Népszabadság, 1992. október (50. évfolyam, 232-257. szám)

1992-10-24 / 251. szám

K 1992. október 24., szombat NÉPSZABADSÁG - MOZAIK 11 Jifeag | • VEZÉRCSERÉK. John Sma­­le, a Procter and Gamble egy­kori vezetője lesz a General Motors új elnöke - jelentette pénteken a The Wall Street Jo­urnal. A 65 éves Smale, aki egy évtizede dolgozik a konszernnél és tavaly óta a GM végrehajtó bizottságának elnöke, Róbert Stempel helyét veszi át. • ÚJABB FÖLDRENGÉS volt csütörtök este Kairóban. Ez a rengés jóval csekélyebb erejű ­­a Richter-skála szerint 4,16-os ­­volt mint a tíz nappal korábbi, amely házak százait döntötte romba több mint 550 ember ha­lálát okozva. • KÉM. Bírósági eljárást indí­tottak csütörtökön az amerikai hadsereg egyik őrmestere ellen azzal a váddal, hogy titkos NA­­TO-terveket adott el Magyaror­szág és Csehszlovákia kommu­nista kormányainak. A 29 éves Jeffrey Stephen Rondeau őr­mestert azzal vádolják, hogy három rendbeli kémkedést kö­vetett el 1985 és 1988 között • ERÖMÜBALESET. Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy villanyszerelő a nyugat-szlová­kiai Bohunice atomerőművének kapcsolótermében. A férfi eddig ismeretlen okból lépett a 110 kilovolt feszültségű erőtérbe. A baleset még szerdán történt, a férfi válságos állapotban van. • NÉGYÉVI BÖRTÖNNEL és félmillió frank pénzbüntetéssel sújtotta egy párizsi bíróság Mi­­chael Garettát, a francia Vér­transzfúziós Intézet volt igaz­gatóját azért, mert 1986-ban tudatosan AIDS vírussal fertő­zött vért használt fel átömlesz­­tésre. A súlyos műhibával két­ezer haemophiliás beteget fer­tőztek meg, közülük már mint­egy 300 ember halt meg AIDS következtében. Ú) kutatási szervezet alakúi Bay Zoltán Alapítvány néven (zömmel a központi műszaki fejlesztési alapból) 601 millió forintos alaptőkével új kutatá­si-fejlesztési rendszert hozott létre az Országos Műszaki Fej­lesztési Bizottság - jelentették be többek között a csütörtöki szóvivői értekezleten. A minta a német Frauenho­­fer Szövetség, amely a műsza­ki és természettudományi al­kalmazott kutatásoknak ad otthont különböző intézetei­ben. Az OMFB-nél remélik, hogy az alapítványi forma ön­­kormányzati, gazdálkodói és magán forrásokat is mozgósít, s az új szervezet egyrészt be­töltheti a válságba került ipari kutatóintézetek szerepét, mun­kát adva a itt dolgozó 2000 ku­tatónak. A kuratóriumban az OMFB-n kívül a gazdasági tárcák, az egyetemek az MTA képviselői és más szakemberek foglalnak helyet. Hogy hány jövőbeni Bay Zoltán intézet lesz és me­lyek lesznek ezek, még kérdé­ses, ám a tervek szerint az új ­­egyetemekre alapozott - kuta­tóbázisoknak 70 százalékban el kell tartaniuk önmagukat és csak 30 százalékban várhat­nak kiegészítést az alapítvány­tól. Mivel az ipari-gazdasági környezet egyelőre nem tűnik kedvezőbbnek, a most életre hívott szervezet életképességé­nek esélye mérsékeltnek tűnik, mégha a szándék támogatásra is érdemes. Ezzel összefüggés­ben jellemző, hogy a kormány által kezdeményezett átvilágí­tás nyomán csak hétre van igény, hármat privatizálásra ajánlanak, a többi sorsa - a ta­nulmány alapján - kétséges. A szóvivői értekezleten beje­lentették még a harmadik, úgy­nevezett célpályázati rendszer beindítását, melynek keretében elsőként a nukleáris hulladé­kok elhelyezésének ügyét sze­retnék megoldani. P. I. Éhségsztrájk az éhezés ellen Két kulcs már sok lenne a szegényeknek A Létminimum Alatt Élők Egyesülete csütörtökön csopor­tos éhségsztrákjba kezdett, til­takozva a kétkulcsos áfa terve­zett bevezetése ellen. Péntek estig országszerte 23-an csatla­koztak az akcióhoz. Az érdekvédelmi szervezet ellenzi a 0 áfa-kulcs megszün­tetését. A kétkulcsos adórend­szer bevezetésével a nyugdíja­sok havi létfenntartási költsége hét-nyolcszáz forinttal növe­kedne, míg egy négytagú csalá­dé 2700-2800 forinttal. A jelen­legi szociális helyzetben ezek elviselhetetlen terhek. Bicskén, az éhségsztrájk köz­pontjában értük utol Vdlencsik Ferencet, a Létminimum Alatt Élők Egyesületének ügyvezető elnökét és Ilkei Csaba or­szággyűlési képviselőt, aki szintén csatlakozott az éhezők­höz. Az ügyvezető elnök kérdé­sünkre elmondta, tiltakozásuk­nak máris van visszhangja. Az Állampolgári Jogvédő Liga ki­nyilvánította szolidaritását. Szabad György, az Országgyű­lés elnöke viszont arra kérte a tiltakozókat, fontolják meg az akció folytatását, bízzanak a parlamenti képviselőkben. Va­­lencsik Ferenc azonban nem lát garanciát arra, hogy a „koalí­ciós szavazógép ne lépne újra működésbe”, ezért a kérést el­utasították. Az elnök hozzátet­te: a kétkulcsos áfa miatt jövő­re úgyis rengeteg ember fog éhezni, kompenzációnak pedig eddig sem látták semmi jelét. Ilkei Csaba kijelentette: már minden parlamentáris eszközt felhasznált a kétkulcsos áfa el­len, de érdemi választ nem ka­pott. A demonstrálok egyelőre bír­ják az éhezést, orvosi segítséget csak végső esetben igényelnek. G. J. Z. A lottó nyerőszámai: 21,33,59,71,83 Egy ötöst találtak. A szel­vény száma: 60 901 105, nye­reménye 53 249 368 forint. HIRADOZAS- Mi aztán megértjük szegény Gorbacsovot, minket sem en­gedtek utazni az oroszok! JÖNNEK A HORVATOK / Élénkülő bevásárlóturizmus Pécsett Újabb eső, felhők MIR , i uo el ARA/jR mindent tud az oroszlánról IPÉÜGÉOT VÍZHŐMÉRSÉKLETEK (“Cl Hazai vizáink Közeli tengerek Balaton: 7 8 Adria: 18 20 Duna: 8 11 Balti-tenger: 10 11 Tisza: 7 11 Fekete-tenger: 15 17 Velencel-tó: 7 8 Földközi-tenger: 18 21 A Duna Budapestnél: 115 cm ♦ 9 °C FRONTHATÁS: meleg, majd hideg BOLDOG NÉVNAPOT! Salamon Peugeot-t részletre-előleg 42-60% MED -évi kamat 12-15% 251-4511 -futamidő 2év 252-4877 VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS : A nyugatról érkező front­rendszer hatására előbb a Dunántúlon várható eső, záporeső, a déli óráktól azonban a csapadékzóna átterjed a keleti ország­részre is. A délutáni hő­mérséklet 7-11 fok között alakul. A következő napokban marad a változékony idő. A szerdal előrejelzés sikeressége : 5 LÉGSZENNYEZŐDÉS a nagyvárosok belvárosaiban alacsony marad. (Megyei tudósítónktól) Szeptember óta újra feltűntek Pécs üzleteiben, áruházaiban horvátországi turisták. Ez az új­rainduló bevásárlóturizmus persze meg sem közelíti a két évvel ezelőtti roham méreteit, hiszen akkor a baranyai megye­­székhelyen volt olyan belvárosi üzlet és butik, amelynek áruit 80-90 százalékban a Jugoszlávi­ából idelátogatók vették meg. Jelenleg a nagy választékot kínáló élelmiszer-áruházak for­galmában tapasztalható növe­kedés. A Konzum ABC-jében az idén nyáron 45 millió forint volt a havi bevétel, most 59 millió. Az új Centrum áruház földszintjén tavasszal megnyílt Élker ABC-ben 50 százalékkal fogy el több áru, mint három hónappal ezelőtt. A városszéli Fema bevásárlóközpontban szeptember óta hetente nyolc­millió forint értékben váltanak déli szomszédaink márkát, schillinget és svájci frankot. A horvátok bevásárlókocsijá­ba elsősorban sajt, vaj, hús, szalámi és párizsi kerül; alkal­manként 5-8 ezer forintot mu­tat a pénztárgép. (Két éve nem volt ritka a húszezer forintot közelítő számla sem.) Az iparcikk osztályokon még nem' tapasztalható 'hasonló nagyságrendű élénkülés, de a főként Eszék környékéről érke­zők egyre gyakrabban keresik a polcokon az üvegpoharakat, valamint a fém- és műanyag­edényeket, emellett vásárolnak gyermekruhát, cipőt és padló­szőnyeget is. U. T. Egy hét a Kanári-szigeteken! Havonta ajándékokat, / november és február hónapokban egy-egy 2 személyes 1 hetes kanári-szigeteki utat sorsolunk ki J azok között, akik beküldik címünkre ^ az akcióban részt vevő Jordán fogkefék csomagolásán található négylevelü I óh érés matricát. A nyerteseket postán értesítjük. rtclSmriikW* Címünk: Agor a Közös Vállalat V 1399 Budapest. Pf. 701/302 Jordánt Fogkefe Európában Kereskedelmi vállalat felvételre keres ÜZLETÁGVEZETŐ-HELYETTES munkakörbe acéltermékek értékesítésében nagy gyakorlattal rendelkező munkatársat. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezés „PIACI ISMERET” jeligére a szerkesztőség levélcímén: NÉPSZABADSÁG Rt. 1960 Budapest 24906 JP / Legyen Ön az 'Ezredig! | Cégünk, a MITSUBISHI haszongépjárművek forgalmazója játékra invitálja Önöket. Aki 1992. október 20 és november 10 között haszongépjárművet vásárol a DUNA INTERSERVICE-től, sorsoláson vesz részt, ahol a nyertes 500 000forintot visszalép a vételárból. Nyilvános sorsolás: 1992. november 12-én 15 órakor az AUTOMOBIL '92 kiállításon az „A" pavilon DUNA INTERSERVICE standon. A sorsoláson részt vevők MITSUBISHI ajándékokat nyernek. Médiaügy tizenhét sorban Az elmúlt két napban az ide­gen érdekeket kiszolgáló, kor­mány- és nemzetellenes, komu­­nista maffia uralta Gombár­rádióban és Hankiss-televízió­ban több mint negyvenszer hangzott el (egy darabig szá­moltam interjúkban, nyílt leve­lekben, hírekben, beszédekben), hogy a Gombár-rádió és a Hankiss-televízió idegen érde­keket szolgál, kormány- és nemzetellenes, valamint, hogy kommunista maffia tartja kéz­ben. Ráadásul egyoldalúan tájé­koztat. Vízpart Kft.- bírósági kilátással (Megyei tüdósitónktól) Vízpart Tourist néven kft.-vé alakul a Balatontourist. Csü­törtökön a Veszprém Megyei önkormányzat közgyűlése ál­lást foglalt az átalakítás szük­ségessége mellett. A Vízpart Kft. 1993. január elsejével ala­kulna tovább részvénytársa­sággá, hogy így megfelelő tőke­bevonással fejlődhessen to­vább. A leendő részvénytársaság teljes egészében a megyei ön­­kormányzat tulajdonában len­ne, ám ez ellen máris tiltakozik a Balatoni Szövetség. A több települést tömörítő szervezet szerint ugyanis a tulajdonjog egy része őket is megilleti, mi­vel a Balatontourist létesítmé­nyei a Balatoni Szövetségbe szerveződött községek, városok területén helyezkedik el. A szövetség titkára bejelen­tette, hogy amennyiben nem veszik figyelembe álláspontju­kat, bírósághoz fordulnak. Az ismeretlen nadrágja A képen látható nadrágot viselte az az ismeretlen férfi, akinek fej nélküli testét szerdán délben talál­ták meg a XX. kerületben az Ocsai út 17-es számú kilométerkövénél el­terülő parkerdőben. Ugyanott reg­gel láttak egy piros, 1500-ös Ladát hosszasan várakozni, majd később, egy szürke Barkast is. A rendőrség keresi mindkét kocsi utasait. A fér­fit több késszúrással ölték meg, majd - még életben volt ekkor ­­levágták a fejét. Körülbelül 175-185 centi magas, feltűnően vékony test­alkatú, harminc év körüli lehetett. j jÍJ-\

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék