Népszabadság, 1976. április (34. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-02 / 79. szám

A KOSSUTH RÁDIÓ, A PETŐFI RÁDIÓ MŰSORA ÉS A 3 MŰSOR - ÁPRILIS 5-TŐL IMG Hétfő 1­5. KOSSUTH RÁDIÓ a.20: Nótáit. - 9.00: A Költé­shét Hete. — 9.10: A hét zene­műve. Beethoven: G­itár szo­náta — 9.40—10 30: Óvodások műsora. — 10.30: Zenekari mu­zsika. — 11.19: A Normafa his­tóriája. - 11.39: Rákóczi. 13. rész. — 12.35: Tánczene — 13.20: Válaszolunk hallgatóink­nak — 13.35: Népi zene. — 13.58: Ezeregy délután. — 14.28: Dalok. — 14.39: A Költészet He­te. — 15.10: Édes anyanyelvünk. — 15.15: Könnyűzene. — 15.28: Az élő népdal. — 15.38: Kórus­pódium. — 10.05: Rádióiskola. — 10.35: Operareszt.­­ 17.05: Szemünk világa. — 17.20: Schu­bert—Tiszt: Wanderer fantázia. — 17.43: Népzenei Magazin. — 19.15: Kabaréműsor. — 2­0.30: Vecdl-verseny. — 22.29: Cseh­szlovákiáról. 1. — 22.30: Mi fér­fiak. — 23.00: Hendel-művek. —­­ 10: Táncdalok. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Basszus­ fiúk. — 8.33: Daljátékokból. — 9.10: Fúvós­­zene. — 9.33: Két otthon kö­zött. — 12.00: Verbunkosok. — 12.38: Csengő — 12.50: Kama­razene. — 13.33: Gyermekrádió. — 14.00—17.00: Kívánságműsor. — 11.00: Az Ifj. B. órája. — 18.00: Utazás az agy körül. — 18.83: Tánczenei hangverseny. — 20.33: Kettesben... — 21.33: Irodalm! évfordulónaptár. — 23.00: Népi muzsika. — 23.00: Operettrész­. 3.MŰSOR 14.03: Kamarazene. Szt. — 15.05: A Költészet Hete. — 16.05: Beethoven-vonósnégyesek. Szt. — 16.51: Láttuk, hallottuk. — 17.06: Áriák. 17.35: Beát. Szt.— 18.03: Zsebrádiószínház. —18.22: Az AHZ hangversenye. Szt. — Közben: Kb. 19.25: A Költészet Hete. — Kb. 20.20: Dzsessz. — 21.00: Chopin: Négy ballada (Hi-Fi, Szt.). — 21.38: Magyar zeneszerzők. — 22.09: Áriák. — 22.30: A hét zeneműve (ism) kóczi. 14. rész — 12.35: Meló­diákoktól. — Közben: is. 10: Törvénykönyv. — 14.00: A Gyermekrádió vetélkedője. — 14.49: Éneklő Ifjúság - 15.10: Nóták. 15.44: Magyarán szólva... — 16.05: Harsán a kürtszó! — 16.35: Verdi, e­moll vonósnégyes. — 17.05: Mi, adófizetők. — 17.30: Koloratúr­­áriák. — 10.00: A Szabó csa­lád. — 19.15: Ravel-mil­ek. — 20.06: Afrika újrafelfedezése — 20.36: Népdalok.­­ 2105: Vi­­lágszínház. — 21.41: Könnyűze­ne. — 22.20: Zenés játékokból. 22.50: Meditáció. — 23.00: Nép­dalok. — 0.10: Toronyzene. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Klárin­ét muzsik­a. — 8.20: Csehszlovákiáról. I. rész. — 8.33: Fúvószene. — 8.50: Kísérletek valósága. — 9.00: Tánczene. — 9 33: Remekírók. — 11.55: Látó­szög. — 12.00: Énekegyüttesek. — 12.33: Arnold Zweigről. — 12.50: Zenekari muzsika. — 13.33: Kórusok. Kettőtől ha­tig... Zenés délután — 18.00: Rock. — 18.83: Népi zene. — 19.15: A paksi löszfalról. — 20.33: Könyvismertetés. —21.05: Slágermúzeum. — 21.50: We­ber: A bűvös vadász. 3. felv. opera. — 23.49: Régi kórusmu­zsika 3.MŰSOR 14.05: Bach-orgonaművek. Szt — 14.53: Ady jelképrendszere. — 15.13: Rigoletto. Operarészt. Szt. — 16.03: Kórusok. Szt. — 10.23: A Költészet Hete. - 17.18: Mindenki zeneiskolája. — 18.03: A Mindenki 7.­isk­. hangver­senye. — 18.47: Lohengrin. Ope­rai észl. Szt. — 19.33: Brahms­­hangverseny. Köz. a Zak.-ról. Szt. — Kb. 21.45: Holnap közve­títjük ... — Kb. 22.05: Dzsessz. Szt. — 22.30: Magyar szerzők Szt. Haftner-Rzimf — 17.05: Tan ül­jünk tanulni ! — 17.30: Hallgas­suk együtt ! — 18.15: Könyv­szemle. — 10.15: Könyvpárbaj. — 20.30: Népi muzsika. — 20.39: Cilea: Adrianna Lecouvreur. Négyfelv. opera. — Közben: 22.15: A súlyemelő EB-ről. — 23.45-­0.25: Nóták. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Táncdalok. - 8.33: Nóta­­csokor. — 9.33: A 04. 05. 07 je­lenti. — 11.13: A Szabó család. — 12.00: Operakettősök. — 12.33: Schubert-művek. — 13.00: Áriák. — 13.33: Zene gyermekeknek. — Kettőtől négyig . . . Zenés dél­után. — 10.00: Az ifj. R. órája. — 17.00: Örökzöld dallamok. — 17.53: Világgazdaság. — 18.03: Operettrészt. — 18.83: Esztrád­­zene. — 19.32: Népdalok. — 20.00: Mikrofon közelben José Feliciano.­­*■ 20.33: A súly­emelő EB-ről. — 21.00: Iránytű. 22.10: Könnyűzene. 22.33: Ver­bunkosok. — 28.00: Dzsesszme­­lódiák. - 23.45: Nyitányok. 3 MŰSOR 14.05: Zenekari muzsika. Szt. 10.27: Áriák. - 16.03: A Költé­szet Hete. — 16.58: Beethoven­­vonósnégyesek. Szt. — 17.45: Zenés játék-rés­zl. — 13.03: Szol­gálat egyenruhában. — 18.31: Két Bach-kantáta Szt. —19.15: Külföldi tudósoké a szó. — 19.33: Operarészl. — 19.40: Liszt­­hangverseny közv. Szt. — Kb 21.35: 1000 télé .. — Kb. 22.15: A Madrigál Európában. Szt. — Kb. 22.34, Dzsessz. Szt. Kedd IT" KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Gluck operáiból. — 9.00: Utazás az agy körül. — 9.30: Népi muzsika. — 10.05: Iskola­­rádió. — 10.25: Mese. — 10.35: Zenekari muzsika. — 11.39: Rá- A TELEVÍZIÓ MŰSORA április 5-től 11-ig ___________ 9.23: Tévvtorna. — 9.25: Szünidei matiné. Kisfil- KfcUU mek. — 11.55: Legyünk ----- barátok (ism.). — 16.53: Hírek. — 17.05: Művészeti értékeink megóvása. — 17.55: Északi szomszé­dainknál, II. — 18.40- Játék a be­tűkkel. — 19.15: Esti mese (sz.). — 19.30: TV Híradó. —­­20.00: Tévétorna. — 20.05: Kisfilmek a nagyvilágból (sz.). — 20.30: Magyar dok.-film. — 20.40: Változó Ázsia 6. 1. — 21.45: Súlyemelő EB (sz.). — 22.35: TV Hír­adó 3. 2. műsor: 20.00: Gondolatok a veze­tésről, in. — 20­15: Brecht: Kurázsi mama A Madách Színház­ba. (14 éven felüli). — Közben: 21.35: TV Híradó 2. ------- -1 8.53: Tévétorna. — 9.00: Minni Szünidei matiné. Kis-JK­KUA filmek - 10.10: Delta. — 10.35: Marié sze­szélyei. Mb. francia film. (sz.). — 12.00: Játék a betűkkel (ism.).. — 17.13: Hírek. — 17.20: Nyugdíjasok műsora. — 18.00: A kis Bice-Boca. Tv-film. — 18.20: Előszó helyett .. — 19.10: Esti mese. — 19.30: TV Híradó. — 20.00: Tévétorna. —-­20.05: A bűvész. Mb. amerikai filmsorozat (sz.). — 20.55: Születésünk titkai. 2. r. — 21.45: TV Híradó 3. — 21.55: Súlyemelő EB. Váltósúly (sz., felv.). 2. műsor: 20.00: Savaria Kupa, női röplabdatorna, döntő (felv.). — ,21.05: TV Híradó 2 — 2125: A napsugár nyomában, II. (sz.). — 21.55: Szóljatok, szép szavak! CSÜTÖRTÖK ■................. ■ 1­123: Tévétorna. CSÜTÖRTÖK idei * matiné — ------ —— ——* Kisfilmek. — 17.08: Hírek. - 17.15: Tízen Túliak Társasága. — 18.05: Telesport­. — 18.35: Északi szomszédainknál. II. — 19.20: Esti mese (sz.) — 19­30: TV Híradó. — 20.00: Tévétorna. — 20.05: Harma­dik határ. Tv-filmsorozat. I. r. (sz.). — 21.00: Kicsoda? — Micsoda? — 21.50: Beszélgetés Kát kics Ilona rendezővel. — 22.20: TV Híradó 3 — 22.30: Súly­emelő EB. Középsúly (felv., sz.). 2. műsor: 20.00: Savaria Kupa, női röplabda, döntő (felv). — 21.05: TV Híradó 2. — 21.25: A farmer lányai. Mb. amerikai film. --------------------. 9.23: Tévétorna. — 9.30: DEMTFZI Szünidei matiné. — JCniCIV 16.40: Napköziseknek, szakköröknek. — 17.05: Hírek.— 17.10: Bach, a-moll és B-dúr partita (sz.). — 17.*S: Megtakarított milliók, III. — 18.15: Öt perc meteoro­lógia. — 18.20: Látókör. — 19.05: Rek­­lámműsor. — 19.15: Esti mese. — 19.30: TV Híradó. — 20.00: Tévétorna. — 20.05: Koncz Zsuzsa és Horváth János műsora. — 20.55: Ünnep. Dok.-film. — 21.45: Egy álom komédiája (sz.). — 22.40: TV Híradó 3. — 22 50: Súlyeme­lő EB. Félnehézsúly (felv., sz.). 2. műsor: 20.00: Gondolatok a veze­tésről, IV. — 20.20: Vendégünk volt: Leonie Rysanek. — 20.55: TV Híradó 2. — 21.15: Szóljatok, szép szavak! --------------------------- S.51: Tévétorna. — 170 HÍR AT 9.00: Szünidei m­a­­i A VI /VI S A I tiné Kisfilmek. - 10.05: Harmadik határ (ism., sz.). — 11.00: Születésünk titkai. 2. r. — 11.50: Látókör. — 13.48: Élő romok. Mb. szovjet filmsorozat. I. 15.20: Hírek. — 15.25: Közv. labdarúgó­mérkőzésekről. — 17.20: A nyelv vi­lága. — 18.00: Parabola. — 18.25: Ver­sek a kozmoszról és a földről (sz.). — 19.00: Egymillió fontos hangjegy (sz.). — 19.15: Cicavízió. — 19.30: TV Híradó. — 20.00: Tévétorna. — 20.05: Z„ avagy egy politikai gyilkosság anatómiája. Francia—algériai film­dráma (sz.). - 22.10: TV Híradó 2. — 22.20: Súlyemelő EB. Nehézsúly (felv., sz.). — 22.55: A jugoszláv tévé szóra­koztató műsorából. VASARNAP -------— ........ r1.40: Tévétorna. — X/ADÁDKIAD­­A~': Német nyelv­ű­ A­­­A KN A r tani - 9.10: An­--------------------------- gol nyelvtani. — 9.25: Tr-évi. — 9 45: Játsszunk báb­színházat! (sz.). — 10.9.25: Közlekedési vetélkedő gyermekeknek. — 11.25: Hí­rek. — 11.30: A cukorrépa termesz­tése (sz.). — 14.23: Arany Orfeusz *75. — 15.00: Balthazár professzor (sz.). — 15.10: Párizs mohikánjai. Mi cseh­szlovák filmsorozat, VI/1. 1. — 16.05: Történelmi magazin. — 16.50: A költé­szet napja 1976. — 17.30: Delta. — 17.55: Nincs jogunk feledni — 18.05: Műsorainkat ajánljuk! — 18.45: Esti mese. — 19.00: A Hét. — 20.00: Hírek. — 20.05: Tévétorna. — 20.10: Csokonai: A méla Tempefői. Tv-játék (sz.). — 21.50: Hírek. — 21.55: Jégkorong VB. Cseh­szlovákia—Svédország (közv., sz.); Súlyemelő EB. Ólomsúly (felv., sz.); Sporthírek. SZERDA SZOMBAT Szerda 7. KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Operakórusok. — 8.44: A színháztörténész mondja. — 8 59: Zenevári — 9.14: Sláger­múzeum. — 10.05: Mese. — 10.20: Iskolarádió. — 10.30: Zongora­művek. — 1100: Válaszolunk hallgatóinknak. — 11.15: Zene­kari muzsika. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.35: Tánczene. — 13.40: Mezők, falvak éneke. — 13 50: Ezeregy délután. — 14.28: Eis­­ler-melvek. — 14.39: A Költé­szet Hete. — 15.10: Iskolarádió. 15.50: Fúvószene. — 16.10: Ka­marazene. — 16.39: Mozart. Csütörtök 8. KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Fúvószene. — 8.34: Har­sán a kürtszó! — 9.04: Mozart: A színigazgató Opera. — 10.05— 10.30: Mesefesztivál. 10.30: N. Milstein hegedül. — 10.39: Rá­kóczi, 15. rész. — 12 35: Meló­diakoktél. — 13.59: Mindenki könyvtára — 14.29: Katonaze­nekarok fesztiválja. — 15 10: Énekszóval, muzsikával. — 15.28: Tudod-e? - 16.08: Ope­rettrészt. — 16.20: Nemzetisé­geink zenéjéből. - 17 05: Kör­­mikrofon. — 17.30: Beszéljünk Lisztről. — 10.00: Táncdalok. — 18.15: Kritikusok fóruma. — 19.15: A vezérlő fejdelem, ifj. hangjáték,­­ rész. — 20­15: Áriák — 20.39 A Kelet varázs­lata. — 20.59: Kis magyar nép­rajz. — 21.04: Slágermúzeum. — 21.39: Szemünk világa. — 22.15: A súlyemelő EB-ről. — 22.30: Kilátó. - 23.24: Zenekari muzsika. — 0.10: Dzsessz. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Cigány dalok. - 8.20: Prága 2000-ben. — 8.23: Balett­zene. — 9.00: Dzsessz. — 9.33: A Költészet Hete. — 11.55: If­júsági könyvespolc. — 12.00: Nóták. — 12.33: Győri stúdió. — 12.55: Csajkovszkij: Vonóssze­renád. — 13.33: Operettdalok. — 14.00—17.00: Válogatott per­ceink... - 17.00—18.00: Az Ifj. R. órája. — 19.05: Hegedűmű­vek. — 18.20: Operarészt. — 18.33: Hétvégi Panoráma. — 20.33: A súlyemel EB-ről. — 21.00: A 04, 05, 07 jelenti. — 2127: Áriák. — 21.45: Népi ze­ne. — 22 09: Könnyűzene. — 22.33: Női különítmény. Daljá­ték. 3.MŰSOR 14.05: Balettzene operákból. — 14.32: Ady jelképrendszere. — 14.52: Századunk zenéjéből. Szt. - 16.03: A Költészet Hete. — 16.57: Ötórai tea. Szt. — 16.03: B­onotéka. — 18.23: Beethoven: G-dúr szonáta. Szt. — 18.49: Áriák. — 19.33: Hangverseny­­közv. az Erkel Színházból. Szt. — Kb 21.25: A konkrét. Hang­­játék — Kb. 22.11: Évfordulók nyomában ... Péntek 9. KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Zenekari muzsika. — 9.34: Óvodások műsora. — 16.65: Iskolarádió. — 10.25: Me­sefesztivál. — 10.35: A Költészet Hete. — 10.40: Madrigálok. — 11.00: Gondolat. — 12.35: Tánc­zene. — 13.20: Népdalcsokor. — 14.04: Kórusmű. — 14.11: Csinn Bumm Cirkusz. — 15.10: Mo­zart: Jupiter szimf. — 15.39: Külföldről érkezett... — 16.05: Művelődés — 17.05: Kamara­zene. — 17.21: Operettdalok. — 17.40: A zongoraművészet aranykora. — 19.15: A leláncolt Prométheusz: Aiszkhülosz drá­mája — 20.31: Népdalok. — 20.49: Katedra. — 21.14: Bee­thoven : G-dúr szonáta. — 21.44: Láttuk, hallottuk. — 22.15: A súlyemelő EB-ről. — 22.36: Csehszlovákiáról, ni.­­ 22.40: Zenekari muzsika. — 0.10: Filmzene. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Brahms Magyar táncok. — 8.33: Slágermúzeum. — 9.08: Riport. — 9.33: Népi zene. — 11.50: Jegyzet. — 12.00: Az élő népdal. — 12.10: Operett részt. — 12.33: Kamarazene. — 13.00: Operarészt. — 13.33: Cimbalom­­muzsika gyermekeknek. — Ket­tőtől ötig ... Zenés délután. — 17.00: Az Ej. R. órája. — 18.00: Paul Robeson énekel. — 18.33: Magyar operaénekesek (Simán­­dy). — 19.00: Töltsön egy órát kedvenceivel. — 20.33: A súly­emelő EB-ről. — 21.00: A Köl­tészet Hete. — 22.00: Sanzonok. — 22.33: Ritmusok Berlinből. — 23.00: Népi muzsika. — 23.20: Operettrészl. _______3.MŰSOR 14.05: Zenekari muzsika. Szt. — 15.03: A Költészet Hete. — 16.03: Beethoven-vonósnégye­sek. Szt. — 17.00: Operarészl. — 17.30: Riport. — 18.03: A zene nem ismer határokat. — 18.53: Kamarazene. Szt. — 19.05: Ka­maramuzsika. Szt. — 19.33: Hangverseny-közv a Zak.-ról. Szt. — Kb. 21.30: A Benkó-di­­xieland Játszik. Szt. — 21.53: Hogyan Indulunk? — 22.33: Ka­marazene. Szt. Szombat W. KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Kodály-kórusművek. — 8.44: Lányok, asszonyok. — 9.09: Híres történetek. — 10.05: Zenekari muzsika. — 11.17: Az utas. Rádiójáték. — 12.20: Ze­nei anyanyelvünk. — 12.30: Ma­gyarán szólva... — 12.45: Me­lódiakoktél. — 14.05: Winer műveiből. — 14.25: Falurádió. — 14.55: Új Zenei Újság. -15.30: Nóták. — 10.00: 168 óra — 17.30: Nem minden kezdet nehéz... — 18.45: Arckép em­lékeinkből: Pécsi Sándor. — 19.55: Nagy mesterek — világ­hírű előadók. — 21.06: Örök­zöld dallamok. — 22.15: A női tornaversenyről. — 22.30: Beát. — 23.15: Csajkovszkij: Az év­szat­on. — 0.10—2.00: Melódia­koktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Fúvósesztrád. — 8.20: Csehszlovákiáról. HL — 8.33: Népzenei Magazin. — 9.15: Vá­laszolunk hallgatóinknak. — 9.33: Operettrész­. — 10.00—12.00: Szombat délelőtt. — 12.00: Könnyűzene. — 12.33: Népszerű muzsika. — 13.05: Megmére­tett ... — 13.33: Dzsessz. — 14.00: Napraforgó. — 14.50: Éneklő Ifjúság — 15.00: Pol­kák. — 15.08: Versek világa. — 15.25: Orvosok a mikrofonnál. — 15.33: Szimfonikus táncok.— 15.55: Verbunkosok. — 16.33: 11. félidő (FTC—Diósgyőr, Z­eger­­szeg—O. Dózsa). — 17.20: Öt­órai tea. — 18.00: Közkívánat­ra! — 19.00: Sportkrónika. — 10.40: Népi muzsika. — 20.38: A 25 éves Déryné Színház mű­sorából. — 22.21: Halász Judit énekel. — 22.33: Zenekari mu­zsika. — 23.15: Slágerrandevú. 3. M 0 S O R ____ 8.08: Zenekari muzsika. Szt. 9.23: Barokk muzsika. — 10.05: Operarészt. Szt. — 10.59: Hang­­lemezgyűjtőknek. — 12.20: Ze­nekari muzsika. Szt. — 13.10: Magyar előadóművészek. Szt. — 14.05: Zongoraművek. Szt. — 14.16: Honegger: Johanna a máglyán. — 15.30: Kamaraze­ne. Szt. — 16.38: Bécsi vér. Részi. Szt. - 17.06—18.08: A Költészet Hete. — 18.03: Az MHV lemezeiből. Szt. — 19.14: Nyitány. Szt. — 19.33: Kórusok. Szt. — 19.59: Tip-top parádé. Szt. — 20.29: Donizetti: Lucre­­zia Borgia. Kétfelv. opera. A SZLOVÁK TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL N­ÍÍTFŐ | 18.10: A Moravanka-együt­----------------- les műsora. — 19.00 és 21.10: Híradó. — 20.00: A hátország­ban. Tv-játék. — 22.05: Hacsaturján: II. szimf. — 2. műsor: 18.05: Mester­­vizsga. Bolgár film. — 20.00: Súly­emelő EB. KEDD 1­9.20: Lángolás Tv-játék. — --------------­ 17.15: Autó, motor, revü. — 19.00 és 21.55: Híradó. — 19.10: A nagy hangverseny. Rövidfilm. — 20.00: Az ügynök. Tv-játék. — 22.15: Zenés mű­sor. — 2. műsor: 20.00: A tokiói lány. Francia—japán film. — 21.35: A mai Lengyelország. SZERDA / 10.45: Talpalatnyi föld. -------------------- Magyar film. — 18.10: zenés műsor. — 18.00 és 21.50: Híradó.­­ 20.00: Színházi közv. — 22.10: Mor­va-szlovák lakodalmi szokások — 23.10: N­DK—Csehszlovákia labdarúgó­ménk. (felv.). — 2 műsor: 17.25: NDK—Csehszlovákia labdarúgó­ mérk. (közv.). — 19.30: Zenés stúdió. — 20.00: Francia kánkán. Francia film. CSÜTÖRTÖK / 9-55: Egy kis ki­- ................—térő Bolgár film. - 16.35: Csehszlovákia-NDK labda­rúgó-mérk. — 18.15: Népzenei össze­állítás. — 19.00 és 2130: Híradó. — 20.00: Anya. 9. 1. — 2100: Operaked­­velőknek. — 21.50: Rómeó és Júlia. Balettfilm. — 2. műsor: 18.00: Tudo­mány és technika. — 20.30: Súlyemelő EB. PÉNTEK­I 16.00: Vörös bor. Tv­­------------------­ film 2 r. — 18.10: Ze­nés, szórakoztató műsor. — 19.00 és 21.30: Híradó. — 20.00: Tv-játék. — 22.10: Cigánybáró Színházi körv. — 2. műsor: 15.45: Balettfilm. — 16.55: Lengyelország—Csehszlovákia jégko­­rong VB. — 19.15: Táncdalok.­­ 19.25: A moszkvai Kreml műemlékei. — 19.45: Tv-játék. — 21.00: Privatov mil­liói. Szovjet film, 2. r. SZOMBAT­I 12.30: Az Azerbajdzsán ----- - ■ ■ 1 SZSZK. Dok.-film. — 13.40: A Z—76-os hullámon. — 14.05: Sportdélután. — 16.10: Spartakiád. — 17.00: Talán sofőr vagyok, nemde? Vígjáték. — 19.00: Híradó.­­ 21.15: Hangverseny, balett. — 22.10: Tv-játék. — 23.25: Karel Gott énekel. — 2. mű­sor: 16.15: KK-röplabdamérk. — 17.45: A tavasz 17 pillanata. — 20.00: Hang­verseny. — 21.45: Ocovai pásztorai. Szlovák film VASÁRNAP 1­9.00: Bányászsörté­--------------------------1 netek­­. —­­ 11.45: Hangverseny. — 12.45: A világ cirku­szai. — 14.05: Népzene — 14.45: A kék veréb. Tv-játék. — 16.50: Űrhajósok. — 17.05: Egy igaz ember. Szovjet film. — 19.00: Híradó. — 20­00: Csehszlová­kia tegnap és ma. — 20.25: Csehszlo­vákia—Svédország jégkorongmérk. — 22.50: Sporthíradó — 2 műsor: 16.55: Szovjetunió—Finnország jégkorong VB. — 19.30: Folklórfesztivál. — 20.00: Sze­relmesek, az első évben Cseh film. ÁtoMMs jvítési szerződés - kényelem, biztonssé TELEVÍZIÓRA HAVI 30 Ft. HŰTŐGÉPRE HAVI 25 Ft. FcMHUosMs­d Mo­sferaMen. ÁLLANDÓ MŰSORSZÁM­OK IIDACIITU D A DI A I (hétköznapi t 25—7 59 Reg l­ Ujjú In KAUIU I gél) zenés műsor (Közben --------------------------------------------1 15 8 45: Szót kérekl 6.00 o.uu. 7.00: Reagen Klinika — 840: Falurádió. — 715: Körzeti Időjárásjelenés - 115: Tanácsadó-szolgálat.) - 8 20: A mai nap kulturális programjából (vasárnap 6.45- kor). - IS-00: Déli Krónika 18 80: Esti Magazin 0.25: Himnusz, műsorzárás (kivétel szombat 1.58) Vasárnap 6.10—7.20: Kellemes vasárnapot. pcrnci­­tinin ! (hétköznap) 4.25-7.59: Reggeli rid­Url KAUSU | zenés műsor (Közben: 6.20: Tor­--------------------------------------na - 6 45: Új könyvek - 7.35: Körzeti időjárásjelentés.) - « 23: (szombat és vasárnap kivételével): Torna. — 10.00—12 80: A zene hullám­hosszán. — 13 45: Időjárás- és vízállásjelentés — Kb 19.20: (vasárnap is): Jó éjszakát, gyerekek. 2­0.10: Mű­sorzárás. HÍREK. IDŐJÁRÁSJELENTÉS | STS5-5 ----------------------------------------------------------------•­ óránként, majd 6.00, 10.00 12 00. 15.00. 16 Hi 17.00, 18.30, 21.00, 22 00 és 24.00 Szombaton: 12 Oo-ig ua., majd 14.00 17 00-től Ismét na. és éjjel 1.00 Vasárnap: 6 00 8.00 12.00 16 00 17 00 18 30. 21 00. 28.00 és 24.00. Petőfi 1­­4.30-tól 6.30-ig félóránként, majd 16 30-ig órán­ként, ezután: 18.30, 20.30, 22.30 és 24 00 Szombaton: 14.30- kor nincs, ezenkívül úa Vasárnap: 8.00 8.30. 10 30. 12.30. 15.30, 17.30, 19.30, 22.30 és 24.00. 3. műsor: 14.00, 16.00 10.00, 19.30 és 23.00. Szombaton: 8.00, 10.00 és 12.00, majd ua. Vasárnap: 8.00. 12.00. 15.00, majd ua., mint hétköznap Vasárnap II. KOSSUTH RÁDIÓ 8.05: öt kontinens hét napja. — 0.21: Kórusművek. — 8.33: Szovjet zeneszerzők művei. — 9.22: A költészet hete. — 10.08: A török verő Hang­játék Hunya­diról. — 11.0: Vasárnapi kok­tél. — 12.10: Édes anyanyel­vünk. — 13.00: Szavak. — 13.10: Jó ebédhez szól a nóta. — 13.50: Rádiólexikon. — 14.20: Haydn­­művek. — 15.28: Áriák. — 15.18: A Költészet Hete. — 17.05: Cho­­pin-művek. Szt — 17.30: Halló, itt a Kaukázus *. r. — 18.00: Népi zene — 18.40: Bach, IV., D-dúr szvit. — 19.05: A Vezérlő Fejedelem. II rész. — 20­00: Verdi-verseny — 21.30: Dzsessz. — 22.20: Régi magyar dalok. — 22.40: Arnold Zweig novellája. — 23.10: A XX. sz. zenéjéből. — 0.10: tánczene. PETŐFI RÁDIÓ * 7.00: Evangélikus félóra. — 7.30: Orgonaművek. — 8.05: A jövő hét műsorából. — 8.33: Miska bácsi lemezesládája. — 9.00: A Költészet Hete. — 9.05: Zenés beszélgetés. — 9.20: A Rádió Kabarészínháza. — 10.33: 117 perc színházról, rádióról, te­levízióról. — 12.33: Nyírségi népdalok. — 12.57: Mesejáték. — 14.00: Táskarádió.­­ 15.03: Beethoven: G-dúr szonáta. — 15.33: Nőkről, nőknek. — 16.03: Nótakedvelőknek. — 16.58: öt­órai tea. — 18.00: Mit üzen a rádió? - 18.35: Baráti népek zenéjéből. — 19.00: A vasárnap sportja. — 19.33: Kritikusok fóruma. — 19.43: Szép Juhász­­né Huszka daljátéka. — 22 05: Bruch: g-moll hegedűverseny. — 22.33: Operarészt. — 23.10: Könnyűzene. 3:MŰSOR_______ 8.08: Dzsessz. Szt. — 8.40: Vo­kális zene. Szt. — 10.00: Új Ze­nei Újság. — 10.35: Nemzetközi Rádióegyetem. — 11.05: Ro­mantikus kamarazene. Szt. — 12 10: Zenekari hangverseny. Szt. — 13.52: Kis magyar nép­rajz. — 13 57: Művészlemezek. Szt — 15.08: Éneklő világ. — 15.33: Csak fiataloknak! — 16.33: Operarészt. — 17 06: A Költé­szet Hete. — 18 03: Bársony László brácsaestje. Szt. —19.41: Népdalok Szt. - 19.56: Zene­kari muzsika. Szt. — 21.36: Bach: Goldberg-változatok. Szt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék