Irodalmi vetélkedő. — 16.39: Szombat délután. — 18.04: Nagy Beethoven-előadók. — 19.30: Dupla vagy semmi. — 20.30: Leacock: Hogyan kell detektívregényt írni? B.-válto­zat. — 21.62: Népi zene. — 21.37: Sz. Richter zongorázik. — 22.15: Ilin­g JÚNIUS 13. |H ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK KOSS­TH RÁDIÓ- I 4.26-tól: Reggeli zenés mű­­f­ UJJÚ in KMLMU.­­ sor­ közt,en. 5.44: Falurádió, kb. 7.30: Új könyvek. — 16.00: A világgazdaság hírei. — 0.25: Himnusz, műsor­zárás. Csak szombaton: a műsorzárás éjjel 2.00 órakor. Darici DJimó I 630: Torna (a 240, a 252,70 és a roluri K A LM I: 1 340 méteres hullámhosszon), ez- i ----------- - után, kb. 8.05-ig a műsor azo­nos a Kossuth rádióval — 10.00 (hétköznap): A zene hullámhosszán. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 19.44: Jó éjszakát, gyerekek. — Kb. 0.10: Műsorzárás. N­ DU Dini/S I Reggel 8 (vasárnap 7) órától az An­ti Kn-KAi/IU­­I álló műsor kezdetéig a budapesti, -------------------—— a miskolci és a kabhegyi adóállo­más a Petőfi rádió műsorét, a pécsi adó a Kossuth rádió műsorát sugározza. HÍREK, IDŐJÁRÁSJELENTÉS : I (Kossuth: T­K.. ..............——---------------------------------------------------1 Petőfi: P­. 4.30: K., 5.00: K., 5.30: K. (Reggeli Krónika I.), 6.00: K., Kb. 6.30: K., 7.00: K. (Reggeli krónika II.), 8.00: K., 10.00: K., 11.00: P., 12.00: K. (Déli Krónika), 13.00: P., 14.30: P., 15.00: K., 15.30: P., 16.30: P., 17.00: K., 17.30: P., 18.00: P. és URH, 19.00: K. (Esti Krónika I.), 20.00: P. (Esti Kró­nika II.), kb. 20.30: URH, kb. 21.00: K., 22.00: K., 23.00: P. és URH, 24.00: K. és P. Csak szombaton: K. 0.55-kor is! VASÁRNAP: 6.00: K., 8.00: K., 10.00: K., 12.00: K., 15.00: K., 16.00: P. és URH, 17.00: K., 18.00: P. és URH, 19.00: K., 20.00: P., 22.00: K., 23.00: P. és URH, 24.00: K. és P. Közv. a birkózó EB-ről. — 22.25: Táncoljunk! — 0.10— 2.00-ig: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: A Strauss család nyo­mában, VI. — 9.05: Népzenei Magazin. — 9.45: Válaszolunk hallgatóinknak! — 12.00: Könyvszemle. — 12.10: Mozart: Cosi fan tutte. Részi. — 13.93: Dezséry műsora. — 13.30: Fü­­vi szene. — 14.00: Napraforgó. — 15.00: Orvosi tanácsok. — 15.05: Kre­isler-művek. — 15.20: Falvakban — mezőkön. — 15.50: Lidholm: Négy kórus. — 16.05: Jéghegyek között. — 16.19: Bach: d-moll csembalóverseny. — 16.4­­: Az élő népdal. —16.54: Életrajzi játék Czakó Zsig­mondtal. — 18.10: Kíváncsiak Klubja. — 19.00: Népi zene. — 19.20: Utak — terek — embe­rek. — 20.28: Lemezgyűjtők húsz perce. — 20.48: Armstrong felvételeiből. — 21.01: Grúzia népdalaiból. — 21.39: Beszélge­tés A. Voznyeszenszkijjel. — 21.54: Nóták. — 22.15: Szimfo­nikus hangverseny. URH-RÁDIÓ 16.05: A dzsessz világa. — 16.05: ötórai tea. — 18.10: Le­mezparádé. — 19.07: Bruckner: VHS. szimf. — 20.26: Liszt, h­­szonáta. — 20.38: Beetho- Fidelio. Kétfelv. opera. moll­ven. KOSSUTH RÁDIÓ 8.10: Édes anyanyelvünk. — 8.15: MRT-magazin. — 9.50: Ol­vasmányélmények. — 10.03: Ga­­rai Gábor vallomása szülőföld­jéről. — 10.55: Az MRT Gyer­mekkórusa énekel. — 11.17: Miért szép? — 11.32: Zenekari hangverseny. — 12.10: Közv. a birkózó EB-ről. — 13.11: Nem azért mondom ... — 13.21: Made in Hungary. — 14.02: Rá­diólexikon. — 14.32: Lemez­múzeum. — 15.00: Az Angol Kamarazenekar hangversenye (közv.). — Közben: kb. 15.35: Költők albuma. — Kb. 16.45: Operettdalok. — 17.05: Közv. bajnoki labdarúgó-mérkőzések­ről és a birkózó EB-ről. — 17.55: A Kirim közelről. —18.15: Nóta kedvelőknek. — 19.00: Közv. a birkózó EB-ről Ber­linből. — 19.15: Legkedvesebb dalaim. — 19.53: Homérosz: Odüsszeia. Rádióváltozat. — 20.56: Egy zongorakísérő emlé­keiből. II. — 21.28: Népi zene. — 21.45: A labdarúgó VB — ma­gyar szemmel. — 22.20: Mo­zart-művek. — 23.20: Daljáté­kokból. PETŐFI RÁDIÓ 7.00: Evangélikus félóra. — 7.30: S. Preston orgonái. — 8.00: Miska bácsi lemezesládá­ja. — 8.30: Operakalauz. Glin­­ka: Iván Szuszanyin. — 9.30: Zenei anyanyelvünk. — 9.40: Jegyzet. — 9.52: Kompozíció B. Brecht műveiből. — 10.40: Va­sárnapi koktél. — 12.10: Népi muzsika. — 13.02: Mesejáték. — 14.00: Táskarádió. — 15.00: Je­lenidőben. — 15.30: A jövő hét műsorából. — 15.50: Közv. baj­noki labdarúgó-mérkőzésekről és a birkózó EB-ről. — 16.50: A mikrofonnál az irodalmi szerkesztő. — 17.00: Színjátszók színpada. —­ 17.50: Ancdalok. — 18.05: Grabócz: Cigányrap­szódia. — 18.13: Verdi: Don Car­­los. ötfelv. opera. — Közben: 20.49: Földrajzi fejtörő. — 22.27: Bródy: Húsevők. — 22.39: Könnyűzene. — 23.10: Katona­dalok. — 23.20: A XX. század zenéjéből URH-RÁDIÓ . 16.05: Csak fiataloknak! — 17.35: Lemezparádé. — 18.05: A Bartók-vonósnégyes hang­versenye. — Közben: 19.06: Külföldi tudósoké a szó. — 19­50: A bilzeni dzsesszfesztivál műsorából. III. — 20.30: Ko­dály-kórusművek. — 21.08: Sch­ubert, Vin. és Mahler: IX. szimf. A BRATISLAVAI TV MŰSORÁBÓL HÉTFŐ­N 18.00: Telesport. — 18.30: ■ ■ ■ Fúvószene. — 19.00 és 21.35: Tv-híradó. — 21.55: A Szlo­vák Filharmónia hangversenye. KEDD | 10.45: A Szlovák Filhar­­■' 1 "* mónia hangversenye (fel­vételről). — 19.00 és 22.10: Tv-hír­adó. — 19.30: Közv. az Ostrava 70. kiállításról. — 20.40: Akiket nem győztek le (cseh film). SZERDA I 16.45: Fúvószene. — ........................ 19.00: Tv-híradó. — 19.50: Doktor Schlüter (NDK tv- film, I. rész). — 20.50: Bratislavai ze­nei ünnepségek. —■ 22.20: Április er­dőben (szovjet tv-játék). — 22.50: Labdarúgó VB: Uruguay—Svédor­szág. CSÜTÖRTÖK 1 9.45: ~ Doktor­­...... ■ Schlüter (I. rész ism.) — 11.10: Népdalok. — 14.00: Labdarúgó VB: Románia—Brazília (felvételről). — 19.00 és 22.20: Tv­híradó. — 20.00: Bratislavai lant 70. nemzetközi dalfesztivál. — 20.50: Stendh­al: A varázsital (tv-változat). PÉNTEK 1 9.45: Ha kém volnék — ........................- ■■ ■■ •-—• (francia kémfilm). — 14.00: Labdarúgó VB: Csehszlová­kia—Anglia (felvételről). — 17.40: Prága—Szófia modern gimnaszti­kai verseny. — 19.00 és 22.20: Tv­­híradó. — 19.35: Agyagba öntött szépség (tv-film). SZOMBAT­I 10.00: A gyász­— ■ huszár (cseh film). — 11.30: Cirkuszművészek. — 15.00: Csehszlovákia—NSZK bicikliball. — 16.00: A gőgös hercegnő (cseh film). — 17.30: Rövidfilmek. — 20.00: Bra­tislavai lant 70. — 22.30: Petr Schulhoff vígjátéka. VASÁRNAP­­ H-15: Zenés mati­----------------------------- né. — 15.00: Mo­tocross VB. — 18.50: Labdarúgó VB. — 20.45 és 22.10: Tv-híradó és sport­­események. — 21.05: A bratislavai lant 70. Pv sjtofofahcw/ fó&w ^t-VDOIBÖION

Next