Népszabadság, 1998. március (56. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-20 / 67. szám

26 NÉPSZABADSÁG MOZAIK 1998. MÁRCIUS 20., PÉNTEK Örömlányok: minden tilos, de mindent szabad A­z út­széli lányok csak közlekedési szabálysértésért büntethetők Többéves huzavona után a Belügyminisz­térium elkészítette, majd hosszas tárca­közi egyeztetés és többszöri átdolgozás után a kormány 1998. január 22-én elfo­gadta a prostitúció egyes közrendvédelmi szabályairól szóló törvényjavaslatot. A tervezet szigorú korlátok közé szorítva, lényegében legalizálta volna a prostitúci­ót. Törvény azonban nem született ebben a parlamenti ciklusban. A honatyák a vá­lasztás előtt időzavarba kerültek, s a par­lament már nem tudta napirendre tűzni a kormány tervezetét. Törvényi szabályo­zás hiányában pedig minden maradt a ré­giben. Azaz minden tilos, de mégis meg­engedett. Az örömlányok a belvárosi ut­cákon, az autópályák és a főutak mentén továbbra is nyíltan árulják testüket. A rendőrök a jelenlegi szabályozás mellett nem sokat tehetnek. Némi szerencsével tiltott kéjelgésért - ami csak szabálysér­tés - néhány tízezer forintra büntethetik a tetten ért prostituáltat.­­ A közvélemény ugyanakkor egyre jobban sürgeti, hogy a rendőrség számol­ja fel a prostitúciót, ami a főutak mellett, Budapesten és a Balaton környékén a leg­látványosabb - tájékoztatott dr. Felkai László, a BM rendvédelmi főosztályának vezetője. Mint mondta, a jelenlegi jogi szabályozás nem ad lehetőséget a rendőr­ségnek a prostitúció felszámolására, ugyanis bizonyos cselekményeket nem egyértelműen tilt. Amit pedig büntetni le­het, azt a rendelkezésre álló eszközökkel képtelenség bizonyítani. Jelenleg ugyan szabálysértésnek minősül a tiltott kéjel­­gés, ám a rendőrség igen keveset tehet az utcalányokkal szemben. A tiltott kéjel­­gést ugyanis az követi el, aki mással pén­zért szexuális kapcsolatot létesít. Az út mentén álló lányok kihívó öltözete a fel­ajánlkozást nem egyértelműen bizonyít­ja, s a pénzért vett légyottot már nem le­het igazolni. A prostituált így legfeljebb közlekedési szabálysértésért vonható fe­lelősségre, de csak akkor, ha nem az út mentén, hanem az autó előtt áll.­­ A törvénynek - folytatta - az lett vol­na a lényege, hogy meghatározott területe­ken - önkormányzati döntéstől is függően - megengedte volna a prostitúciót. A ja­vaslat meghatározta azokat a közterülete­ket, ahol a prostituáltak nem ajánlkozhat­nak fel, illetve ahol nem köthetnek üzletet. Tiltott hely lett volna többek között az au­tópályák és az autóutak parkolói, a főutak, az oktatási, kulturális és egészségügyi in­tézmények 100 illetve 300 méteres körze­te, továbbá a templomok és a vallási szer­tartási helyek környéke. Az önkormány­zatok további korlátozásokat vezethettek volna be. A törvény nem a tiltott kéjelgést büntetné, hanem a tiltott helyen való fel­ajánlkozást. Büntethető lett volna az is, aki tiltott helyen tesz ajánlatot egy örömlány­nak, vagy a lány ajánlatát elfogadja. Az Expressz újság vonatkozó rovata (Erotikus szolgáltatás) alapján né­hány perc alatt bármilyen szolgálta­tást meg lehet találni. A szolgáltatá­sok ára 5 és 8 ezer forint között mo­zog. A legrövidebb időtartam fél óra. Az Astoriánál három hölgy 18, 19 és 20 éves lány várja az érdeklődőket, Pesterzsébeten, a Kossuth Lajos ut­cában kettő. Csepelen, a Tanácsház utcában négy hölgyet találhatnak az érdeklődők, akik 21,36, 41 és 44 éve­sek. A Belgrád rakparton hat lány várja az érdeklődőket. Ők azonban taxival a kuncsaft lakására is men­nek, ami nyolcezer forintba kerül. Igaz, ebben az árban a taxiköltség is benne van. A telefonon kapott tájé­koztatás szerint a lányok 18 és 25 év közöttiek. Dr. Felkai szerint a törvény jogi alapot teremtett volna a hatóságoknak a prosti­túció ellenőrzésére, és a szabálysértő lá­nyok bírságolására. A tiltott zónákkal bi­zonyos területeket meg lehetett volna tisztítani az üzletszerű kéjelgéstől, ugyanis a lányok önszántukból a legális területeken dolgoznának. Ezzel meg­szűnhetett volna az országra rossz fényt vető országút melletti prostitúció. Mint megtudtuk, a törvény megtiltotta volna a szexuális szolgáltatások hirdetését is. Az ilyen tartalmú hirdetéseket közlő új­ságok százezertől egymillió forintig terjedő közrendvédelmi bírságot fizettek volna. Jo­gi szabályozás hiányában azonban néhány hirdetési újságnak továbbra is szép summát hoz a különböző szexuális szolgáltatások közzététele. A bordélyházak pedig gomba­mód szaporodnak. Egyik hirdetési újsá­gunkban naponta legalább 15 ilyen szolgál­tató intézmény hirdeti magát különböző fe­dőnéven. A rendőrség több százra becsüli a Budapesten működő piros lámpás házak számát, ám a rajtaütés mégis ritka. A ható­ság valószínűleg ezért könyvelte el óriási sikerként azt az esetet, amikor néhány hete lakossági bejelentés nyomán a VI. kerületi Csengery utcában sikerült bezárniuk egy bordélyházat. E siker értékét némileg ki­sebbíti, hogy munkatársunknak másfél órás telefonálással 11 fővárosi bordélyház (3-4 lánynál többet foglalkoztató intézmény) helyszínét sikerült megállapítania. Ezek közé tartozik a fővárosi Fillér utcában lévő, amely már egy külföldi turisták számára ki­adott útmutatóban is szerepel, a Wesselényi utcai, a Rákóczi úti, a Széna tér közelében lévő Bajvívó utcai és a hangsúlyozottan elegáns luxuskategóriába tartozó rózsa­dombi. Az árak 4-5000 ezer forintnál kez­dődnek és a szolgáltatások minőségétől függően 20 ezer forintig emelkednek.­­ A bordélyházak működtetése bünte­tendő, s ezen a törvény sem változtatott volna. Valószínűsíthető azonban, hogy a törvény életbelépésével csökkent volna a piros lámpás házak száma. Ha a prostitú­ció már legális zónákon belül is űzhető, akkor kevesebben űzik a mesterséget til­tott helyeken - mondta dr. Felkai László. Bánfai Tamara MINEK KÖSZÖNHETŐ EZ? A SPORTOS ELEGANCIÁNAK, A MEGÚJULT BELSŐ TÉRNEK, AZ AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁGI RENDSZEREKNEK, A VEZETÉS KÜLÖNLEGES ÉLMÉNYÉNEK VAGY A KATEGÓRIÁJUK CSÚCSAINAK SZÁMÍTÓ MOTORVÁLTOZATOKNAK, A 103 LE-S 1.4-ESNEK ÉS A 120 LE-S 1.6-OSNAK? BIZONYÁRA. DE TALÁN AZ IS SZEREPET JÁTSZIK, HOGY HA VALAKI MOST VÁSÁROL ALFA ROMEO 145-ÖT VAGY 146-OT, 375.000 FORINT ÉRTÉKBEN VÁLOGATHAT A RENDELHETŐ EXTRÁK KÖZÜL. LÁTHATJÁK, NEM TÚLOZTUNK. AZ ALFA ROMEO 145 ÉS 146 TWIN SPARK 16V MÁR VÁSÁRLÁS UTÁN 375.000 FORINTTAL TÖBBET ÉR. ALFA 145, 146 TS 16V: IGEN, EZ A VEZETÉS! AZ ALFA ROMEO AUTÓKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁSÉRT HÍVJA A 06-80-245-245 ZÖLD SZÁMOT. AZ AKCIÓ A RAKTÁRKÉSZLET EREJÉIG TART. MÁR A VÁSÁRLÁS UTÁN TÖBBET ÉR 375.000 FORINTTAL! TV-top március idusán A tv2 kereskedelmi csatorna elsöprő sikerét hozta a március közepi idő­szak a 18-­49 éves korosztály körében. Az összesen 4 586 700 személyt tartalmazó célcsoport tíz legnézettebb műsora között a tv2 nyolc műsorral képviselteti magát. Az MTV1 legnépszerűbb sorozatával, a Vészhelyzettel tudta megszerezni a toplista képzeletbeli dobogójának második fokát, míg a Kriminális bűnügyi magazin a hetedik legnézettebb műsor volt az adott célcsoport körében. A tv2-n sugárzott Rex felügyelő, fokozva eddigi népszerűségét, majdnem 3 millió, négyévesnél idősebb néző figyelmét vonta magára a március 12-i epizódjával. Az RTL Klub e célcsoportban legnézettebb műsora csak a tizenkettedik helyen futott be ezen a héten: a Fókusz című magazinműsorra 849 ezer néző volt kíváncsi. A televíziós piac erőviszonyait mutatja az az adat, mely szerint a kisebb, nem országos lefedettségű televíziócsatornák nem tudtak bekerülni a har­minc legnézettebb műsor közé. A legnézettebb televíziós műsorok az 1998. III. 9—15-i héten, 06:00-00:59 között Súlyozott nézettség a 18-49 évesek körében (N = 4 586 700) Súlyozott A műsor címe Csatorna Dátum Kezdési idő nézettség­e ezer fő 1. Rex felügyelő (német-osztrák filmsorozat) tv2 1998.111.12. 20:46 29,7 1362 2. Vészhelyzet (amerikai tv-filmsorozat) MTV1 1998.111.10. 20:01 28,2 1293 3. Tisztességtelen ajánlat (amerikai film) tv2 1998.111.14. 20:07 25,9 1188 4. Életben maradni (amerikai musical) tv2 1998.111.15. 20:06 25,8 1183 5. Dutyi-dili (amerikai film) tv2 1998.111.11. 19:57 25,8 1183 6. Szerelem első látásra (vetélkedő) tv2 1998.111.15. 19:36 23,8 1092 7. Kriminális (bűnügyi magazin) MTV1 1998.111.10. 20:47 22,0 1009 8. Szerencsekerék (vetélkedő) tv2 1998.111.15. 19:06 21,9 1004 9. JAG - Becsületbeli ügyek (amerikai filmsorozat) tv2 1998.111.10. 20:44 21,0 963 10. Forró nyomon (magazin) tv2 1998.111.12. 19:56 19,7 904 Forrás: AGB Hungary Rablási kísérlet egy Ferenc körúti OTP-fiókban MTI-JELENTÉS _____ A főváros IX. kerületében, a Ferenc körút és a Mester utca sarkán lévő OTP-ben két férfi fegyveres rablást kísérelt meg csütörtök reggel. A pénzintézet egyik női alkalma­zottjának sikerült a rendőröket riasztani, és így az egyik rabló kézre került, a másik azonban elmenekült. Az eset reggel hét óra után történt, amikor két férfi fegyvert rántva az OTP-fiók két női alkalmazottját megkö­tözte és egy helyiségbe tuszkolta. Ám az egyik hölgynek sikerült bekapcsolni a riasz­tót, ami összeköttetésben állt a rendőrség­gel. Így a rendőrök pillanatok alatt a hely­színre érkeztek, ahol az egyik rabló arra szólította fel az alkalmazottat, hogy téves ri­asztást közöljön a rendőrökkel. A rendőrök azonban látták a nő kezén a sérülések nyo­mait, s tudták, hogy a támadók a helyszínen vannak. Rögtön elkapták az egyik rablót, a másiknak azonban a hátsó ajtón sikerült el­menekülnie. Az elfogott férfinál csőre töl­tött fegyvert találtak. Az elmenekült rabló egy kapualjban hagyta kabátját, amelyben ugyancsak egy töltött fegyver és egy sokko­ló volt. A gyors beavatkozás eredménye­ként a rablók pénzt nem vittek el. A menekülő rabló elhagyta kabátját MTI-FOTÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék