Népszabadság, 1994. augusztus (52. évfolyam, 178-203. szám)

1994-08-23 / 196. szám

Xb 1NEPSZABADSAG 1994. augusztus 23., kedd HIRDETÉS HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NYULÁSZNÉ DR. ALPÁRI ÁGNES főiskolai docens, nyelvtanár, rövid szenve­dés után. 1994. augusztus 5-én elhunyt. Drága halottunk hamvait 1994. szeptember 1-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a Farkasréti temetőben. Gyászolják: szerető férje, fia, rokonai, barátai és ismerősei. Tá­viratcím: Nyulász, 1051 Budapest, Hercegp­rímás u. 9. (005643) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HARMAT GYULA, az Egyesült Izzó nyugdíjas diszpécsere éle­tének 81. évében elhunyt. Temetése 1994. augusztus 24-én délelőtt 10 órakor lesz a Kozma utcai izraelita temetőben. Felesége és fia. Megrendületen tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy HUBIK ANDRÁSNÉ szül. Bergmann Irma, az MTA Néprajzi Ku­tatóintézetének nyug. gazdasági vezetője rövid szernvedés után elhunyt. Temetése 1994. augusztus 26-án 16 órakor lesz a nagymarosi r. k. temetőben. (203306/1K) Köszönetét mondunk mindazoknak, akik DR. KOI FERENC temetésén részt vettek, vagy részvétüket más módon fejezték ki. A gyászoló család. Hirdetések felvétele Várjuk tisztelt hirdető ügyfeleink meg­rendeléseit. Hirdetéseiket elküldhetik le­vélben vagy telefaxon, illetve elhozhatják személyesen. A magánmegrendelők személyesen, készpénzfizetés ellenében ad­hatják fel hirdetéseiket a Hírlapkiadó Vál­lalat hírlapholtjában (Budapest VIII., Bla­­ha Lujza tér 3.), a Referens Kft.-nél (Buda­pest XI., Bertalan Lajos u. 26.) és a Magyar Hirdető felvevőhelyein. A hirdetések levél­ben is feladhatók, a Hírlapkiadó Vállalat levélcímén (a befizetendő összegről a ki­adó csekket küld). Érdeklődni lehet a 138- 2399/563, 379-es telefonszámon. Közületi hirdetések felvétele megrendelölevéllel, postán vagy személyesen. A megbízást előjegyezzük, a befizetendő összeget kiszámítjuk és írás­ban közöljük, faxon vagy levélben. A hir­detés befizetése történhet személyesen vagy átutalással. Levélcímünk: Népsza­badság Rt. Hirdetési Igazgatósága, Buda­pest 1960. Címünk: Budapest III., Bécsi út 122-124. I. emelet. Telefon: 250-1680, 148-as, 149-es mellék. Telefax: 188-9567. Egri irodánk címe: Trinitárius utca 2. Telefon: (36) 313-522. Fax: (36) 312-899. Miskolci képviselet: Görgey A. u. 5. Tel./fax: (46) 411-149. Bővebbet a hirdetés­megrendelést visszaigazoló levelünkben. 100 000 forint feletti megbízást a meg­jelenés után számlázunk 15 napos in­kasszóval. PRIMUS \ NÉPSZABADSÁG A MEDIA AGtNCV LTD • A Népszabadság Rt. tisztelt ügyfelei jobb és az eddigieknél szélesebb körű kiszol­gálása érdekében 1993. augusztus 1-jével létrehozta a PRIMUS NÉPSZABADSÁG MÉDIA-KÉPVISELETI KFT. -t A Primus Kft. üzletkötő-tanácsadó mun­katársai várják tisztelt ügyfeleink ér­deklődését a Népszabadság Rt. székházá­nak második emeletén a 203., 204. és a 206-os irodákban, illetve a 250-1680/189, 190, 191. 192. 193 és 194 telefonszámo­kon. Tisztelt ügyfeleinket - kérésükre ­­munkatársaink személyesen felkeresik. Telefonos hirdetésfelvétel 2-69-71-00 hétköznap: 8-tól 20 óráig, 20 óra után üzenetrögzítő. Szombat-vasárnap: 9-töl 17 óráig, 17 óra után üzenetrögzítő. Ha 14 óráig feladja hirdetését, lapunkban másnap megjelenik. FT* Állás J a Villanyszerelőket felvesz kft. Érdeklődni: 06 (30) 447-602-es telefonszámon. (87729/2T) a A Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakkö­zépiskola keres közgazdász, számvitel szakos középiskolai tanárokat. Érdeklődni lehet: 277-7332 telefonon. (88178/2H) Profi ügynököket keres utazási iroda, ba­latoni ingatlanok bérleti szerződéseinek megkötéséhez. Tel.: 269-6400, Happy Tours. (201703/1H) *Z? Kft. irodai munkára orosznyelv-tudással és számitógép-ismerettel, fiatal munkatársat keres, angolnyelv-tudással előnyben. 112- 3832. (89779/3T) STELLA SZÖVETKEZET felvételre keres • fodrászcikk-, kozmetikum­­ügynököket, • ügynökimunka­irányítót, • értékesítésszervezőt, • raktárvezetőt, boltvezetőt, • fodrászbútor-értékesítő részlegvezetőt, szakirányú végzettséggel, önálló irányító, kezdeményező képességgel. Telefon: 134-3788. (90414/1H) a Középiskola keres dolgozókat a követ­kező állásokra: matematika-fizika szakos ta­nárt (lehetőleg kezdőt), történelem szakos tanárt (dolgozók tagozatára), mindkét peda­gógus álláshely helyettesítésre szól. Gond­nok. félállású adminisztrátor (dolgozók ta­gozatára). Kolos Richárd Műszaki Szakkö­zépiskola. 1117 Budapest. Fehérvári út 10. Tel.: 166-5280. (89976/1H) a Bádogosokat felveszünk. Vidékieknek szállást biztosítunk. Telefon napközben: (24) 370-410, este: 210-2798. (87028/9T) TOTO A 33. fogadási héten egy nyerőosztályban 50 000 forint feletti nyertes szelvény nem volt. GOLTOTO Eredmények: 1:1, 3:1, 4:0, 0:0. A 33. heti GÓLTOTÓ-játékon 50 000 forintot elért összegű nyertes szelvények: 4336 397051 03409 0 4336 490011 26695 0 A játékos, ha saját megállapítása szerint sorsjegye - egy nyerőosztályban - 50 000 forint feletti nyereményre jogosult, illetve a JOKER-játék esetében az első nyeróosztályban nyereményt ért el, s sorsjegyének sorszáma a fenti számjegyzékben nem szerepel, nyereményigényét csakis óvás útján érvényesítheti. Az óvási bejelentéshez szükséges formanyomtatvány valamennyi to­tó-lottó kirendeltségnél - a gépi átvételi! szelvényekre vonatkozó óvási bejelentőlap valamennyi átvevóhelyen - díjtalanul kapható. SZERENCSEJÁTÉK RT. a NEMATECH német-magyar kft. felvesz müanyagfröccsöntö műhelyébe nagy gyakor­lattal rendelkező gépbeállitót. Bérezés meg­egyezés szerint. Cím: 1106 Fehér út 10. 1-2 csarnok. Telefon: 252-1981 vagy 252-2179. (90094/3T) a Textilvarrásban jártas varrónőket felve­szünk, és kesztyüvarrásra betanítunk. Je­lentkezés: Budagant Kesztyűs Szövetkezet, 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 6. Tel.: 121-3803. (90124/2H) Az egyik legnagyobb édesipari gyártó cég - a Fundy Kft. ­­hálózatának bővítéséhez ÜGYNÖKÖKET KERES tiszta jutalékos rendszerben, elsősorban a következő megyékben: Borsod, Fejér, Heves, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém. Fedezet, és 1-1,5 tonnás kisteherautó feltétel. Érdeklődni lehet munkanapokon 8-14-ig a (29) 340-011-es telefonszámon. a Festő, mázoló, tapétázó szakmunkásokat felveszek. 291-1139. (73605/10T) a Középfokú végzettséggel, számviteli munkára, azonnali belépéssel munkatársat keresünk. Fizetés KJT szerint. Érdeklődni telefonon 9-12-ig: 212-5403. (90451/2H) • a Csepeli kft. teherautóalkatrész-ismeret­­tel keres raktári dolgozót, illetve németül tu­dó titkárnőt. Érdeklődni 19 órától: 06 (20) 340-310. (90437/3H) a Kőműves- és ácsbrigádokat, azonnali belépéssel generálkivitelező kft. saját állo­mányba felvesz. Telefon: (60) 339-464. (90480/3T) Külföldi tulajdonú biotechnológiai kft. felvesz gyakorlattal rendelkező IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI MŰSZERÉSZT, karbantartási munkákra. Számítógépes ismeret szükséges! Bérezés megegyezés szerint. Érdeklődni lehet a 178-2492-es és 127-4667-es telefonon. Műszaki cikkek széles skáláját importáló cég, XVII. kerületi telephelyére, gyakorlattal rendelkező, határozott fellépésű raktárve­zetőt keres azonnali belépéssel. Bővebb in­formációt: Bartos Andrea ad a 258-5210/500 telefonon. Jelentkezés személyesen, szakmai önéletrajzzal: Budapest XVII., Határhalom út 4. (90491/3H) Terézvárosi Kereskedelmi Iskola azonna­li belépéssel keres 1 fő, egyetemi végzettség­gel rendelkező középiskolai tanárt: an­gol-magyar vagy angol-bármely szakra. Bé­rezés megegyezés szerint. Jelentkezés mun­kaidőben: 132-1362 telefonon. a Gyakorlott varrónőket, és bőrdíszműves szakmunkásokat keresünk. Nem otthoni munka. 122-8142. (90579/3T) a Szakközépiskola keres magyar-történe­lem szakos középiskolai tanárt. Érdeklődni: 221-0001. (90623/2H) Külföldi tulajdonú biotechnológiai kft. felvesz argon védőgázas hegesztői gyakorlattal KARBANTARTÓ LAKATOST, vegyipari üzemünkhöz. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: a 127-4667, 178-2492-es telefonon. a Budakalászi általános iskola azonnali belépéssel napközis tanítót keres, és első osztályba, Meixner programban vagy dőlt írás tanításában járatos tanítót. 06 (26) 320- 307. Budakalász, Budai út 54. (90625/2H) ÍT Szakközépiskola keres matematika-bár­mely szakos középiskolai tanárt. Érdeklődni: 221-0001. (90626/2H) A XVI. kerületi, Diadal ABC-be, szak­képzett, nem dohányzó eladókat felveszünk. Budapest, XVI. Csömöri út 47. (202521/1K) A Hírközlési Főfelügyelet koordinációs és ügyfélszolgálati osztálya államigazgatási főis­kolai végzettségű munkatársat keres. Fizetés a köztisztviselői törvény szerint. Jelentkezés telefonon a 175-7777/322-es melléken, vagy személyesen az osztály vezetőjénél, Budapest I., Ostrom u. 23-25., 306-os szobában lehet. a Számítástechnika tanárt keres szeptem­bertől a SASHALMI TANODA. Telefon: 184-2813, este, délelőtt: 271-0607. (90719/2H) a Mellékfoglalkozásban 20 000 Ft jövede­lem. Információ 127-7350, 10-14 óráig. (90721/2T) Nemzetközi cég, manageri munka, nyu­gati bérezés. Telefon: 185-8319, 8-14 óráig. (42023/1K) KIADÓI állást keresek. Szerkesztői gya­korlatom, tipográfusi végzettségem, közép­fokú angolnyelv-vizsgám van. Benjámin Ka­talin, 176-1328. (202444/1K) Osztrák munkahelyre felveszünk érvé­nyes minősítéssel rendelkező FALLNÁHT hegesztőket. Jelentkezés: Monoki Sándornál, tel.: 00-43-7242-27077-13. a Középiskola felvesz angol-, fizika-, né­met-, magyar- és számítástechnika-tanáro­kat. valamint takarítót. Tel.: 181-1540/22. (90786/2H) a Nemzetközi pénzügyi brókercég folya­matos képzés mellett önálló másod- és főál­lású munkalehetőséget biztosít. Jelentkezés rövid önéletrajzzal: menedzseríroda, 1676 Budapest, Pf. 80. (87836/5T) “ZT Ambiciózus munkaerőt keresek színvo­nalas termékek forgalmazására. Kezdőknek ingyenes betanítás. 217-3242. (90804/2T) a Műszerek és elektromos műszaki cikkek kereskedelmével foglalkozó cég ügynököket keres jutalékos redszerben történő értékesí­tésre. Az adott területen kapcsolatokkal és tapasztalattal rendelkező munkatársak írás­beli jelentkezését várjuk az alábbi címen: MTA-MMSZ KFT., müszerkölcsönzési főosz­tály, 1502 Budapest, Pf. 58. (90850/2H) Németül jól beszélő (nyelvvizsga nem szükséges), villanyszerelési munkában jár­tas, gépkocsival rendelkező munkatársat (polírt) keresünk felmérési, adminisztrációs és számlázási feladatokra, Münchenben tör­ténő munkavégzésre. Telefon: 140-8921. Európa legnagyobb kereskedelmi áruházlánca, a METRÓ azonnali belépéssel keres operátorokat. Az állás betöltésének feltételei: szakirányú végzettség, Unix- és PC-rendszer szakismeretek, angol­vagy németnyelv-tudás. Ha szeretne egy biztos munkahelyet és fizetést, úgy kérjük, hogy küldje be részletes szakmai önéletrajzát fényképével együtt az alábbi címre: METRÓ Beszerzési és Igazgatási Kft., 2041 Budaörs, Pf. 218., személyzeti osztály. A Párizs Kft. gépkocsialkatrész raktáro­zásában jártas, képzett raktárost keres. Ide­gen nyelv ismerete előny. Jelentkezni lehet személyesen: Budapest XI., Váli utca 5/B. Gyakorlott fűtés- és légtechnikai sze­relőket felveszünk azonnali belépéssel, bu­dapesti munkahelyre. Brigádok is jelentkez­hetnek. Érdeklődni a 147-1574, vagy 269- 9839 telefonszámon lehet. Kellemes megjelenésű, érettségizett fia­talok jelentkezését várjuk piackutatói mun­kakörbe. Érdeklődni lehet a 118-0318-as te­lefonszámon. a SZOBAFESTŐT azonnal felveszek. Ma­gas kereseti lehetőség. 06 (30) 428-319. (90908/2T) a Vásárosnaményi telefonos irodával, üz­lethelységgel, területi képviseletet vállalok. Ukrajnába átjárás megoldható. Tel.: (44) 371-643. (90957/1H) a Német nyelvet tárgyalóképes szinten be­szélő, szállítmányozási ismeretekkel rendel­kező, nagy munkabírású munkatársat kere­sünk. Tel.: 160-9165, 160-9185 Ivánkay. (90963/1T) a Divatház budapesti területre diplomás férfi értékesítési menedzsert keres. Fizetés megegyezés szerint. Telefon: 210-2787. (90974/1H) a Szövetkezet gyakorlott csőszerelő szak­munkásokat keres, változó munkahelyre. Ér­deklődni 8-14 óráig: 156-5498-as telefonon. (90977/1H) Költségvetési intézmény főiskolai végzettségű keres, jó kereseti lehetőséggel. Jelentkezés személyesen: 2230 Gyömrő, Gróf Teleki u. 39., Erdei Fenyő Idősek Otthona. a Dél-budai üzemanyagtöltő állomás sho­­peladókat keres. Tel.: 161-0446, 17 órától. (90980/1H) a Kft. azonnali hatállyal festö-mázolókat felvesz. 06 (60) 310-942. (90746/2T) a Munka- és formaruha gyártásában jártas varroda, saját szabászattal, szabad kapacitá­sára munkát keres. Érdeklődni: (34) 341-163. (90986/1H) a Rugalmas Építőipari Szolgálatató Kft. felvételre keres fűtésszerelő, kőműves, vil­lany- és vizszerelö szakmunkásokat, azonna­li munkakezdéssel. Érdeklődni: 260-9777, 261-9007. (90993/1H) Nagy múltú, európai hálózattal rendelkező cég munkatársat keres számítógép és szervezési osztályvezetői állás betöltésére. Alkalmazási feltételek: . felsőfokú szakirányú végzettség, németnyelv-tudás előnyt jelent, de legalább angolnyelv-tudással rendelkezőket várunk, Unix- és Oracle-szakismeretekkel. Cím: 2041 Budaörs, Pf. 218. a Magas jövedelemmel keresünk szerkezeti lakatost. CO-hegesztőt, minősített CO-he­­gesztöt, targoncaszerelöt, munkaerötoborzót. Szállás megoldott. Érdeklődni: Budapest XX., János utca 70. Telefon: 283-1498. (90995/1T) a Főállású takarítót keresünk gyermekin­tézménybe. Jelentkezés a helyszínen: Buda­pest V., Október 6. u. 24. Tel.: 131-4143, 9-11 óráig. (91003/1T) a Gondnok házaspárt keresünk bentlakás­sal: 252-9922. (91014/1H) Elveszett a A Pannonplast szombathelyi gyára és a III. számú gyára összes bélyegzőjét érvénytelenít­jük. (91038/1T) Utazás Nyaralás a spanyol tengerparton, légkondi­cionált autóbusszal, teljes ellátással, hetente 18 900-29 000 Ft. 117-1356. Hetente Párizs, Zürich. Flórián 2000., 117- 1356. Sörfesztivál Münchenben, 3200 Ft-tól. 138-2422. Párizs, Frankfurt, London hetente. Flórián 2000,117-1256. UTÓSZEZON AZ OLASZ ADRIÁN! Több mint 1000 apartman szines katalógusból - BI­­BONE, JESOLO, CAORLE, LIGURIA. Ma­gánvillák, kastélyok luxusszinvonalon - TOS­CANÁBAN, UMBRIÁBAN (2-25 fő) színes ka­talógusból - egész évben lakható házak. Szál­lodák félpanzióval JESOLÓBAN. LIGURIÁ­­BAN. VIVALDI Utazási Iroda, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 53., 1053 Budapest, Kossuth L. u. 16. Telefon: 132-0293, 118-9973, 267-9013. •3 SIOTOUR AUTÓBUSZOS KÖRUTAZÁ­SAI OLASZORSZÁGBA. Elhelyezés minden éjszaka szállodában, félpanzióval: DOLO­­MITOK-TŰRA szeptember 10-16. Útvonal: Velence, Verona. Garda-tó, Canazei, Cortina d’Ampezzo, 31 000 Ft/fö. MAGGIORE-TÓ svájci kirándulással, szeptember 23-29. Útvo­nal: Maggiore-tó, Borromei-szigetek, Ascona, Locamo, Lugano, Milánó, Velence, 32 900 Ft. KALANDOZÁS A LIGUR-TENGERPARTON szeptember 10-17. Genova, San Remo, Monte- Carlo, Monaco, Nizza, Cannes, Velence, 36 900 Ft RÓMA, NÁPOLY. POMPEJI, CAPRI, SOR­­RENTO, szeptember 29-október 8. között, 43 900 Ft. SZICÍLIAI KÖRÚT október 14-23. Útvonal: Padova, Róma, Taormina, Etna, Sira­­cusa, Agrigento, Palermo, Firenze, 57 900 Ft. Apartmanos elhelyezés: önellátással. ÉSZAK­OLASZ KÖRÚT szeptember 17-24. Verona, Garda-tó, Firenze, Ravenna, San Marino, Ve­lence, 23 600 Ft-tól/fő. CSILLAGTÚRA (1 éj­szaka a buszon), szeptember 16-24. Rimini, Pomposa, Ravenna, Gubbio, Perugia, Siena, San Marino, Firenze, Pisa, Bologna, Ferrara, 24 900 Ft. Jelentkezés: SIOTOUR, 1072 Buda­pest, Klauzál tér' 2. 122-6080, 142-1197. (89209/3H) a KIXG TOURS Utazási Iroda ajánlata: egy­hetes nyaralás Egyiptomban (Kairó + Vörös­tenger partja) 48 900 Ft-tól. Kéthetes köruta­zás Egyiptomban (Kairó + nílusi hajóút, + üdü­lés a Vörös-tengernél) 69 900 Ft-tól. Egy hét Cipruson 42 000 Ft-tól. Egy hét Görögország­ban 42 500 Ft-tól. Részletes információk: KING TOURS Iroda, 1056 Budapest, Irányi u. 10. Tel.: 266-5917. (90020/6T) a Ausztria-Svájc-Lichtenstein-Németország. Szeptember 15-21-ig, 7 nap/6 éjszaka, luxusa­utóbusszal. Elhelyezés: színvonalas panziók­ban. félpanzióval, 33 200 Ft/fő. Jelentkezés: SIOTOUR, 1072 Budapest, Klauzál tér 2. 122- 6080,142-1197. (90123/3H) TUNÉZIA! Szeptemberi akció! Hotel Noz­­ha Beach, Hammamet, háromcsillagos, légkon­dicionált, tengerparti szálloda, svédasztalos félpanzióval, minden szombaton. 1 hét 37 900 Ft, 2 hét 49 900 Ft. Ajánlatunk megtekinthető videofelvételen. Jelentkezés: RIVIÉRA TRA­­VEL, Budapest V. kerület, Arany János utca 15. Tel.: 269-1606, 269-4085. Fax: 269-1607. Veszprém, Óváros tér 10. Tel.: (88) 422-912. •S T1ROL-BAJOR-SALZBURG tartomá­nyokba tízezerért; Salzkammergut. München MOTEAM-mal. 252-9922. (86612/24H) KANÁRI-SZIGETEK, SUNDAY-AKCIÓ: szeptember 1-jén és 22-én 1 hét szállás, repülő, transzfer. 3 ágyas elhelyezés esetén 43 900 Ft helyett 37 400 Ft-ért. Nyugdíjasoknak, 4 fő együttes jelentkezése esetén INGYEN BÉR­AUTÓT biztosítunk. Jelentkezés és információ: BOUNTY TOUR, Bp. V. kér., Petőfi S. u. 5. Te­lefon: 266-5792,118-5069. A BUDAPEST TOURIST legújabb ajánla­tai: LONDON: 5 nap repülőgéppel 39 950 Ft­­tól/fő. Időpont: szeptember 28. COSTA BRAVA: apartmanban 47 300 Ft-tól/apartman/hét. Szál­lodában. félpanzióval 14 240 Ft-tól/fő. ÜDÜ­LÉS A MATTSEE PARTJÁN: apartmanban, 8 nap, 7 éj szeptemberben, 39 800 Ft-tól/apart­­man. EGYÉNI SZÁLLÁSRENDELÉS: uta­zásszervezés a világ bármely részére. FRANK­FURTI KÖNYVVÁSÁR: október 5-10.. szállás 17 450 Ft/fö/5 éj. Kívánságra utazást biztosí­tunk ÜDÜLÉS A SORRENTÓI-FÉLSZIGE­­TEN: 8 nap. 7 éjszaka, félpanzióval, augusztus­ban, csak 26 560 Ft/fő. Utazás egyénileg. HOR­VÁTORSZÁG, ROVINJ ÉS DUBNÓI-ÖBÖL: 8 nap, 7 éj. félpanzió, már 21 470 Ft-tól/fő. Uta­zás egyénileg vagy busszal. Jelentkezés a BU­DAPEST TOURIST összes irodájában, vala­mint az új BUDAPEST TRAVEL CENTERBEN (Roosevelt tér 5., 118-6600,118-1453). CSODÁLATOS ŐSZI KÖRUTAZÁSOK ÉS ÜDÜLÉSEK A CHEMOL TRAVEL UTA­ZÁSI IRODÁTÓL. Shalom Izrael: - 8 napos csillagtúra körutazás október 18-25., novem­ber 1-8., 72 900 Ft. IZRAEL GAZDAGON: - 8 napos nagy körút, pillantással a Vörös-tenger­re, szeptember 29.-október 6.. október 6-13., 84 900 Ft-tól. ÜDÜLÉS EILATON: a Vörös­tenger izraeli partján, november 1-jétöl heten­te, repülővel, luxusszállodában, 49 900 Ft-tól. NAGY SPANYOL KÖRUTAZÁS: 13 nap au­tóbusszal, gazdag programokkal, szeptember 24.-október 6.. 73 100 Ft. SPANYOL KÖRU­TAZÁS: repülővel és autóbusszal, 11 nap, ok­tóber 16-26., 89 900 Ft. PÁRIZS: a fények vá­rosa, 5 nap repülővel, szeptember 22-26., 39 900 Ft. KORFU: az egzotikus görög sziget, szeptember 20-tól, 1 hét repülővel, tengerparti szállodában, 32 900 Ftrtól. JELENTKEZESÉT VÁRJUK SZERETETTEL! CHEMOL TRA­VEL UTAZÁSI IRODA, 1052 Budapest, Vö­rösmarty tér 2. Telefon: 266-2261, 266-2173. Közlemények, információk a Last Minute Nyugat-Krétára, Chaniába augusztus 24-én és 31-én, 26 550 Ft-ért. Csak repülőjegy 16 000 Ft. Kedvezményes utószezo­­ni üdülés Olaszországban, Görögországban, és Spanyolországban. Városlátogatás reklám­áron: London repülővel szeptember 15-én, 28 640 Ft-ért. Sörfesztivál 4 napos 8900 Ft-ért. MINITOURS, 1123 Budapest. Győri út 2/B. Telefon: 175-0019, 118-5059. (90604/3H) GOLD GRIFF-ajónlatok: DÉL-FRANCIA körút szeptember 17-23., október 15-21., 18 700 Ft. LOIRE menti kastélyok és PÁRIZS szeptember 10-16., október 1-7., 20 400 Ft. GÖRÖGORSZÁGI körutazás szeptember 9-18., október 7-16., 26 200 Ft. ÉSZAK­­OLASZ körutazás szeptember 17-20., október 22-25., 13 400 Ft. TÖRÖKORSZÁGI körutazás repülővel szeptember 23.-október 4., 63 800 Ft. BATIMAT ÉPÍTÉSZETI Szakkiállítás PÁ­RIZSBAN repülővel szeptember 17-20., 46 000 Ft, busszal szeptember 17-22., 27 500 Ft. KER­TÉSZETI Szakkiállítás PÁRIZSBAN re­pülővel szeptember 17-20., 46 000 Ft, busszal szeptember 17-22., 27 500 Ft. SLAL - ÉLEL­MISZERIPARI Szakkiállítás PÁRIZSBAN re­pülővel október 22-25., 46 000 Ft, busszal ok­tóber 23-28., 27 500 Ft. II., Frankéi Leó út 3., telefon: 212-4928, 115-0541. V., Kossuth L. u. 18. (Puskin mozi) Telefon. 118-6628. •a AUTÓBUSZ-RENDELÉS, mikrobuszbér­­let: 132-1997. 132-2996. (88548/11T) CSAK MOST! AZ EMMANUELLE TOURS augusztus 24-én és 31-én induló IBIZAI turnu­saiban egy hét tengerparti nyaralás, re­pülőjeggyel 36 000 forinttól. Használja ki a nya­rat! EGYIPTOMI KÖRUTAZÁS szeptember 16—29-ig. Párizs-Loire, erdélyi körutazás. EM­MANUELLE TOURS, 1052 Budapest, Váci ut­ca 9., telefon: 266-0029. 6720 Szeged, Oroszlán u. 1., telefon: (62) 471-066. 8000 Székesfehérvár, Várkörút-Romkert, telefon: (22) 329-503. MISZTIKUS EGYIPTOM: Kairó-Lu­xor-Asszuán útvonalon, repülővel, középkate­góriájú szállodákban, félpanzióval, szeptember 12—20-ig, 79 800 Ft. EXCLUSIVE TOURS, 1052 Budapest, Váci utca 12., telefon: 267- 4365, -66, -67, -68, -69. KANÁRI-SZIGETEK! Repülővel, tenger­parti, háromcsillagos apartmanhotelben, szep­tember 1-15-ig és 15—29-ig. 59 900 Ft. EXC­­LUSIVE TOURS, 1052 Budapest, Váci utca 12., tel.: 267-4365, -66, -67, -68, -69. 1BIZA - most 15 000 forinttal olcsóbb! Re­pülővel, háromcsillagos szállodában, svédasz­talos félpanzióval, augusztus 25-től, 1 hét: 39 900 Ft. EXCLUSIVE TOURS, 1052 Buda­pest, Váci utca 12., telefon: 267-4365, -66, -67, -68, -69. 12 napos nagy körutazás Egyiptomban: re­pülővel és klímabusszal, félpanzióval, belépőkkel. Kairó, Giza, Alexandria, Luxor, Theba, Asszuán, Abu-Simbel, Vörös-tenger, Hurghada, október 14-25-ig, 69 700 Ft. V&V TRAVELS, Balatonboglár, Platán sor 1. Tel./fax: (85) 351-030. TÁVOL-KELETI ÚTJAINK október 20-tól hetente indulnak, Bangkok-Pattaya, 9 nap/7 éj 99 900 Ft, 16 nap/14 éj 109 900 Ft-tól, Thai­­föld-Szingapúr 16 nap/14 éj 144 900 Ft-tól, Thaiföldi körút 139 900 Ft-tól, Thai­­föld-Hongkong 174 900 Ft-tól. Érdeklődjön további ázsiai útjainkról! TAN-TÚRA Utazási Iroda, 1065 Bp., Lázár utca 6. Tel.: 266-1386, 131-5368. a Kitzsteinhorni gleccser-csoda 2000-ért. 252-9922. (91016/1H) Marokkó-Spanyolország körutazás a MUSZTÁNGGAL. Telefon: 267-8846, 267- 8847. a Express Utazási Rt. ajánlata: figyelem, Last Minute! Utószezoni ajánlat! Különgéppel Mallorcára mór 29 900 Ft-tól, háromcsillagos szállodában, teljes panzióval, augusztus 31-től, egyhetes turnusokban. Jelentkezzen MOST, ér­demes! Felvilágosítás és jelentkezés minden Express-irodában. Tel.: 131-7777, (91061/1H) ( Taafolyain *1 Virágkötészeti tanfolyam. 260-5061. (202272/1K) Számítástechnika a Vigadóban. 1994. szeptember 12-től hétfő és szerda délutánon­ként számítástechnikai tanfolyamot szerve­zünk. A 20 órás kurzus díja 4000 Ft. Ér­deklődés és jelentkezés munkaidőben a 117- 5176-os telefonszámon. Az 1994/95. tanévre, a következő, államilag elismert szakképesítő tanfolyamokat szervezi a TIT Stúdió (Bp. XI., Zsombolyai u. 6.): Pénzügyi és számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelő, külkereskedelmi ügyintéző, üzletkötő, asszisz­tens, üzleti ügyintéző, vámkezelő, vámügyin­téző. A tandíjaknál részletfizetési kedvezményt biztosítunk. Tel.: 166-9064,186-8025. EURÓPAI NYELVEK StÜDIÓJA - 1982. A Nyelviskolák Kamarája által javasolt és MINŐSÍTETT NYELVISKOLA. 15 hetes 60 és 90 órás (2x2, 2x3, szombat délelőtt 1x4) be­szédközpontú és kiscsoportos angol- és német­tanfolyamok, kezdőtől minden tudásszinten, reggel, de. du. és este. Nyelvvizsga-előkészítők: állami közép- és felsőfokú, Cambridge (FCE), Zertifikat. Nyelvtani rendszerező kurzus angol haladóknak SZINTFELMÉRÉS ÉS BEIRAT­KOZÁS: Budapest, VIII., Szentkirályi u. 1/B. telefon: 138-0730 és 138-1029, CÉGEK ÉS IN­TÉZMÉNYEK részére igényeik szerint, kihe­lyezett tanfolyamok. (202917/1H) a Angolnvelv-tanfolyamok Oxfordban: 269- 0083. (90362/3T) Gimnáziumban érettségizettek, figyelem! Kereskedelmi szakközépiskolai érettségit sze­rezhet nappali tagozaton 2 év alatt. Jelentke­zés feltételei: gimnáziumi érettségi bizonyít­vány fénymásolata, rövid önéletrajz, felső kor­határ: 20 év. Jelentkezési határidő: 1994. augusztus 25. Felvételi beszélgetés augusztus 26-án, 10 órakor az iskolában, külön értesítés helyett. Békés Glasz Imre Kér. Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola (1091 Bp., Ifjúmun­kás u. 31.) 6 hetes szuperhatékony intenzív angol- és német-nyelvvizsgára előkészítő tanfo­lyam. Telefon: 201-6158. 12 hetes, napi 2 órás angol- és német­­nyelv-tanfolyamainkon a középfokú nyelv­vizsga szintjéig juthat el. Telefon: 201-6158. Gyermek-nyelvtanfolyamok! Hatékony, játékos tanulás, iskola mellett is. Telefon: 201-6158. Garantáljuk a nyelvvizsgát, 6 hetes szu­­perintenzív tanfolyamaink után. Tel.: 201- 6158. Munkanélküliek nyelvtanfolyama. Tele­fon: 201-6158. Az Ady Endre Művelődési Központ (Bp. IV., Tavasz u. 4., a 3-as metró újpesti végál­lomásánál) szeptemberben, októberben a következő tanfolyamokat indítja: GYER­MEKEKNEK: óvodások angol- és német­­nyelv-tanfolyama; angol-, németnyelv-tan­­folyam kezdő, középhaladó és haladó szin­ten 6-9 és 10-14 éveseknek; dzsesszbalett, társastánc 6 éves kortól; jóga 4-14 évesek­nek. FELNŐTTEKNEK: angol-, német-, ÚJGÖRÖG-, francia-, olasznyelv-tanfolyam minden szinten; angol- és németnyelv-vizs­­gára előkészítés, angol és német társalgási klub; JÓGAANGOL nyelvtanfolyam ál­kezdőknek és középhaladóknak; számítás­technikai tanfolyamok IBM PC 386-os gé­peken, igény szerint, minden szinten; szá­mitógépes szövegszerkesztő, valamint táb­lázatkezelő tanfolyam; gépírás; társastánc; dzsesszbalett; kondicionáló torna; jóga kezdőknek, haladóknak; szabás-varrás kezdő, haladó fokon. Jelentkezni lehet a művelődési központ információjánál szem­élyesen, vagy telefonon: 169-6481, 169- 3533. A Magyar Grafológus Kamara okleves grafológusképző iskolája felvételt hirdet. Tájékoztatás válaszboríték ellenében. 1364 Bp., Pf. 227. (203038/1K) A Szakszervezetek Fővárosi Művelődési Háza Nyelviskolájában (Budapest XI., Fe­hérvári út 47.) szeptembertől hétvégi inten­zív angolnyelv-tanfolym 200 órában, kezdőtől középfokig, szakképzett nyelvta­nárral, vizsgaelőkészítéssel. Tandíj: 170 Ft/óra. 60 órás 2x2 vagy 2x3 órában angol, német kezdő nyelvtanfolyam, tandíj: 160 Ft/óra. Beiratkozás: 1994. szeptember 5-től 16-ig, munkanapokon 16-19 óráig. Felvilá­gosítás 181-1360/105 telefonszámon. *a GYERMEKEkNEk TENISZTANFO­LYAM (4-12 év): 175-6163. (90909/2T) •a SPANYOLNYELV-TANÍTÁS anyanyel­vi tanárral, kis csoportokban, minden szin­ten. 165-4937. (91041/1T) ( EgyÉb TERMÉSZETGYÓGYÁSZ Moszkvából bioenergiával kezel. 164-0955, 12-16. (202815/1K) Pályázati felhvás! 1. Üllői Nagyközségi önkormányzat értékesíti a 2353. hrsz. alatt nyilvántartott, 68 nm alapterületű, valóság­ban Üllő, Berkes András u. 21. sz. alatti családi lakóházingatlant. A lakóház 2 szo­ba, konyha, kamra, mosdó és előtér, fedett tornác helyiségekből áll. 2. Az értékesítés nyilvános árverés útján történik. 3. Az ár­verésre jelentkezni írásban lehet 1994. szeptember 20-ig az Üllői Polgármesteri Hi­vatalban (Üllő, Templom tér 3.). Kikiáltási ár: 1 250 000 Ft. Az árverés időpontja és he­lye: 1994. szeptember 27-én 10 óra, Üllő Nagyközség Polgármesteri Hivatal házas­ságkötő terme. 4. Tulajdonjogot a legmaga— sabb vételi ajánlatot tevő pályázó szerez. 5. A vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg egy összegben kell befizetni. 6. A pályázat nyertesének visszalépése esetén a sorban következő legkedvezőbb vételi ajánlatot tevő szerzi a vételi jogot. 7. További felvilá­gosítást Szászik Istvánná ad telefonon: (29) 320-011, (29) 320-021, illetve személyesen. Az ingatlan megtekintése előzetesen egye­zetett időpontban történik. A Magyar PolyGram Lemezkiadó Kft. Kereskedelmi Központ telefonszámai meg­változtak. Új számaink: 265-1975, 264- 9750, fax: 265-0056. Az Európai Nöunió - történelmében először - Kelet-Közép-Európában, Buda­pesten tartja éves tanácsülését 1994. au­gusztus 25. és 28. között. A találkozót a ke­reszténydemokrata konzervatív nézeteket valló Magyar Nőunió rendezi, mely 1993. februárja óta tagja hivatalosan az európai szervezetnek. A rendezöbizottság lehetővé teszi hasonló gondokodású nők részvételét a plenáris ülésen, augusztus 27-én reggel 9 órától, a Budapest XII. kér., Nagy Jenő u. 5. címen. Várjuk jelentkezését a 175- 0333/177-es telefonon, Földi Edit titkárnál. A 25. Debreceni Virgákarnevál tombo­lasorsolásának eredménye 1. GOLF NEW ORLEANS személygépkocsi 17773 sorszám­mal, 2. FORD Álba személygépkocsi 11902 sorszámmal, 3. AIWA HI-FI berendezés 14238 sorszámmal, 4. BALAPUPUNKT TÉ­VÉ 67176 sorszámmal, 5. BLAUPUNKT vi­deó 46145 sorszámmal, 6. BLAUPUNKT rá­diómagnó 11749 sorszámmal, 7. BLAU­PUNKT rádiómagnó 06800 sorszámmal, 8. MOUNTAINBIKE 09493 sorszámmal, 9. MOUNTAINBIKE 48745 sorszámmal, 10. MOULINEX mikrohullámú sütő 32583 sor­számmal. a Az Adu-Holding Kft., mint a Sagittarius Mérnöki, Vállalkozási és Szolgáltató Kft. felszámolója nyilvánosan értékesíti az aláb­bi vagyontárgyakat: fényújság, műszerek, tervdokumentációk, irodai gépek és eszkö­zök, irodabútorok. Részletes információ a felszámolóbiztostól, 212-0030-as telefonon. (91020/1H) Az Aranka Malom Kft., (Bicske, Szent István u. 118.) pályázatot hirdet a kft. ügy­vezető igazgatói munkakörének betöltésére. Főbb feladatok: a malom és a kft. operatív és gazdaságos irányítása és fejlesztése, a be­szerzés, feldolgozás és értékesítés terén. Pá­lyázati feltételek: malomipari, élelmiszer­ipari, kereskedelmi vagy mezőgazdasági felsőfokú végzettség, legalább 10 éves ve­zetői gyakorlat. Elbírálásnál előnyt jelent a leinformálható eredményes gazdálkodási gyakorlat és üzleti jártasság. Kérjük, a pá­lyázatot 1994. szeptember 15-ig zárt boríték­ban, „Pályázat" megjelöléssel jutassa el a Búzakalász Agrárszövetkezet, 2060 Bicske, Tatai u. 25. címre az alábbi tartalommal: részletes szakmai önéletrajz, iskolai és szak­mai végzettséget igazoló okmányok másola­ta, e célra beszerzett erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betöltése 1 éves, meghatározott időtartamú megbízás formájában történik, mely eredményes gazdálkodás esetén meg­hosszabbítható. A munkakör legahamarabb 1994. szeptember 15-től, illetve a munka­szerződésben foglalt időponttól tölthető be. Bérezés: megegyezés szerinti alapbér + ered­ményhez kötött prémium. A pályázat ered­ményéről a pályázóknak 1994. szeptember 30-tól értesítést küldünk. a Könnyűipari Műszaki Főiskola Papíripa­ri Tanszéke munkatársat keres laboránsi munkakör betöltésére. Számítógép ismerete előnyös. Jelentkezni lehet: dr. Kutasi Tamás tanszékvezetőnél, 250-0333/174-es telefo­non. (91022/1H) a KŐMŰVES, és ÁCS szakmunkásokat fel­veszünk Budapest XIV., Telepes utca 77. szám alatt Kiss Sándor. (91085/1T) a A szadai általános iskola angol-bármely szakos, kémia-számitástechnika szakos álta­lános iskolai tanárt keres. Jelentkezni lehet: (27) 385-186 telefonszámon, délelőtt. (91023/1H) a Hároméves, óvodás kislányunk mellé ke­resünk pótnagymamát, aki háztartásunkba is besegítene. Telefon: 175-4508. (91026/1T) ÍT Épület- és bútorasztalosokat felveszek. 260-2876, 262-8008.(91027/1T) a Cégünk önálló szervezőket, tanácsadókat keres humánprogramjának megismertetésére. (34) 310-974, 323-811, 379-281. (91030/1T) a XX., Haraszti út 279. alatti szervizbe ke­resünk autóvillamossági szerelőt és admi­nisztrátort, azonnali belépéssel. Tel.: 286- 0216. (91053/1T) a Általános iskola 1 fő német-bármely sza­kos és két tanítót felvesz. Telefon: 157-5690, cím: X. kerület, Szent László tér 1. (91076/1H) Vállalkozás a Kölcsönfelvételi lehetőség: 100 000- 5 000 000 Ft-ig. 228-2568. (90089/2T) Kecskeméten, az E5-ös út mentén keres­kedelmi, ipari célra alkalmas 520 nm épület 2800 nm szabad területtel eladó, esetleg a fe­le is. Érdeklődni: (76) 329-202. (202781/1K) Lovak bértartását vállalom a XVI. kerü­letben, havi 12 000 Ft-ért. 251-3143, este. (203041/1K) a 3-as főút közelében. Heves megyei város­ban, melegkonyhás, felújított vendéglő és melegkonyhás büfé eladó. Érdeklődni: 269- 6683 telefonszámon. (90631/1T) a Nem kell csatlakoznia, de érdemes pró­bálkoznia! Külföldi cég világszerte sikeresen működő programja az ajánlatom. Ahol elér­het: 5553 Kondoros, Iskola u. 8. Tel.: (66) 388-523, 18 óra után. (88083/5T) Befektetés Adósságbehajtás törvényesen. 165-4085. (202717/1K) a Befektetési és hitelnyújtási tanácsadás. Rádiótelefon: 06 (30) 423-804, munkanapo­kon 9-17 óráig. (90337/4T) a Tőkéstársat keresünk megkezdett szállo­da, étterem, kamionmosó, kamionparkoló befejezéséhez, nagy forgalmú határállomás­nál (nem Hegyeshalom). A beruházás teher­mentes, ellenőrizhető, leinformálható. 7 000 000-25 000 000 forinttal, 25-33 száza­lékért, közreműködéssel vagy anélkül. Ér­­dekldőni: Gurály Ottó, 218-3489. (90822/2T) Értékpapír Kárpótlási jegyet vásárolunk készpén­zért, milliós tételben is. Bp., Király u. 1/E. 267-8660, 267-8661. (41653/1H)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék