Népszabadság, 1986. november (44. évfolyam, 258-281. szám)

1986-11-07 / 263. szám

HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy Rozsnyó Ferenc életének 36. évében vá­ratlanul elhunyt. Drága halottunktól 1986. XI. 10-én, de­ 11-kor búcsúzunk a Rákos­­palotai temetőben. A gyászoló család. Táviratcím: Budapest, Sín u. 29/B. 1151. özv. Rozsnyó Ferencné. November 4-én, hosszú szenvedés után eltávozott 90. életévében Szinetár Ernőné (született: Révész Malvin). Temetése no­vember 9-én, vasárnap 10 óra 30-kor a Kozma utcai temetőben. A gyászoló csa­lád. A Közlekedési Minisztérium, a Volán Vállalatok Központja, a Volántourist Vállalat és a gyászoló család mély meg­rendüléssel tudatja, hogy Meszlényi Géza, a Volántourist Vállalat igazgatója, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, 59 éves korában, 1986. november 4-én, váratlanul elhunyt. A Közlekedési Minisztérium és a Volántourist Vállalat Meszlényi Gézát saját halottjának tekinti. Temetéséről később történik intézkedés. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy B. Molnár Józsefné, szül. Dancs Kornélia (Nelli néni), 1986. nov. 3-án, 73. élet­évében, végső búcsút vett szeretteitől, barátaitól, volt tanítványaitól, vala­mennyiünktől, akik ismerték és szerették. Temetése 1986. november 13-án, 13.30-kor lesz a Farkasréti temetőben. A gyászoló család. Az Ipari Minisztérium gazdasági és társadalmi vezetése, valamint a gyászoló család mély fájdalommal tudatják, hogy Szabó Béla, az Ipari Minisztérium fő­munkatársa, életének 55. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése, f. hó 12-én, 15 órakor lesz a Rákospalotai temető­ben. Az elhunytat az Ipari Minisztérium saját halottjának tekinti. köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk a Külügyminisz­térium vezetésének, dolgozóinak, bará­toknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik Vajda Elemér temetésén részt vettek, s virágaikkal, együttérzésükkel mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. Köszönetet mondunk a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumnak, az Ag­­roinformnak, a Kertészeti Egyetemnek, az összes többi intézménynek és azoknak a munkatársaknak, barátoknak is, akik dr. Székely Gábor temetésén részt vettek, mély gyászunkban mellettünk álltak, se­gítettek. Dr. Székely Gáborné és leánya. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik október 31-én, felségem Marosi Béláné, Kömör Margit temetésén részt vettek és részvétükkel fájdalmunkat enyhítették. A gyászoló család. , Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága férjem B. Kovács János el­hunyta alkalmából fájdalmunkat igyekez­tek enyhíteni és részvétüket nyilvánították, utolsó útjára elkísérték. Gyászoló fele­sége, fia és családja. Hálás köszönetet mondunk a Centrum Luxus-Verseny Áruház vezetőinek és dol­gozóinak, barátoknak, ismerősöknek, hogy szeretett férjem Vichta György te­metésén részt vettek, együttérzésükkel és a szeretet virágaival mélységes fájdal­munkban osztoztak. A gyászoló család. A BARANYA MEGYEI ÁLLATFORGALMI ÉS húsipari vállalat a mágocsi telephelyén megvalósuló, 2000 tonnás szárazáru-tároló és 1000 tonnás hűtőtároló létesítésére álló alapbővítő kötvényt bocsát ki, belföldi magánszemélyek részére, 100 millió forint összegben A kötvény lejárati ideje 6 esztendő, a kamat évi 11 %. A kötvények visszavásárlása 1991— 1992-ben, két egyenlő részletben történik. A kötvények megvásárolhatók Budapesten, a Magyar Nemzeti Bank főpénztárában (Budapest, Rosenberg házaspár u. 4.), vidéken pedig a Magyar Nemzeti Bank megyei igazgatóságain, november 30-áig. Felvilágosítást ad az MNB Baranya Megyei Igazgatósága, valamint a Baranya Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat a pécsi (72)-15-074-es telefonon. ÉPÍTKEZŐK! A békéscsabai kerámia födémbéléstest azonnal kapható. Előnyei: - könnyű - jó vakolattartó - jó hő- és hangszigetelő Dél-alföldi Tégla- és Cserépipari Vállalat békéscsabai II. számú téglagyára Békéscsaba, Orosházi út 88. Telefon: (66)-26-211. A Kisalföldi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság pályázatot hirdet gépesítési előadói (m­űsza­kieső port-vezetőhelyettesi) munkakör betöltésére. A munkakör azonnal betölthető, a megbízás meghatározatlan időre szól. Besorolás: az 5/1983. (XI. 12.) ME rendelet szerint. Pályázati feltétel:­­ erdőmérnöki oklevél vagy mezőgazdasági gépészmérnöki/oklevél és­­ tízévi szakmai gyakorlat. A pályázat tartalmazza a jelentkező - jelenlegi szolgálati helyének nevét - besorolásának és jövedelmének megnevezését - eddigi munkaköreinek felsorolását - egyéb tevékenységének ismertetését - állami és politikai iskolai végzettségét igazoló okmányait - önéletrajzát. A pályázatukat a gazdaság személyzeti vezetőjénél nyújtják be, cím: Győr, Corvin utca 9. 9023. Eladó Pomázon 470 n.­­ös kézműves lakótelken 30 nm-es, félkomfortos, lakható ház. Irányár: 890 000 Ft. 341-847. KÖZLEMÉNYEK Naturatájékoztató. A Natura Gaz­dasági Társaság az egészségesebb táplálkozáshoz szükséges natúr élelmi­szerek előállításával és forgalmazásá­val foglalkozik. A jelenleg forgalom­ban lévő termékekről az árusítást vég­ző üzletek címéről, éjjel-nappal felvi­lágosítást nyújt a TELIN­FORMIX 450- 160-as telefonszámon. Minden szomba­ton ebben a rovatban adunk tájékoz­tatást kedves érdeklődőinknek. Kérjük hívja fel ismerősei figyelmét is tájé­koztatónk iránt. Levélcímünk: Natura GT. Vevőszolgálat Bp. Pf.: 316. 1519. A Cooptourist belföldi társasutazási ajánlataiból: Disznóvágás „Palóc mó­don” Felsőtárkányban a Sziklaforrás Csárdában. Utazás: autóbusszal. Idő­pont: november 29. Részvételi díj: 480 Ft. Disznóvágás Esztergomban a Kettős Pince Étteremben. Utazás: autóbusszal. Időpont: november 22. Részvételi díj: 450 Ft. Hétvége Lillafüreden. Utazás: egyénileg. Elhelyezés: 2-3 ágyas, zuha­nyozós szobákban. Teljes ellátás. Rész­vételi díj: 1090 Ft.­fő. Időpont: novem­ber 14—16. Jelentkezés és felvilágosítás valamennyi Cooptourist Irodában! Pályázati felhívás! A Népművelési Intézet, a Népművészeti Egyesület és a Budapesti Művelődési Központ 1987. ja­nuár 12—29. között megrendezi az ama­tőrök I. országos népiszőttes kiállítá­sát. Helyszín: a Budapesti Művelődési Központ (Bp. XI., Szakasits Árpád út 55.). A pályázaton részt vehetnek az or­szág amatőr szövői, szövőszakkörei, al­kotó közösségei. A pályázatra bekül­dött alkotásokat a NIT bírálóbizottsága értékeli. Kereskedelmi forgalomban kapható alkotásokkal nem lehet pá­lyázni. Nevezési lapok és a részletes tudnivalók a Budapesti Művelődési Központtól, kizárólag írásban, kérhe­tők. Telefonon felvilágosítást ad Petrás Anna a 869-444 telefonszámon. Nevezé­si lapok leadásának határideje: 1986. nov. 30. Pályaművek leadási ideje: 1987. január 3. A Ladánybenei Zrínyi Mg. Szakszö­vetkezet Ladánybene egyesülés folytán megszűnt. A mai naptól kezdődően a megszűnt ladánybenei Zrínyi Mg. Szak­­szövetkezet minden sorszámozott és sorszám nélküli bélyegzője érvényte­len. Ugyancsak a mai naptól kezdődő­en érvénytelen a szakszövetkezet má­sik jogelődjének, a­ Rákóczi Mezőgaz­dasági Szakszövetkezet 6045 Ladánybe­ne, Fő u. 57. vagy ennek MNB 250-56383 felirattal kiegészített, összes sorszám nélküli, bekeretezett formátumú bé­lyegzője. A szövetkezet az előbbi bé­lyegzőik használatából eredő követelé­sek teljesítését kizárja. Névváltozás miatt 1936. XI. 1-jétől a Gépipari Technológiai Intézet feliratú bélyegzők érvénytelenek. Felvételi előkészítő levelező tanfolya­mok a következő tárgyakból: matema­tika, fizika, biológia. Érdeklődni: Mo­zaik GM. Bp. 1. Pf.: 36. 1250. Tel.: 55- 63-85. Részletes tájékoztatót küldünk! PRIVÁT FILM. A Művelődéskutató Intézet régi amatőr filmeket keres 1960- ig bezárólag. Családifilm-gyűjteménye­­ket, privát témák és kordokumentumok kultúrtörténeti feldolgozására. Jó minő­ségű videó másolási lehetőség, vásárlás, kölcsönzés. Normál 8, 9,5 mm, 16 mm fekete-fehér és színes felvételek szá­mára. Telefon: 351-106. Koltai Judit szervező „Privát film” jeligére. A Pártfőiskola 1949—1951-es évfolya­mának volt tanárai, hallgatói, dolgozói, valamint kedves családtagjaik baráti találkozót tartanak november 28-án, pénteken, 10 órakor a Politikai Főisko­lán. Bp. XIV., Ajtósi Dürer sor 19—21. Előre jelentkezést írásban kérünk az ebéd miatt, november 20-ig. Cím: Ke­rekes Zoltán. Hotel Ifjúság Szálloda és Étterem. 1024 Budapest II., Zivatar u. 1., Bp. 114. Pf.: 205. Figyelem! Bionapok Óbudán. Nagy hatású talajjavító szerek kis és nagy kiszerelésekben kaphatók. Közületek­­nek is. Bp. m­., Szentendrei út 217. Kedvezményes üdülés nyugdíjasoknak 1986. december 1—29. és 1987. január 7.— március 1. között a hévízi Thermal Ho­tel Hévíz és Thermal Hotel Aqua Szál­lodákban. Kétágyas, fürdőszobás szoba 475 Ft/fő/nap, egyágyas, fürdőszobás szoba: 660 Ft/nap reggelivel, termál­fürdő- és uszodahasználattal — Sárvá­ron, a Thermal Hotel Sárvár Szállodá­ban. Kétágyas, fürdőszobás szobában 435 Ft/fő/nap, egyágyas, fürdőszobás szobában 605 Ft/nap reggelivel, termál­fürdő- és szaunahasznála­ttal. Szobafog­lalás: Danubius Utazási Iroda, Buda­pest, Martinéni tér 8. 1952, tel.: 173-115 vagy az ország bármely utazási irodá­jában. ÁLLÁST KERES Felsőfokú műszaki vég­zettséggel. 12 évi számí­tástechnikai gyakorlattal állást változtatnék. . ..IBM Kompatibilis 060 899” jeligére a mis­kolci hirdetőbe. ÁLLÁST KÍNÁL A naki ,,Dózsa” Mgtsz pályázatot hirdet főag­­ronómusi munkakör be­töltésére. Feltételek: szakirányú egyetemi végzettség és 10 éves mezőgazdasági nagyüze­mi gyakorlat. Fizetés megállapodás szerint, szolgálati lakást bizto­sítunk. Jelentkezés írás­ban vagy személyesen a szövetkezet elnökénél. Cím: Nak, Fő u. 185. 7215 (Tolna megye). A naki ..Dózsa” Mgtsz pályázatot hirdet sertés­telep-vezetői munkakör betöltésére. Feltétel: szakirányú középfokú végzettség és 3 éves nagyüzemi gyakorlat. — Fizetés: megállapodás szerint. Szolgálati lakást biztosítunk. Jelentkezés személyesen vagy írásban a szövetkezet elnökénél Cím: Nak, Fő u. 185. 7215 (Tolna megye). Zirc Városi Tanács V. B. felvételt hirdet hatósági osztályvezetői munkakörbe. Feltétel: állami és jogtudományi egyetemi vagy államigaz­gatási főiskolai végzett­ség. Bérezés az érvény­ben levő 11/1983. (XII 17.) ÁBMH sz. rendel­kezés szerint. Lakást biz­tosítunk. Jelentkezni le­het a személyzeti veze­tőnél (Zirc, Béke tér 1.). A Balatonboglári Mező­­gazdasági Kombinát Bo­rászati Üzemébe felvétel­­re keres: hűtőgépkezelő, vízvezeték-szerelő és magasnyomású gázka­zánhoz fűtő szakmunká­­sokat. Jelentkezés a borá­szati üzem tmk-vezetőjé­­nél. Híres emberek eredeti kéziratait, aláírását ke­resem. Telefon: 463-902. Kifogástalan állapotban levő 2 db Tudor karosz­­széria eladó, 15 000 Ft darabonként. Miskolc, Csaba vezér 127. Tele­fon: 06-46-60­941. Piros PS 18—95 frsz.-ú Skoda 105 S típ. sze­mélygépkocsi eladó. Ér­deklődni Lempek Imre. Mány, Petőfi u. 19. Skoda 120—L 3 éves, 17 000 km-t futott, igé­nyesnek eladó. Tel.: 202- 673. Volkswagen 1200—1300- ast vennék, működőké­pest vagy rendszám nél­külit. Bp., Attila u. 131. 1047, Grosz Károly. 695-243. Egyéves Nissan Micra, megkímélt állapotban, extrákkal is eladó. Ér­deklődni: 295-590, estén­ként 20—23 óra között. Faipari gépek eladók. Szalagfűrész gépek 300- astól 700-asig minden méretben, kombinált gé­pek, vastagsági gépek, abrichterek, szalagfűrész­köszörű automata, maró gép, faesztergagép, kör­fűrészgép, fúrószupport gyalutengelyek, körfű­résztengelyek, gyaluké­­sek, laphajtogatók, lap­­forrasztók. Vétel is: Ho­­retzky műszaki kereske­dő, Bp. IV. Újpest Templom u. 4. 1041. Nyitva tartás: 10—14 óráig. Szombaton zárva UTB—65-ös traktor, pót­­alkatrészekkel, rossz adagolóval eladó. Érdek­lődni Tolna, Komját A. u. 6. 7130. Négyszemélyes Neptun kishajó beépített Wart­burg motorral eladó. — Tiszakécske, Gárdonyi u. 10. Fehér bab eladó, köze­pes nagyságú, nagy té­telben is, megegyezés szerint. Kisláng, Vörös Hadsereg u. 48. 8156. Kövesi Gáborné. Komondorkölykök ked­vező áron eladók. Dobay Gábor, Dunavarsány (autóscsárda), Béke u. 1. Érdeklődni 9-től 19 óráig (vasárnap kivéte­lével). Billenő garázsajtók, lép­csők, ollósrácsok Épü­letlakatos­ munkák. Klinp Sándor, Bp. X., Pesti Gábor u. 43. 840-597. Utánfutó (nagyméretű) 260x160x110 cm, sze­mélygépkocsihoz eladó: Kánya, Kaposvár, Füredi út 85. Gyümölcsfák, szőlőoltvá­nyok, rózsatövek, őszi szállítás postán. Árjegy­zéket küldök: Tóth, Szi­gethalom. Pf.: 7. 2515. Óriás gyümölcsű piros ribizlibokor 25 Ft/db. Magas törzsű egres és piros ribizli 35 Ft/db. Magas törzsű posta 40 Ft/db. Megrendelhető: Erk Faiskola. 3295. Miskolcon, a 3-as főút mellett, többszintes, 5 szobás családi ház, nagy felszerelt autószerelő műhellyel és nagy autós­bolttal sürgősen eladó. Minden megoldás érde­kel. Miskolc, Csaba ve­zér 127. 06-46-60-941 Kiváló minőségű boxer­­kölykök fülvágottan és oltva kaphatók. Cím: Maksay László, Szeged, Vajda u. 24/A V. 14. 6723. Tel.: 62-29-554. Somogybabodon, Petőfi u. 25. szám alatti csa­ládi ház beköltözhetően eladó, Balatontól 18 km-re. Érdeklődni: Tab. Mártírok útja 32. Este a 20-609-es telefonon. Betegség miatt gazdálko­dásra alkalmas nagy csa­ládi ház eladó vagy Dombóváron 2 szobás, összkomfortos, földszintes lakásra cserélhető, meg­egyezés szerint. Ugyan­itt olajkályhák, bútorok, háztartási felszerelések is eladók. Érdeklődni: Dalmand. Felszabadulás u. 5. Telefon: 06-74-66­­925. hu. 15 órától. Jászberényben, Pannónia u. 13 sz. alatti kertes, ■központi fűtéses 1­3 szo­bás családi ház eladó. Érdeklődni lehet a hely­színen szombat, vasár­nap egész nap vagy a 12­ 860 telefonon 17 óra után. Kisméretű egy plusz fél szobás szol­noki szövetkezeti vagy OTP-s lakást beszámí­tok. Eger közelében, Felső­­tárkány, Ady E út 74. sz. alatt új kertes, 3 plusz 2 szoba, tetőtér­­beépítéses, tetőteraszos, központi fütéses, gará­­zsos családi ház sürgő­sen eladó. Hasonlóra elcserélném vagy eladnám 5 éves, 3 szoba, összkomfortos, központi fütéses, kertes házamat OTP-átválla­­lással. Budapestiek és Pest megyeiek előnyben. Cím: Csige Sándor, Tolnanémedi, Bem u. 3. 7083. T­amási fürdővárosban, Balatontól 44 km-re. 3 és fél szobás, tetőtér-be­­építéses, két fürdőszobás, kétgarázsos, kertes há­zam készpénzért, teher­mentesen igényesnek el­adó. Levélcím: dr. Prá­­ger, Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 2/F 5340. Tele­fon: 219. Tass üdülőterületen a vízparttól 3 percre hor­gásztelek eladó. Érdek­lődni lehet: Tass. Dózsa Gy. u. 30. Horváth.__ 100 n.-es telek, főút mellett. Jászberény. Le­nin út II. sz. alatt sür­gősen eladó. Érdeklődni: Jászberény. Verseny út 21., Kalla. 69 nm-es, másfél szobás, komfortos házrész kert­tel, tetőtér-beépítési en­gedéllyel sürgősen el­adó. Irányár: 650 ezer Ft. XVI., Rákosszentmi­­hály, Aulich u. 10. Ka­puváriné. Szentendrei 55 nm-es összkomfortos öröklakás eladó, 680 ezer Ft plusz OTP. Lőwy S. u. 4. I. e. 4. Tel.: (26)-10-265. ELADÓ Dunaújvárostól nem messze, a 6-os út mellett levő penzióvá, vendéglővé átalakítható tanya, nagy telekkel. A rekonstrukció ter­vei elkészültek, ren­delkezésre állnak. Részletes informá­ciót a Siófok 84-11 - 519-es telefonon a vállalat főkönyvelője ad az érdeklődők­nek vagy levélben a következő címen le­het felvilágosítást kérni: Építőipari Szövetkezeti Közös Vállalat, Siófok, Jegenye sor 6. 8600. ( ÜDÜLŐ ) Harkányban már épülő, Sopronban és Mátra­­szentimrén kivitelezés előtt álló összkomfortos, szállodarendszerű üdülő­épületeket épít a Hegy­vidék Üdülőépítő és Fenntartó Szövetkezet. Évi 1x14 napos, illetve 2x14 napos üdülőhaszná­lati jogot szerezhet. Az üdülőhasználati jog örö­kölhető és eladható. Nem esik tulajdonszerzé­si korlátozás alá. Kérjen tájékoztatót! Telefon munkanapokon 10—12 és 15—18 óra között. 375- 696 v. levélben: Hegy­vidék, Budapest 114. Pf.: 380. 1536. A LIGET Üdülőépítő és Fenntartó Szövetkezet Érden, a Duna-part mellett, teljesen önellátó, 2 és 4 férőhelyes, 1x2 hetes használati jogú üdülő­­komplexum kivitelezését kezdte meg. A létesítménycsoport fő részei: penzió, étterem, bár, meleg­vizes fürdők, szauna, lovas pihenő stb. Információ és jelentkezés: ERTOUR, Érd II., Budai u. 1/A 2030. Telefon: 45-661. A Szekszárd-paksi Vízitársulat bicskei telephelyre, korszerű hidraulikus kotrógépre felvesz gyakorlott kotrómestert A munkarend: két műszakos, folyamatos. Bérezés, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet, telefonon vagy levélben, a vízitársulatnál, cím: Szekszárd, Bogyiszlói út 1. 7100, telefon: 15-911. EMI GÉP •FÉSZEK - FÉSZEK - FÉSZEK - FÉSZEK - FÉSZEK - FÉSZEK - FÉSZEK - FÉSZEK - FÉSZEK - FÉSZEK • ..*■■■.. ..■ ................... A \s \ . , . —m, \ . ,*| | Családi házak építéséhez, lakások Kelet-magyarországi Tuzep Vállalat felújításához gazdag választékot kínál _ a Fészek Áruház, a házak áruháza. november 10-én, 13 órakor és személyesen győződjék mag­a „ a bőséges árukínálatról. JB nyitja meg Fészek Áruházát Fészek Áruház Debrecenben. KgT. Debrecen, Monostorpályi út 1. %\.vállalat V­LA . . . „ , „ . .. ^ Telefon: (52)-10-022, 18-945. VVki#/ a Monostorpályi út 1. szám alatt. \^s telex: 72.722. dSSh

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék