Népszabadság, 1970. december (28. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-31 / 305. szám

mSifáupesfm — ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK KO^I­TH RÁDIÓ- I *-2«-tel: Reggeli zenés mű- RMUIV.­­­sor> közben: 5.44: Falurá­­­dió. kb. 7.30: Új könyvek. — 16.00: A világgazdaság hírei. — 0.25: Himnusz, műsor­zárás. Csak szombaton: a műsorzárás éjjel 2.00 órakor. dd­Ac­ BOIM A I 630: Torna (a 240, a 252­70 és 8 rfd­Url KAUlU: 1 S40 méteres hullámhosszon), ez­——------------------------------1 után, kb. 8.05-ig a műsor azo­nos a Kossuth rádióval. - 10.00 (hétköznap): A zene hullámhosszán. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. —­ 19.44: Jó éjszakát, gyerekek. — Kb. 0.19: Műsorzárás. N­DU DÁNIÓ I Rendel 8 (vasárnap 7) órától az ön- Ultn-KHUIU: I álló műsor kezdetéig a budapesti, --------------------------------a miskolci és a kabhegyi adóállo­más a Petőfi rád­ió műsorát, a pécsi adó a Kossuth rádió műsorát sugározza. A sztereoadást (szt.) rövidítéssel jelöljük. HÍREK, IDŐJÁRÁSJELENTÉS: I­­N­TMZ:NA £. -----------------------------------------------------------------L Petőfi: P). 4.30: K., 5.00: K., 5.30: K. (Reggeli Krónika 1.), 6.00: K., Kb. 0.30: K., 7.00: K. (Reggeli Krónika II.), 8.09: K., 10.00: K., 11.00: K., 12.00: K. (Déli Krónika), 13.00: p., 14.30: P., 15.00: K., 15.30: P., 16.30: P„ 17.00: K., 17.30: P., 18.00: P. és URH, 19.00: K. (Esti Krónika I.), 20.00: P. (Esti Kró­nika II.), kb. 20.30: URH, k­b. 21.00: K., 22.00: K„ 23.00: P. és URH, 24.00: K. és P. Csak szombaton: K. 0.55-kor isi VASÁRNAP: 6.00: K., 8.00: K., 13.00: II., 12.00: K., 15.00: K., 16.00: P. és URH, 17.00: K, 18.00: P. és URH, 19.00: K., 20.00: P., 22.00: K., 23.00: P. és URH, 24.90: K. és P. A KOSSUTH RÁDIÓ ÉS A PETŐFI RÁDIÓ MŰSORA JANUÁR 4-TŐL 10-IG KOSSUTH RÁDIÓ PETŐFI RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ PETŐFI RÁDIÓ 8.15: Mit üzen a Rádió? — 8.50: Könnyűzene. — 9.01: Va­don nőtt gyöngyvirág. VI. folyt. — 9.29: A hét Bartók­i­­­üve: V. vonósnégyes. — 10.05: Szvit gyermekeknek. — 10.40: Szimfonikus zene. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Tánczene. — 13.10: Népi zene. — 13.45: Válaszolunk hallgatóinknak. — 14.00: Édes anyanyelvünk. — 14.05: Dalok. — 1é.26: Fúvós­zene. — 14.34: Hemingway el­beszélése. — 15.10: Középisko­lások földrajzi vetélkedője. — 15.45: Wagner: A medvebőrös, nyitány. — 16.05: Népzene. — 16.22: Riport. — 16.42: Operett­­dalok. —­­17.20: Lemezmú­zeum. — 17.45: Riport. — 18.03: Húszas stúdió. — 19.25: A Rá­dió Kabarészínháza. — 22.15: Indiai útijegyzet, I. — 22.25: Könnyűzene. — 22.55: Petro­­vics: C’est la guerre. — 0.10: Könnyűzene. KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Népi zene. — 8.39: Har­sán a kürtszó! — 9.14: Mu­szorgszkij : Leánykérés, 4 felv. vígopera. — Közben: 10.48: Fiatalok stúdiója. — 11.48: Me­zők, falvak éneke. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Melódiákok­tól. — 13.40: Törvénykönyv. — 14.00: Mesejáték. — 15.10: Ope­­rettdalok. — 15.25: Rádióiskola. — 16.05: Operalemezek. — 16.35: Cigánydalok. — 17.20: Lisz­t­művek. — 18.00: Láng-gyári dokumentumműsor. — 18.30: A Szabó család. — 19.23: Kön­­­ny­űzen­et híradó. — 19.55: A tudományos közélet fóruma, IV. — 20.35: Népdalcsokor. — ?0.59: Dzsesszműsor. — 22.15: Indiai útijegyzet, II. — 22.25: Furtwängler a zenéről. — 23.21: Offenbach operettjeiből. — 0.10: Kórusmuzsika. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Zenekari muzsika. — 9.10: Az Ifjúsági Rádió műso­r.05: Népdalok. — 8.40: Ope­rafelvételek. — 9.00—10.00: Ezeregy délelőtt. — Közben: 9.40: Óvodások műsora. — 12.00: Beethoven műveiből. — 13.03: Művelődés .. és gazdaság. — 13.20: Operarészl. — Kettőtől — ötig . .. Kívánságműsor. — 17.00: Ötórai tea. — 18.10: Tu­dományos mozaik. — 18.43: Holnap közvetítjük... — 19.03: Népi zene. — 19.35: Hangver­­seny-közv. a Zeneakadémiáról. — Kb. 21.05: Nőkről, nőknek. — Kb. 22.10: Marica grófnő. Részi. — 22.30: A hét Bar­tók-műve (ism.). — 23.15: Ver­bunkosok. URH-RÁDIÓ 18.10: Tánczene. — 18.55: Tör­ténelmi kislexikon. — 19.55: Kamarazene. — 19.49: Gazdasá­gi jegyzet. — 19.59:­A dzsessz kedvelőinek (szt.). — 20.32: Mo­zart: Szöktetés a szerájból. Részt. (szt.). — 21.27: Láttuk, hallottuk. —• 21.47: Hangfelvé­telek, felsőfokon (szt.). ra. — 11.45: Vikingek a jégvi­lágban. — 12.00: Verbunkos­muzsika. — 12.25: Áriák. — 13.03: Kamarazene. — Rande­vú kettőtől — hatig. — 18.10— 19.27: Fiatalok hullámhosszán. — 19.35: Hangverseny-közv. a Zeneakadémiáról. — Kb. 21.35: A világirodalom humora. — Kb. 22.05: Hangversenynaptár. — Kb. 22.20: Jegyzet. — Kb. 22.35: Nóták. — 23.15: Szimfo­nikus zene. URH-RÁDIÓ 18.10: Lemezparádé. — 18.55: Történelmi kislexikon. — 19.05: Britten: Az arany hiúság. Me­seopera (szt.). — 19.30: Szimfo­nikus hangverseny (szt.). — 21.09: Optimista ön? — 21.39: Bartók: V. vonósnégyes (szt.). — 22.15: A dzsessz kedvelői­nek (szt.). — 22.31: Szelényi: Concerto. 8.20: Népi zene. — 8.45: A tudományos közélet fóruma, IV. 9.25: Beethoven fúvós­­műveiből.*— 10.05: Rádióegye­tem. —■ 10.35: Zenekari muzsi­ka. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Melódiákoktól. — 13.40: Riport. — 14.00: Liszt-művek. — 14.39: Maupassant: A gyá­va. — 15.10: Cseh kamarazene. — 16.05: Népdalgyűjtő úton, Kodály nyomában. — 16.25: Riport. — 16.45: Szőnyi E.: Hat zongoradarab. — 17.15: Hidas— Gál: Kantáta. — 17.22: Elfogad­juk-e a választ? — 17.47: Fú­vósművek. — 17.54: Kodolányi: Julianus barát. R.-változat, IV. r. — 19.25: A Non-Stop-együttes hangversenye. — Kb. 20.00: Kritikusok fóruma. — 20.10: Csárdások. — 20.32: Egy neve­zetes Mesterdalnok-felújítás. — 22.15: Indiai útijegyzet, IV. r. — 22.25: Népdalok. — 22.45: K. Sutarski versei. — 23.00: Száza­dunk zenéjéből. — 0.10: Film­zene. 8.20: Magyar muzsika. — 9.10: Vadon nőtt gyöngyvirág, 8. r. — 9.30: Bródy operettjei­ből. — 10.05: Ifjúsági Rádió műsora. — 10.35: Édes anya­nyelvünk. — 10.40: Fúvószene. — 11.00: Az Aletsch jégfolya­ma. — 11.10: Operaegyüttesek. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Tánczene. — 13.15: Népi mu­zsika. — 13.45: Riport. — 14.00: Róka Móka Bábszínháza. — 14.25: Iskolarádió. — 15.10: Két­­zongorás művek. — 15.33: Könnyűzene. — 16.05: Falusi délután. — 17.20: Pályám em­lékezete, V. — 17.44: Mikrofó­­rum. — 17.59: Virágénekek. — 18.18: Új lemezeinkből. — 19.35: A XX. század nagy írói. — 20.45: Népi zene. — 21.09: Lát­tuk, hallottuk. — 21.29: Bar­tok: Szólószonáta. — 22.20: In­diai útijegyzet. V. — 22.30: A Stúdió 11 játszik. — 23.00: Schumann, női karok. — 23.15: Könnyűzene. — 0.10: Opera­részi. 8.05: Áriák. — 9.00: Népi ze­ne. — 9.30: Jelenidőben. — 11.47: Magánvélemény köz­ügyekben. — 12.00: Könnyűze­nei híradó. — 12.30: Kórusok, hangszerszólók. — 13.03: Mis­kolci stúdió. — 13.20: Száza­dunk zenéjéből. — Kettőtől — hatig... Zenés délután. — 18.10: Vendégünk... — 18.20: Hang­verseny. — 18.50: Népi zene. — 19.24: Rádióegyetem. — 20.28: Világraszóló lakodalom. Ifjúsá­gi rádiójáték. — 21.26: Kön­­­nyűzene. — 21.51: A Társadal­mi Szemle új számáról. — 22.01: Rádióhangversenyekről. — 22.31: Zsiganov: II. szimf. — 23.15: János vitéz. Daljáték­részi, URH-RÁDIÓ 18.10: Lemezparádé. — 19.00: Ansermet vezényel (szt.). — 10.53: A dzsessz kedvelőinek (szt.). — 20.35: Magyar zene­szerzők. — 20.59: Kilátó. — 21.55: Schubert: A szép mol­nárlány. Dalciklus. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Verbunkosok. — 9.00— 10.00: Ezeregy délelőtt. — Közben: 9.40: Óvodások műso­ra. — 11.44: Vándordiák a pa­radicsomban. R.-komédia. — 12.00: Zenekari muzsika. — 13.03: Operarészt. — Mindenki kedvére kettőtől — dalig — 18.10: Dokumentumműsor. — 18.50: Színészek énekelnek. — 19.25: Kiss Gyula Beetho­­ven-zongoraestje. Kb. 20.53: Gül Baba. Részi. — Kb. 22.07: Lemezgyüjtők húsz perce. — Kb. 22.27: A tőkés világgazda­ság 1970 végén. — 22.42: Nép­dalok. — 23.15: Két Rimszkij- Korszakov szvit. URH-RÁDIÓ 18.10: Tánczene. — 18.55: Könnyűzene. — 19.15: Olasz művészek operahangversenye. — 20.14: Orgonakrónika, I. — 20.57: Wolf- és Debussy-mű­vek (szt.). — 21.27: A dzsessz kedvelőinek (szt.). — 22.01: Mozart-művek (szt.). 14.00: Kodály-dalok. — 14.20: Kis magyar néprajz. — 14.25: Új Zenei Újság. — 15.20: Csak fiataloknak! — 16.08: Thyll Ulenspiegel, m. kaland. — 16.38: Szombat délután... — 18.01: Toscanini vezényel. — 19.25: Két Csehov egyfelvoná­­sos mű. A Madách Kamara­­színház­ba. — 20.28: Nótacso­kor. — 21.00: Egy rádiós nap­lójából. — 22.20: Indiai útijegy­zet. VI. — 22.30: Táncoljunk ! — 0.10—2.00: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Operettrészt. — 9.00: Népdaljáték. — 9.50: Fúvósze­ne. — 11.45: Válaszolunk hall­gatóinknak. — 12.00: F. Kreis­­ler hegedül. — 12.20: Könyv­szemle. — 12.30: Kamarazene. — 13.03: Hajh, hosszú haj!... — 13.30: Áriák. — 14.00—15.00: Napraforgó. — 15.00: Zenés ri­port. 15.25: Orvosok a mikro­fonnál. — 15.30: Falvakban, mezőkön. — 16.05: Az élő nép­dal. — 16.15: Operalemezek. — 16.45: Hemingway elbeszélése. — 17.10: Kóruspódium. — 17.44: A hadiút mentén. — 18.10: Kó­rusművek. — 18.18: Ifjúsági rá­diójáték. — 19.04: Könnyűzene. — 19.35: Beethoven-est. Közv. a Zeneakadémiáról. — Kb. 21.35: Folyóiratszemle. — Kb. 21.50: Verbunkosok. — 22.29: Bartók: V. vonósnégyes. — 23.15: Operarészl. URH-RÁDIÓ 16.05: Dzsessz. — 17.05: öt­órai tea. — 18.10: Lemezpará­dé. — 18.50: Sztravinszkij: A kréjenc útja, 3 felv. opera. 21.32: Bartók: Szólószonáta (szt.). — 22.02: Bach: Márkus-passió. Gyászóda (szt.). iirimr" ”! SljJ , KOSSUTH RÁDIÓ ■ SZEDI KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Régi­­pelódiák. — 9.03: Vadon nőtt gyöngyvirág, VII. folyt. — 9.20: Két szvit. 10.05: Rádiójáték gyermekeknek. — 10.40: Mozart műveiből. — 11.30: A Szabó család. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Tánczene. — 13.15: Népek zenéjéből. — 14.00: Beethoven: B-dúr zongorav. — 14.32: Válaszolunk hallga­tóinknak. — 14.47: Pol-beat. — 15.10: Az élő népdal. — 15.20: Iskolarádió. — 16.05: Népzene. — 16.22: Muzsikáról fiatalok­nak. — 16.50: Kórusművek. — 17.20 : Zenekari hangverseny. — 18.03: Favágók a Pilisben. — 18.18: Tánczene. — 19.25: Agay Karola áriaestje. — Köz­ben: 20.05: Versek. — Kb. 20.53: Az Áll. Népi Együttes műsorá­ból. — 21.19: Gondolat. — 22.15: Indiai útijegyzet, III. — 22.25: Csembalóművek. — 22.50: Új fogalmak a filozófiában. — 23.05: Könnyűzene. *­ 0.10: To­rony­zene. N PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Chopin-művek. — 9.00: Nóták. — 9.40: Riport. — 11.55: Néhány perc tudomány. — 12.00: Operettrészt. — 12.30: Versenyművek. — 13.03: Áriák. — 13.40: Orvosi tanácsok. — Kettőtől — hatig, az aktualitá­sok jegyében... — 18.10: Kis magyar néprajz. — 18.15: Világ­­gazdasági Figyelő. — 18.27: Kóruspódium. — 19.03: Rádió­színház. — 20.28: Népdalok. — 20.50: Egyéniség és alkalmaz­kodás. — 21.10: Nagy mesterek, világhírű előadóművészek. — 22.19: Slágerek. — 23.15: Ro­mantikus muzsika. 21.30: Áriák. — 22.03: A dzsessz kedvelőinek (Szt.). — 22.23: Beethoven-lemezek (szt.). URH-RÁDIÓ 18.10: Tánczene. — 18.55: Történelmi kislexikon.— 19.05: Századunk zenéjéből. — Köz­ben: 19.40: W. Faulkner: A ha­zug. — Kb. 20.33: Dokumentum­­játék Fazekas Mihályról. — jpSifr- Üt vL'JANUÁR 9 KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Lányok, asszonyok! — 8.44: Lemezmúzeum­. — 9.09: Új lemezeinkből. — 9.49: Az ér­dekvédelemről. — 10.03: Öt perc dicsőség. Rádiójáték. — 11.15: Áriák. — 12.20: Zenei anyanyelvünk. — 12.30: Meló­diakoktél. — 13.50: Jegyzet. — V­A­SÁR­NA­P JANUÁR 10 ■M—MMMaCMMMBIlSaBMI—B JANUÁR 10 KOSSUTH RÁDIÓ 8.10: Édes anyanyelvünk. — 8.15: Jó reggelt, vasárnap! — 10.03: Középiskolások földrajzi vetélkedője (döntő). — 11.05: Hangverseny-közv. a Zeneaka­démiáról. — Közben: 11.30: Versek. — 13.00: Jegyzet. — 13.10: Lehár-operettrészt. — 13.50: Rádiólexikon. — 14.20: Népi muzsika. — 14.50: Cuxha­­veni levél. — 15.08: Bartók: V. vonósnégyes. — 15.40: Színhá­zi Magazin. — 16.40: Könnyű­zene. — 17.10: Kodolányi: Ju­lianus barát. R.­változat, V. r. — 18.10: Nótakedvelőknek. — 19.15- Operettdalok. — 19.25: Kölnik albuma. — 19.40: Dvor­­zsák: A-dúr zongoraötös. — 20.19: Töltsön egy órát ked­venceivel. — 21.19: Művészle­mezek. — 23.00: Könnyűzene. — 0.10: Pergolesi operáiból. PETŐFI RÁDIÓ 7.00: Evangélikus félóra. — 7.30: Orgonaművek. — 8.00: Miska bácsi lemezesládája. — 8.30: A jövő hét műsorából. — 9.00: Mendelssohn-kórusmű­vek. — 9.14: Szegfüskert. — 9.54: Jókai: Sárga rózsa. R.­­változat. — 10.40: Vasárnapi koktél. — 12.10: Népi muzsika. — 13.00: Mesejáték. — 14.00: Táskarádió. — 15.00: Klub a tanyán. — 15.20: Könnyűzene. — 16.05: Fotórejtvény. — 16.21: Verdi: Aida: Négyfelv. opera. — Közben: 17.04: Mikrofonnál az irodalmi szerk. — 19.23: Színházi jegyzet. — 19.33: A dzsessz kedvelőinek. — 20.15: J.­ Osborne: Luther. R.-válto­zat. — 21.46: Kedvelt táncda­lok, népszerű előadók. — 23.10: Szerenádok. _____URH-RÁDIÓ 16.05: Csak fiataloknak! — 17.35: Lemezparádé (szt.). — 18.05: Kóté László hegedűestje (szt.). — Közben: 18.45: Külföldi tudósoké a szó. — 19.40: Mahler: III. szimf. (szt.). — 21.13: A dzsessz kedvelőinek (szt.). — 21.33: Verdi: Falstaff. Részi. — 22.17: Az ismeretlen Beethoven, 23. r. WA TELEVÍZIÓS I MŰSORA I B január 4-től 10-ig gm ---------------- ITV: 9.55: Történelem l­enn­e 5- °-). — 10.25: Szt­n­­v­l u u idei matiné. Kisfilmek. — 16.45: Az ajándéko­zott tv-készülékek sorsa Győr-Sop­­ron megyében. — 17.28: Hírek. — 17.35: Sakk-matt, Hl. rész. — 17.55: Nyilvános könnyűzenei műsor a Bolgár Kultúrotthonból. — 18.35: Radar. 19.10: Esti mese. — 19.30: TV Híradó. — 20.00: Gorkij: Éjjeli menedékhely. (A Madách Színház előadása.) — 22.20: TV Híradó, 2­­8.30: Szünidei mati- ^ 7 F­R­H­A né. Kisfilmek. — JÁ.LIWM 9.30: A titkos jel­szó : Csupaga. (Ma­gyarul b. NDK-tv-filmsorozat, I—II. rész.) — 11.50: Radar. — 17.23: Hí­rek. — 17.30: Az év első újszülötte. — 18.05: A belgrádi Vukica Mitro­vity együttese. — 18.25: Mindenki közlekedik... — 19.15: Esti mese. — 19.30: TV Híradó. — 20.00: India felfedezése, I. — 21.05: A hasonmás. (Filmszatíra.) —­­21.45: Vendégünk: Ingeborg Springer. — 22.10: TV Hír­adó, 2. Színes tv (kísérleti adás): 18.00— 19.30: 1. Gilbert Becaud, 2. Vene­zuela. — 21.45—22.10: Vendégünk: Ingeborg Springer. --------7—7------17— 17-23: Hírek. — CSÜTÖRTÖK Iv.sarok. — 17.50: Zseb­tévé. — 18.20: Dzsesszpódium. — 18.55: A magyar művészet története, III. r. — 19.15: Esti mese. — 19.30: TV Híradó. — 20.00: John Gala­gorthy: A Forsyte SasaT tv-film­­változata. I. rész: Családi ünnep* tség. — 20.50: A londoni Victoria Pa­­lace Színház revüjéből. — 21.30: Kultúrpolitikai műsor. — Kb. 22.30: TV Híradó, 2. ------7­9.00: Iskola-tv. Orosz PpiJTpK nyelv (5. o., ism. ri.iiii.tv 14.00). — 17.23: Hí­­­rek. — 17.30: A vö­rös szakadék. (Román természet­film.) — 17.45: Riportfilm. — 18.10: Miről ír a világsajtó? — 18.25: Kó­rusmuzsika. — 18.45: A munkásosz­tály vezető szerepéről. (Vitaműsor.) — 19.15: Esti mese. — 19.30: TV Hír­adó. — 20.00: Zsiráf az ablakban. (Magyarul b. csehszlovák film.) — Kb. 21.25: Integrál: az MTA üléssza­káról. — 22.05: TV Híradó, 2. Ismétlések: 9.00: A CZ0MBAT titkos jelszó: Csu- j z. gy 1 paga, III. rész. — 10.10: Riport­film. — 10.35: Forsyte Saga-sorozat. I. Családi ünnepség. — 11.25: Delta. — 11.50: A magyar művészet törté­nete, III. — 14.43: Tüskevár. 6. rész: Viharban. — 15.15: Rettegett Iván: Magyarul b. szovjet film, I. rész. — 16.50: Hírek.­— 16.55: Nyomozók Társasága... 10. Gengsztertámadás Montrealban. — 17.25: Telesport. — 18.05: A mai faluról. — 38.50: Karak­tertáncok, karakterszerepek. — 19.15: Cicavízió. — 19.30: TV Híradó. — 20.00: Tabi László öt perce. — 20.05: Arzén és levendula. (Magyarul b. amerikai film.) — 21.45: Koncz Zsu­zsa műsora. — 22.30: TV Híradó. 2. — 8.33: Orosz nyelv-VASÁRNAP tanf* haladók­nak. — 9.00: Csak gyerekeknek! Kisfilmek. — 9.40: Sakk-matt, V. rész. — 10.00: Az Intervízió gyermek­műsora Berlinből. — 11.00: Riport­­film. — 11.40 : Pedagógusok fóruma* — 14.18: Frank a nyelvtani, haladók­nak. — 14.45: Kockázat... 16. rész: Találkozás. — 15.40: Nótaszó. — 16.05: Műsorainkat ajánljuk. — 16.30: Priz­ma. — 17.05: Daktari... II. rész: A csimpánzinvázió. — 17.55: Váci Mi­­hály-szavalóverseny, I. forduló. — 18.35: Sporthírek. — 18.45: Esti me­se. — 19.00: A Hét. — 20.00: Hírek. — 20.05: Rátonyi Róbert, ritmus­regü. — 20.40: Kicsoda — micsoda? — 21.20: A sírig tartó barátság. (Tv-játék.) — 22.00: Hírek, sporthí­rek. ^B01n0B A BRATISLAVAI TV MŰSORÁBÓL HÉTFŐ­N 17.55: Telesport. — 18.25: ■ Fúvószene. — 19.00: TV Híradó. — 19.30: 50 éves a CSKP. — 20.00: A rézgomb. Tv-kémfilm-soro­­zat, 3. rész. KEDD 1­9-25: A rézgomb, a soro­­­zat 3. része (ism.) — 19.00 és 22.Qá: TV Híradó. — 20.00: Esti melódiák. — 21.00: A vámpír. Lengyel tv-játék. SZERDA I 19-00 és 22.00: TV Hír­­-------------------S­adó. — 19.50: Dalok. — 20.00: Cápák. Tv-játék. CSÜTÖRTÖK I 19-00 és 22.10: TV 1 ------------------1 Híradó. — 20.00: Elvarázsolt szigetek. Szovjet film. — 22.30: A jégkorongozás hírei. PÉNTEK­I 17.35: Dickens­elbe­■ [UNK] ■ [UNK] [UNK] [UNK] [UNK]­­ — szélések, 4. rész. — 18.00: Telestrat. — 19.00 és 21.35: TV Híradó. — 20.00: Kis hitparádé. 21.55: Tv-humoreszkek. SZOMBAT / 15.00: Iskra Svit­■ ■ [UNK] Bánik Ostrava férfi kosárlabda-mérk. — 16.40: Gasparko kalandjai. — 19.00 és 21.45: TV Hír­adó. — 19.50: Titokzatos szigetek, 2. (ang. dok.-film). — 20.10: Az ope­rett réme. Tv-regényváltozat, 1. — 20.55: Randall és Hopkirk. Angol tv-sorozat, 4. — 22.00: Revü, vasárnap / 11.15: A legyőzhe­­.............. tétlen Sztálingrád. Szovjet dok.-film. — 10.45: Kis hit­parádé. — 19.00 és 22.00: TV Híradó és sporteredmények. — 20.45: A ve­rőfényes fekete Afrika. — 22.25: Hangverseny.

Next