Népszabadság, 1989. június (47. évfolyam, 127-152. szám)

1989-06-29 / 151. szám

12 MEPSZABADSAE - SPORT 1989. június 29., csütörtök ITT AZ NB I ŐSZI MENETRENDJE Akik tartoznak, nem igazolhatnak Labdarúgás Az MLSZ székházában az NB I-es liga tagjainak jelen­létében tegnap megvitatták a válogatottak és az élvonalbeli csapatok őszi menetrendjét, s elkészítették az első osztály sorsolását. A nemzeti tizenegy prog­ramjára Bicskei Bertalan szö­vetségi kapitány tett javasla­tot. Két változatot dolgozott ki: egyet arra az esetre, ha netalán sikerülne a csapatnak kijutnia az olaszországi világ­­bajnoki döntőre, egy másikat pedig arra, ha — s ez a való­színűbb — a válogatott elbu­kik a selejtezőkön. Ez utóbbi esetben Bicskei csak rövidebb időszakokra fogja kikérni a játékosokat klubjaiktól. A ligaülésen megjelen+ Klész László ezredes, a HM testnevelési és sportosztályá­nak vezetője, s megvitatta a klubvezetőkkel az élvonalbeli labdarúgók bevonudtatásának kérdéseit. Megegyeztek abban, hogy a jövőben csak azok a futballisták kerülnek sorkato­nai szolgálatuk idején a Bp. Honvéd csapatához, akik egyesületük útján ezt kifeje­zetten kérik. A tanácskozásra meghívták Nagy Miklóst, az MLSZ já­tékvezető-bizottságának a kö­zelmúltban megválasztott el­nökét. Az élvonalbeli játékve­zetőik a liga döntése alapján — s ezzel a javaslattal dr. Laczkó Mihály, az MLSZ elnö­ke is egyetértett — ősztől sem­miféle meghívást nem fogad­hatnak el azoktól a kluboktól, amelyeknek éppen mérkőzést vezetnek. Vitát kavart, de végül ab­ban is megegyeztek a liga tag­jai, hogy azok az egyesületetc, amelyek akár a szövetségnek, akár valamelyik klubnak még nem egyenlítették ki tartozá­saikat, nem igazolhatnak játé­kost. AZ NB I SORSOLÁSA: 1. for­duló, augusztus 12.: Ü. Dózsa— Tatabánya, Siófok—Rá'ba, FTC— MTK-VM, Csepel—Bp. Honvéd, Vác—Pécs, Videoton-—Veszprém, DVBC—Vasas, Békéscsaba—Hala­dás. <2. forduló, augusztus 19.: Pécs— FTC, Tatabánya—Csepel, Bp. Hon­véd—Békéscsaba, Rábai—Ü. Dózsa, Haladás—Vác, MTK-VM—DVSC, Vasas—Videoton,, Veszpném—Sió­­foCc. 3. forduló, augusztus 26.: Ü. Dó­zsa—Veszprém, Siófok—Vasas, Vi­deoton—MTK-VM, DVSC—Pécs, FTC—Vác, Haladás—Bp. Honvéd, Békéscsaba—Tatabánya, Csepel— Rába. 4. forduló, augusztus 30. (szer­da) : Pécs—Videoton, FTC—Hala­dás, Vác—DVSC, Veszprém—Cse­pel, Tatabánya—Bp. Hon'véd, Rá­ba—Békéscsaba, MTK-VM—Siófok, Vasas—Ű. Dózsa. 5. forduló, szeptember 9.: u. Dózsa*—MTK-VM, Békéscsaba— Veszprém, Csepel—Vasas, Hala­dás-Tatabánya, Siófok—Pécs, Vi­deoton—Váci Izzó, DVSC—FTC, Bp. Honvéd—Rába. 6. forduló, szeptember 16.: Pécs —0. Dózsa, DVSC—Haladás, FTC —Videoton, Vác—Siófok, Veszp­rém—Bp. Honivéd, Rába—Tatabá­nya, MTK-VM—Csepel, Vasas— Békéscsaba. 7. forduló, szeptember 23.: ü. Dózsa—Vác, Siófok—FTC, Tatabá­nya—Veszprém, Bp. Honvéd—Va­sas, Bkakéscsaba—MTK-VM, Video­ton—DVSC, Csepel—Pécs, Haladás —Rába. 8. forduló, szeptember 30.: Va­sas-Tatabánya, FTC—Ű. Dózsa, Vác—Csepel, Veszprém—Rába, MTK-VM—Bp. Honvéd, Pécs—Bé­késcsaba, Videoton—Haladás, DVSC—Siófok. 9. forduló, október 4. (szerda): Ü. Dózsa—DVSC, Rába—Vasas, Haladás—Veszprém, Békéscsaba— Vác. Csepel—FTC, Tatabánya— MTK-VM, Siófok—Videoton, Bp. Honvéd—Pécs. 10. forduló, október 14.: Siófok —Haladás, Videoton—Ü. Dózsa, DVSC—Csépel, FTC—Békéscsaba, Vác—Bp. Honvéd, Pécs—Tatabá­nya, MTK-VM—Rába, Vasas— Veszprém. 11. forduló, október 21.: Ü. Dó­zsa—Siófok, Tatabánya—Váci Izzó, Bp. Honvéd—FTC, Rába—Pécs, Csepel—Videoton, Békéscsaba— DVSC, Haladás—Vasas, Veszprém —MTK-VM. 12. forduló, október 28.: ű. Dó­zsa—Haladás, FTC—Tatabánya, Vác—Rába, MTK-VM—Vasas, Pécs —Veszprém, Siófok—Csepel, Vi­deoton—Békéscsaba, DVSC—Bp. Honvéd. 13. forduló, november 4.: Veszp­rém—Vác, Tatabánya—DVSC, Bp. Honvéd—Videoton, Rába—FTC, Csepel—Ü. Dózsa, Haladás—MTK­­VM, Békéscsaba—Siófok, Vasas— Pécs. 114. forduló, november 8. (szer­da) : O. Dózsa—Békéscsaba, Sió­fok—Bp. Honvéd, FTC—Veszprém, Vác—Vasas, Pécs—MTK-VM, Vi­deoton—Tatabánya, DVSC—Rába, Csepel—Haladás. 15. forduló, november 18.: Tata­bánya—Siófok, Bp. Honvéd—Ü. Dózsa, Haladás—Pécs, MTK-VM— Váci Izzó, Rába—Videoton, Békés­csaba—Csepel, Veszprém—DVSC, Vasas—FTC. 16. forduló, november 25.: Tata­bánya—O. Dózsa, Rába—Siófok, MTK-VM—FTC, Bp. Honvéd— Csepel, Pécs—Váci Izzó, Veszp­rém—Videoton, Vasas—DVSC, Haladás—Békéscsaba. A VÁLOGATOTT PROGRAMJA: szeptember 6., szerda: Észak-ír­országi—Magyarorszáig vb-selejte­ző; október 11., szerda: Magyar­­ország—Spanyolország vb-selejte­ző; október 25,, szerda: Magyar­­ország—Görögország barátságos mérkőzés; november 15., szerda: Spanyolország—Magyarország vb­selejtező. (MTI) ÚJABB ARANYAKRA VÁRVA Most jön a... Vívás Bár a vívás nem kimondot­tan nyári sportág, a világbaj­nokságokat évről évre mégis júliusban rendezik meg. Az idei esztendő sem kivétel, a jövő hónapban, július 5. és 15. között az amerikai Denver ad otthont a szöuli olimpiát köve­tő első nagy randevúnak. Ere­detileg Indianapolis lett volna a színhely, de a rendezők anyagi okok miatt lemondták a vb-t, s végül Denver „ugrott be” vállalkozóként. Arról nincs hír, hány ország indítja sportolóit, de azt már közölték a hírügynökségek, hogy a sportágban számottevő nemzetek mind ott lesznek a legjobbjaikkal. így. természe­tesen a magyarok is, akik kö­zül elsőként péntek reggel a női tőrözők kelnek útra, s ké­sőbb (július 1., 3., 6.) követik őket a társaik, míg a hazatérés három csoportban történik. A felkészülés utolsó edzéseit Mát­raházán tartják, ahol Kovács Tamás szövetségi kapitány elé­gedetten nyugtázta: mindenki BÉLYEGGYŰJTÉS A Bélyeggyűjtők Nemzetkö­zi Szövetségének Szófiában tartott kongresszusán nagy tetszést aratott a magyar és az osztrák filiatélai szövetség be jelentése: ha meglesz a ter­vezett Budapest—Bécs világ­kiállítás, a két fővárosban kö­zös bélyeg-világkiállítást is rendeznek. A filatélia törté­netéiben ez lenne az első ilyen jellegű rendezvény. Bizonyos, hogy a legnagyobb bélyeg­sztárok várható bemutatása még a nem filatelistákat is vonzani fogja. A szófiai kongresszuson ala­kult meg hivatalosan az Eu­rópai Bélyeggyűjtők Szerve­zeteinek Szövetsége, amely huszonhat ország ffilatelistáit tömöríti. A szövetség már ko-NÉPSZABADSÁG AZ MSZMP KÖZPONTI LAPJA Szerkeszti a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Eötvös Pál Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest Vili., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 382-399, 384-300 A Népszabadság levélcíme: 1960 Budapest A Hírlapkiadó Vállalat levélcíme: 1959 Budapest Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (Helir) Budapest XIII., Lehel utca 10/a, 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hóra 115, negyedévre 345, egy évre 1380 forint. SZIKRA LAPNYOMDA INDEX: 25 001 ISSN 0237-3777 4 8 rendben van, nincs serült, be­teg, tehát a közelmúltban ki­hirdetett végleges csapat in­dulhat. Az olimpiai bajnok kardcsapatból is csak dr. Ge­­dővári Imre hiányzik, igaz, ennek nyomós oka, hogy befe­jezte a pályafutását, s mint a szövetség titkára tevékenyke­dik tovább a sportágban. — Tizenöt éven át vettem részt a világbajnokságokon, most kicsit szokatlan, hogy egykori társaim utazását kell intéznem, s majd csak távol­ról figyelhetem szereplésüket — nyilatkozta az MTI-nek a szöuli aranyérmes. — Remé­lem, Nébald György, Bujdosó Imre és a többiek értem is vívnak majd. Denverben a 42. világbaj­nokságra gyűlnek össze a sport­ág legjobbjai, viszont először lépnek pástra a női párbajtő­rözők az egyéni és csapatver­senyben. A magyarok eddig 48 aranyérmet gyűjtöttek, sokan reménykednek, hogy most si­kerül a negyvenkilencediket, sőt talán az ötvenediket is ki­harcolni. Világkiállítás rábban úgy fogalmazott, hogy Gorbacsov Európa-Házának ez legyen' a bélyeggyűjtő (klubja. Az ötletet korábban angol fdla­­telisták vetették fed azzal, hogy a helsinki európai együttmű­ködés szellemében létesüljön ilyen tömörülés. A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szö­vetsége egyike volt az elsők­nek, amely a mozgalomhoz csatlakozott. Az átalakulást előkészítő bizottsági ülést Bu­dapesten tartották. Angol el­nököt választottak, áléinak Kocsis Tamás, a Mabéasz elnöke lett. Azt is elfogadták: javasolni fogják a postaigaz­gatóságoknak, hogy minden évben adjanak ki közös bélye­get. (A nyugati államokban már bevett gyakorlat ez.) Az európai együttműködés témá­jában közös kiállítás óikat kí­vánnak rendezni. Az első ilyen a budapesti kulturális fórum alkalmával volt. Prog­ramjukban szerepei még az a nemzetközi óhaj, hogy a bé­lyegekre vonatkozó vámren­delkezéseket egyszerűsítsék. ALKALMI BÉLYEGZÉSEK Eszperantó találkozó. Tata. VII. 1. Közgazdász-vándorgyűl és. Szom­bathely. VII. 2. Mindkét he­lyen az 1. sz. posta bélyegez. üjdonsagok Argentína: Harc az alkohol el­len, 5 a bélyeg. Dánia: a Mező­­gazdasági Múzeum centenáriuma, 3,40 k bélyeg. Franciaország: Üj festménysor első címlete. S f bé­lyeg. Gambia: Festmények, nyolc­­címletű sor és két blokk. Görög­ország: Játékok, bélyegpár. Hol­land-Antillák: Turizmus, bélyeg­pár. Hongkong: Fesztivál, négy­címletű sor. Írország: A hazai Vö­röskereszt fél évszázados Jubileu­mára 24 p bélyeg. Japán: Feszti­vál. 62 J bélyeg. Koreai Köztársa­ság : Könyvnyomtatás, bélyegpár. Kuvait: Orvostudomány, bárom­cimletű sor. Marsall-szigetek: Re­pülőgépek, négyértékű sor. Kezdeményező klubok A legutóbbi három nyári olimpián legeredményesebben szerepelt 12 sportegyesület ka­pott képviseleti helyet a nem­rég újjáalakult Magyar Olim­piai Bizottságban. Ez a 12 klub — Bp. Honvéd, Ü. Dózsa, Bp. Spartacus, FTC, Csepel, DVTK, Kecskemét, Tatabánya, Vasas, MTK-VM, BVSC, Békéscsaba — úgy döntött: megalakítja a Sportegyesületek Tanácsát. A kétségkívül legsikeresebb honi sportklubokat saját, ön­álló testületük létrehozására az indította, hogy megítélésük szerint lényegesén megválto­zott, fontosabb lett a szerepük a magyar sportban. A megalakulás utáni előké­szítő munkát a Sportegyesüle­tek Tanácsában háromtagú testület végzi: Pazár Sándor, a Bp. Spartacus, Kiss Imre, a Csepel és Guttmann József, a DVTK elnöke. Az újonnan lét­rejött szervezet célja, hogy se­gítse a magyar sportot, s min­dent megtegyen az értékek megőrzéséért. A Sportegyesü­letek Tanácsa arra törekszik, hogy a klubok megfelelő kép­viseletet kapjanak mind az állami, mind a társadalmi sportirányításban. A 12 alapító tag várja mindazon sportegyesületek je­lentkezését, amelyek pontszer­ző versenyzőt delegáltak az 1976-os montreali, az 1980-as moszkvai, vagy az 1988-as szöuli olimpiára. Érdeklődés, jelentkezés a Csepel SC tit­kárságán. A Wimbledonban zajló nemzetközi teniszversenyen az ar­gentin Gabriela Sabatini érdekes mozdulattal üti vissza a lab­dát az ausztrál Dianne Balestratnak, akit ugyanilyen könnye­dén vert 6:1, 6:0-ra. Szerdán Temesvári Andrea is pályára lépett, s rögtön búcsúzott is: 6:3, 7:6-ra kikapott az ausztrál Radfordtól. mti külföldi képszolgálat KÜLFÖLDRŐL JELENTIK KIJEV: Szerda délután a Dina­mó stadionban 100 000 néző előtt mérte össze tudását a Szovjetunió a világválogatottal abból az alka­lomból, hogy a 37 esztendős szov­jet labdarúgó, Oleg Blohtn befe­jezte aktív pályafutását. A nem­zetközi vegyes csaipalt, amelyben végig játszott Détári Lajos, és ameílyeit a második félidőben Blo­­ihin erősített 3-2 (1-1) arányban győzött. A gólokat Szavicsevics '(20. p.), Dineeu (157.), Blotiin (90., lil-esből), illetve Borogyuk (19.) és -Belanov '(50„ 11-esből) sze­rezte. OTTAWA: Ebben a 'hónapban már ai harmadik kanadai sporto­lóit tiltották el dopptnghasználat miatt. A súlyemelő Boib Karsch és a gátifutó Julié Rocbeleau után a vívó Pierre Lafleur bukott meg a vizsgálaton. A 26 esztendős LafleuTtöl még májusban, a sas­­katoond nemzeti bajnokságon vettek vizsgálati anyagot, s abban a tiltott szerek 'közé tartozó No­­ranőrosteron származékait mu­tatták ki. ROMA: Az Olasz Automobil Klub fellebtovltell bizottsága úgy döntött, hogy az április 213-án Imoláiban megrendezett Forma— 1-es autós gyorsasági világbajnoki futamon a pályán elért ered­ményt biteliasl'ti. Tehát a belga Thienry Boutsené (Williialms) a három pontot érő negyedik, az olasz Alex C a. ff ló I.Souderia Itá­lia) pedig a hetedik helyezés. ORdOL: Megkezdődött ai női vi­­torláziórepúlő Európa-baj nolkság, amelyen' 9 ország sportolói száll­nak harcba. Az első versenyna­pon a standardosztályban Boila Mária a második helyen végzett. ÓVJANAK MEG! Lehet, hogy ebben az or­szágban sok mindenből ke­vés van, de azt hiszem, óvá­sokból egész jól állunk. Az óvás, mint tudjuk, egy olyan hivatalos reklamáció, amelyben egy vetélkedés vesztese azt állítja, hogy vele nem a szabályok szel­lemében jártak el, követ­kezésképpen kéri az ered­mény megváltoztatását. (Olyan óvásról még nem hallottam, amelyet a győz­tes adott volna be, mond­ván, megsértette a szabá­lyokat.) Óvásban tehát jók va­gyunk, mint ismeretes, a Vasas és a Szeged közötti labdarúgó-osztályozók után két újabbal lettünk gazda­gabbak, hiszen a Tisza­­partiak mindkét mérkőzést megóvták. Az elsőt azért, mert Teodoru sárga lapjai miatt állítólag jogosulatla­nul lépett pályára a Fáy utcában, az emlékezetes másodikat pedig azért, mert az utolsó három percben — mint ismeretes, a Vasas győztes gólja büntetőből a mérkőzés vége előtt 20 má­sodperccel esett — a pálya kétharmada sötétbe borult, ráadásul — így a szegediek — a büntetörúgás pillana­tában több játékos szabály­talanul a tizenhatoson be­lül tartózkodott. Van tehát bőven miről beszélni a bajnokság befe­jeződései?) után is, s nem unatkoznak a szövetség — az elnökváltástól egyébként is megviselt — munkatár­sai sem. Dönteni kell, mi­előbb lezárni ezt a kínos ügyet is, a magyar futball­ra igazán ráfér egy-két csöndes nyári hét. (Ami a döntést illeti, nyilván jó néhány még reménykedő szegedi szurkoló rossz né­ven veszi majd, hogy az ugyancsak ezen az oldalon szereplő első osztályú sorso­lásban a Vasas neve szere­pel. Jelenleg persze ez így helyes, de talán valóban elegánsabb megoldás lett volna csak ezen ügy lezá­rulta után összeállítani a menetrendet.) Lehet, hogy sokan meg­mosolyognak, de én még mindig bízom, most abban, hogy a döntés igazságos lesz. Ámbár ki tudja, mi itt az igazság? Mégis bízom, és közben azon töprengek: mitől is olyan peches ez a magyar foci? Miért csak nálunk fordul elő, hogy a mindent eldöntő gól 20 má­sodperccel és nem húsz perccel a lefújás előtt esik, ráadásul közben vagy előt­te kialszik a világítás, s aki a tizenegyest „okozta”, a mezőny legjobbja, ráadásul csapatkapitány? Miért nem tudjuk ezt a viszontagságos bajnokságot rendesen még lezárni sem, csak úgy, hogy a játékvezető és a vendég­csapat életveszélybe kerül­jön? Miféle turáni átok ül futballpályáinkon (is), hogy végül csak az óvásokat szá­molgatjuk? De szép is lenne, ha leg­közelebb csak az igazi szur­kolókat óvnák meg! Példá­ul a mostanihoz hasonló, meglehetősen lehangoló ese­tektől. Várnai Iván Élnek a hagyományok Vízilabda ( Munkatársunktól.) Kívánni sem lehet jobb pro­­lógot, mint amilyen kitűnő előjátéka a Magyarország B— Szovjetunió mérkőzés volt szerdáin az Ifjúsági Barátság Verseny hivatalos programjá­nak. (Mint arról már hírt ad­tunk, a magyar B csapat ver­senyen kívül szerepel a sop­roni tornán, eredményeit nem jegyzik az IBV-összesítésben.) A reggel kilenckor kezdődött találkozó hangulata a legkivá­lóbb esti mérkőzések légkörét idézte, s olyan híres olimpiai bajnokok, mint dr. Szívós Ist­ván és Kenéz György is nem­egyszer felugrálva szurkoltak a nézőtéren. Ennek az volt az oka, hogy a magyar fiatalok nem csupán megszorították a címvédő szovjet együttest, ha­nem Hurkai János kapus, va­lamint Kelemen Zénó és Nagy Pál főszereplésével a negye­dik negyed közepén a győze­lem közelébe jutották a favo­rit vetélytárs ellenében. Sőt, 6:6 után a kis Nagy a legszebb magyar pólós hagyományokat felelevenítő dopplergólt szer­zett, s ezzel — általános meg­lepetésre — 7:6 arányban nyert a második számú, de el­sőrangúan vízilabdázó magyar csapat. Az A együttes délelőtt köny­­nyű tréninget tartott, mert a lengyel fiatalok még csak is­merkednek ennek a szép já­téknak az alapelemeivel. így aztán a Kemény Ferenc (az uszodában mindenkinek „Fe­­csó”) vezette hazai válogatott 22:5-ne győzött, miközben Be­nedek Tibor — a kiváló szín­művész, Benedek Miklós fia — édesapja legemlékezetesebb alakításaihoz méltó produk­ciót nyújtott a medencében. Ez volt, ha nem is a Budapest, a Sopron Orfeum ... Délután a „B-sek” folytat­ták a sihow-t; a szenvedő fél ezúttal is a lengyel csapat volt (16:7), amely alighanem meg­javította az egy nap alatt ka­pott gólok vízi világrekordját, hiszen szerdán 38 alkalommal került a hálójába a labda. Majd ismét vízbe szállt az A együttes, és az újabb forduló zárómérkőzésón gond nélkül legyőzte a csehszlovák csapa­tot (15:10). Mégpedig úgy, hogy Kemény Ferenc edző a máso­dik negyed után, 8:4-nél, a kispadra ültette a kezdő he­test, de hát Sopronban is be­bizonyosodott: ebben a sport­ágban Magyarországon annyi a tehetség, hogy továbbra is medencét áraszt az új hullám. Egy osztállyal feljebb? Motor A magyar salakmotoros-vá­­logatott szeretne egy osztály­­lyal feljebb kerülni, ehhez azonban a legjobbnak kell bi­zonyulnia a B csoport négy csapatot felvonultató mezőnyé­ben — többek között ez is el­hangzott a szerdán megtartott sajtótájékoztatón, a Hotel Sta­dionban. A feljutásos, kieséses rend­szerben zajló csapat-világbaj­nokság B csoportjának első fordulóját vasárnap 10 órakor Nyíregyházán rendezik meg. Rá két hétre, július 15-én a lengyelországi Rzeszówban randevúznak a csoport szerep­lői, s a két erőpróba pontjai­nak összesítése után dől el, melyik együttes folytathatja — még az idén — a küzdelme­ket az A csoportban, s melyik búcsúzik ettől a kategóriától. Alapítvány az utánpótlásért Kézilabda A Budapesti Kézilabda Szö­vetség és a Fővárosi Tanács V. B. sportfőosztálya kézilab­da-alapítványt hozott létre, amelyhez már csatlakozott az Országos Sporthivatal, vala­mint a Csemege Édesipari Gyár. Balogh Endre, a BKSZ el­nöke elmondta, hogy az ala­pítvány összege várhatóan 2,5- 3 millió forint lesz, s ebből a pénzből egyelőre a fővárosi utánpótláscsapatok bajnoki versenyeztetését, és az után­pótlás-nevelést segítik. Az alapítványhoz a jogi sze­mélyek 100 000, a magánsze­mélyek 10 000 forint befizeté­sével csatlakozhatnak. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék