Népszabadság, 1972. június (30. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-18 / 142. szám

19Í2. június 18, vasárnap NLPSZABADSAG 7 MÉSZÁROS ANDRÁS: MITOLÓGIAI REKLÁMOK limiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiHNiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiK VÍZSZINTES: 1. Kisfaludy Sándor „A bol­dog szerelem” című verscik­lusának ötödik énekéből idé­zünk egy négysoros részletet. (A továbbiakban: vízszintes 84., függőleges 22. és 13.). 8. Hirtelen emelkedő. 14. Kártya­játék. 15. Bizonytalankodik. 17. Lásd a függ. 80. sort. 18. A Svejk-regény egyik alakja. 20. Cseh férfinév. 21. Hajadon. 22. Történelmi nevezetességű francia városka az Arden­­nekben. 23. A buldoggal ro­kon kutyafajta. 28. Z. R. 27. Az igékhez járul. 2.9. Támasz­pont. 30. Perszeusz anyja — papája igaz, hogy „aranyeső képében” — maga/ Zeusz volt. 32. A német ábécé utolsó be­tűje. 33. Hőségtől, izgalomtól megtörténik az emberrel. 35: Növényi zsiradékban keletke­ző kellemetlen szagú vegyü­­let. 36. Innen távolabbra. 38. Kacérkodó, csapodár. 39. Sab­lon. 40. T. A. 41. Ázsiai fél­sziget. 43. Hegyvidéki legelő­kön elkerített hely juhok pi­hentetésére. fejésére. 45. É. F. 47. Helyeslés. 48. Roham. 49. Szoimizációs hang. 53. Ho . . . én — egyöntetű, egyféle. 54. Csendességre int. 55. Nem kell több belőle. 56. Ókori város Palesztinában; Gomorrha sor­sára jutott. 58. Savtúltengés. 59. Országos hatáskörű ellen­őrző szerv. 60. Kikanalaz. 61. Ez évi. 62. A Lengyel Egyesült Munkáspárt első titkára. 64. Ókori vallás napistene: tiszte­letére embereket áldoztak. 65. Apaállat. 66. Harckocsi. 67. a Római-parttal párhuzamos út­vonal neve. 69. Azonos betűk. 70. L. T. 71. Nemzetközi Le­­nin-díjjal kitüntetett angol fi­zikus, békeharcos. 72. Férfi­név. 74. A 17. században élt francia bíboros-politikus, a Fronde híve. 75. Ho Si .... 76. Mutatónévmás. 78. Féldrágakő (kvarcváltozat). 81. A francia szob­rászművészet egyik kiemelkedő mes­tere (1741—1828). 83. Szócska csodál­kozás, meglepetés kifejezésére. FÜGGŐLEGES: 1. Bánat. 2. A Tarasconi Tartarin című regény írója. 3. Végtag része. 4. ,,A kerthez tartozik a rózsa” kez­detű népszerű sanzon zeneszerzője. 5. Ilyen a tenger vize. 6. O. S. 7. Menyhért nevében előfordul. 8. ..O tempóra, a..........!” — micsoda idők-, micsoda erkölcsök! 9. Négyjegyű szám. 10. RIL. 11. Európa Kupa. 12. Alaposan leitat. 16. Feleky Kamill felejthetetlen alakítása a Luxemburg grófjában. 18. Fűbe harap. 19. Szov­jet gépkocsi. 24. Gyarmatáru. 25. Ha­­csaturján világsikerű balettje. 28. Az első háború előtti idők népszerű operettszerzője (Az ártatlan Zsuzsi, Marinka, a táncosnő stb.). 30. Hölgy — idegen nyelven. 31. N. S. 34. A németek egyik legnagyobb lírikusa volt. 35. Nem tiszta a leLkiismerete. 37...............sapka — a francia forra­dalom divatja, jakobinus sapkának is nevezték. 39. Darabokra vág. 42. Ügynök. 44. Kikötőhely. 46. Lecke. 48. ökölvívóedző (Zsigmond). 49. Az aggteleki barlang szlovákiai ágának „A BOLDOG SZERELEMÉBŐL Budapestiek: Vándor Ferenc, Né­meth Pál, Tarjáni Ferenc, Márkus József, Molnár Tünde, Vuics László­­né, Karsay Anna, Recsnik Sándornál Kovács Béláné, Falus Róbertné, Veszprémi Anikó, Kaufmann József­­né. Zsillé Zoltánné. Schaffer Ferenc, Sarlós István. Kádi Gábor, Szabó László, Marosi György, Máj ercsik Eszter, Boros Lajos, Semjén Albert* Komoróczy László, Berkes János, Bodor József. Csanádi János. Vidékiek: Vági Sándor, Orosháza; Páfrány Ferencné, Miskolc; Boros­­nyay Rózsa, Bükkszentkereszt; Sár­kány Géza. Szeged: Hauser Lajos­­né, Bonyhád; Kalc Józsefné, Miskolc; dr. Murányi Katalin, Pécel; Bajzáth Andrásné, Mezőkövesd; Erdős De­zső, Szeged: Fenyvesi Pál, Kistere­­nye: Szakadáti Demeter. Vámospércs; Lőrincz Istvánné, Szolnok; Mezősi Gyula, Székesfehérvár; Varga Sán­­dorné, Dunakeszi; Avar Gyula, Za­laegerszeg; Törőcsik Melinda, Jász­­kara jenő; Czenky Sándorné, Szek­szárdi Horváth László, Kiskunfélegy­háza; Schmidt Borbála, Balassagyar­mat; Juhász György, Tata; Georgi Béla. Tatabánya: Hertendi Józsefné, Bicske; Lőrinci István, Budaörs; Ká­dár József. Vásárosnamény; Nagy Fe­renc, Sárvár. Nyereményként egy-egy szép köny­vet küldünk postán. A RÁDIÓ ÉS A TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL Wehner Tibor zongoraestje. Közben: 18.45: Oláh Gábor versei. 21.05: Dsida Jenő versei. 21.10: Operarészl. (szt.). 21.33: Hangfelvételek — felső fokon (szt.). TELEVÍZIÓ ».«: Gyerekek a nagyvilágban. Amerikai filmsorozat. 2. Spanyol gye­rekek. 10.00: Tv-ovi. 10.35: Csak gye­rekeknek! (Kisfilmek.) 11.00: Közv. a Szondy SE—Debreceni Dózsa bajnoki férfi kézilabda-mérkőzésről. 14.08: Notaszó. 14.35: Maci Laci. 12. 15.00: Játékos olvasóvetélkedő. 15.50: NSZK —Szovjetunió labdarúgó EB-döntő mérkőzés közvetítése Brüsszelből; Sporthírek. 18.00: Kisfilm. 18.40: Esti mese. 19.00: A Hét. 20.00: Hírek, sporthírek. 20.10: Ki mit tud? I. kö­zépdöntő. Kb. 22.15: Hírek, sporthí­rek. HÉTFŐ KOSSUTH RADIÖ 8.18: Mit üzen a rádió? 8.50: Népi zene. 9.06: Don Qujote, 4. folyt. 9.30: A hét zeneműve: Beethoven: II. szimf. 10.05: Tüzes trón, I. rész. Az Ifjúsági Rádió dokumentumműsora Dózsa Györgyről. 10.53: Zenekari mu­zsika. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Tánc­zene. 13.20: Népek zenéjéből. 13.50: Válaszolunk hallgatóinknak. 14.05: Édes anyanyelvűnk. 14.10: A Gerilla együttes műsorából. 14.21: Jasha Heifetz hegedül. 14.44: Világirodalmi kiadványokról. 15.10: Móra: Kincs­kereső kisködmön, I. rész. 15.41: Ros­­sini: Mózes-induló. 15.48: Kóruspó­dium. 16.05: Gyilkosság. Mesterházi Lajos hangjátéka. 17.20: Régi ma­gyar dalok és táncok. 17.37: Bach: IV. D-dúr szvit. 18.00: Húszas stúdió. 19.30: Közv. a Tungsram Kupa vlzi­' labda tornáról. 19.50: Magyar aene tegnap és ma. 20.10: Angéla . . . Do­kumentumjáték. il. rész. 20.53: Egy rádiós naplójából. 22.20: Jeney: Hom­­mage és Schönberg. 22.24: Filmklub. 22.54: Nóták. 23.15: Weber operáiból. 0.10: Filmzene. PETŐFI RADIÖ 8.05: Zenekari muzsika. 9.03: Ezer­­egy délelőtt. 10.05—12.00: Zenés mű­sor üdülőknek. 12.03: Nótacsokor. 12.35: Selma Kucz és Richard Mayr énekel. 13.03: Az otrhon képe és a világkép. 13.20: Brahms: f-moll szo­náta klarinétra és zongorára. 14.00— 17.00: Kettőtől ötig... A rádió kí­vánságműsora. 17.00: ötórai tea. 18.20: Budapesti beszélgetés Wolf­gang Windgassennel. 19.16: A la carte . . . 20.33: A Budapesti Madri­­gálkórus hangversenye. 21.38: Nőkről nőknek. 22.08: Népdalok. 22.30: Beetho­ven: II. szimf. 23.15: Magay Klemen­tina és Németh József énekel. URH 18.05: Huszonöt perc beat (szt.). 18.30: Magyar zeneszerzők (szt.). 18.56: Láttuk, hallottuk... 19.16: Sztravinszkij-zongoraművek. 20.00: Placido Domingo énekel (szt.). 20.33: A dzsessz kedvelőinek (szt.). 20.50: Zenélő Nagyvilág. 21.37: Hangfelvéte­lek felsőfokon (szt.). TELEVÍZIÓ 18.30: Hírek. 18.35: Madurai. Indiai [ rövidfilm. 18.50: Illyés Gyula: Dózsa György. Dráma két részben. A szer !• gedi szabadtéri játékok ea. felvétel­ről. 21.10: Közv. az Európa—Egyesült : Államok férfi kosárlabda-mérkőzés- i ről. 22.30: Hírek. A BUDAPESTI SZÍNHAZAK MŰSORA vasArnap KOSSUTH RÁDIÓ 8.05: öt kontinens hét napja. 8.20: Mesejáték. 9.11: Szivárvány. 10.30: Vasárnapi koktél. 12.10: Édes anya­nyelvűnk. 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. 13.00: Jegyzet. 13.10: Jacobi: Sybill. Részi. 13.30: Horizont. 13.50: Az ope­ra a dramaturg szemével. 14.42: Pil­lantás a nagyvilágba. 15.05: Faluról falunak. muzsikával. 13.55: Közv. Brüsszelből, a labdarúgó EB döntő­jéről. 18.05: Csorba Győző versei. 18.20: László Margit énekel. 18.30: Dokumentumműsor Dimitrov születé­sének 90. évford Hóján. 19.20: Alfréd Cortot Chopin-müveket zongorázik. 19.48: Sindemith: Mathis, a festő, szimfónia. 20.16: Mikszáth: A fekete kakas. Rádióváltozat,. 21.14: Magnó­sok, figyelem! 22.25: Nóták. 23.00: Vidróczky. Daljáték-részi. 23.40: Hán­­del: g-moll concerto grosso. 0.10: Csík Gusztáv felvételeiből. PETŐFI RÁDIÓ 7.00: R. katolikus félóra. 7.30: Jiri Reinberger orgonái. 8.00: A jövő hét műsorából. 8.30: Népdalok* néptán­cok. 9.15: Az MRT Gyermekkórusa madrigálokat énekel. 9.30: A Nyitni­­kék postája. 10.00: Agay Karola és Korondy György énekel. 10.30: Szá­zados szenzációk. 11.00: Bécsi ünnepi hetek. Hangversenyközv. Bécsből. Közben: kb. 11.30: A színháztörténész mondja. Kb. 12.40: Zsoldos Imre és Záray Márta felvételeiből. 13.10: Tor­ta az égen. Hangjáték. 14.00: Táska­rádió. 15.00: Mit üzen a rádió? 15.35: Filmzene. 14.45: Az Uráltól a Kárpá­tokig. IH. 16.05: Kamarazene. 17.05: Élő Szó. 17.30: Művészlemezek. 18.20: Zenésjáték-részl. 18.48: Irodalmi jegyzet. 19.10: Könnyűzene. 19.30: A vasárnap sportja. 20.10: Népi zene. 20.36: Bizet: Carmen. Négyfelv. ope­ra. 23.39: Horst Jankowski és zene­karának felvételeiből. URH 8.09: Zenekari muzsika. 9.42: Ope­­rettrészl. 10.00: Üj Zenei Üjság. 10.35: Meditáció a hippikről. 10.45: J. Strauss-kórusművek (szt.). 10.57: Faulkner: Az öreg. Rádióváltozat. 12.10: Donizetti-hangverseny. 13.10: A dzsessz kedvelőinek. 13.44: Vivaldi: 12 hegedűverseny, II. rész (szt.). 14.48: A bolygók visszatérnek. Epi­zódok Zalka Máté regényéből. 15.39: Csembalóművek (szt.). 16.07: Könnyű­zene (szt.). 17.00: Kutatás a vállalat­nál. 17.15: Népdalfeldolgozások (szt.). 17.30: Hét város Európában, 18.05: Vasárnap: «= V: Hétfő: = H: Operaház: V: Siegfried (F. bérlet, 10. ea., 6) ; H: Az Állami Balettinté­zet vizsgaelőadása (7). Erkel Szín­ház: V: Hunyadi László (Failoni-bér­­let, 10. ea., de. li); Traviata (7); H: Rigoletto (Ney-bérlet, 10. ea., 7). Nemzeti Színház: V7: A szecsuáni jó­lélek (7); H: Neveletlenek (7). Ka­tona József Szíhház: V: Az utolsó hősszerelmes (7); H: Ahogy szeretsz (7). Madách Színház: V: Sosem lehet tudni (7); Madách Kamaraszínház: V: Mizantróp (7). Vígszínház: V: Bella (R. bérlet, 6. ea., 7); H: Bolha a fülbe (7). Pesti Színház: V: Nagy­vizit (XV. bérlet, 4. ea., 7); H: Vi­dám kísértet (7). Fővárosi Operett­színház: V: A csárdáskirálynő (du. fél 3); Elfelejtett keringő (Kombi­nált 14. bérlet. 8. ea., 7); H: Sybill (7). József Attila Színház: ígéretek, ígéretek V: (Heltai-bérlet, 6. ea., 7) és H: (7). Vidám Színpad: V: Ide­figyeljenek, emberek! (fél 8). Mik­roszkóp Színpad: V: Aki néző akar lenni . . (4 és fél 9). Zeneakadémia: V: Paco Ibanez dalestje (az ŐRI ren­dezvénye, 7). Fővárosi Nagyvirkuszí V: Ujjé, a Ligetbe... (de. 10, du. fél 4 és este fél 8). neve. 50. Angol számnév (7). 51. Művészegyüttes. 52. Az ógörög zené­ben klasszikus, emelkedett jellegű dallam. 53. Olasz politikus, volt mi­niszterelnök. 57. A női főszerep Sain-t-Saens bibliai tárgyú operájá­ban. 58. Könnyedén, szinte zajtala­nul halad (például jégen). 59. Hely­határozó. 62. Lakás is van ilyen. 63. Lágy, víznél könnyebb fémes elem (jele: K). 64. Meg nem jelölt he­lyen. 66. Holttest. 68. Dél-amerikai strucc (ékezet nélkül). 71 Férfi­név. 73. Friss, erdei levegő. 74. Azo­nos mássalhangzók. 75. Finommecha­nikai nagyüzem. 77. Azonos a vízsz. 83. sorral. 79. A. ö. 80. Folyadék. 81. Hélium. 82. N. A. Bokor Lajos ■* Beküldendő a versidézet megfejté­se — lehetőleg levelezőlapon — leg­később június 26-ig. A cím mellé írandó: „REJTVÉNY”. A JÜNIUS 4-1 BEJTVÉNYPALYAZATUNK NYERTESEI: Megfejtés: „Csönd van; mégis ne­szeket hall / a szívem, s féltékeny, Irigy: / két száj susog izgatottan / s a vederből csöpög a víz ..

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék