Népszabadság, 2000. május (58. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-03 / 102. szám

NÉPSZABADSÁG SPORT 2000. MÁJUS 3., SZERDA 23 Doppingügy: korántsem tiszta sor Legfeljebb felfüggesztett börtön az NDK-s sportvezetőknek? Kétórás meghallgatás után Berlinben elnapolták az egykori NDK két nagy ha­talmú sportvezetőjének doppingperét. A vád: annak idején kiskorúaknak - azok vagy szüleik tudta nélkül - ártalmas ve­gyi anyagokat, doppingszereket adattak annak érdekében, hogy kiemelkedő eredményeket érjenek el, s ezzel bizo­nyíthassák az NDK-beli németek fel­sőbbrendűségét. BERLINI TUDÓSÍTÓNKTÓL A keletnémet pártállam „sportember-te­nyészetének” legfőbb vezetője, Manfred Ewald 1961 és 1988 között volt „élet-ha­lál ura”, vádlott-társa, Manfred Höppner pedig a keletnémet sportegészségügyi szolgálat szektorvezetőjeként tevékeny­kedett. Maga a bírósági eljárás sokéves huzavona eredménye: az ügyész részben kiskorúak terhére elkövetett súlyos testi sértésben való közreműködéssel vádolja a perbe fogottakat. A fő felelősnek Ewal­­dot tartják, Höppner csak a végrehajtó szerepét játszotta a sportfőnök által létre­hozott „különleges munkacsoportban”. A bíróság előtt kihívóan, agresszívan visel­kedő Ewaldnak amúgy nincs oka különö­sebb aggodalomra, szakértők szerint tár­sával együtt legrosszabb esetben felfüg­gesztett börtönbüntetést kaphat. A keletnémet politikai vezetés annak idején nagy súlyt fektetett arra, hogy a sportban világraszóló eredmények szü­lessenek. Ezek érdekében óriási összege­ket fordítottak az élsportolók „kitenyész­tésére”: meg nem engedett, egészségre ártalmas szerekkel igyekeztek fokozni a teljesítményeket. A jó adottságú gyereke­ket különleges sportiskolákba gyűjtötték, ahol lelkiismeretlen orvosok kísérletez­tek velük. Már nyolc-kilenc éves korban adagolni kezdték a kiválasztottaknak a doppingszereket, hogy már tizenhat-ti­zenhét évesen kiugró eredményekre le­gyenek képesek. Fáradozásaikat „siker” koronázta, hiszen a hetvenes-nyolcvanas években számos sportágban egyedural­kodók lettek az NDK-beli sportolók, gon­doljunk elsősorban a mély hangú, feltű­nően deltás, borostás úszónőkre. Száznegyvenkét feljelentés érkezett a két sportvezető ellen: elsősorban a volt NDK úszónői fordultak bírósághoz. A szerencsétlenek a korai hormon- és anabolikakezelések következtében kü­lönböző betegségeket kaptak, testük el­torzult, sokan kórosan elhíztak, mások el­férfiasodtak, többen elvetéltek vagy be­teg gyerekeket szültek. Nem kizárt, hogy az ártalmas szerek szedése folytán felté­telezhetően bekövetkezett genetikai ká­rosodás több nemzedéken át sújtja majd az utódokat. A száznegyvenkét feljelentő egyike Catherine Menschner, akit annak idején­­balszerencséjére­­ tehetségesnek találtak, és az ügyes gyerekek számára kijelölt drezdai különleges iskolába irányították. Ott - másokkal együtt - testépítő szereket, anabolikákat kapott tabletták, injekciók formájában. Neki és szüleinek a sportorvosok azt mondták, hogy vita­minkészítményekről van szó. A Der Spi­egel szerint a „brutális” edzésmódszerek­től, a vegyszerektől a kislánynak kinőtt a szakálla, elmélyült a hangja. Felnőtt ko­rában súlyos nőgyógyászati problémái adódtak, ötször vetélt el. Ma is állandó hátfájás kínozza, visszatérő alhasi fájdal­mai vannak. A felperesek ügyvédei szerint félő, hogy az ügyészség megegyezett a bíró­sággal és a védelemmel az ügy eltusso­­lására: gyors, feltűnésmentes eljárást akarnak lefolytatni. Az sem kizárt, hogy időhúzásra játszanak annak érdekében, hogy Ewaldék cselekedete elévüljön. A „határidő” ez év ősze. A felperesek kép­viselőit az is felháborította, hogy a bíró­ság egyetlen napot tűzött ki a tárgyalás lefolytatására, pedig csak a vádirat 180 oldalas, és a mintegy kétszáz tanú meg­hallgatását nem is engedélyezték volna. A berlini bíróság tegnap mindössze két órát szánt az ügyre, majd berekesztette a tárgyalást, és péntekre tűzte ki a foly­tatást. Dunai Péter kirakatper vagy szemfényvesztés? Csak az egykori NDK doppingbotrány-soro­zata a negatív példa, vagy más orszá­gokban is tárgyalhatnának hasonló pe­reket? Kiss László, a magyar úszóválo­gatott szövetségi kapitánya szerint eb­ben az ügyben a helyzet továbbra sem rózsás.­ ­ -Dopping volt. De van-e, lesz-e? ; - Ha sommásan szeretnék válaszolni, s akkor azt mondanám: semmi nem válto­­­­zott.­­ — És ha hosszabban ? ; - Semmi nem változott, legfeljebb a­­ színpad került máshová... Ami a néme­­­­teket illeti: a botránysorozat kezdete óta , érezhetően visszavettek a tempóból, ér­­­­zésem szerint legalábbis elmúlt már az a­­ korszak, amelyben az NDK-s tréner­­ megszabhatta a tervezőinek, milyen­­ magas és erős versenyzőnőre van szük­­­­­ége a győzelemhez.­­ - A magyar úszóedző miként érezte­­ magát abban a korszakban? ! - Képzelheti. Őszintén szólva 1974­­ és 1988 között undorító fölényben vol­­t­­ak a keletnémet sportolók, olyannyira­­ domináns szerephez jutottak a dopping­­ által, hogy az úszástól kezdve az atléti­­­­kán át számos sportág versenyein előre­­ lehetett fogadni arra: az első két helyen­­ e nemzet képviselői végeznek majd. A s hitemet Egerszegi Krisztina adta vissza,­­ aki Szöulban bebizonyította, hogy tiszta­­ eszközökkel egy cérnavékony lány is­­ képes felülmúlni megannyi Brünhildát,­­ illetve közepes férfit.­­ - Ottót nem sikerült... ! - Kristin Ottó, aki Krisztát megelőz­­i­ve szerzett aranyérmet, azóta már be i­­ vallotta, hogy nem csupán tréninggel­­ érte el a sikereit. Nem ecsetelném to­­­­vább, az egy ilyen világ volt, és min­­­­denkit elítélek, a sportolótól az edzőn­­ keresztül az orvosig, aki ebben tevé­­­­keny részt vállalt.­­ - Milyen világ a mostani? - A növekedési hormonok, amelyek-­­ nek nagyon sokan köszönhettek nagyon sokat, már letűnőben vannak, ugyanak­kor teret hódított az állóképességi mun­kát helyettesítő vérdopping. Talán nem kell elemeznem, mennyire tisztességte­len, hogy az EPO használatával hasonló teljesítmény érhető el, mint az évekig tartó, kőkemény munkával. Minden­esetre nem kis gondot okoz, hogy a dop­pingellenőrzés, vérvétel formájában, még nem elfogadott metódus, a kerekek lassú forgása nyomán egyelőre csak re­ménykedni lehet a változásban, pedig a világ sportjának tisztaságára óriási ha­tással lenne. — Adja magát a kérdés: mi az aka­dály? — Hivatkoznak itt mindenre, még az emberi szabadságjogokra is. Ellenben van egy olyan érzésem, hogy nyilván­valóan azok gátolhatják a legeredmé­nyesebben a folyamat felgyorsulását, akik valamilyen módon, megint fino­man fogalmazok, érintettek lennének. — Tud mondani példát? — Attól tartok, nem, mert csupán azokra az információkra hagyatkozhat­nék, amelyek a szakberkekben terjed­nek. — És az nem elég? — Inkább magamat ismételném: nem kis rendet vágna, ha ezt a fajta kontrollt még az olimpia előtt bevezetnék. Úgy tudom, azért van remény. -Hát az emberi jogok? - A tiltakozásnak ezt a formáját nem is értem. Kérdem én: amikor az ember bemegy a kórházba, nem az az első, hogy vért vesznek tőle? És mennyivel emberibb az, hogy a kiskamasz Kovács Áginak meztelenül kell vizeletvizsgála­tot végeznie három felnőtt versenyző társaságában? Így vagy úgy, valamit tenni kell, mert nem jó érzés, ha egy fér­fi győzi le a tanítványomat. Egy példa. Az Atlantában kaszáló ír úszólány, „Mister” Smith ránézésre akkora pofont tudott volna lekeverni nekem, hogy at­tól egy hétig egyenesen szaladok.­­A magyar úszóválogatott tiszta sor? — Szépen néznénk ki, ha nem így len­ne. Murányi András Kiss László: Semmi nem változott Szöul, 1988. Egerszegi és két NDK-s „csoda” fotó: mti - Németh ferenc t­i TOYOTA EREDETI ÉS OPTIFIT ALKATRÉSZEK BÍZHAT A JELBEN „Háziasszonyként az autóm fontos segítőtárs a hétköznapokban, ezért gondját viselem, hogy mindig tökéletesen működjön. Csak eredeti Toyota alkatrészeket vásárolok hozzá, amelyek már régóta kifizetődőek a családi költségvetés számára is. Sőt, az új, folyamatosan bővülő OPTIFIT család 25-50%-kal alacsonyabb árakon, a régebbi Toyotákhoz is gazdasá­gosan kínál eredeti alkatrészeket Toyota-garanciával."

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék