Népszabadság, 1980. július (38. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-04 / 155. szám

8 Fugadáw Veneararla nemzeti iimir|H*n Hazája nemzeti ünnepe alkal­mából Juan Astar Pietri, a Vene­zuelai Köztársaság budapesti nagykövete csütörtökön fogadást adott rezidenciáján. A fogadáson megjelent politikai, gazdasági és kulturális életünk több vezető személyisége, s a budapesti dip­lomáciai testületek sok vezetője és tagja. ÜDVÖZLŐ TÁVIRAT: Losonczi Fái, az Elnöki Tanács elnöke az Amerikai Egyesült Államok nem­zeti ünnepe alkalmából távirat­ban üdvözölte J. Carter elnököt. HAZAÉRKEZETT ÍRORSZÁG­BÓL csütörtökön a SZOT küldött­sége, amely Jakab Sándor főtit­kárhelyettes vezetésével részt vett az Ír Szakszervezetek Főta­nácsának kongresszusán. VÁGATHAJTÁSI CSÚCSOT értek el a mecseki szénmedencében: a Bibók István és Benedek Mik­lós vezetésével dolgozó, egymást váltó két szocialista brigád jú­niusban 150 métert haladt előre egy több mint félezer méter mély­ségben készülő vágatban. FEKETE ISTVÁN író bronzból készült mellszobrát, Borsos Mik­lós alkotását csütörtökön leplez­ték le Ajkán. Az író 12 évig élt a városban, s ott írta több művét, így például A koppányi aga tes­tamentuma című regényét; ez a vidék volt ihletője Tüskevár és Bogáncs című könyveinek is. A KPA­D-KORI TEMPLOM romjait tár­­ták fel Veszprémi a­­sz határában. Az ásatás során megállapították, hogy a XI. században épített templom a tö­rök hódoltság idején pusztult el; egy méternél szélesebb falai vörös és szür­kés mészkőből, valamint homokkőből épültek. MONOKLORECETSAV-ÜZEM építése kezdődött meg a fűzfői Nitrokémiánál, a japán Sumito­­mo Corporation cég technológiá­ja alapján. Az 1981-re elkészülő üzemben nagy tisztaságú termé­ket állítanak majd elő, többségét gyomirtók gyártásánál hasznosít­ják, de jut belőle a gyógyszer­­iparnak is. Modul rendszerű színes televízió sorozatgyártása kezdődött meg Modul rendszerű színes televí­zió sorozatgyártása kezdődött meg csütörtökön a székesfehérvári Videotonban. A Super Color el­nevezésű készülékbe japán gyárt­mányú, úgynevezett in-line vo­nalfelbontó képcsövet szerelnek. Az új konstrukció cserélhető al­katrészblokkokból áll, ami meg­könnyíti a javítást. A készülék mindössze 85 watt áramot fo­gyaszt óránként; ez a régebbi szí­nes televíziók fogyasztásának csu­pán egyharmada. A Super Golor televízió kétnor­más, s mind a Paal-, mind a Se­­cam-rendszerű színes adás véte­lére alkalmas. Az új típusú szí­nes készülékből az idén 18 ezret gyártanak. L­ékai László bíboros Angliába utazott Csütörtökön kéthetes angliai lá­togatásra Londonba utazott Lékai László bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása, hogy vi­szonozza Donald Coggan canter­­buryi anglikán érsek tavalyi, esz­tergomi látogatását. Időközben Coggan érsek nyugalomba vonult. Utóda Robert Runcie érsek lett, akinél a program szerint a ma­gyar bíboros tisztelgő látogatáson jelenik majd meg, majd részt vesz a Becket Szent Tamás emlé­kére rendezendő ünnepségen A londoni Heathrow repülőté­ren az anglikán egyház képvise­lői fogadták Lékai bíborost. Kö­szöntésére a repülőtéren megje­lent Lőrincz Nagy János, hazánk londoni nagykövete. NEMZETKÖZI SZAKSZERVEZE­TI tanácskozást rendeznek Buda­pesten; a Kereskedelmi Dolgozók Szakszervezeteinek Nemzetközi Szövetsége július 7. és 10. között itt tartja hatodik szakmai konfe­renciáját — jelentették be a KPVDSZ sajtótájékoztatóján. SZOCIÁLIS OTTHONT avattak tegnap a Borsod megyei Ormos­bányán. Az új intézményben száz­hatvan idős embert tudnak gon­dozni; a szobák túlnyomó része négyágyas, de a házaspároknak 18 kétágyas szobát is berendez­tek. CSAVARELOSZTÓ KÖZPONTOT alakított ki a Borsod megyei He­­jőkeresztúron a Csavaripari Vál­lalat ongai gyára. Az észak-ma­gyarországi üzemek eddig csak Budapesten tudták beszerezni a kötőelemet, most egyenletesebbé válik a környék vállalatainak el­látása. A JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT az ipari üzemekhez, vállalatokhoz hasonlóan Zala megye termelő­­szövetkezeteiben is megszervezik. A társadalmi szolgáltatást vár­hatóan mind az 54 gazdaságra ki­terjesztik. KÉTFÉLE VITORLAVÁSZON gyár­­tását kezdték meg trevira márkájú po­liészter fonalból a Lenfonó­­éti Szö­vőipari Vállalat csillaghegyi gyárá­ban, a nehezebb vitorláshajókhoz, a könnyebb széllovagláshoz használha­tó. A Triál megrendelésére a győri Műanyagipari Szövetkezettel közösen 200 széllovas vitorlást készítenek az idén. SZAKADÉKBA ZUHANT egy au­tóbusz Pakisztánban. A szeren­csétlenségnek tizenöt halálos ál­dozata van, huszonöten pedig megsérültek. HALÁLRA GÁZOLTA Baján egy tehergépkocsi Vámosi Andrea 9 éves bajai kislányt, aki a vizsgá­lat szerint féktávolságon belül lé­pett a jármű elé. MAGA AL­Á TEMETTE egy fa­rönk a csongrádi vasútállomáson Bánfi Sándor 31 éves helyi rako­dómunkást, aki munka közben egy farakásról rönköt akart le­emelni, de az megcsúszott és rá­esett. A szerencsétlenül járt férfi a kórházban belehalt sérüléseibe. NEUROBIOLÓGIAI ÉRTEKEZ­LET kezdődött az NDK-beli Mag­­deburgban, tizenkilenc ország — köztük hazánk — százharminc tu­dósának részvételével. A tanács­kozáson a tanulási folyamatok, valamint az emlékezés biokémiai alapjaival foglalkozó kutatások legújabb elméleti és kísérleti eredményeit vitatják meg. A SZABADTÉRI JÁTÉKOK elő­adásai mellett több zenekari koncertet is rendeznek Szegeden. A Muzsikáló udvar elnevezésű sorozat július 14-én kezdődik a Kolozsvári Kamarazenekar ven­dégszereplésével. AZ IDÉN ELŐSZÖR szakszervezeti üdültetés kezdődött Győrött. A Köz­lekedés és Távközlési Műszaki Főis­kola adta át erre a célra két hónap­ra korszerűen felszerelt kollégiumát. A Mosoni-Duna partján levő kollé­giumban ezerötszázan pihennek a nyá­ron. SZOCIÁLIS ÉPÜLETET adtak át csütörtökön az Eger-Mátravidéki Borgazdasági Kombinát szőlőgaz­daságának központjában, Eged­­hegyen. A KAMIONOK GYÁRTÁSÁBA új partnerként a holland Daf céget is bevonta a győri Rába Magyar Vagon- és Gépgyár. A járművek speciális fülkéit szállítja majd a holland vállalat; erre az évre öt­­venet, jövőre mér több százat rendelt tőle a győri nagyüzem. HEVES SZÉLVIHARRAL kísért felhőszakadás pusztított az Egye­sült Államok öt középnyugati és északkeleti államában: ketten meghaltak, és mintegy 20 millió dolláros kár keletkezett Lassú melegedés Európa nagy részének időjárását lassan öt hete már ugyanaz az ala­csony nyomású légköri képződmény határozza meg, melynek hatására meglehetősen változékonyan alakult Közép-Európa időjárása is. Ehhez még az állandó nyugati, északnyugati pá­lyákon áramló hűvös légtömegek is járultak. Ez a légköri helyzet átala­kulóban van. Hazánkban csütörtökön változóan felhős volt az ég. Elszórtan alakult ki záporeső, zivatar. Az északnyugati szél a főváros környékén megerősö­dött, egyes széllökések elérték a 60— 65 kilométeres sebességet is. A hőmér­séklet a kora délutáni órákban 18 és 23 fok között váltakozott. Távolabbi kilátások keddig: Eleinte kevés felléő, majd időnként megnövekvő felhőzet, az időszak vé­gén kisebb záporok. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10—15, a legma­gasabb nappali hőmérséklet 25 fok kö­rül. Legalább 5 milliméter csapadék az ország területének 40 százalékán várható, de csak az időszak végén. Előrejelzés ma estig: Változóan felhős idő, elszórtan zá­por, esetleg zivatar, időnként megerő­södő északnyugati szél. A várható leg­magasabb hőmérséklet 19—24 fok kö­zött. A Balaton vizének hőmérséklete csütörtök délben Siófoknál 20 fok volt. A Duna vízállása Budapestnél 432 centiméter, mára 428 centiméter vár­ható. l­ap. j­ta* 3. flatttartók 14 ím­ NÉPSZABADSÁG 1980. július 4., péntek Tüzelőolaj helyett pakmra (Tudósítónktól.) Az energiahordozók tartós ár­emelkedése a Hajdúsági Agrár­ipari Egyesület taggazdaságait is gazdaságosabb módszerek a­lkal­­­­mazására készteti. Erről tárgyalt az egyesület tanácsa csütörtökön a balmazújvárosi Vörös Csillag Termelőszövetkezetben. Egyre nagyobb teret hódít az egyesülés ga­zdaságaiban a szán­tás nélküli talajművelés, terjed a szárítás nélküli takarmánytartó­­sítás, és több hasonló energiata­karékos technológiai módszer. Az elmúlt években a Hage területén a búzaföldek 48 százalékát mun­kálták meg szántás nélkül, tárcsás mélylazítással. A nádudvari hite termelési rendszer keretében szer­vezett intenzív gabonatermesztési programban még ebben az évben a búza területének 60 százalékára­­ kiterjesztik e módszert. A tanácsülés energiatakarékos­sági programot fogadott el. Ennek értelmében a Hajdúsági Cukor­gyárnak a feldolgozási időszak után részben felszabaduló fűtő­anyag-tároló és -ellátó rendszerére alapozva évi 11 ezer tonna magas egységárú tüzelőolajat helyettesí­tenek a jóval olcsóbb pakurával. Ily módon kilenc slage-tag gazda­ság 18 terményszárítójának és más energiaigényes termelő be­rendezésének üzemeltetését teszik gazdaságosabbá. A várható meg­takarítás évente — a jelenlegi árakon számítva — 35 millió fo­rint. Súlyos üzemi baleset Barcson A Somogy megyei Barcson, az Unitex Ipari Szövetkezet építkezési területén egy vasszerkezet, amelyet Bitkó József 35 éves darukezelő, helyi lakos emelt meg autódaru­val, hozzáért a magasfeszültségű vezetékhez és a vasszerkezetet fogó három személyt áramütés érte. Közülük Cadanecz János 27 éves barcsi építésvezető a hely­színen, Bíró József 36 éves helyi segédmunkás kórházba szállítás közben meghalt, Tóth József 21 éves barcsi segédmunkás köny­­nyebb sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeinek tisz­tázására és a felelősség megálla­pítására a rendőrség szakértő be­vonásával folytatja a vizsgálatot. Gazdátlan diszkutákt Régmúlt ko­rok apró kis le­nyomatai ezek az emlékek, az egyik szebb, a másik giccsesebb, de ami közös ben­nük, hogy még így, romosan, el­hanyagoltan is őrzik sajátos han­gulatukat. Meg­találhatók szer­te a fővárosban, a régi házak ud­varain, készültek kőből, díszítéssel, apró, esetleg na­gyobb szobrok­kal vagy ková­csolt vasból, fi­gurák nélkül, ma­gukon­­viselve az őket rejtő ház stílusjegyeit. A Budapest cí­mű folyóiratban Rajna György ál­tal nemrég köz­zétett első sta­tisztika szerint a főváros régi ne­gyedeiben — fő­ként a belvárosi kerületekben — még több mint 340 díszkút, szö­kőkút áll. Leg­többjüket a múlt század utolsó év­tizedeiben állítot­ták fel, amikor a házakban még nem volt vezeték, s vizük egy­szerre szolgálta a lakókat és a földszinteken húzódó istállókat. Mit rejt a kapualj? Hatz Gyula, az Eötvös utca 26/b számú épület házfelügyelője immár 1940 óta. A húszlakásos ház udvarán porosan, csonkán, rajta száradni kitett szőnyegek­kel áll a díszkút. — 1890-ben épült a ház, a ku­tat 1940 óta nem láttam működ­ni. De ha akar még ilyet, itt, a szomszédban is van egy ugyan­ilyen. Átbaktatunk hát a szomszéd­ba, ahol egy rozoga faajtó mö­gött gyönyörű kis kert húzódik két hatalmas kőrisfával. Akár­melyik óvoda megbecsült pihe­nőhelye lehetne, de most elha­nyagolt. A kút itt is sanyarú ál­lapotban, rozsdásan meredezik a falból, a kőmellvéd takarásában. De hallgassuk tovább a házfel­ügyelőt. — A bejáratot tíz éve dúcol­­ták fel, ráférne már egy kiadós tatarozás. A kert? Semmire sem használják. Kétszer felástuk, rendbe tettük, de nem érdemes, úgyis felveri előbb-utóbb a gaz. A kutat is jó lenne megcsinál­tatni. A vezeték alóla, a pincé­ből jön, nem is lenne nagy ügy... A lajstrom szerint érdemes még az Eötvös utcában maradni, mert a 29-es számú kapualj is rejt valamit. A meglepetés: itt a ház előtti kis kertes részben áll a nőalakos kút, tetején hatalmas kőváza, zöldellő virággal, körü­lötte a tisztogatás nyomai. Csíki Kálmánné házfelügyelő: — Építkezés volt itt, nagyon el­csúfították a szobrunkat, de most a szomszédos nyomda gondnoka rendbe teszi. 1967 óta vagyok itt, de még soha senki nem érdeklő­dött sem a kút, sem a ház után. Pedig szép ház lenne, ha belül is rendbe hoznák, mert öt éve csak kívül tatarozták — dohog még egy sort. Vörösmarty utca 38. Kétemele­tes függőfolyosókkal körülvett udvaron a gyermekalakos dísz­kút azonnal a szemlélő tekinte­tébe ütközik, hogy aztán elha­nyagoltságával ismét figyelmez­tessen: senki sem törődik vele, gazdátlan. A következő állomás a Szív utca 18. A zöldellő belső udvar közepén nőalakos szökő­kút, vizet ez sem ad két évtize­de, bár az állapota az előbb lá­tottakéhoz képest nagyon jó. A műemlékvédelem lehetőségei Hadházy Abától, a Fővárosi Műemlékfelügyelőség régészétől megtudjuk, hogy a meglátogatott házak egyike sem védett. A fő­városi tanács keretei között mű­ködő intézmény csak az admi­nisztratív felügyeletet látja el, az­az a műemléki házak sorsával törődik.­­ Ha egy műemlék házat fel­újítunk, akkor a kutakat és egyéb belső díszítéseket is rekonstruál­juk, mint ahogy erre nagyon sok példa van már az V. kerü­letben, a Várban vagy a Népköz­­társaság útján is, s nemcsak a házakon belül, de a köztereken is. A többiek költsége már a fenntartók vállát terheli, így a legtöbb esetben az illetékes IKV-t. A díszkutakról külön fel­mérésünk nincs, s ami nem vé­dett, azzal nem tudunk foglal­kozni. Pedig nemcsak a kutakról van szó, hanem a többi belső érték­ről, a kovácsoltvas lépcsőházi korlátokról, az itt-ott még felis­merhető, de fokozatosan elmálló szobrokról, díszítésekről is, ame­lyeknek előbb-utóbb vagy lába kel, vagy tönkremennek. Mond­ják, hogy az egyik belvárosi ház­ból az IKV-ra hivatkozva szállí­tottak el díszkutat egy magán­gyűjtő megbízásából. Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, de az tény, hogy a szándékos rongálás, a lo­pás is hozzájárul e közös emlé­kek pusztulásához. S hogy még­is mit tudna tenni a műemlék­­védelem? — Az IKV kérésére tudnánk szakmai tanácsot adni a helyre­állításhoz — válaszol a régész. — Mert feltétlenül érdemes lenne megmenteni őket, hasonlóan az itt-ott meglepetésszerűen felbuk­kanó falfestményekhez, szobrok­hoz. Mostoha sorsú tartozékok ezek, s helyrehozataluk csak a lakóházak teljes renoválásával oldható meg véglegesen. Elárvult, gyermekalakos diszkót a Vörösmarty utca 38-ban. (Boros Jenő felvétele.) Egy kis segítséggel Az kétségtelen, hogy ez lenne a legjobb megoldás, de az is tény, hogy egy-egy öreg, belvárosi la­kóépület felújítása rengeteg pénzbe kerül, éppen egyedisége miatt. A belvárosi utcák válto­zatos szépségéért igen sokat kel­lene is­ áldozni, viszont az is igaz, hogy a múlt század végén épült házak sokasága kínálna érdekes­séget a várostörténészeknek, ki­kapcsolódást a sétálóknak, a la­kóknak pedig szép otthont. De addig is­ érdemes lenne elgon­dolkodni, hogy a lakók kezdemé­nyezőkészségének felhasználásá­val némi anyagi segítséggel, szakmai tanácsadással, hogyan le­hetne megmenteni legalább a ku­takat, szobrokat, belső díszítése­ket, akár műemléki értelemben vett értékről, akár csak a lakó­helyet szebbé, otthonosabbá tevő tárgyakról legyen szó. Friss Róbert

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék